Hoppa till huvudinnehåll

Till: Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden i Uppsala; https://opengov.360online.com/Meetings/regionuppsala/Boards/Details/203408

Gratis Sommarbusskort för Uppsalas ungdomar

I Uppsala kostar det idag för en ungdom 20 kr att åka buss, 40 kr tur och retur. Bor man i t.ex. Östervåla och ska ta sig in till stan kostar det 54 kr, det blir 108 kr tur och retur. UL:s nuvarande sommarbiljett för en ungdom höjdes till 940 kr under ett sammanträdande den 28:e oktober 2022. Det är ett pris som alla inte har råd att betala.

År 2018 erbjöds alla ungdomar från åk 6- åk 2 i gymnasiet ett statligt finansierat sommarbusskort. Drygt 90% av alla busskort nyttjades och initiativet var mycket uppskattat hos Uppsalas ungdomar. Sommarbusskortet innebar att alla ungdomar kunde röra sig fritt utan att begränsas av sina ekonomiska förutsättningar. Detta möjliggjorde sommarjobb, aktiviteter, vänner och andra sociala sammanhang som ökar integrationen.

2019 valdes detta bort från budgeten och region Uppsala valde att inte fortsätta med sommarkortet.

Vi är tre ungdomar som sommarjobbar på Barnombudet i Uppsala län och jobbar för att återinföra det avgiftsfria sommarbusskortet för Uppsalas barn och ungdomar från åk 6 - åk 2 på gymnasiet. Detta busskort skulle gälla från 1:a juni till och med 31:a augusti och medföra en rad fördelar.

Varför är det viktigt?

- Minskad segregation
De som bor i Uppsalas förorter och inte har råd att ta bussen eller vars föräldrar inte har möjlighet att skjutsa fram och tillbaka blir oftast fast i sitt bostadsområde. Samma sak för de som bor långt ute på landet. Det innebär att de inte kan delta i aktiviteter eller sociala sammankomster vilket förhindrar möten mellan unga från olika områden av Uppsala.

- Buss är ett miljövänligare alternativ
Istället för att föräldrarna ska skjutsa så kan ungdomarna själva ta sig dit de ska. Ungdomar som vanligtvis väljer moped, epa-traktor eller bil kanske istället väljer buss.

- Tryggare & Säkrare
Många unga upplever kollektivtrafik som ett säkrare transportmedel än t.ex. moped, elsparkcyklar osv, särskilt sent på kvällen då det är mörkt och otryggt. Elsparkcyklar används ofta av ungdomar och har lett till flera skador. Buss hade kunnat ersätta elsparkcyklarna för många och därmed minska antal skador i trafiken.

- Fler deltar i aktiviteter
I nuläget erbjuder Uppsala kommun flertal aktiviteter som rubriceras som "gratis". Detta stämmer delvis, men inte för de som måsta betala 40 kr bara för att kunna ta sig till och från. Satsningarna på "gratis" sommaraktiviteter förlorar sin poäng om man ändå måste betala. Att transportpriset avskräcker kan leda till mindre deltagande.

- Hemmasittande, Sociala medier och Psykisk ohälsa
Att inte kunna ta sig till aktiviteter och vänner innebär att unga blir fast hemma och rastlösa. Högstadieelever är de främsta användarna av sociala medier vilket har stora konsekvenser för deras psykiska mående. Att då kunna ta sig runt och hitta på saker kan minska skärmtiden på sociala medier. Under sommarloven ökar barns samtal till Bris. Sommarlovet är mycket svårt för de barn som har det jobbigt hemma och behöver få komma iväg från hemmet. Ett gratis sommarbusskort kan hjälpa.

Resultaten av 2018 års sommarbusskort var mycket positiva. Tjuvåkningar och konflikter minskade vilket bidrog till en lugnare och säkrare arbetsplats för chaufförerna. Inga tecken på att busskorten missbrukades som tidsfördriv hittades.

I bl.a. Stockholm och Göteborg har man valt att behålla sommarkortet permanent vilket är mycket uppskattat. Vi ber nu trafik- och samhällsutvecklingsnämnden att följa deras exempel och satsa på Uppsalas unga.

Uppsala, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2023-08-08 10:30:14 +0200

1,000 underskrifter nådda

2023-08-02 16:18:20 +0200

500 underskrifter nådda

2023-07-31 19:01:53 +0200

100 underskrifter nådda

2023-07-31 14:36:13 +0200

50 underskrifter nådda

2023-07-31 11:52:36 +0200

25 underskrifter nådda

2023-07-29 18:34:34 +0200

10 underskrifter nådda