• Bygglovsupproret Huddinge Kommun
  Fastighetsägarnas intresse bör alltid gå före. Invånarna har rätt till vägledning och ska inte behöva vänta i månader för att kunna börja med sitt bygge. Konsekvensen av den bristfälliga hanteringen leder till olovliga byggen eftersom invånarna inte orkar föra en kamp mot en myndighet.
  467 av 500 Underskrifter
  Skapad av För Rättvisa Picture
 • Skånetrafikens nya tidtabell för Viken
  Vikenborna önskar en förbättring inte en försämring av vårt samhälle. Vi vill att Viken ska fortsätta växa och vara en attraktiv by att bo och vistas i.
  471 av 500 Underskrifter
  Skapad av Katarina Juarez Camara
 • Dra inte in hållplatsen Humlegården för buss 624C & 628C från och till Åkersberga!
  Att dessa direkt bussar går till och från Humlegården i Stockholm City underlättar resan till och från jobbet eller skolan så otroligt mycket. Vissa har till och med flyttat till Åkersberga pga. av att dom vet att dessa bussar går till Humlegården och för att dom ska få ihop livspusslet. Anledningen till denna förändring är att det enligt Trafikförvaltningen bildas kö inne i stan och att det inte är tillräckligt med människor som sitter kvar ända fram till Humlegården. Tog ni statistik på detta när det var pandemi för vad jag vet så är det många som går av i Humlegården på morgonen och likaså när jag åker hem på eftermiddagen. Att det bildas kö skulle jag inte påstå. Det är rödljusen som bussarna behöver stanna vid inget annat. Om ni tycker som jag att dessa bussar ska fortsätta åka ända vägen till Humlegården samt att dom startar därifrån på eftermiddagarna skriv gärna under på denna namninsamling så jag kan lämna över den till dom berörda som har fattat detta beslut.
  1 224 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Susanne Mellqvist
 • Människans Behov I Centrum
  Det är bevisat att de flesta brott begås med uppsåt för att få en ekonomisk vinst, butikstöld ökar, antalet dömda ökar och fler människor förlorar sitt liv pga ekonomiska faktorer.
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Zenita Sjödahl
 • 680 till Humlegården
  Vi behöver fortsatt ha en god kollektivtrafik för att så många som möjligt ska skippa bilen och på så sätt bidra till en hållbar framtid.
  426 av 500 Underskrifter
  Skapad av Irma Kilim
 • Gångbana mellan gamla och nya Knutsbo
  För att skapa en så kort och trafiksäker anslutning mellan bostadsområdena som möjligt.
  30 av 100 Underskrifter
  Skapad av Daniel Morén
 • Vi vill att tåget ska stanna vid alla stationer norr om Sunne
  Att goda kommunikationer med kollektivtrafik är viktigt för samhällsutvecklingen visste redan de fryksdalingar som för 120 år sedan slogs sig samman för att bygga Fryksdalsbanan. Det är lika sant i idag! Vi är glada över att Fryksdalsbanan finns, att den underhålls och trafikeras! Turtätheten är faktiskt idag dubbelt så hög som när den invigdes. Vi vill bidra till att ytterligare stärka argumenten för att förbättra och utveckla Fryksdalsbanan. Vi vill att tåget ska stanna vid alla stationer mellan Sunne och Lysvik därför att: 1. Pendling för skolungdomar, för arbete och för högre studier. En grundfunktion som också kräver god samordning med andra transportmedel och flexibla tider. Undersökningar visar att tillförlitligheten är det allra viktigaste för pendlare, men viktigt är också möjligheten att kunna arbeta under resan, bekvämligheten och förstås restiden. Busslinje 202 mellan Sunne och Lysvik har en fjärdedel så många turer som tåget och ingen trafik på helgerna. Men tåget går! 2. Besöksnäringens möjlighet att utvecklas gynnas på många sätt av en väl fungerande kollektivtrafik. Idag finns bland annat vandringsleden till Nidaros och cykelturer runt Frykensjöarna vilka kan kombineras med tågtrafiken på Fryksdalsbanan. Nya besöksmål ges möjlighet att utvecklas längs banan såsom, mat- och övernattningsställen, gårdsbutiker och uthyrning för friluftsaktiviteter. Idag finns verksamheter så som bed & breakfast, konstgalleri och hantverk som bara kan nås med bil. 3. Fritidsresande innebär möjligheten att åka till Karlstad, Sunne eller Torsby för att gå på bio, teater eller musikframträdanden, men även för att handla, gå på restaurang eller se en hockeymatch. Fritidsresandet leder också vidare ut i världen genom byten av tåg eller till andra transportmedel. 4. Kollektivtrafik bäddar för ett jämlikare samhälle. Även de som inte har möjlighet att äga eller köra bil, ska kunna bo utanför tätorten. Idag tvingas många familjer ha en bil till varje familjemedlem, ungdomarna behöver en A-traktor för att åka till skolan när kollektivtrafiken inte fungerar. Det gräver ytterligare hål i hushållskassan i ekonomiskt osäkra tider. 5. Klimat och miljö. Vi står inför en stor utmaning att minska våra utsläpp. Tåg är klimatsmart och Fryksdalsbanan finns redan. Vårt förslag är att införa anropsstyrda stopp för att tåget aldrig ska stanna i onödan, vilket bidrar till att spara dyrbar tid och energi. Vi som står bakom den här namninsamlingen är verksamma vid de tre stationerna Ivarsbjörke, Edsbjörke och Ingmår. Du kan nå oss på e-postadressen [email protected]
