Hoppa till huvudinnehåll

Till: Österåkerskommun

Gång och cykelväg till Österåkersanstalten

Österåkersantalten är en av kommunens största arbetsgivare, här arbetar idag drygt 200 personer. Kommunikationen till Anstalten (buss 635) täcker inte behovet av personalens transporter, flertalet jobbar på oregelbunda arbetstider. Detta medför att majoriteten väljer att åka bil, trots att många anställda och besökare vill kunna gå eller cykla till Anstalten. Avsaknaden av gång och cykelbana stoppar den möjligheten.
Vägen är hårt trafikerad av tung trafik från Hakungekrossen, hastigheten är 50 km/h och sedan 70km/h, vägren saknas och vägen är kurvig och dåligt upplyst.
Det är med livet som insats för de få som går längs vägen, och risken att någon ska komma till skada är stor.
Anstalten växer och utökar med fler interner och anställda, vilket ger en ökad risk. Utöver de som arbetar på Anstalten finns också många besökare de flesta mammor med småbarn i vagn.
En cykel och gångbana är en mycket bra investering av flera skäl:
1. Milöhänseende- mindre biltrafik
2. Österåker blir en attraktivare och tryggare kommun för både besökare och invånarna i kommunen
3. Välbefinnande och friskare invånare som fysiskt rör på sig minskar kommunens och landstinget kostnader för invånarna i kommunen

Varför är det viktigt?

För att främja miljön och säkerheten i kommunen och för att underlätta möjligheten att ta sig till golfklubben, Garnsviken och anstalten på ett tryggt och miljömässigt sätt.

Hur den kommer att överlämnas

Via mail till Österåkerskommun

Österåkers kommun, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-03-03 07:01:03 +0100

100 underskrifter nådda

2023-02-23 20:31:15 +0100

50 underskrifter nådda

2023-02-22 15:01:00 +0100

25 underskrifter nådda

2023-02-19 19:32:09 +0100

10 underskrifter nådda