• Stöd kulturen i radio
  Under coronavirusets härjningar så tvingas många artister att vara hemma. De är helt beroende för sitt uppehälle att kunna turnera. Skulle radions musikutbud till viss mån fokusera på dessa så skulle det betyda mycket för deras ekonomi.
  42 av 100 Underskrifter
  Skapad av Åke Dahlbäck Picture
 • Drabbade företag under Coronakrisen
  Krispaketet idag: * 300 miljarder som går till banker för att låna ut till företag som är tillräckligt lönsamma. * Korttidspermitering. Inga pengar till företagen utan vi måste ändå betala ut full lön nu och staten betalar tillbaka pengar på det lönetagaren INTE har jobbat. * Uppskjutande av skatt, alltså vi får låna tillbaka de pengar vi betalat in eller skjuta upp vår skatt och ska betala tillbaka inom 6-12 månader? Så just nu får vi 0 kr i stöd. Vi behöver inte skulder för att ta ytterligare en smäll när detta lägger sig. Flera branscher kommer att krascha och nästan alla löntagare kommer att bli drabbade med sina jobb. Det kommer bli en ännu större nota för vår stadskassa om dom inte står för vad dom säger nu direkt! Kommer ni ihåg när Titanic sjönk och det var ett band som spelade hela vägen ner? Vi är det bandet! Namnunderskrifterna kommer att lämnas över till regeringen. Initiativet är taget av Marcus Svensson, egen företagare i Göteborg.
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Marcus Svensson
 • Värdesäkra våra pensioner!
  Värdet får inte sjunka under värdet per den 31 december 2019 på grund av Coronapandemin. Vi är värda lika mycket som övriga i samhället.
  10 av 100 Underskrifter
  Skapad av Yan Strömberg Juth Picture
 • Stoppa socialtjänstens maktmissbruk vid tvångsomhändertagande
  Detta är viktigt för att få till nån förändring i socialtjänstlagen som uppenbart är ihålig och lätt för familjehemmen och socialförvaltningen att missbruka denna lag på ett negativt sätt speciellt för vi föräldrar som kan ta hand om våra barn.
  296 av 300 Underskrifter
  Skapad av Joacim Larsson Picture
 • Basinkomst under coronakrisen
  I coronaepidemins kölvatten breder en ekonomisk kris ut sig. Anställda på företag drabbas hårt när tusentals (snart kanske tio- eller hundratusentals) varslas från sina jobb. Regeringen aviserade den 16 mars ett stödpaket som bland annat innebar att kortidspermittering ska tillåtas och att staten då täcker stora delar av fast anställda löntagares förlorade utgifter. Problemet med detta stöd är att det inte innefattar stora grupper i samhället. Exempelvis de som arbetar under olika former av ”timanställningar” (visstidsanställningar, vikariat mm) inom exempelvis detaljhandel, hotell och restaurang. Många förmodade men aldrig planerade arbetspass går nu upp i rök när företagen går dåligt. Även t ex kulturarbetare, som ser sina publika evenemang ställas in, drabbas hårt. Listan kan göras lång. Det är därför hög tid att regeringen sätter in medel för att alla människor i tider av kris ska ha rätt till en inkomst som garanterar grundläggande trygg- och rättigheter. Konsekvenserna kan annars bli förödande för ett mycket stort antal individer, och i slutändan även för samhället i stort. Namnunderskrifterna kommer att lämnas över till regeringen. Initiativet är taget av Hans Carlsson, butiksbiträde och kulturarbetare i Malmö.
  16 186 av 20 000 Underskrifter
  Skapad av Hans Carlsson Picture
 • Gör det möjligt för studenter på Linnéuniversitetet att studera på distans!
  Coronaviruset och sjukdomen covid-19 är något som just nu starkt påverkar samhället och kommer fortsätta göra detta. Folkhälsomyndigheten har höjt risken för smittspridning inom Sverige till mycket hög. Samtidigt har utlåtanden gjorts som fastställer att det är väldigt viktigt att samhället tillsammans hjälps åt för att bromsa spridningen av viruset. Linnéuniversitetet kan bidra till att undvika samlingar av människor och reducera tillfället då många människor möts, och är i kontakt med varandra, genom att erbjuda distanskurser. Samtidigt tillåter detta studenter som blivit drabbade av viruset att fortsätta sina studier.  Gör det möjligt för studenter att skydda sig själva och andra utan att detta påverkar deras möjlighet att utföra sina studier. Inför distanskurser på Linnéuniversitetet.
  464 av 500 Underskrifter
  Skapad av Svea Gomez Gomez
 • VI VILL HA KVAR VÅR FINA KVARTERSLOKAL
  Vi som bor på Marmorvägen och Granitvägen har sett att vår fina och välanvända kvarterslokal kommer att rivas i samband med den stora förtätningen som ska ske i vårt område. Vi motsätter oss att lokalen försvinner utan att man ens kontaktat de boende i området eller skaffat fram en permanent ersättningslokal eller tillfällig tills att en ny lokal byggs. Vi vänder oss därför till Uppsala kommun och Uppsalahems styrelser och frågar varför man tar bort hyresgästernas lokal? Och utan att detta ens syns i planförslaget som lämnats till Plan och Byggnadsnämnden. En lokal samlingspunkt behövs verkligen för hyresgästerna, speciellt i dessa tider av renoveringar och förtätningar. Precis som det många gröna ytor som också riskeras i samma planförslag.
  12 av 100 Underskrifter
  Skapad av Sofia Näslund
 • Påverka min framtid!
  Det är jätteviktigt för att det gäller mitt liv. Och ni alla kan stoppa min utvisning så att jag inte riskerar dödstraff i Afghanistan!
  1 788 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Mujtaba Faizi
 • Ska privata hyresvärdar tillåtas använda hyresmarknaden som en sedelpress?
  I FN:s deklaration för mänskliga rättigheter ingår just rätten till en bostad. Den rätten håller på att gå förlorad i ett Sverige där pensionärer numer är den nya gruppen hemlösa. Att ha någonstans att bo är ett minimum i en rättsstat och i ett land som säger sig vara en välfärdsstat. Inte nog med att vi har en skriande bostadsbrist. De som har en lägenhet måste också gå omkring i oro för att deras lägenhet ska bli så dyr att de inte kan bo kvar.
  253 av 300 Underskrifter
  Skapad av Gunilla Granath Picture
 • Påverka på min framtid!
  Det är jätte viktigt för att det gäller mitt liv och ni alla kan stoppa min utvisningen så att jag riskerar inte dödstraff i Afghanistan!
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mujtaba Faizi
 • Stoppa riktat stöd till flygbranschen!
  Idag står det redan klart att våra barn (och kommande generationer) kommer vara tvungna att jobba med att plocka ner växthusgaser från atmosfären. För varje ton växthusgas som vi idag släpper ut, så kommer våra barn att få jobba med att plocka ner just det tonnet växthusgas i framtiden. Detta är självklart helt ohållbart och därför behöver vi ställa om samhället så snabbt som möjligt.
  3 017 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Bengt Väner Picture
 • Digitalundervisning på Rutsborg skolan PGA Coronaviruset
  För att i förebyggande syfte skydda både vår egen och andras hälsa.
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Axel Abels