Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker i Vingåkers Kommun

Stäng inte Fritidsbanken i Vingåker

Fritidsbanken är en samhällsnyttig verksamhet som hjälper till att minska den utanförskapet som många familjer i Vingåkers Kommun har på grund av ekonomiska svårigheter. I Vingåker har barnfattigdomen ökat och att ta bort ett av de bästa stöd för välmående och hälsa att kunna delta i fritidsaktiviteter med de redskap som behövs är ett hårt slag mot de familjer som redan går på knäna. Fritidsbanken är även en stor tillgång till de skolor och föreningar i bygden som med backning av Fritidsbanken kan säkra att alla våra unga kan delta i sportsaktiviteter som kräver extra utrustning. Fritidsbanken i Vingåker har varit stängd en tid nu och de familjer som regelbundet använder den här redan nu förlorat en plats i den gemenskapen som kostar för mycket för många. Skidor, skridskor och mycket mer.

Varför är det viktigt?

Många fritidsaktiviteter kommer med en ökad kostnad för familjer. Med den ekonomiska svårigheter som fler familjer får på grund av de ökade kostnaderna i samhället är en förlorad insatts av Fritidsbanken ett hårt slag mot de hälsomål som vi alla har ett ansvar över. Fritidsbanken behövs i Vingåker!
Vingåker, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Uppdateringar

2024-04-30 16:08:06 +0200

Över 60 underskrifter! Fortsätt dela!!

2024-04-27 14:18:53 +0200

Nu har vi fått över 50 underskrifter. Dela med er till andra för att stötta Fritidsbanken i Vingåker

2024-04-27 10:11:18 +0200

50 underskrifter nådda

2024-04-26 12:44:16 +0200

25 underskrifter nådda

2024-04-26 10:41:45 +0200

10 underskrifter nådda