• Gratis kollektivtrafiken för pensionärer.
  Många pensionärer • har låg pension • har svårt för att lösa biljett med mobilen • behöver komma ut och promenera • behöver träffa vänner • kan bli deprimerade
  40 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ylva Nybäck
 • Nej till Vindkraft på Vallträskhobben!
  Stoppa Vindkraftspark på Vallträskhobben Storumans kommun!
  967 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Jessica Bergfors Picture
 • Reparera Obbolabron!
  Gå med i vår kampanj för att rusta upp Obbolabron för att: - Skydda människoliv! - Bygga en infrastruktur för morgondagen! - Se till att få till ordentliga investeringar! - Skydda medborgarnas fordon!
  883 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Stellan Elebro
 • Medborgarförslag Baldersplan
  Förslag Medborgarförslaget innebär att ytan Baldersplan utvecklas som en mötespunkt för rörelse och lek, riktat till vuxna och barn. Vi vill främja att flera kan delta i lek, och att vuxnas rörelse kan motivera barn och unga. Vi ser även förslaget som ett steg i ökat socialt samspel efter pandemins svåra år, där distansen emellan familjer har växt, och ensamheten i hushållen ökat. Förslaget består av en utbyggnad av hela Baldersplan, indelat i 4st zoner. Utegym Lekplats Bollspel Parkering Konceptbilder presenteras i Bilaga 1, ”2. Konceptbilder”. Utegym En zon med utegym blir en del för vuxna, och en naturlig del av den motionsrunda som ”Klarälvsbanan” idag utgör. Placeringen emellan utegymmen i Skoghall och på Kilene, gör den strategisk och tillgänglig för en stor andel som idag blir bilburna för att träna på gym eller transportera sig till dessa platser, Ett utegym blir också en del för att få med barnen till Baldersplan, det är möjligt att aktivera sig tillsammans, utan att barnen ska leka med utrustning som är ämnade för träning (dvs. lekplats/bollplan). Hela familjen, eller enskilda vuxna kan njuta av träning i närheten till hemmet, på behagligt avstånd till bad-/båtplatser vid Mörudden, vilket skulle lyfta Mörudden som besöksmål. Lekplats Befintlig ”lekpark” på Baldersplan består av 3st gungor & en sandlåda med tillhörande bord. Ifrån iakttagelse utnyttjas lekparken med av unga vuxna för mobilspel, än av lekande barn. Det finns inget utrymme för spontanlek eller rörelse. Vi föreslår en lekpark med en naturlig känsla, inspirerat av de nya lekplatserna på Mörmoskogens förskola samt Lunna förskola. Hinder och rutschkana-komplex bidrar till lek och fantasi hos målgruppen barn. Idag är det glest emellan de ”riktiga” lekparkerna i området, och oftast kräver de en korsning av Hovlandavägen, om man inte ska besöka förskolor efter stängning och helger. På förskolorna Ferlin och Mörtvägen märks ett stort besökstryck vid dessa tider, vilket bidrar till slitage och nedskräpning. Den stora mängden barn i åldrarna 0-6år i området kring Baldersplan har ett uppdämt behov av platser för just lek och rörelse. Bollspel I förslaget ingår en zon för bollspel, en arrangerad yta med konstgräs och sarg, för flertalet bollsporter såsom fotboll, innebandy, basket och skridskor. Liknande planer kan återses hos bla. på Herrhagsskolan i Karlstad, och köps oftast som färdiga koncept. I Europa, och främst Tyskland & Nederländerna, är detta ett standardkoncept för kvartersområden. Detta bidrar till ökade möjligheter att njuta av bollsporten även utanför föreningslivet, och spontant. Samtidigt är det en möjlig plats att utnyttja för ex. klassfotboll och lägerverksamhet i kommunens regi. En sarg hindrar deltagare och bollar att hamna i trafiken, och konstgräset säkrar ett bra underlag året om. Parkering Idag utgör Balderplan en parkering vid högt tryck på Mörudden, eller för vissa besök till lekplatsen. Vid en utbyggnad av Baldersplan skulle en parkering säkerställa att vägar inte blockeras, och samtidigt göra den nåbar även för de som inte tar sig fram utan bil.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Alexander Thelander
 • Strömsunds folkets hus inte till för alla
  Så att alla i den här kommunen ska känna sig välkommen och önskad i dessa lokaler oavsett etnicitet, pronomen eller läggning. Inte begränsa eller få människor känna sig ovälkomna eller otrygga i dessa lokaler.
  249 av 300 Underskrifter
  Skapad av Cea Monte
 • Rädda Västerås konstskola i Västerås, för Västerås skull!
