• TILLSAMMANS UR KRISEN (tidigare Öppet eller stängt?)
  Det gick fort. Nästan över en natt började kunderna försvinna och avbokningarna trilla in. Vi restauranger befinner oss nu i en kris som vi aldrig har skådat tidigare. Varje dag går restauranger och hotell i graven, och med dem många arbetstillfällen, livsverk och drömmar. Får vi inte hjälp snart kommer mycket att gå förlorat.
  3 811 av 4 000 Signatures
  Skapad av Krögarna .
 • Protest mot de nya antagningsreglerna för notarietjänstgöring!
  Detta är viktigt för att minska pressen på juriststudenters psykiska ohälsa genom erbjuda oss fler vägar till en notarietjänstgöring istället för färre och vägar som inte ökar den redan enorma betygshetsen. Genom att bredda urvalskriterierna kan fler som exempelvis har personliga egenskaper som passar för en notarietjänst få chansen att få tillgång till en sådan och det blir således inte bara betygen som blir avgörande. Även andra akademiska meriter ger fler personer chansen och minskar trycket på betygen som urvalskriterium. Den nya ändringen kan även förefalla orättvist och betungande för studenter som har studerat dubbelt men inte hinner söka notarieanställning innan 2021. Det faktum att kvalificerat juridiskt arbete nu får större betydelse än tidigare kommer leda till att fler och fler studenter söker sig till arbete under studietiden. Även om detta såklart också kan vara bra, är det viktigt att komma ihåg att juristutbildningen är en heltidsutbildning och genom att försöka arbeta så mycket som möjligt under studietiden kan det vara svårt att upprätthålla lika höga betyg som annars vilket även detta kommer att bidra till ökad betygshets och psykisk ohälsa under juristprogrammet. Ett annat problem med ett ökat fokus på kvalificerat juridiskt arbete som urvalskriterium är att det antagligen kommer att leda till att fler och fler söker sig till sådana tjänster direkt efter studietiden (även om man egentligen skulle vilja söka notarietjänst). Detta kommer få den konsekvensen att de flesta som sedan så småningom söker notarietjänst kommer att ha fyllt denna kvot till max och detta i sin tur innebär att det ändå enbart blir betygen som spelar roll i slutändan.
  1 510 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Sara Jansson
 • Upphäv beslutet om att ta 3,5 åringen från sin familj - LexLillaHjärtat
  Pojken omhändertogs när han var 5 veckor gammal och han hade då allvarliga fysiska skador och anknytningsskador. Han kom vid 5 veckors ålder till sin nuvarande familj (familjehemmet) och uppges vara trygg där. Det är hans familj. Hans mamma och pappa och syskon som han älskar mest av allt i hela världen. Nu ska ni ta honom ifrån dem. Ett litet barn ska tas från sina föräldrar, sin trygghet , sitt sammanhang, sitt liv. Ni kommer därmed utsätta honom för ett av de värsta trauman och lidande ett barn kan vara med om. Är inte en av Socialtjänstens viktiga uppgifter att skydda barn?! Inte att göra precis tvärtom och utsätta dem för en av den värsta formen av psykisk misshandel (separationen från sin familj där barnet är tryggt och får kärlek)?! Pojken har ingen anknytning till den biologiska pappan dit han ska flytta och han är rädd för honom. Efter beslut fattats om att pojken skulle börja "arbetas hem" och efter att umgänge med den biologiska pappan utökades i höstas har pojken utvecklat självskadebeteenden. Senast i december uppgav pojken att den biologiska pappan slog honom. Barn är inga dockor som kan flyttas och byta familj hur som helst. De är individer med känslor. De har rättigheter. De har en röst och en vilja som ska tas häsyns till vid beslut som rör dem. Det borde vara ett krav på att beslutsfattare i frågor som rör barn, hade denna grundläggande förståelse och kunskap om barn. Så är det uppenbarligen inte i dagens Sverige. - LÅT INTE ETT TILL LITET OSKYLDIGT BARN UTSÄTTAS FÖR DET FRUKTANSVÄRDA LIDANDE OCH TRAUMA SOM