• Rör inte ränteavdraget!
  Förslaget att minska ränteavdraget på lån utan säkerhet är ett direkt hot mot tusentals svenska hushålls ekonomi. Detta innebär i klartext en sämre ekonomi för vanliga människor. Man kan också fundera på varför en person som bor i hyreslägenhet med blancolån på en begagnad bil som inte går att ha som säkerhet ska straffas, samtidigt som "rika" (som ofta bor i dyra bostadsrätter och villor) inte ska drabbas? Till och med att de fattigas skatteinbetalningar delvis ska finansiera de rikas boende? Att minska ränteavdraget i en tid av redan höga räntor innebär i praktiken att staten straffar dem som redan kämpar för att hålla huvudet över vatten. Detta öppnar upp för en verklighet där vanliga svenskar, som arbetar med att amortera av dessa lån med plötsligt en väldigt mycket högre ränta än för två år sen, kommer att drabbas ännu hårdare. Det är viktigt att vi står enade i denna fråga. Genom konstruktiv dialog kan vi uppmuntra politikerna att ompröva detta dåliga förslag. Vänligen dela informationen och diskutera den med dina vänner. Genom vårt gemensamma agerande kan vi bidra till en positiv förändring. Tack för ditt stöd!
  102 av 200 Underskrifter
  Skapad av Rör Inte Ränteavdraget
 • Folkomröstning i Nato-frågan NU!
  Svenska folket måste få nyttja sin demokratiska rättighet och göra sin röst hörd!
  151 av 200 Underskrifter
  Skapad av Nathalie Hallberg
 • Nobina/Sörmlandstrafiken VAKNA
  Med fokus på problemen kring Nyköpings kommun, De trafikolyckor som skett skulle kunna innehålla ditt barn, din vän eller någon du allmänt håller kär. Om du till exempel är förälder och har barn som behöver bussen för att ta sig till och från skolan, eller om du själv färdas mycket på vägarna generellt, är du inte orolig när ditt barn ska färdas på ovårdade vägar i ett främmande fordon eller om du kommer ta dig fram och hem igen? Med fokus på självaste Sörmlandstrafiken och Nobina, Vi elever som pendlar till och från Öknaskolan förlitar oss på att bussarna ska ta oss till skolan och hem - detta för att vi inte har något annat val och just därför måste vi lägga vårt förtroende på dom. Även om vägarna är vårdade och väglaget är framkomligt så är dessa bussar ofta sena, lite för ofta för att kalla ”misstag”. Generellt fungerar bussturerna i stan och under kortare sträckor. Men hur kan det alltid vara så att bussen kommer fram sent trots att den körs samma rutt varje dag? Borde inte dessa chaufförer veta hur vägarna går vid det här laget. Det är bara Nyköpings Kommun och Sörmlandstrafiken/Nobina som kan se till att alla som färdas på dessa vägar, i egen bil och kommunalt, också färdas tryggt. Nu vet jag inte hur jag ska få en förändring att ske, kanske kan ditt namn hjälpa oss att bli hörda? Det är gratis att skriva under och tar endast några få sekunder. En person kan inte göra allt, men alla kan göra något. Tack.
  10 av 100 Underskrifter
  Skapad av Clara Landblom
 • Stoppa oskälig hyreshöjning Tiger/Stenget Skandiafastigheter
  Stoppa oskäliga hyreshöjningar på Stengetsgatan och Tigerstigen
  249 av 300 Underskrifter
  Skapad av Åsa Degerman
 • Få hem svenskar från Gaza, Tobias!
  För att Sverige har skyldigheter att ta hand om sina medborgare.
  8 av 100 Underskrifter
  Skapad av Lena N Wicke
 • Omarbeta Handelsmannen (Trekanten) i Glumslöv
  Genom att gå med i kampanjen kan vi förhoppningsvis frambringa förändring för att bevara och istället utöka Glumslövs-känslan och frångå det sterila och överdådiga som planerats för av HSB. Vi måste med gemensamma krafter få projektet att ändra riktning för att arbeta fram en plan som vi som boende i byn vill se. Tillsammans värnar vi om vår by!