  Vår nuvarande huvudman ABF hotar med att lägga ned skolan om vi inte hittar en ny huvudman inom kort. Skriv på för att rädda framtida kulturarbetare och kulturkonsumenter! För ett rikt kulturliv i Västerås stad.
  794 av 800 Underskrifter
  Skapad av Matilda Hammarlund
 • Stenhagen simmar lugnt
  Behovet av en simhall belägen kring Stenhagen Centrum har varit stort under många år. Behovet har ökat i takt med att stadsdelen vuxit och att nivån av service breddats med Systembolag, flera apotek, gym, m.m. Många i närområdet har behov av regelbunden simning men svårt att ta sig till Fyrishov eller Gottsunda av olika skäl. Stenhagens Centrum har förutom ett stort befolkningsunderlag i det omedelbara närområdet också ett stort omland i de västra stadsdelarna och på landsbygden utan att behöva passera genom stan vare sig kommunalt eller med egen bil. Platsen går lätt att nå med kollektivtrafikens regionbussar och stadsbussar med täta avgångar. Dessutom finns gott om parkeringsmöjligheter för den som ändå reser med egen bil. Stenhagen har en relativt ung befolkning som framförallt består av familjer med barn i de yngre åldrarna. Behovet av simundervisning är stort och skolorna reser idag iväg, i den mån det går, för att tillgodose detta. Utöver detta har Den sociala kompassen – Uppsala Kommun (figur 5 & tabell 5) från 2021 pekat ut delar av Stenhagen som ett område i s.k. Kluster 2, det är känt att simkunnigheten är lägre i socioekonomiskt svagare områden och att det berör framförallt kvinnor. Detta vill vi angripa. I takt med att Uppsala växer har Stenhagen förbisetts ett antal gånger i kommunens utvecklingsarbete då den lokala samverkansgruppen inte varit lika aktiv som de i andra stadsdelar. Detta är en bidragande faktor till att Uppsala har relativt många invånare per simhall i relation till andra kommuner (Badutredningen figur 2).
  849 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Kabir Khan
 • Bort med Mrkoll!
  Det är viktigt för svenskarnas psykiska välmående och för att folk skadas utav detta. Sådan känslig information ska inte vara tillgänglig med några enkla klick på datorn. Det utgör även flertal risker då kriminella använder sig utav Mrkoll för att välja sårbara offer. Det utgör även en säkerhetsrisk för landet.
  23 av 100 Underskrifter
  Skapad av Emil Karlsson
 • Rädda Public Service
  Public service behövs för vårt samhälle, inte minst för att rapportera om samhällsviktig information till den stora allmänheten. Det är också av största vikt att det inte drivs med vinstintresse. Du ska aldrig behöva undra vems ärende de går. Public service erhåller dessutom ett stort utbud av kultur, underhållning och sport. Det är många som inte har råd med abonnemang hos andra streamingtjänster där ett utbud hos SVT och SR förgyller ens vardag. Tänk på barnen, studenten, pensionären: Låt inte SD:s förslag med att begränsa public service bli mer än förslag. Sverigedemokraterna har flera gånger framfört att de vill "reformera public service" och göra utbudet "smalare och vassare". * Vid andra tillfällen sägs det rakt ut att public service borde läggas ner helt och hållet.** Citat om public service: "Nu får banne mig SVT skärpa sig och sluta med rena propagandainslag. Kvällens Aktuellt borde omgående anmälas för partiskhet. Och public service ska banne mig reformeras i grunden!" - Björn Söder, riksdagsledamot, SD, 13/9 2022*** "Förhandlingarna går snabbare än planerat. (OBS skämt) - Skärmdump på nyhetsartikel "JUST NU: Sveriges Radio ligger nere: "Problem" - Tobias Andersson, riksdagsledamot, SD, 13/9 2022 **** "Ett råd till @moderaterna och @sdriks inför regeringsförhandlingarna vad gäller "public service": En cancersvulst opereras bort helt, man lämnar inget kvar för då börjar den växa igen." - Gunnar Axén, fd riksdagsledamot, M, 13/9 2022 ***** Läs om hotet mot public service: - https://www.svd.se/a/69jmaW/axel-anden-public-service-har-redan-borjat-anpassa-sig-till-sd - https://www.dn.se/kultur/bjorn-wiman-har-ar-nyheten-om-sds-syn-pa-svt-och-public-service/ - https://www.svt.se/kultur/vad-blir-det-for-kulturpolitik-efter-valet-1 - https://www.arbetsvarlden.se/sd-kommer-gora-avtryck-i-kulturpolitiken/ - https://www.svd.se/a/2Gg0gG/kd-skapar-ny-hogerfront-mot-public-service - https://www.expressen.se/nyheter/val-2022/sd-ilskan-pa-svt-reformera-public-service-i-grunden/ - https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/15nQqK/bjorn-soders-attack-mot-svt-propagandainslag Källor: * https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022472 ** https://www.dn.se/kultur-noje/jimmie-akesson-jag-hade-lagt-ner-p3-for-lange-sedan/ *** https://twitter.com/bjornsoder/status/1569768478692851714 **** https://twitter.com/SDTobbe/status/1569728982500646917?s=20&t=WCusEvl7pVJKeZrUeg1sKA ***** https://twitter.com/gunnaraxen/status/1569583177915682817?s=20&t=WCusEvl7pVJKeZrUeg1sKA
