• LÅT ZABIH STANNA I SVERIGE
  För att uppmärksamma felaktiga utvisningar!
  2 596 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Emma Heinstedt
 • Fler vuxna till Östra Karups skola för en tryggare skolgång!
  Östra Karups skola behöver fler resurser för att eleverna ska känna sig trygga och få rätt hjälp att utvecklas! Skolgården är uppdelad i många olika delar så de få rastvakterna som finns räcker inte till. Klasserna blir större och större med fler inflyttande familjer, pedagogerna räcker inte till. Som förälder till barn på Östra Karups skola vill vi med denna namninsamling visa att vi anser att Östra Karups skola har för få vuxna resurser för att fullfölja skolans uppdrag.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Tina Mattsson
 • Häv avtalet med Vy Tåg AB för norrlandståget
  Norrlandståget är gammalt, långsamt men också en mysig livlina till norrland. Enda sen privatiseringen av tågtrafiken genomfördes har den livlinan konsekvent försämrats. Men med Vy Tåg AB nåddes en helt ny bottennivå av misskötsel. Det är i princip omöjligt att numera ens förlita sig på att man kommer fram. Oavsett så är vägen dit belamrad med smuts, stank, brist på vatten och mat och ett företag som aktivt väljer att vilseleda när de borde informera sina resenärer om aktuell information. Vi har inte råd med fler inställda, försenade, smutsiga, trasiga tåg eller extra dyra biljetter och ett företag som fullständigt struntar i sitt ansvar under lag och tågpassagerarförordning. Tågresandet ska öka i omfattning, inte bara i pris. Under Vy Tåg AB tvingas en efter en att helt övergå till flyget som transportmedel helt i strid med jordens, klimatet och våra behov. Därför måste vi höja våra röster för att visa att Trafikverket måste häva avtal med Vy Tåg AB i förtid, för klimatet, medborgarna och norrlands framtid.
  21 av 100 Underskrifter
  Skapad av Emil Pettersson
 • Ta tillbaka karamellpojkarna
  Vi behöver en bra start 2024
  394 av 400 Underskrifter
  Skapad av Laughing Koi Fish Enterprise
 • Protest mot Skånetrafikens inställda turer
  Att som boende på landsbygden, kunna lita på att bussarna går som de ska, är livsviktigt. Bussen är länken till barns utbildning, vuxnas arbete och äldres möjlighet att kunna ta sig till vårdbesök. Bussen är dessutom en livsnerv för alla som någon gång bara vill ta sig utanför sin lilla by och göra något annat, gå på bian, åka och shoppa i stan eller träffa släkt och vänner. Regiontrafiken är en förutsättning för en levande landsbygd. För att inte tala om miljöaspekterna om fler ska tvingas ta bilen för att inte bussen går ...
  91 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mia Berg
 • Stoppa byggplanerna på Petersbergs bollplan
  För bevarandet av vårt omistliga område
  227 av 300 Underskrifter
  Skapad av Orren Samfällighet Övre Petersberg
 • HBTQI-certifiera Arvidsjaurs kommun!
