Hoppa till huvudinnehåll

Till: Folkbildningsrådet styrelse

Upprop till stöd för Kulturreservatets folkhögskola

Kulturreservatets folkhögskola har ett avvecklingsbeslut.
Undertecknare av detta brev stödjer Kulturreservatets folkhögskolas önskan om en saklig och rättvis prövning av Folkbildningsrådet och Region Västmanland.
 
Undertecknare av brevet stödjer också behovet av en folkhögskola i vårt bergslagsområde utifrån de stora behov av ett levande bildningscentrum som finns här.

Varför är det viktigt?

För med Kulturreservatets folkhögskola försvinner
 
• En skola med 70-80 deltagare som studerar svenska, grundskola, gymnasium, kultur och landsbygdutveckling.
• 8 engagerade lärare och skolledning som får söka sig annat arbete.
• Ett 40-tal öppna program, teaterföreställningar och seminarier varje år.
 
Skolan försvinner också ur projekt, ur regionala och internationella samarbeten och kan inte längre vara en drivande kraft i dessa.
Skolan kan heller inte längre ansvara för samordning mellan studieförbund och vuxenutbildning.
Skolan kan inte längre bidra till att stärka människors vilja till kunskap. Eller utgöra socialt stöd. Eller bygga mötesplatser på landsbygden.
 
Det är säkert uppenbart för de flesta.
Sedan finns det några saker man kanske tänker mindre på:
 
• När skolan försvinner slutar morgonbussen från Skinnskatteberg till Riddarhyttan att gå.
• När skolan försvinner går inte längre några deltagare uppför backen och ingen går ner till affären och köper matlåda.
• När skolan försvinner, försvinner skolexpeditionen som hjälpt folk i byn med smått och stort.
• När skolan försvinner, blir det färre som nås av kommunens program, för färre personer kommer att tipsa om det.
• När skolan försvinner, försvinner möjligheten till samordning mellan verksamheter som exempelvis RSK:s barn- och ungdomsfotboll, gitarrundervisningen och framför allt den fina samverkan med förskolan Ekorren där det funnits en levande växelverkan mellan verksamheterna.
• När skolan försvinner är frågan hur det blir med gräsklippning och skötsel av och runt lokalerna.
• När skolan försvinner finns det inte längre någon som vattnar blommor och grönsaker.
• När skolan försvinner, försvinner utrustning; bord, stolar, soffor, köksutrusning och inte minst skolans bibliotek.
• När skolan försvinner släcks alla lampor och värmen skruvas ned på 10 grader.
• När skolan försvinner, så ställs klockorna på noll och ansvaret som skolan tagit måste delas ut på andra eller lämnas för vinden.
Därför kräver vi genom detta upprop
 
• En saklig och rättvis prövning av Kulturreservatets folkhögskola
• Att Kulturreservatets folkhögskola får chansen att finna kvar för att minska ubildningsklyftor och för en vital och levande landsbygd!

Uppdateringar

2023-07-14 20:05:13 +0200

500 underskrifter nådda

2023-07-11 22:00:01 +0200

100 underskrifter nådda

2023-07-11 20:14:39 +0200

50 underskrifter nådda

2023-07-11 18:48:18 +0200

25 underskrifter nådda

2023-07-11 17:42:45 +0200

10 underskrifter nådda