  8 687 av 9 000 Underskrifter
  Skapad av Rädda Public Service
 • Angående MTRs och Mälardaltrafiks oförmåga att driva pålitlig tågtrafik
  Kollektivtrafiken är en stor och viktig del för oss som valt att inte bo i de större städerna och för oss som arbetar utanför dem, men också för oss som arbetar på annan ort än där vi bor. För våra unga som behöver kollektivtrafiken för att utbilda sig. För oss som inte kan, vill eller ha råd att resa med bil. Den bristfälliga tågtrafiken och till viss del busstrafiken ställer till det så mycket för så många, för både oss som reser och för dem som väntar på oss. För oss som behöver ta oss från punkt A till punkt B snabbt, smidigt och miljövänligt.
  4 068 av 5 000 Underskrifter
  Skapad av Linda Lejon
 • RÄDDA SKÖNDALS KYRKOMUSIKERUTBILDNING!
  Kyrkomusiker är en avgörande del av Svenska kyrkans organisation. En god kyrkomusiker är en omistlig del av församlingsarbetet, och en ovärderlig kontakt med människor, gudstjänstfirare, körsångare, konsertpublik och många fler därtill. Alla som någon gång varit i ett kyrkligt sammanhang vet vilken viktig roll musiken spelar. Det är därför allvarligt att bristen på utbildade kyrkomusiker i Sverige är skriande, och dessutom fortsätter att öka. Inom de närmsta tio åren beräknas stora pensionsavgångar, och i nuläget utexamineras från svenska kyrkomusikerutbildningar inte mer än hälften av det årliga behovet. Varje framtida välutbildad kyrkomusiker är viktig, och gör skillnad på riktigt. Det är ett sorgilgt faktum att Sveriges äldsta fristående utbildning för kyrkomusiker, kyrkomusikerutbildningen på Sköndal (del av Marie Cederschiöld högskola), nu hotas akut av nedläggning. I över 60 år har utbildningen levererat kyrkomusiker på högsta nivå och den står i nuläget för ca 20% av landets högskoleplatser på kandidatnivå i kyrkomusik. Kyrkomusikerutbildningen på Sköndal saknar heller inte studenter, tvärtom! Skolan har högt söktryck, och ger unika möjligheter till individuell studiegång och deltidsstudier. En stor andel av de sökande studenterna har Sköndals kyrkomusikerutbildning som sitt enda alternativ. Vill vi tappa dessa framtida välutbildade kyrkomusiker? Utbildningen bekostades fram till för ett par år sedan genom en överenskommelse mellan svenska staten och Svenska kyrkan, där båda parter insåg det viktiga i denna utbildning för både kyrkan och det svenska kultursamhället i stort. När Svenska kyrkan valde att lämna denna överenskommelse så upphörde möjligheten att driva utbildningen långsiktigt. Vi vill att ALLA parter inser att kyrkomusiker behövs, och att det vore en stor förlust både kompetensmässigt och i ekonomiskt att behöva lägga ner en av de pålitligaste kyrkomusikerutbildningarna i Sverige. Vi behöver fler utbildade kyrkomusiker, inte färre! Att återuppta det ekonomiska stödet är det bästa för alla parter. Att avstå och säga nej är att skrota en efterfrågad utbildning i en tid där den bevisligen behövs mer än nånsin. Svenska kyrkan har flera andra projekt som ska hjälpa och stödja rekryteringen av kyrkomusiker, och framhåller i andra sammanhang hur viktigt detta är. Ingen åtgärd kan vara mer konkret och effektiv än att säkerställa att utbildningsplatserna finns kvar! Inget kan vara mer förödande än att se en utbildning som den på Sköndal tvingas läggas ner. Win-win eller lose-lose?! Vi uppmanar Svenska kyrkan att rädda Sköndals kyrkomusikerutbildning!
  2 263 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Unga tankar om musik
 • Fler insektsholkar till kvarteret
  Vi behöver fler insekter
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Kabir Khan