Hoppa till huvudinnehåll

Till: Angående ny Översiktsplan i Laxå kommun

Låt turistvägen fortsatt vara öppen för alla!

Låt Turistvägen fortsatt vara öppen för alla

Laxå kommun har ett förslag att möjliggöra för framtida expansion av kommersiella ställplatser via en Översiktsplan vid Turistvägen.
Motivet skulle vara, att om det går att ta betalt så går det också att finansiera infrastruktur i form av rastplatser, sophämtning och torrdass.

Vi ifrågasätter detta och tycker snarare tvärtom att all camping snarast bör förbjudas i området.

Denna vackra väg utmed sjön Unden är en unik kulturväg att värna om för hela bygdens framtida utveckling.
Att förvandla området till campingverksamhet skulle gynna några få betalande men förhindra för alla och envar att komma till.
Låt i stället de boende i kommunen och våra turistande gäster njuta av vägen, området och utsikten i lugn och ro.
Här är det uppskattat att ta pauser i vardagen, för en promenad, fikastund/picknick eller bara en långsam biltur i solnedgången.
Ridleder Tiveden nyttjar sträckan och har hagar intill för rastning.
Sedan förra året har också cykling ökat bland turistande familjer då vägen börjat marknadsföras som cykelled.
Campingverksamhet kan hellre planeras in i mindre sårbar natur.

Idag har dessvärre Turistvägen succesivt blivit ett sorgligt kapitel. Vildcampingen har gått över styr. På flera platser har jordbränder uppstått. Det finns inga toaletter.
Varje fint ställe att stanna till på är under högsäsong upptagna av campare som kan bli kvar i flera dagar.

Dessa problem löses snarare bäst genom ett totalt campingförbud och några mer säkrare eldplatser för dagsbesökare.
En lösning vore att sätta upp förbud för genomfart för campingekipage men tillåta båttrailer och utryckningsfordon. Ett alternativ kan vara att sätta upp en öppningsbar höjdbom efter parkeringplatsen vid Sågkvarn och en likadan vid södra infarten.
Detta skulle minska vägkostnaderna från tunga fordon. Husbilar kan väga uppemot 7 ton!

Att iordningställa några enkla rastställen för allmänheten vore ingen stor kostnad jämförelsevis med att planlägga om vägen och området för campingverksamhet.

Varför är det viktigt?

Detta är en unik gammal "kulturväg" att värna om för hela bygdens framtida utveckling och ekonomi.
Området är viktigt ur rekreationssynpunkt för både turistande gäster, hemvändare och de boende i kommunen och bör fortsatt vara tillgänglig för alla.
Samtidigt som den är ansiktet utåt och ett slags varumärke för rofyllda och vackra naturupplevelser.
Det finns en anledning till att denna del av Unden klassats som riksintresse för naturvård och bör fortsatt få starkt skydd.

Campingverksamhet kan hellre planeras in i mindre sårbar natur.

Unden, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2022-12-28 09:34:57 +0100

100 underskrifter nådda

2022-12-27 22:10:00 +0100

50 underskrifter nådda

2022-12-27 20:00:31 +0100

25 underskrifter nådda

2022-12-27 18:21:29 +0100

10 underskrifter nådda