• Sälj inte Partillebornas hem!
  Bor du i hyresrätt? Eller vill du bo i hyresrätt? Snart kan dina möjligheter till det bli kraftigt (mer) begränsade! Just nu driver M, SD, KD och L att Partillebo, det kommunala bostadsbolaget, ska sälja ca 300-400 av bolagets hyresrätter. Medräknat de projekt som redan planeras innebär det i praktiken att över 10 % av bolagets bostadsbestånd ska säljas ut. - För dig som hyresrättsinnehavare betyder det att du inte kan känna dig trygg med vem som kommer vara din hyresvärd framöver. - För dig som ungdom betyder det att möjligheten att få en första bostad blir (än) svårare än det är idag med ännu längre kötider. - För dig som kommuninvånare betyder det att de styrande är villiga att riskera stabiliteten och kvaliteten i ett av landets mest uppskattade bostadsbolag (som dessutom är hyresvärd för våra skolor, förskolor och äldreboenden). Vi i S, V och MP kommer aldrig gå med på detta slag mot det kommunala bostadsbolaget och skulle riva uppdraget direkt den dag vi styr kommunen. Genom att kräva en sådan minskning gör M, SD, KD och L det ännu svårare för framförallt unga att få ett första hem och de öppnar även upp för att befintliga hyresrättsinnehavares hem säljs ut till privata hyresaktörer. Politiken behöver värna om att det finns bostäder för alla målgrupper och inte sälja ut lägenheterna med lägst hyror! Dessutom stoppar de dels de chanser Partillebo har till utveckling, planerade projekt behöver akut stoppas, bolagets möjligheter att vara en aktiv samhällsaktör tillsammans med kommunen blir kraftigt försämrade och partillebornas hittills välfungerande bostadsbolag riskerar att skadas. Vi kommer göra allt vi kan för att stoppa detta, och vi behöver din hjälp! Skriv under vår namninsamling och hjälp oss visa hur många vi är som är emot detta!
  788 av 800 Underskrifter
  Skapad av Isabelle Asadian
 • Högre Pensioner
  Pensionerna har negligerats i årtionden och sjunkit katastrofalt lågt. Den sjunkande svenska valutan, gör dessutom att effekten blir dubbelt värre. Därför måste det till en genomgripande förändring, snarast. Denna fråga måste lösas så fort som möjligt. Pensionärerna far illa, medan politikerna rullar tummarna och ingenting händer.
  14 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jan Stenborg
 • Stoppa utnyttjandet av migrantarbetare på ChouChou
  Som Stockholms LS av SAC och Solidariska Byggare visat är exploateringen av migrantarbetare ett svårt problem som växer namn. Dels är villkoren överlag hemska och dels är praktiken att vägra betala ut löner för arbetad tid till migrantarbetare utbredd. Migrantarbetare måste få samma villkor som sina kollegor. Dels för sin egen skull, och dels för att om vi accepterar fifflet med migrantarbetare kommer det sprida sig till arbetsmarknaden i övrigt.
  114 av 200 Underskrifter
  Skapad av Isak Gerson Picture
 • Rädda Lilla Viljaskolan Jylland & Kotka
  Att bevara Mångårdens förskolor är avgörande inte bara för våra barns omedelbara trygghet och kontinuerliga utveckling utan också för att upprätthålla en hög standard av pedagogisk omsorg och utbildningskvalitet inom vårt samhälle. Dessa förskolor representerar en miljö där barn möts med respekt, kärlek och en skräddarsydd pedagogik som ser varje barns unika behov och potential. Genom att stå enade mot beslutet att stänga dem, försvarar vi inte bara våra egna barns rätt till en trygg och stimulerande utbildningsmiljö utan även framtida generationers. Ansluta till vår kampanj betyder att du bidrar till en rörelse som värnar om kvalitetsutbildning och barnens välbefinnande. Genom att agera tillsammans visar vi att gemenskapens röst har kraften att påverka och initiera positiva förändringar. Det är en chans att stå upp för en utbildnings filosofi som prioriterar barnens bästa och som förtjänar att bevaras och blomstra för alla barns skull.
