Till: Samhället

Människans Behov I Centrum

Människans Behov I Centrum står för människor lika värde oavsett bakgrund. Att få hämta ut sin medicin eller att bara kunna köpa en Alvedon på apoteket är en lyx vi människor har, men det är inte alla som har den lyxen.

Faktum är att 33.000 Svenska medborgare blev hemlösa 2021, lika många personer har inte råd att gå till läkare, de har inte ekonomisk möjlighet att hämta ut livsviktig medicin. Obehandlade sjukdomar kan leda till döden, hepatit C växer, diabetes blir vanligare och många med psykiska problem har inte möjlighet att ta den medicin som är ordinerad.

Vår vision är en möjlighet som innebär att kunna dela ut presentkort till exempelvis apotek för att hämta ut receptbelagd medicin, en buffert som gör att fler utsatta människor får möjlighet till vård och uppföljning. Vi vill ha en förändring.

Varför är det viktigt?

Det är bevisat att de flesta brott begås med uppsåt för att få en ekonomisk vinst, butikstöld ökar, antalet dömda ökar och fler människor förlorar sitt liv pga ekonomiska faktorer.