• Snälla MAX, ta tillbaka Lyxshake Vegan
  Alla ska kunna njuta av en Lyxshake
  949 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Meloona Music Picture
 • Stoppa Lindome Logistikpark
  Är du också bekymrad över effekterna av Lindomes Logistikpark? Vill du engagera dig för att skydda vår gemenskap och miljö? Tveka inte att höra av dig! Vi välkomnar fler engagerade grannar som vill bidra, antingen tillsammans med oss eller på egen hand. Tillsammans kan vi göra en verklig skillnad. Mer information finns på våran hemsida lindome.nu
  553 av 600 Underskrifter
  Skapad av Martin Gustafsson
 • Rädda Ulvaskogen som står inför snar kalavverkning!
  Tiden är knapp för att rädda Ulvaskogen, avverkningen kunde redan ha varit igång i det tysta, mitt i häckningsperioden när sagoskogen är en barnkammare,  om inte Naturskyddsföreningen snappat upp det och gjort en överklagan. Nu behöver vi få med oss dig och alla kommunbor som värnar om Ulvaskogens bevarande för att kräva att Ulvaskogens bevarande för framtiden. Att vandra genom skogen som utgör "sagoskog" i den nya serien om Ronja Rövardotter kan vara ett minne blott. Att kunna vandra genom en vacker skog från Åkers Styckebruk och ansluta till Sörmlandsleden likaså. Ett kalhygge med tillhörande timmervägar, påverkar området mycket negativt och är fruktansvärt att se och röra sig igenom. Dessutom är stora närliggande skogpartier redan avverkade. Rent klimat- och miljömässigt är det en katastrof. Och om detta tillåts går kommunen mot flera viktiga delmål i Agenda 2030 som t ex: -Hållbar användning av skogsresurser inklusive minskning av avskogningen - Värna om den biologiska mångfalden som bidrar till ökad motståndskraft i ekosystemen - Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar samt stoppa avskogningen - Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter. - Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att finansiera hållbart brukande av skogar, inklusive för bevarande och återbeskogning. Skogsbolagen har mycket makt men vill vi att de ska bestämma hur våra barns framtida access till naturen ser ut? Det finns andra vägar att gå, exempelvis frivillig avsättning då skogsägaren får ekonomisk ersättning för timmervärdet för att inte avverka skogen. Kommunen skulle i samarbete med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen kunna förhandla med skogsägaren Finja Betong AB om ett permanent bevarande av en för invånarna, turismnäringen och besökare mycket viktig skog nära staden. Höj din röst med oss i gruppen Rädda Ulvaskogen och kräv att skogen bevaras!  Du kan nå oss på [email protected] eller i gruppen Rädda Ulvaskogen på Facebook. Du behövs!
  2 328 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Filippa Freed
 • Nu räcker det SKR
  Anledningen till att vi måste vara på jobbet är att annars dör människor. Så enkelt är det. Därför kan vi inte stänga ner några timmar om någon blir sjuk. Vi måste vara det antal vi är och just nu är vi för få. Antigen så fortsätter vi att ha en vård i världsklass men då måste vi ha mer pengar, läs bättre arbetsvillkor och mer personal, hur ni skaffar det är ert jobb. Eller så måste vi börja se över vården och sluta med viss vård och helt enkelt "leverera" en sämre vård. Vi kan inte fortsätta som vi gör nu.
  149 av 200 Underskrifter
  Skapad av Fredrik Lindhagen
 • Oderljunga skola & fritidshem ska vara kvar!
  För att HELA kommunen ska leva och verka. Både på landsbygden och i tätorten. Många barn vill gå i en mindre och  familjär skola på landsbygden. 
  544 av 600 Underskrifter
  Skapad av Emelie Dockenfelt Picture
 • Requesting answers regarding Gilda School AB
  Students at Gilda School have encountered numerous issues that warrant attention and action, aligning with Swedish laws. Here's a breakdown of the grounds for an impending notification: Direct Discrimination: Students have endured racial remarks from both educators and management, along with differential treatment based on appearance and behavior, often resulting in personal attacks, profanity, and threats. Unfair comparisons and public criticisms have been commonplace. VAB (Child Care) and Illness: Insufficient rights for child care (vab) have been provided, leading to unauthorized absences and forced work during sickness, including treating sick customers during the pandemic, despite public health advisories. Disadvantage Due to Illness: Lack of support for students' mental and physical health needs during schooling has resulted in ongoing challenges affecting their well-being. School's Grading System: The grading system favors social connections, with threats of non-graduation for dissent and requirements such as sales quotas for graduation, creating unfair pressure on students. Sexual Harassment: Students have faced sexual harassment from both clients and educators, enduring uncomfortable situations and threats to their education and career prospects. Direct Threats: Students have been intimidated with warnings, threats of expulsion, and damaging future employment prospects for raising concerns about the quality of education. Adult Bullying: Bullying by peers and educators has persisted without adequate intervention, leading to severe psychological distress and even suicidal attempts. Working Hours and Environment: Students have faced unreasonable work demands, including forced tasks during breaks, lack of restroom breaks, and stressful schedules with no respite. Collective Punishments: Collective punishments have been imposed for individual shortcomings, unfairly penalizing all students. Reimbursement of Missed Courses: Students have not received all promised course components, such as spa training sessions, despite payment. Breach of Contract: Students have been coerced into signing new contracts and faced unexpected expenses not outlined in their initial agreements, impacting their financial obligations. Occupational Injuries: Injuries sustained during practice, including permanent scarring, have not been adequately addressed or covered by insurance, posing risks to student well-being. Addressing these issues is crucial to ensure a safe and equitable learning environment for all students at Gilda School.