  161 av 200 Underskrifter
  Skapad av Shadip Rahman
 • Modernisera utbildningen på Psykologiska institutionen vid GU!
  Vi vill komma ut i arbetslivet med efterfrågade kompetenser och få så goda förutsättningar som möjligt att hjälpa våra framtida patienter! Vill du veta mer? Här kan du läsa den externa bedömargruppens utlåtande: https://drive.google.com/drive/folders/1Rd8eOgrnWD4vochvG6l4_t3CaWaevvTE Här kan du läsa mer om deliberate practice: https://www.researchgate.net/publication/281226287_The_Role_of_Deliberate_Practice_in_the_Development_of_Highly_Effective_Psychotherapists Information om facilitative interpersonal skills kan du hitta här: https://www.researchgate.net/publication/365438321_The_development_of_facilitative_interpersonal_skills_during_5-year_psychology_training_programs_a_cross-sectional_study I diskussionsavsnittet till en nyligen utkommen genomgång av evidensen för psykodynamisk terapi lyfter Peter Lilliengren psykodynamiska terapimetoder som har evidens: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02668734.2023.2197617 Här beskrivs vilka psykodynamiska terapimetoder som efterfrågas ute i vården: https://psykologtidningen.se/2021/09/30/kbt-psykologerna-behover-bli-fler/ Vill du läsa högskolelagen så kan du göra det här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434/ Vilka står bakom kampanjen? Namninsamlingen har initierats av studenter vid Göteborgs universitet. Vid frågor kontakta Hanna Johansson på [email protected].
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Hanna Johansson
 • Sparka Batra!
  Landshövding och tidigare moderatledaren Anna Kinberg Batra har personligen anställt två av sina vänner för 90 000 kronor i månaden var. Anna Borgs anställdes som planeringschef genom att en lapp sattes upp i en reception. Anna Kinberg Batra är gudmor till en av Borgs barn och de har båda lång bakgrund inom Moderaterna. Gunnar Ekman anställdes utan formell process som konsult i fyra månader. Gunnar Ekman och Anna Kinberg Batra känner varandra sedan han var hennes lärare på Handelshögskolan. De har till och med skrivit en bok ihop. Det lönar sig att vara vän med Anna Kinberg Batra och det visar hur långt klägget har trängt i den statliga förvaltningen. Anna Kinberg Batra har gömt sig för media i över en vecka. Nu måste regeringen sparka henne eftersom hon vägrar att avgå. Läs mer: https://klagget.nu/2024/04/02/anna-klaggberg-batra-gav-bastisen-miljonjobb/
  16 002 av 20 000 Underskrifter
  Skapad av Klägget - Granskningsinstitut för demokratin Picture
 • Behåll akuten och obs-avdelningen i Jokkmokk
  Att sitta och åka bil med sjuka barn i mörkret minst 10 mil är det ingen som vill göra. Eller ha möjlighet att ha sin palliativa familjemedlem på obs-avdelningen nära hemmet så man kan hälsa på i livets slutskede är så viktigt. Att kunna åka in till akuten för att få hjälp och sen kunna åka hem till resten av familjen måste vara något att sträva efter. Att slippa behöva köra runt gamla sjuka människor som annars kommer bli inlagd i Pajala eller Överkalix vilket är 23 respektive 20 mil enkel väg från tätorten.
  2 640 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Erica Snell
 • Stoppa den hemliga lobbyismen
  Visste du att politiker kan vara anställda på lobbybolag med hemliga kunder? Visste du att lobbyister kan träffa politiker i hemlighet? Visste du att Sverige har väldigt slappa regler för klägget som undergräver vår demokrati? Sverige behöver regler som tyglar den ohämmande lobbyismen som undergräver demokratin. Andra länder har betydligt tuffare regler. Vi behöver sätta stopp på svängdörren mellan politik och lobbyism. Vi behöver förbud mot att politiker i riksdag och kommuner jobbar åt lobbyfirmor med hemliga uppdrag. Vi behöver ett obligatoriskt lobbyregister så det syns vilka politiker lobbyisterna träffar och vilka intressen de jobbar för. Idag kan de som har råd med dyra lobbyister kan köpa sig inflytande i hemlighet. Det snedvrider politiken så att vi får sämre miljölagar, vinstdrivande friskolor, och sämre välfärd. Det är inte bara vi som tycker det är ett problem. Sverige har fått kritik från OECD och Europarådets antikorruptionsgrupp GRECO för att våra lobbyregler är för svaga. Storföretagen och lobbyisterna vinner på systemet. Vanliga människor förlorar. Det är dags att skärpa lobbyreglerna så att vi jämnar ut spelplanen mellan de som har goda argument och de som har råd att anställa lobbyister.
