Hoppa till huvudinnehåll

Till: Trafikförvaltningen i Stockholms län

Nej till nedläggning av busslinjer

Photo by Hobi industri on Unsplash

Att: Anton Fendert, trafikregionråd.
Vi i området Årstadal, Årstaberg och Nybodahöjden är mycket kritiska till de föreslagna nedläggningarna och förändringarna av busslinjerna 134 och 145. Förslaget innebär en stor försämring för alla inom området. Är tanken att vi alla ska börja åka med spårbunden trafik i stället för buss.
Vi motsätter oss starkt de föreslagna åtgärderna och önskar alltså få behålla våra busslinjer som vi har idag. Dessutom skulle vi gärna se att linje 160 går hela sträckan Gullmarsplan - Liljeholmen genom Sjöviksbacken och Årstadal.

Varför är det viktigt?

Vi är många inom området som är beroende av bra allmänna kommunikationer. Därför tycker jag att det är en mycket viktig fråga.

Årstadal, Hägersten-Liljeholmen, Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2023-05-07 18:30:21 +0200

100 underskrifter nådda

2023-05-07 16:08:13 +0200

50 underskrifter nådda

2023-05-07 13:39:24 +0200

25 underskrifter nådda

2023-05-06 23:09:25 +0200

10 underskrifter nådda