  HBTQI-certifiering av Arvidsjaurs kommun kommer att ge posiviva resultat och påverka alla kommunens invånare på bra sätt. Här är 12 fördelar av HBTQI-certifieringen: 1. Inkludering och mångfald: Certifieringen signalerar ett starkt åtagande för att skapa en inkluderande och mångfaldsbetonad miljö inom kommunens verksamheter. Det skapar en plats där alla invånare, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, känner sig accepterade och respekterade. 2. Trygga skolor: Certifiering ger lärare kunskap och verktyg för att skapa en trygg och stödjande miljö för HBTQI-elever. Detta är avgörande för elevernas trivsel och inlärning. 3. Bättre arbetsmiljö: HBTQI-certifiering kan förbättra arbetsmiljön genom att skapa en kultur av acceptans och inkludering. Det kan resultera i ökat välbefinnande för anställda och bidra till att attrahera och behålla talangfull arbetskraft. 4. Förebygga diskriminering och mobbning: Certifierade lärare är bättre rustade att förebygga och hantera situationer av diskriminering och mobbning relaterat till HBTQI-frågor. Det bidrar till en tryggare och mer inkluderande skolmiljö. 5. Turism och tillväxt:  HBTQI-certifiering kan göra Arvidsjaur mer attraktivt för HBTQI-turister och invånare. Det kan locka besökare och företag som värdesätter och prioriterar inkludering, vilket kan gynna den lokala ekonomin och samhällsutvecklingen. 6. Inkludera HBTQI-perspektiv i utbildningen: Certifierade lärare är bättre positionerade för att integrera HBTQI-perspektiv i undervisningen. Det breddar elevernas förståelse av olika livsverkligheter och främjar tolerans och respekt. 7. Samhällssammanhållning:  HBTQI-certifiering är ett kraftfullt verktyg för att främja social sammanhållning genom att minska diskriminering och främja förståelse och respekt för olika livsstilar och identiteter. 8. Förbättra elevhälsan: HBTQI-certifiering hjälper lärare att stötta elevernas psykiska hälsa genom att skapa en känsla av acceptans och inkludering. Det kan minska risken för psykisk ohälsa och förbättra den övergripande skolprestationen. 9. Positivt rykte och image: Genom att bli HBTQI-certifierad kan Arvidsjaur bygga ett positivt rykte som en öppen och välkomnande plats. Det kan stärka kommunens image och skapa en känsla av stolthet bland invånare. 10. Förebilder och stöd:  Certifierade lärare fungerar som positiva förebilder för HBTQI-elever och ger stöd och guidning. Det är särskilt viktigt för elever som kan känna sig isolerade eller utsatta. 11. Upfylla lagar och internationella normer: HBTQI-certifiering visar att Arvidsjaurs kommun tar aktivt del i att uppfylla nationella och internationella normer för mänskliga rättigheter och antidiskriminering. 12. Förhindra utflyttning och främja lokal tillväxt: Att skapa en plats där alla kan känna sig hemma bidrar inte bara till att behålla befintliga HBTQI-invånare utan kan också attrahera nya invånare och främja lokal tillväxt och samhällsutveckling.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Konstantin Golava
 • Läkarstudent frihetsberövad utomlands!
  Trots att Elias är svensk medborgare och trots familjens försök har svenska myndigheter hittills inte vidtagit några adekvata åtgärder för att säkerställa att Elias behandlas på ett människovärdigt sätt och att han får alla sina juridiska rättigheter. Ingen kontakt har kunnat etableras med Elias, Den egyptiska polisen vägrar att lämna ut information, och ingen tidpunkt för rättegång har angivits. Vi vill därmed uppmana att Elias Al-najjar får en rättvis rättegång så fort som möjligt!
  8 av 100 Underskrifter
  Skapad av mahmoud2 wehbi2
 • Stoppa matsvinnet! Nya lagen om butikers matsvinn 2024.
  Går du med i denna namninsamling så bidrar du med en otroligt god gärning att skapa förändring för matsvinnet. Hjälpa planeten, hjälpa människor. Jag tror på att matsvinnet kan minska rejält. Bara dem som har makten inser vad som är bra lösningar. Och vi som vill att denna förändring ska ske. Så skriv under, dela vidare till dina vänner och familj. Hjälp oss stoppa denna nya lag som varken gör oss eller planeten gott. ✨
  227 av 300 Underskrifter
  Skapad av Signe Löfstedt
 • Kriminella gäng rekryterar ungdomar på väg från skola och aktiviteter med hot om våld
  ”Unga personer riskerar där att etablera ett missbruk av narkotika och utveckla en kriminell livsstil” Ur Polisens kartläggning av öppna drogscener 2023. Även skötsamma ungdomar med goda skolresultat, aktiv fritid och engagerade föräldrar utsätts för de kriminellas kontaktförsök. Ungdomarna hotas och tvingas in drogförsäljning av kriminella med våldskapital. ”Vi inom polisen vet att det finns en särskild oro över att kriminella element söker sig till och befinner sig på platser där det vistas mycket barn och ungdomar, som exempelvis idrottsanläggningar, fritidsgårdar och skolor”, skriver polisen i ett mejl. Drogscenens unga kriminella i åldern 18-25 år är svåra att särskilja från högstadie- och gymnasieelever. Kontakter kan ske alla tider på dygnet. De kriminella har inga jobb och skolor att sköta, de kan anpassa sig efter ungdomarnas vanor och scheman. Det finns ingen ungdomsgård för 16-19 åringar i området, de hänvisas till Hagalunds Fabrik 38. Enligt polisen pågår det en väpnad konflikt mellan gängkriminella i Hagalund och Bagartorp.