  6 728 av 7 000 Underskrifter
  Skapad av Klägget - Granskningsinstitut för demokratin Picture
 • Bör EKN prioritera vinst framför mänskliga rättigheter?
  Som medlem i FN borde Sverige sträva efter att svenskt företagande och svenska företag följer FN s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, som “bygger på tre pelare: staternas skyldighet att skydda mänskliga rättigheter, företagens ansvar att respektera mänskliga rättigheter och möjligheten att få sin sak prövad.” Det innebär att svenskt företagande ska ske med etik, att svenska företag inte ska tjäna pengar på gruvnäring som bidrar till föroreningar och tvångsförflyttningar, de ska inte heller handla med företag som använder barnarbete.
  129 av 200 Underskrifter
  Skapad av Delicieuse Muke
 • Stoppa uppsägningarna i Alingsås förskolor och skolor!
  Redan nu är barngrupperna inom förskolan för stora och personalens arbetsmiljö ohälsosam. I grundskolan saknas det personal för att tillgodose elevernas behov och säkerställa att skollagens grundläggande principer efterlevs. Skolpersonal och lärare har år efter år larmat om stressig arbetsmiljö och att det saknas resurser för att tillgodose barnens behov och säkerställa god utbildning. Om politikerna genomför dessa besparingar kommer lärarna och skolpersonalen få ännu sämre arbetsmiljö, bli mer sjukskrivna och få ännu sämre förutsättningar att ge barnen i Alingsås den trygghet och utbildning de har rätt till. Besparingarna kommer även få allvarliga konsekvenser för barnen i förskola och grundskolan som redan nu vistas i allt för stora barngrupper med allt för få vuxna. Låt inte politikerna äventyra våra barns framtid - Stoppa uppsägningarna av personalen inom Alingsås kommun!
  2 264 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Marcus Wallin
 • Avsätt Jävig Landsbygdminister
  BAKGRUND Det råder ingen tvivel om att Landsbygdsministern är jävig i de beslut som tas kring licensjakter, förenklad skyddsjakt, och intar total ignorans mot den illegala jakten som pågår år ut och år in på våra strikt skyddade stora rovdjur. Att decimera antalet av dem har Kullgren uttalat flera gånger, långt innan valdagen - så det är sagt och nu gör han det, alltså är han jävig - vilket är olagligt. Dessutom är han själv jägare sedan barnsben. I dessa beslut både rundar han och bryter mot konventioner om rovdjurens strikta skydd, Rödlistade enligt SLU Artdatabankens rödlista av djurarter och växter, Bernkonventionen, Art- och Habitat Direktivet ( AHD) som finns inom EU. Sedan har vi praxis av humanitet som till exempel att man inte skall utsätta viltet för onödigt lidande - står i Jaktförordningen - men att låta tusentals människor med flertalet hundar få jaga efter både Lodjur, Varg som Björn är inget annat än onödigt lidande. Man jagar helt enkelt inte rovdjur på detta sätt enligt all vetenskaplig fakta - om man nu skall jaga dem/döda. Och att man inte jagar djur med ungar är gammal självklar ödmjukhet inför livet - det sker både mot Lodjur som jagas under parningstid och som har fjolårsungen med sig fortsatt över denna tid, plus Björn jagas med ungar i sitt sällskap. Detta godtar han som är minister över Landsbygdsdepartementet och jag kan även nämna Rödräv som jagas med flertalet olika metoder hela året runt. Vår landsbygdsminister älskar verkligen att dräpa helt oskyldiga djur som dessutom är en förutsättning för biologisk mångfald i balans - vilket INGEN MÄNNISKA är kapabel att få till - enligt naturlagen om man nu kan den. Bortsett från huvudproblemet med eliminering av livsviktiga arter för biologisk mångfald är att dessa beslut inte bottnar i någon som helst vetenskap och eller svenska folkets önskan - jäviga beslut för egen och jaktkompisarnas önskan. Om skälet till valvinsten för regeringen bottnar sig i att svenska folket som röstat fram regeringens sammansättning beror på att samtliga i TIDÖ - Avtalet har fått ett mandat av väljarna att vi skall bli av med våra rovdjur kan jag utan SIFO undersökning säga, så är inte fallet. Det tunga mandatet handlar om invandring och gängkriminalitet och så råkade Kullgren halka in på ett bananskal och tar chansen att tillfredsställa sin och sina vänners lustar. Det är många fler människor som är med i Naturorganisationer än Jägarorganisationer - dessutom finns flertalet gjorda undersökningar om rovdjur och alla får en klar majoritet var svenska folket står - Vi står för rovdjuren. Inte minst att nämnas i sammanhanget att Naturvårdsverkets- liksom Länsstyrelsernas beslutsfattare sitter också med JÄV. Att jägarparter också sitter med vid beslut är inte bara jäv utan rättsvidrigt. De flesta av dem är dels handplockade av ministern och eller av hans handplockade, de flesta av dem är jägare själva och eller släkt med jaktfolk - som så länge jag varit aktiv mot vargjakten ( sedan 2010) har skrikit och skrivit om den hemska vargen som måste bort; små barn kan inte vara ute själv vargen kan ta dom, jakthundar dödas eftersom de tränger in i kusinens ( vargens ) revir - som inte har rätt att försvara sitt hem, liksom erbarmligt undermåligt inhägnader för tamdjur där några dödas, på grund av nonchalans mot sina tamdjur och brott mot Djurskyddslagen. Allt detta gapande för att man 1)är rädd för varg, 2) vill inte den skall störa klövviltsjakten 3) har inte en aning om vad som är bra med varg/ våra stora rovdjur i vår natur - total kunskapskollaps! ”De stora rovdjurens ekologiska roll” är en gedigen avhandling av Andrés Ordiz om vikten av att ha rovdjuren i naturen. KD som landsbygdsministern tillhör hade inte varit med i en regering om inte Moderaterna taktikröstat och det kan jag inte se har med önskan om eliminering av våra stora rovdjur, att göra. Som utbildad beteendevetare på hund som art/ Hundpsykolog har jag läst hundratals böcker om hund som art och i den djupa litteraturen gräver man från start till anmodern. Detta ger en djup insikt i hur och varför rovdjur är så viktiga i vår allas natur, hur människan har gått från samexistens till som nu de senaste femton åren till totalt hat och eliminering av dem, ger vid handen att regeringens beslut inte handlar om kunskap utan om osäkerhet och kompiskorruption. Tack på förhand Charlotte Swanstein hundpsykolog och naturdebattör https://www.dalademokraten.se/2024-03-23/ministern-far-med-osanningar-om-vargen-i-tv/?fbclid=IwAR18Okd9e1Tm5EOINtXjjUrArCMMGTyPFy_fGcst8EH9FUsuWe-6T1b39j0 Läs även mitt öppna brev till Ulf Kristersson https://tidningensyre.se/2024/11-mars-2024/oppet-brev-ulf-kristersson-har-ar-fakta-om-rovdjuren/
  302 av 400 Underskrifter
  Skapad av Charlotte Swanstein
 • Rädda Badhusparken (Storfors)
  Badhusparken har en betydande del både ur ett kulturhistoriskt perspektiv och ett turistperspektiv för Storfors. En unik miljö intill forsen med vackra kulturhistoriska hus och intressen. Lokalbefolkningen vill ha platsen kvar levande!!!
  568 av 600 Underskrifter
  Skapad av Joar Dahlström