Hoppa till huvudinnehåll

Till: Andreas Carlson, Sveriges infrastrukturminister

Gör Sverige cykelvänligt! Dags för Sverige att implementera EUs cykeldeklaration!

Vi på Cykelfrämjandet hyllar den Europeiska Cykeldeklarationen - en historisk milstolpe! Nu erkänner och uppmuntrar Sverige och hela EU cyklingen som transportslag, med alla cykelns positiva effekter på miljön, folkhälsan, ekonomin och tillgänglighet. Deklarationen är inte bara historisk, den är också konkret - med 36 åtaganden som Sverige nu ska uppfylla!

Infrastrukturminister Andreas Carlson undertecknade för Sveriges räkning, men en signatur räcker inte hela vägen.

Delar av den europeiska cykeldeklarationen är mycket precis i vad som förväntas från Sverige, annat ger större handlingsfrihet. Infrastrukturminister Andreas Carlson och regeringen behöver visa hur åtagandena ska uppfyllas, förslagsvis i den infrastrukturproposition som nu förbereds och i Sveriges klimat- och energiplan som EU- kommissionen begärt till 30 juni. Då blir det också tydligt hur Sverige med ökad cykling kan minska transportsektorns utsläpp och undvika dryga EU-böter. 

Skriv under för att Sverige ska genomföra dessa 8 tydliga punker:

1. Ta fram en cykelstrategi
2. Skapa sammanhängande och säker infrastruktur för cykling
3. Främja multimodala lösningar med hållbara färdslag
4. Göra cykling billigare
5. Frigöra mer medel till infrastrukturinvesteringar i cykling på alla politiska nivåer
6. Uppmuntra företag, organisationer och institutioner att främja cykling
7. Öka cyklingen för att främja social inkludering, med särskilt fokus på kvinnors, barns, äldres och utsatta och marginaliserade gruppers behov
8. Mät och målsätt (
Anta cykelmål, mät hur vi ligger till och följ upp)

Tillsammans med Svenska Cykelstäder, 2030-sekretariatet och Svensk Cykling har vi utvecklat förslagen i Dagens Industri. Punktera finns även mer utvecklade på vår hemsida.

Varför är det viktigt?

Sverige verkar fått punka i EU när det kommer till cykeln och mer hållbar och aktiv mobilitet. Köpenhamn, Paris, Bryssel och Ghent är bara några av många städer som ställer om i länder som just nu rullar om oss i full fart.

Under 2024 har EU valt att peka på cykeln som ett centralt färdmedel i transportinfrastrukturen, och EU har klubbat en historisk cykeldeklaration! Sveriges egen infrastrukturminister skrev under, men en signatur räcker inte.
 
 
Nu måste regeringen agera och implementera deklarationen!
 
Med cykeln i centrum blir Sverige mer transporteffektivit, vi skapar mer utrymme för människor, renare luft och mindre klimatutsläpp.

Partner

Länkar

Uppdateringar

2024-05-31 13:28:48 +0200

100 underskrifter nådda

2024-05-30 08:40:53 +0200

50 underskrifter nådda

2024-05-28 16:41:50 +0200

25 underskrifter nådda

2024-05-28 07:17:42 +0200

10 underskrifter nådda