• Allas rätt till en god och säker operation!
    Skriv under om du vill stödja oss i arbetet mot att sänka kompetensnivån i svensk sjukvård i allmänhet och inom operationssjukvården i synnerhet!
    3 428 av 4 000 Underskrifter
    Skapad av Riksföreningen för operationssjukvård Picture
  • Stoppa nedläggningen av Norrköpings skolor
    Barn är inte pengar! Barnen är vår framtid. Dom ska ta hand om mig och även dom politiker som nu fattar beslut om att försämra deras möjligheter till bra skolgång.
    1 675 av 2 000 Underskrifter
    Skapad av Matt Lönnqvist
  • Tyresö behöver en polisstation!
    Vi Tyresöbor vill att du, Gunnas Strömmer (M), ser till att polisen får tillräckligt med resurser och personal så att Tyresö kommun kan få en egen polisstation. Det är dags nu!
    141 av 200 Underskrifter
    Skapad av Erivan Waysi
  • Rätten till tandvård på lika villkor får inte urholkas
    Den 25 maj publicerade företrädare för vårdprofessionerna en debattartikel i Dagens Samhälle https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/ratten-till-vard-pa-lika-villkor-far-inte-urholkas/#. Det är ett gemensamt ställningstagande om vikten av att vi som arbetar i vården tillåts att beakta mänskliga rättigheter och att följa våra etiska riktlinjer i mötet med alla patienter. Genom debattartikeln kräver flera vårdprofessioner, fackliga organisationer och organisationer inom ideell sektor att regeringen ska dra tillbaka förslagen inom Tidöavtalet som riskerar att leda till att rätten till exempelvis akut tandvård och tandvård som inte kan anstå kan komma att tas bort för papperslösa, liksom angiveriförslaget som skulle tvinga vårdpersonal att bryta tystnadsplikten och kontakta Migrationsverket och Polismyndigheten om man möter vårdsökande patient som är papperslös. Samtliga vårdprofessioner utom Sveriges Tandläkarförbund har undertecknat uppropet ”Rätten till vård på lika villkor får inte urholkas” https://vardforpapperslosa.org/wp-content/uploads/2023/05/Ratt-till-vard-stallningstagande-mars-2023.pdf Vi som skriver under detta upprop förundras över att inte även Tandläkarförbundet står bakom, och vi förstår inte varför. Vårt professionsförbund borde se det som självklart att ingen tandläkare ska behöva kringgår det mest basala i våra etiska riktlinjer. Vi som skriver under vill därför uppmana Sveriges Tandläkarförbund att omgående skriva under uppropet. Vi står bakom de enkla och självklara principer som uppropet för fram. Initiativtagare till uppropet Henrik Berlin och Gunilla Klingberg Båda specialister i barntandvård och forskare vid Malmö Universitet
    10 av 100 Underskrifter
    Skapad av Berlin Henrik Klingberg Gunilla Picture
  • Stoppa hyreschocken i Bergsjön: Alla ska ha råd att bo kvar!
    Skriv under, i solidaritet med Bergsjöns hyresgäster. Alla ska ha råd att bo kvar!
    493 av 500 Underskrifter
    Skapad av Catherine Holt
  • Nätbedrägerier - Bankerna behöver skydda oss!
    Vi behöver kunna ha förtroende både för våra banker och för rättssamhället. Då behöver bankerna följa den dom som HD gav. Idag finns det små möjligheter att kunna undvika både banker och den digitalisering som pågår. Det gör att bankerna har ett stort ansvar för sina kunder. Vi som gör uppropet Gitte Pålsson Lena Wallin Sara Madalena Persson Åsa Ikekhua Länkar HD - Konsument får ersättning för obehöriga transaktioner https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/nyheter/2022/06/konsument-far-ersattning-av-bank-for-obehoriga-transaktioner-som-gjorts-fran-konsumentens-konto/ Bankerna måste börja ersätta offren för bedrägerier - KO Cecilia Tisell https://www.dn.se/debatt/bankerna-maste-borja-ersatta-offren-for-bedragerier/ TV4 - Bedragare lurade till sig 5,8 miljarder förra året https://www.tv4.se/artikel/4aCdnwtxgqdh3tXmiVdMNC/saekerhetsexpert-pa-banken-lurade-per-pa-132-000-kronor Gitte Pålssons besparingar försvann i nytt telefonbedrägeri https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/gitte-palssons-bespariingar-forsvann-i-nytt-telefonbedrageri Sms med uppmaningen att ringa Tele2 https://www.sttidningen.se/nyheter/stenungsund/aldre-kvinna-lurad-pa-over-100-000-kronor.b9bd3dc0-9a82-4d57-90b2-dc0599ef86a8
    277 av 300 Underskrifter
    Skapad av Lena Wallin
  • Ge flickor och kvinnor i Afghanistan sina rättigheter tillbaka!