FLICKAN LILLA HJÄRTAT ESMERALDA UTSATTES FÖR. RÄDDA ISTÄLLET ETT BARNS LIV. Om pojken: https://www.hd.se/2020-04-16/beslutet-trearing-ska-hem-till-pappa-trots-begransad-kontakt https://www.dn.se/nyheter/sverige/placerades-i-familjehem-som-bebis-nu-ska-35-aringen-hem-trots-uppgifter-om-misshandel/ https://www.dn.se/nyheter/sverige/l-politiker-om-fallet-med-35-aringen-jag-har-hort-politiker-som-sager-att-de-tycker-synd-om-pappan/ https://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/ledare/inget-barn-ska-vara-hos-f%C3%B6r%C3%A4ldrar-som-inte-klarar-av-f%C3%B6r%C3%A4ldraskapet-1.26200368 https://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/ledare/nu-m%C3%A5ste-barns-r%C3%A4ttigheter-mot-de-biologiska-f%C3%B6r%C3%A4ldrarna-st%C3%A4rkas-1.23517145 Om Lilla Hjärtat Esmeralda: https://www.dn.se/nyheter/sverige/hon-fick-inte-fylla-fyra/ https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/504j4m/esmeralda-blev-bara-3-visste-inget-annat-an-att-vi-ar-hennes-familj
  19 460 av 20 000 Underskrifter
  Skapad av Ylva Fahl
 • EU, ta ansvar i de grekiska flyktinglägren!
  Hanteringen av de människor som flytt till Europa sedan 2015 har skett på ett oetiskt sätt, vilket lett till att dessa människor lever i djup otrygghet med våld, orimligt långa tider för asylprövning, otillräcklig sjukvård och därmed smittspridning som vardag. De grekiska flyktinglägren innebär ett stort lidande för de som tvingas att leva där. Desperationen är stark och påtaglig i lägren och vi anser att EU omedelbart måste visa handlingskraft och förbättra situationen. Spridningen av Coronaviruset är en anledning till att situationen nu akut måste förbättras, inte bara för de som bor i lägren utan också för befolkningen i Europa. När EU ingick avtalet med Turkiet i mars 2016, var tanken att det skulle minska antalet asylsökande men istället har man fått en situation med stängda dörrar i EU där Grekland får ta störst ansvar. Människor som flyr krig och förföljelse fortsätter att komma till de Egeiska öarna. Asylprocessen i Grekland är mycket långsam och ineffektiv, vilket gör att de asylsökande tvingas vänta lång tid och en väntetid på flera år för att få sitt ärende hanterat är inte ovanligt. Många organisationer däribland Läkare Utan Gränser och FN-organet UNHCR har kritiserat standarden i de grekiska flyktinglägren. Lägren håller en så ofattbart låg standard att det är svårt att tro sina ögon för dem som besöker dessa. Efter den långa farliga resan till Europa på flykt från krig och konflikter kastas människor på flykt in i ett nytt helvete. Läkare Utan Gränsers ordförande, Dr Christos Christou har beskrivit situationen i de grekiska flyktinglägren som en scen från något man möter i krig, men här i ett fredligt EU. Det ökända lägret Moria på Lesbos är ett exempel, det är en anläggning byggd för omkring 3000 personer, men just nu bor istället cirka 20 000 asylsökande här. En tredjedel av de boende i Moria är barn under tolv år, vilkas situation är särskilt svår. Barnkonventionen uppfylls inte i Grekland och flera år går utan skolgång för barnen. I Moria saknas tillgång till toaletter, duschar och rinnande vatten för alla. De flesta tvingas bo i tält på den leriga marken, tält som är iskalla på vintern och glödheta på sommaren. I de grekiska flyktinglägren finns sexuellt våld, knivskärningar och slagsmål. Det förekommer att kvinnor och barn sover med blöjor på sig av rädsla för att behöva gå upp på natten för att göra sina behov, eftersom risken finns för våldtäkt. De medicinska organisationerna som jobbar i Moria vittnar om att patienter som kommer in knivskurna är en vardagshändelse. Flyktingarna har lidit länge under dessa levnadsförhållanden, men nu kan dessa förhållanden bli en samhällsfara med spridningen av Coronaviruset. Ett upprop bland europeiska läkare som startade i Nederländerna har hittills skrivits på av tusentals läkare och publicerades