  194 av 200 Underskrifter
  Skapad av Carolina Leguizamon
 • Bygg en skatepark i Karlskrona!
  Det finns en oro bland många invånare att kommunen har valt att inte renovera den lokala skatehallen, vilket skulle kunna tolkas som en brist på engagemang för våra unga. Men att bygga en ny, modern skatepark utomhus skulle inte bara vara ett steg i rätt riktning för att främja fysisk aktivitet och social samvaro, utan även för att visa att vi verkligen bryr oss om våra barns och ungdomars framtid.
  459 av 500 Underskrifter
  Skapad av Simon Fuglsang
 • Behåll S:t Eskils A-hus!
  A-huset ÄR S:t Eskil. Byggnaden från 1917 är skolans hjärta. Det är här vi har utspringet vid studenten. Det är dessa trappor som är nedslitna av generationer före oss. Det finns andra ställen att spara lokalkostnader! Kommunen har inte kunnat förklara vilka andra förslag som diskuterats och ratats eller ens hur mycket de ”sparar” på detta. Kortsiktigheten i Eskilstuna kommun är ett faktum och vi vill se kalkylerna.
  4 821 av 5 000 Underskrifter
  Skapad av Beatrice Attered
 • Vi som backar de svenska studentprotesterna för Gaza ✊
  – Vi är här för att det pågår ett folkmord mot palestinier. Stockholms universitet har fyra avtal med israeliska lärosäten som alla uttryckt stöd för folkmordet, sade SU-studenten Emma till DN den 14 maj. I månader har studenter i Sverige legat på sina lärosäten om att bryta samarbeten med israeliska lärosäten och företag, och ta ställning mot folkmordet på palestinier. Men rektorerna har vägrat lyssna. Därför satte studenter över hela Sverige upp campingläger under morgonen till den 14 maj, inspirerade av de modiga och framgångsrika tältockupationerna på universitet i USA under våren. Nu krävs en bred uppslutning från svenska folket för att visa universiteten att studenterna inte är ensamma i sina krav. Vi är många som är stolta över den nya studentrörelsen som står upp mot folkmord och förtryck. ❤️ Studenternas övergripande krav är att deras lärosäten:  • Uttalar sig i solidaritet med Palestina och erkänner akademins ansvar i att upprätthålla Israels ockupation* • Presenterar och avslutar samtliga samarbeten med israeliska institutioner och företag, samt företag som aktivt deltar i ockupationen • Åtar sig att ekonomiskt, politiskt och akademiskt stötta en återuppbyggnad av det palestinska utbildningssystemet, samt att stötta palestinska studenter och anställda. Skriv under nu och visa att du också backar studenterna! Källa: DN, Pro-palestinska demonstranter slår läger utanför svenska universitet, https://www.dn.se/sverige/pro-palestinska-demonstranter-slar-lager-utanfor-svenska-universitet/ * PS. Läs mer om akademisk bojkott i DN Kulturdebatt: Professorerna Catharina och Håkan Thörn, "Akademisk bojkott mot Israel är ett stöd för den fria forskningen”, https://www.dn.se/kultur/akademisk-bojkott-mot-israel-ar-ett-stod-for-den-fria-forskningen/ Gå med i Facebookgruppen "Vi stöttar studentprotesterna 2024" 
  2 089 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Alumn för Palestina
 • Rädda Vilhelminas Transport
  Utan denna utbildning är Malgomajskolan ingen riktig skola längre, Vilhelminas ungdomar behöver stanna på orten och inte flytta därför behövs dethär!
  984 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Samuel Nilsson
 • Förbättra ungdomsfotbollen på Stuvsta IP nu!
  Rätt förutsättningar på kommunens idrottsanläggningar gör att vi behåller fler ungdomar inom olika sporter vilket leder till ett bättre samhällsklimat och ett aktivt liv som vuxen. Detta underströk och beskrev Centrum för idrottsforskning i sin rapport från 2023. https://centrumforidrottsforskning.se/idrotts-och-friluftsanlaggningar Dags att Huddinge kommun agerar!
  155 av 200 Underskrifter
  Skapad av Daniel Söderström
 • Inga kärnvapen på svensk mark, tack!
  Kärnvapen är det absolut största hotet mot mänskligheten och aldrig har vi varit så nära ett fullskaligt kärnvapenkrig som just idag år 2024, och Sverige bör, liksom Norge markera att vi inte tänker ha kärnvapen på vår mark. Kärnvapen är det värsta vapnet människan uppfunnits. Även ett begränsat kärnvapenkrig skulle få förödande klimat och miljöeffekter på hela planeten för överskådlig framtid. Sverige ska inte bidra till eskalering.
  11 av 100 Underskrifter
  Skapad av Marius Alexander Forselius