Hoppa till huvudinnehåll

Till: Mölndals Stad, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket

Stoppa Lindome Logistikpark

Detta Drabbar Alla Som Bor i Lindome med Omnejd

Ökad Trafik och Risker
Planen inkluderar omkring 150 tunga lastbilstransporter dagligen under arbetstid, detta är under markförberedande fasen. När Logistikparken är klar planeras upp till 1200 lastbilstransporten varje dag.

Den ökade tunga trafiken förväntas belasta infrastrukturen och öka risken för trafikolyckor och köer, särskilt nära E6:an som är en vital trafikåder i regionen.

Vid kraftiga trafikstörningar finns det en betydande risk att ambulans och räddningstjänst inte kan komma fram i tid, eftersom Lindome brandstation ligger väster om den tönkta logistikparken.

Detta kan leda till allvarliga konsekvenser för invånarnas säkerhet.

Lindome-avfarten används ofta för att leda om trafiken via väg 158 och gamla E6 vid trafikstörningar. Om trafiken ökar ytterligare finns det stora chanser att detta skapar totalt kaos i trafiken, vilket ytterligare förvärrar situationen och påverkar alla som anänder påfarten.

Långvarig Byggnation med Stora Störningar
Projektet förväntas pågå i upp till 15 år, vilket innebär omfattande bergsprängning med cirka 25 sprängningar årligen och konstant stenkrossning med stora maskiner. Denna aktivitet riskerar att orsaka betydande damm- och bullerproblem som kan försämra livskvaliteten för Lindomes invånare.

Miljöpåverkan på Sandsjöbacka Naturreservat
Logistikparken är tänkt att byggas nära det skyddade Sandsjöbacka naturreservat. Omfattande byggnation och tung trafik skulle otvivelaktigt påverka detta känsliga ekosystem och de arter som är beroende av det.

Tveksam Motivering för Platsvalet
Det råder misstankar om att det verkliga syftet med byggnaden är att möjliggöra stenutvinning för Skanska under en lång period, snarare än att upprätta en funktionell logistikpark. Om behovet av en ny plats är akut, varför välja en så tidskrävande och komplicerad plats?

Varför är det viktigt?

Är du också bekymrad över effekterna av Lindomes Logistikpark? Vill du engagera dig för att skydda vår gemenskap och miljö? Tveka inte att höra av dig! Vi välkomnar fler engagerade grannar som vill bidra, antingen tillsammans med oss eller på egen hand. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad.

Mer information finns på våran hemsida lindome.nu
437 40 Lindome, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2024-05-30 22:24:13 +0200

500 underskrifter nådda

2024-05-20 20:43:32 +0200

100 underskrifter nådda

2024-05-20 17:01:53 +0200

50 underskrifter nådda

2024-05-18 10:48:22 +0200

25 underskrifter nådda

2024-05-17 16:44:37 +0200

10 underskrifter nådda