i DN den 28 mars i år. Läkarna skriver: “ Coronaepidemin som håller på att få fäste i lägren kommer att få katastrofala konsekvenser för såväl flyktingarna där, som för de grekiska invånarna och resten av vårt europeiska samhälle.” Flyktinglägren, med sina ohygieniska förhållanden utför alltså potentiella smittohärdar. Ingen där kan tvätta händerna så ofta som man bör och social distansering är omöjlig att hålla när människor som många gånger aldrig har träffats förut trängs ihop i ett och samma tält. Uppgiften för den grekiska staten har blivit övermäktig och de åtgärder som planeras kommer inte att lösa den humanitära situationen. Solidariteten inom EU som har ifrågasatts nu under Coronakrisen är också värd att ta fasta på. Det är djupt tragiskt och närmast skamligt att länderna inom EU inte är bättre på att ställa upp för varandra. Den här osolidariska inställningen har Grekland fått leva med i många år då över hundratusen flyktingar finns i landet eftersom övriga EU-länder har stängt sina gränser. Inom en organisation som EU bör man hjälpas åt och vi uppmanar EU att ta större ansvar i Grekland, både för Greklands skull och för alla de människor på flykt som har hamnat i hemska levnadsförhållanden i landet. EU måste agera nu, för säkerheten för människor på flykt och för oss som redan är trygga i Europa. Jeanette Schacher, volontär We Act Sweden Johanna Norrbo, ordförande We Act Sweden
  121 av 200 Underskrifter
  Skapad av Johanna Norrbo Picture
 • Pausa RUT - städarna behövs i vården
  Den som jobbar hemma kan städa själv. Svårare än så är det inte och RUT-avdraget kostar samhället miljarder varje år. Därför bör avdraget tas bort under coronakrisen. De som jobbar med städning i hemmet ska få jobba där det gör skillnad på riktigt nu när det är kris. Chefseknomen på Facket Akademikerförbundet-SSR kräver detta och vi håller med att det är en bra idé. Läs mer om RUT och förslaget om att pausa RUT under corona: https://akademssr.se/post/pausa-rut-den-som-jobbar-hemma-har-tid-att-stada-sjalv https://www.dn.se/debatt/fruktansvart-dyr-ineffektiv-och-fordelningspolitisk-ojamlik-metod/
  110 av 200 Signatures
  Skapad av MittSkifte - mer än en namninsamling
 • STOPPA VÅLDET MOT KVINNOR - Gör apoteken till nödcentral och låt slagna flytta till hotell
  I Frankrike ökade våld i hemmet med mer än 30 procent när landet isolerade befolkningen. När Sverige nu steg för steg begränsar människors rörlighet kommer samma sak hända här. Men det finns saker som politikerna i Sverige kan göra inspirerade av Frankrike: 1) Gör apoteken till nödcentraler I Frankrike kan en kvinna prata med personalen på apoteket och säga orden ”Mask 19” och få direktkontakt med polisen. 2) Säkra boende för slagna Kvinnojourerna har fått pengar för att möta coronakrisen. Dessa räcker inte på långa vägar och det är brist på boenden för slagna kvinnor och deras eventuella barn. Samtidigt står hotellen tomma. Därför borde politikerna lösa så att kvinnor och barn som drabbas av våld i hemmet får flytta till ett boende fritt från våld. Läs mer: Aftonbladet, Våldet mot kvinnor ska stoppas – med kodord, https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Vb84vJ/valdet-mot-kvinnor-ska-stoppas--med-kodord
  126 av 200 Underskrifter
  Skapad av MittSkifte - mer än en namninsamling
 • Barnkonventionen för flyktingbarn!
  Barnkonvention måste gäller för alla barn även flyktingbarn! Barn som födda i Sverige eller växer upp här vet mer om Sverige och svenska samhället än deras andra land.Dessa barn har rotat sig i samhället och det är grymt och omänskligt att de ska utvisas eller leva i limbo. Barnen skadas av detta, det ska skadar barns psykiskt och hälsa, drömmar, trygghet, framtiden. Dessa barnen är den nya generationen som ska fortsätta leva efter oss och kommer att driva världen, det värde mycket och är jätte viktigt att de ska växer bra. Alla måste förstå allvaret.