  579 av 600 Underskrifter
  Skapad av Öppen drogscen Nej tack Picture
 • Brådskande vädjan om ingripande i Gaza-krisen
  Vi, undertecknade personer, vädjar snarast till den svenska regeringen och utrikesdepartementet att omedelbart ingripa, på uppdrag av närmsta släktingarna till medborgare eller invånare som för närvarande är bosatta i Gazaremsan. De palestinska medborgarna i Gaza står för närvarande inför oerhört påfrestande utmaningar och utsätts för allvarliga bombanfall. Situationen har eskalerat till en fullskalig invasion, vilket resulterat i förstörelse av hem, infrastruktur så som sjukhus, skolor, industrier och bagerier medmera. Den tragiska förlusten av mer än 25 tusen liv civila, varav över 11 tusen är barn. Dessutom har över 54 tusen rapporterats skadade. 1.9 miljoner har fördrivits. Över 95 journalister har dödats. Detta enligt Euro-med human rights monitor. Dessutom har ockupationsmakten delat upp sektorn och begränsat inträdet av nödvändig hjälp, vatten, mat och medicin. Familjer och invånare i Sverige med släktingar i Gazaremsan upplever extrem ångest och stress över situationen som utspelar sig framför våra ögon. Vi vädjar och ber er därför att omedelbart vidta åtgärder för att rädda liv. Vår förhoppning är att Sverige ska bidra till en humanitär korridor för att undvika att fler oskyldiga faller offer. Målet är överlevnad. Vidare uppmanar vi den svenska regeringen att spela en effektiv politisk roll i att pressa Israel att genomföra en omedelbar vapenvila och därigenom säkra livet för civila i Gazaremsan. Som medborgare som tror på de mänskliga rättigheternas principer litar vi på att den svenska regeringen, med sitt engagemang för dessa värderingar, kommer att hörsamma vår vädjan och agera snabbt och med fast beslutsamhet i denna kritiska situation. Vi uppskattar ert fortsatta stöd för mänskliga rättigheter, och vi är övertygade om att vår begäran kommer att bemötas med den brådska den förtjänar. Tack för din uppmärksamhet.
  77 av 100 Underskrifter
  Skapad av Adam H
 • Hjälp oss att fixa en bättre gymnastikhall för vår utveckling.
  Alla gymnaster vill utvecklas men det funkar inte just nu. Det personer som vill utvecklas i gymnastiken får ligga och pendla mellan Linköping och Västervik för att vi inte har samma möjligheter. Vi har ingen foampit (skumgummiklossar som ligger i en grop för mjuka landningar.) där vi kan testa nya volter utan risk för att slå oss allvarligt. Vi har ingen fasttrack (en lång studsmatta) det skulle vara nödvändigt för att enklare lära sig nya volter. Vi kan inte ha dessa saker på grund av att våran hall är för liten. Det är många som kommer till hallen och tränar för att komma bort från verkligheten ett tag. Laget brukar säga - det är som att alla problem försvinner när man går in i hallen, där samlar man sin energi och laget är en familj. Det är många gymnaster som haft problem i skolan men som nu har det enklare pågrund av kämparglöden man hittar hos sig själv när man tränar. Det är även många som mått/ mår psykiskt dåligt men den kärlek som ges av laget underlättar för många och leder till bättre mående. Så snälla hjälp oss att skapa en bättre hall med rätt redskap för barn, unga och vuxnas välmående och utveckling!
  90 av 100 Underskrifter
  Skapad av Therese Dahlén Picture