• Slopa egenavgiften för skyddat boende
  Att lämna en våldsam relation är redan oerhört svårt och förenat med livsfara. För oss är det självklart att skyddat boende alltid ska vara gratis och ingen kvinna ska någonsin behöva stanna hos sin förövare för att hon inte har RÅD att få skydd.
  1 863 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Kvinnostrejk Stockholm Picture
 • Fördöm Koranbränningen
  Respektlöshet mot islams heliga bok – med nästan två miljarder följare i olika delar av världen – är en handling som strider mot mänsklighet och sunt förnuft. Att provocera fram känslor hos muslimer och anhängare av islam och att förolämpa deras heliga bok, kommer inte att gynna någon grupp eller samhälle. Dessa handlingar strider mot principen om ömsesidig respekt mot människor och deras tro.
  3 773 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Imam Ali Islamic Center Picture
 • Stoppa avveckling av Lindebo
  För de äldres skull, de är gamla och vill inte behöva flytta en gång till då de känner sig hemma här, de är även vana vid Lindebo och Lindebos personal det skulle vara förvirrande för dom. Även för oss i personalen är detta viktigt, vi har ett sådant fint boende här med mycket potential om man skulle låta Lindebo fortsätta i verksamhet.
  546 av 600 Underskrifter
  Skapad av Kamilla Otlowska
 • Att bränna en koran ska vara ett hatbrott
  För att sluta upp bakom alla som direkt och indirekt drabbas och riskerar att drabbas av Islamofobins hatbrott i samhället.
  38 457 av 40 000 Underskrifter
  Skapad av Atilla Yoldas
 • FOLKOMRÖSTNING - NATO 2022
  Ska Sverige ge upp sin neutralitet och gå med i en väpnad allians. Vi tycker att folket ska få bestämma.
  87 av 100 Underskrifter
  Skapad av Klick Ster
 • Rusta upp HNJ-banan!
  Mindre järnväg betyder mer bilar och lastbilar genom våra byar och mer luftföroreningar. Det betyder även att viktig infrastruktur i vår landsbygd försvinner och kommer inte tillbaka. Folk flyttar tillslut till större städer, då hela samhället dör ut. Vi vill istället att HNJ-banan ska rustas upp, byggas ut till dubbelspårig, elektrifieras, att det blir oftare och bättre turer samt att det ska vara lättare att frakta gods. Tåget tillåter dessutom att man lättare kan ta med cykel, barnvagn eller rullstol på tåg. Att investera i järnvägen blir även en landsbygdsutveckling åtgärd, då många personer kan bo kvar och många industrier kan utvecklas och skapa nya arbetstillfällen. Tåget är också säkrare än buss och bil. Tåget kan dessutom göra en resa mycket snabbare än buss och gör att kollektivtrafiken som helhet blir starkare. Människor utan bil och/eller körkort (barn, unga, äldre) kan pendla eller sköta olika ärenden på ett tillförlitlig och miljövänligt sätt. Tåget är helt enkelt bättre, billigare och renare!
  278 av 300 Underskrifter
  Skapad av João Figueiredo Picture
 • ny fritidsgård i Göteborgs kommun
  För att barn och ungdomar ska få en meningsfull fritid och för att man ska kunna jobba brottsförebyggande med dem.
  190 av 200 Underskrifter
  Skapad av Omar Josef Benaim
 • Vi som vill ha kvar zoegas butiken i Helsingborg
  Eftersom den butiken har alltid funnit på Drottninggatan och därför ska den finnas kvar och inte tas bort.
  1 719 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Jasmin Schonbeck
 • Låt funktionsnedsatta barn slippa köa!
  Barn och ungdomar med osynliga funktionsnedsättningar är en grupp som ofta är mycket utsatt för fördomar och oförstående kommentarer, då det osynliga i funktionsnedsättningen gör det svårt för omgivningen att förstå och ta på allvar vad den innebär. Möjligheten att slippa köa kan vara den avgörande orsaken till att ett besök i parken blir lyckat , eller över huvud taget går att genomföra. Det går att läsa en hel del om osynliga funktionsnedsättningar på t.ex. Autism och Aspergerförbundets sajt, och Attention.se Paula Tilly som själv är autist har skrivit en bra text om karusellköande i sin blogg: https://paulatilli.se/blogg/tips-till-alla-foraldrar-till-autistiska-barn/?msclkid=8f15b77eba9f11ec8fb0e42554de2f2b Alla uppmanas att skriva under denna namninsamling även om ni inte själva har erfarenhet av detta problem.
  13 125 av 15 000 Underskrifter
  Skapad av Britta B
 • Stoppa korpberget
  För att stoppa oseriösa aktörer inom beroendevården som utnyttjar människor på sin svagaste plats i livet, som blir nekade den hjälp dom vet och anser sig behöva.
  23 av 100 Underskrifter
  Skapad av Frida Andersson
 • Mäns våld mot kvinnor. Val 2022
  Det är en fråga om demokrati, diskriminering och mänskliga rättigheter.
  31 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mathias Darmell Picture
 • Stoppa expansionen av Lerum
  Varje gång jag går i kommunen ser jag ett nytt område omvandlas från orörd mark till mark där människor bor. Samtidigt tänker jag på det faktum att våra aktiviteter står i konflikt med jordens välmående. Det kan inte ha undgått någon att klimatkrisen är ett problem som behöver lösas snabbt. Men det är inte bara dessa kris som visar att det finns en obalans mellan oss och vår miljö. Våra hav fylls med plast, arter dör ut och gifter sprids. Vi i den rika delen av världen har ett extra stort ansvar eftersom vi konsumerar så mycket mer än andra.
  12 av 100 Underskrifter
  Skapad av Tobias Adriansson