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Claes Asker
 • Fri kollektivtrafik för Göteborg
  Fri kollektivtrafik är rättvist Med fri kollektivtrafik får alla åka med, alla betalar efter förmåga och ingen tvingas stanna hemma eller planka. Från fattigpensionären som får rörelsefrihet till barnfamiljen som minskar sina transportkostnader är det rättvist att kollektivtrafiken finansieras gemensamt. Fri kollektivtrafik räddar klimatet Klimatmålet om att minska utsläppen med 70% till 2030 kräver att vi förändrar resandet – särskilt i storstäderna. Istället för att bilpendla måste kollektivt, cykel och gång öka. Ett sätt att göra detta är att befria kollektivtrafiken från avgifter. Fri kollektivtrafik är effektivt Under coronapandemin har det visat sig hur bräcklig avgiftsfinansieringen är. Helt plötsligt var bolagen tvungna att köra full trafik fast med färre resenärer. En stabil finansieringsmodell via skatten klarar sig undan såna kriser.
  23 av 100 Underskrifter
  Skapad av Hasse Malmsten
 • Postnord: Ja till fler brevbärare, nej till extremhöjda chefslöner!
  Postnord är ett statligt bolag. Inga chefer i statlig verksamhet borde ha den här typen av extremhöga löner. Med sina 842 000 kronor i lön tjänar Gardshol 4,5 gånger mer än Sveriges statsminister. Det är lika mycket som 30 brevbärarlöner. Bara det här årets löneökning motsvarar omkring sex brevbärar- eller postchaufförslöner, enligt Seko. [1] Nedskärningarna och varslandet av brevbärare gör att vi inte klarar av vårt samhällsuppdrag. Vi brevbärare har alltid haft en stolthet i att göra ett bra jobb och hinna dela ut allt under arbetstid. Ge service, vara noggranna. Den stoltheten finns inte längre. Våra kollegor sjukskriver sig på grund av stress och vantrivsel. Nu sätter vi tillsammans ned foten. Nu får det vara nog. [1] https://sekotidningen.se/post/postnords-vd-fick-loneokning-pa-19-procent-provocerande/ Följ vår Facebooksida! https://www.facebook.com/brevbararuppropet
  25 630 av 30 000 Underskrifter
  Skapad av Brevbärarna
 • Ja till Äventyrsbad i Arvidsjaur!!
  När vi nu bygger en ny simhall så är det viktigt att vi också tänker på barnen. Den absolut största gruppen badgäster, både i antal totalt och antal besökare är icke simkunniga barn 2-8 år tillsammans med sina vårdnadshavare, kommer inte att kunna nyttja den nya simhallen fullt ut. Dagens centrumbad har cirka 260 kvadratmeter äventyrsbad med strömkanal, massagestationer, bubbelpool, vattenpist, 16 meters simbassäng, med 1 meters svikt, 4 m hög klättervägg, en barnhörna med vattenfall och vattensprutande djur samt en bastu. Badet har även en "strandlutning" vilket möjliggör för de minsta barnen och deras vårdnadshavare att hitta sin egen nivå på vattendjup. I den nya sport- och simhallen så är utformningen sån att en så kallad "multibassäng" på 50 kvadratmeter med höj och sänkbart golv skall vara "äventyrsbad" med uppblåsbara lekfigurer. Ett äventyrsbad är att sätta fokus på våra barn och barnfamiljer, med andra ord kommunens framtid. Kommunen behöver fler och mer attraktiva aktiviteter för framförallt för familjer, barn och unga. Är det något som kommer att bli dyrt så är det är att bygga fel och bygga något som majoriteten som nyttjar badet idag inte har möjlighet att använda.
  214 av 300 Underskrifter
  Skapad av Per Ågren
 • Gratis kollektivtrafiken för pensionärer.
  Många pensionärer • har låg pension • har svårt för att lösa biljett med mobilen • behöver komma ut och promenera • behöver träffa vänner • kan bli deprimerade
  342 av 400 Underskrifter
  Skapad av Ylva Nybäck
 • Reparera Obbolabron!
  Gå med i vår kampanj för att rusta upp Obbolabron för att: - Skydda människoliv! - Bygga en infrastruktur för morgondagen! - Se till att få till ordentliga investeringar! - Skydda medborgarnas fordon!
  889 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Stellan Elebro