    Vi är halvvägs in i 2023 och vi lever fortfarande i en värld där vi har ett land med en regim som beslutar att ta ifrån dig dina mänskliga rättigheter, bara för att du är född till flicka. Tänk dig själv att inte få lov att gå till parken, ha tillgång till ditt egna pass, besöka ett badhus eller teater, få klä dig som du vill utanför ditt hem, få delta i en demonstration, få studera, söka vilket jobb du vill, resa. Detta är verkligheten just nu för miljontals flickor och kvinnor i Afghanistan. Detta är deras verklighet, de lever i denna verklighet. Varje timme, varje dag, varje vecka.
    24 av 100 Underskrifter
    Skapad av Anna-Maria Wiklund Matala
  • Stoppa skolslakten i Göteborg!
    Att klara skolan, skaffa sig en utbildning är en av de viktigaste enskilda faktorerna för att kunna skaffa jobb och bostad, påbörja vuxenlivet, bibehålla en god hälsa samt undvika att hamna i kriminalitet och drogberoende. Därför kan vi inte med öppna ögon stå och se på när skolorna skär ner på personal och resurser, en skola som redan nu och sedan många år går på knäna. Göteborgs skolföräldrar i olika föreningar och nätverk har många gånger tidigare samlat massivt stöd och lyckats stoppa eller åtminstone bromsa skolnedskärningar och nedläggningar av olika stödjande verksamheter inom vård , skola och omsorg. SKOLLAG FÖRE BUDGET! Göteborgs kommunfullmäktige måste tänka om, stoppa alla nedskärningsplaner innan det är för sent. Det finns andra sätt att planera, det finns pengar att ta av, då kommunen gjort överskott under flera år. Gör om, räkna om , gör rätt! -innan det är för sent! Om nedskärningar trots allt klubbas igenom kräver vi att det görs en omfattande risk- och konsekvensanalys utifrån: 1. Lärarnas möjlighet att följa skollagen 2. Rektorernas möjlighet att följa arbetsmiljölagen 3. Elevernas lagstadgade rätt till utbildning 4. Övriga offentliga förvaltningars ökade kostnader för att hantera eventuella effekter av nedskärningar inom skolan (t ex Socialtjänsten, BUP, Polis, vårdcentraler och Försäkringskassan) När ansvariga politiker tagit del resultatet tror vi att de kommer stämma in i våra krav. Vi som skapat denna namninsamling är organiserade inom det landsomfattandenätverket En skola för alla, vi finns på Facebook: https://www.facebook.com/rattentillutbildning1 Vi uppmanar alla att skriva under namnlistan, och skriva till ledamöter i grundskolenämnden: https://politiker.goteborg.se/organisation/946e0499-a7c0-4c87-9d8e-5388788f3718 samt att komma på Lärarnas demonstration den 25 maj kl. 17 på Gustav Adolfs torg i Göteborg: https://fb.me/e/19bYcQJFm Använd gärna olika hashtags när du sprider eventet på Facebook, såsom #enskolaföralla #ofrivilligskolfrånvaro #skolfrånvaro #skolknaset #skola #skolan#skolföräldraupproret #skolföräldramarschen #elevensrättillutbildning #utbildning #lärarna #skolprotester #skolstrejk #elevrätt
    342 av 400 Underskrifter
    Skapad av Britta B
  • Hissa en prideflagga i Österåker
    Österåkers kommun är den viktigaste aktören i Österåker för att motverka homofobi och transfobi. Därför bör kommunen visa solidaritet med sina medborgare och ta ställning mot hat genom att en gång om året hissa en av de prideflaggor som donerats till kommunen genom tidigare crowdsourcing.