  18 av 100 Underskrifter
  Skapad av Zahra Hosseiny
 • Zandra Svensson ska stanna på Bäckäng
  Vi i HU19L fick precis reda på att Zandra Svensson inte kommer finnas kvar på Bäckäng nästa år. Detta är något vi vägrar att acceptera. Zandra har varit en stor trygghet på skolan och hon ser alltid till att var och en känner sig speciell. Hennes lektioner var alltid lärorika och samtidigt roliga att vara på. Hon är även en extremt bra mentor, som tar tag i problem direkt när hon ser det och hon hjälper de som behöver hjälp, oavsett vad.
  231 av 300 Signatures
  Skapad av Natalie Ramot
 • Serverad - kulturomställning
  Vill undvika sociala tillstånd liknande 30 talet. Samma systemfel behövs inte upprepas. Kapitalägarna är säkrade, de fått sina delar. Denna gång rädd medborgaren. Skapa utrymme för kulturell transformation från kapital till hållbart balanserad medvetetsamhälle. Balans mellan liv, företagande, kapital och ressurser.
  5 av 100 Signatures
  Skapad av Odd Rune Jacobsen Picture
 • Låt partner vara med på BB
  Dessa debattartiklar sammanfattar på ett bra sätt varför detta är viktigt: https://www.gp.se/debatt/att-porta-nyf%C3%B6rl%C3%B6stas-partners-fr%C3%A5n-bb-skadar-b%C3%A5de-kvinnan-och-barnet-1.29022031?fbclid=IwAR2Dc_alkE8ljapXDNOwZHZdcvDSInhomfOjnox8zTvuxzu9v6Mvx6x3Up0 https://www.kristianstadsbladet.se/ledare/johanna-nylander-porta-inte-pappor-fran-bb/?fbclid=IwAR1mKfS7XDBeJ7KqP-gty5QmsI1aP2MwtJtHPmQBhp_I7QeqtfAd4o45no4 Citat ur VGRs broschyr "Råd till nya föräldrar": "Som partner är du viktig från första stund Framför allt kan du ge ett stöd som bara den närmaste kan ge. Detta gäller såväl under graviditeten som under det tidigaste föräldraskapet. Det är viktigt att påpeka att en ensamförälder får söka detta stöd hos sina närmaste. Nu, när barnet är fött, är det viktigt att pappan tar tillvara möjligheten att lära känna barnet. Det är viktigt att se mammas och partnerns olikheter i relationen till barnet och inse att man inte är rivaler om samma kontakt. Mamman är viktigast för barnet medan partnern är vikti- gast för mamman och barnet och har en viktig uppgift som ”beskyddare” av mor och barn under den första tiden." Kartläggning av reglerna på de olika förlossningsklinikerna i landet: https://www.aftonbladet.se/family/a/y3Mqna/regler-for-din-partner-pa-bb--i-hela-landet
  3 250 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Mathilda Brandberg Picture
 • Stäng av trängselskatten
  Under Corona krisen ! Om ni verkligen vill bromsa spridningen av Corona. Så får ni underlätta för människor som kan använda sina egna bilar 🚘 Speciellt personalen inom vården och andra medborgare som kan undvika att möta större grupper när dom åker kommunalt. Varför ska man åka kommunalt och ta risker ? Varför ska sjukvårds personal betala just nu??
  46 av 100 Signatures
  Skapad av Nivin Dawood
 • Gärna applåder men först lön för mödan, aktivera krislägesavtalet nu!
  Vårdförbundets medlemmar i Stockholm har på grund av det höga trycket av patienter med corona den senaste tiden börjat schemaläggas i arbetspass som är 12 timmar eller längre. Det innebär att en del personal arbetar mycket krävande 60-timmarsveckor, något som sliter på redan hårt ansatt personal som tar stort ansvar. Trots veckoarbetstider i nivå med krislägesavtalet får personalen inte högre ekonomisk ersättning, eftersom Region Stockholm nu valt att aktivera kirslägesavtalet är det nu kritiskt att SKR & Sobona godkänner Region Stockholms förfrågan. Så att den hårt arbetande vårdpersonalen får den ersättning de har rätt till.
  6 713 av 7 000 Signatures
  Skapad av Vårdförbundet Nationellt Picture