    6 av 100 Underskrifter
    Skapad av Socialdemokraterna i Österåker
  • "Malmö – Eurovisions epicentrum 2024
    Jag uppmanar er att stödja min namninsamling för att få Eurovision Song Contest att hållas i Malmö nästa år. Här är några anledningar till varför det är viktigt att Eurovision kommer till Malmö: 1. Mångfald och inkludering: Malmö är känd för sin mångfald och inkluderande atmosfär. Genom att ha Eurovision i Malmö kan vi visa upp Sveriges och Europas kulturella mångfald och skapa en unik och inkluderande musikfest där alla röster får höras och firas. 2. Framtidsorienterad stad: Malmö är en stad som strävar efter innovation och framåtanda. Genom att vara värd för Eurovision kan vi visa upp vår moderna infrastruktur och vår förmåga att hantera stora evenemang på bästa sätt. Detta kommer inte bara att främja staden, utan även hela Sverige och Europa som en plats för dynamiska och framstående musikevenemang 3. Kulturellt utbyte: Eurovision Song Contest är en fantastisk plattform för kulturellt utbyte och att bygga broar mellan länder och kulturer. Genom att välkomna Eurovision till Malmö kan vi främja förståelse, vänskap och samarbete mellan olika nationer och skapa en positiv atmosfär för utbyte av musik, konst och idéer. 4. Ekonomiskt uppsving: Att vara värd för Eurovision är inte bara en fantastisk möjlighet att främja vår stad och region, utan det skulle också innebära ett betydande ekonomiskt uppsving. Evenemanget skulle locka besökare från hela Europa, vilket skulle gynna lokal turism, hotellbranschen, restauranger och andra näringsgrenar, och skapa jobb och tillväxt. 5. Kreativitet och underhållning: Malmö har en blomstrande musik- och kulturscen, och att ha Eurovision här skulle vara en stor ära och en erkänsla av vår stad som en kreativ och underhållningsdriven destination. Det skulle ge lokalbefolkningen och besökarna en möjlighet att njuta av en spektakulär show, fantastiska artister och en minnesvärd upplevelse. Genom att skriva under denna namninsamling kan vi visa vårt stöd för att få Eurovision 2024 att hållas i Malmö. Låt oss tillsammans skapa en oförglömlig musikfest som hyllar kulturell mångfald, inkludering och kreativitet!
    13 av 100 Underskrifter
    Skapad av Olivia Wihlney
  • Elina 19 år med sjukdomen FNS (nervskada) bor på ett äldreboende
    Att drabbas av olika sjukdomar som kräver specialistvård ska Kommunen neka rätt vård så att det för dom blir enkelt och billigt! Att placera en 19-årig tös på ett äldreboende är under all kritik! 1. Ingen med rätt utbildning finns 2. Likasinnade sjukdom samt varierade åldrar 3. Sängliggande i 23 tim/dygn kommer att innebära ett kort liv för Elina! Detta får inte ske!!! Pga dels svårigheter med toalett placerad på 2:a våning i hemmet vilket orsakar problem med utevistelse och luftombyte samt ha möjlighet att vara flexibel i Elinas liv med denna svåra sjukdom, har Mölndals kommun placerat 19-åriga Elina på äldrevården! Det finns absolut inte någon med rätt utbildning för Elinas nervskada och hon tvingas vara sängliggande i 23 Tim/dygn!!! Detta är en stor katastrof då Elinas muskler kommer att förtvina om hon inte placeras på en neurologisk avdelning/vårdhem för de med FNS och får rätt vård och absolut inte bli sängliggande! Muskler finns även i hjärtat och om dessa förtvinar betyder det att Elinas liv tar slut! Välbärgad kommun som nekar familjens ansökan att placeras i en rätt vård, där Elina kan kämpa med sin sjukdom och kunna leva! Hjälp till och skriv under för Elina och andra i samma situation, så att de får ett drägligt liv och RÄTT VÅRD!
    1 384 av 2 000 Underskrifter
    Skapad av Marita Kjellberg
  • Stå upp för mångfald
    Skriv på denna insamlingen för att stå upp för mångfald och jämställdhet. Rasism måste bekämpas på alla sätt möjliga. Hoppas ni är med mig.
    27 av 100 Underskrifter
    Skapad av Mollie Wahlsberg