  285 av 300 Underskrifter
  Skapad av Lovisa Molin Picture
 • Familjebostäder: Stoppa renovräkningarna på Siriusgatan!
  Hur man agerar på Siriusgatan kan också komma att påverka framtida renoveringar i Göteborg, inom både Familjebostäder och andra bolag. Därför är detta en viktig strid, där vi är många som backar de drabbade hyresgästerna! Hyresgästerna demonstrerar och samlar in namn. Även hyresnämnden har sagt ifrån – hyresgästerna klarar inte den här hyreshöjningen. Det är ansvarslöst att politikerna och Familjebostäders styrelse är tysta och lämnar över detta till bolaget att bestämma.
  600 av 800 Underskrifter
  Skapad av Olivia Linander
 • Rädda Sveriges enda finskspråkiga bibliotek!
  Sverigefinnar är den största av landets fem nationella minoritetsgrupper och att främja den sverigefinska kulturen och det finska språket har ett särskilt stöd i lagen. Många stockholmare besöker vårt bibliotek för att de inte är nöjda med det finska utbudet på sitt lokala bibliotek. Det fysiska biblioteket möjliggör för den finskspråkiga minoriteten att upprätthålla och bevara det finska språket och kulturen. Under de senaste åren har antalet lån på Finlandsinstitutets bibliotek legat runt 11 000 per år. Stockholms stad har ett särskilt lagstadgat ansvar att främja användning av det nationella minoritetsspråket finska, och stadens tidigare bidrag har möjliggjort vår nuvarande verksamhet. Beslutet innebär i praktiken att biblioteket måste dra ner på verksamheten. Att biblioteket nu inte får stöd från Stockholms stad har redan inneburit att personalen varit tvungen att sålla i utbudet, bl.a. säga upp ett antal tidskriftsprenumerationer och avsluta licenser för digitala tjänster. Detta ökar trycket på Stockholms stadsbibliotek när det gäller utbud på det nationella minoritetsspråket finska. ”Vi har även ett unikt samarbete med folkbiblioteken i Stockholm och våra medier kan beställas och återlämnas till lokala biblioteken. Tragiskt nog fyller vårt bibliotek 130 år i år och vi får starta jubileumsåret genom att dra ner vårt utbud”, säger bibliotekschef Eeva Östberg. Finlandsinstitutets bibliotek hjälper Stockholms stad att göra det lagen för de nationella minoriteterna förutsätter och gör därmed Stockholm till en bättre stad för alla finskspråkiga stockholmare. Skriv under och hjälp oss att bevara den finskspråkiga biblioteksverksamheten i Stockholm! Tack för ditt stöd! Frågor och svar: Staden säger att institutet fått understöd för evenemang redan, och hänvisar till att söka programbidrag. Det löser väl saken, eller hur? • Man kan inte bedriva biblioteksverksamhet genom att arrangera kulturevenemang. Ett bibliotek kan också arrangera evenemang, vilket vårt bibliotek även gör (författarsamtal, utställningar, ordkonsverkstäder, sagostunder mm.), men detta förutsätter en fungerande biblioteksverksamhet med personal, medieinköp, licenser och lokaler. Kungliga biblioteket har beviljat er medel för resursbiblioteksuppdraget. Kan inte det täcka bortfallet av stöd från Stockholms stad? • De medel Finlandsinstitutets bibliotek får från KB för resursbiblioteksuppdraget FÅR INTE och KAN INTE användas till lokal biblioteksverksamhet. Resursbiblioteket är en konsultativ tjänst för bibliotek i hela landet. Detta uppdrag har Finlandsinstitutet fått FÖR ATT vi upprätthåller Sveriges enda finskspråkiga bibliotek. Finlandsinstitutet finansieras av finska staten. Kan ni inte använda av de medlen? • Institutet söker årligen ett verksamhetsbidrag från Finlands utbildningsministerium. Av detta har vi fått tillåtelse att använda en öronmärkt mindre summa för bokinköp. För biblioteksverksamhet får vi inget från Finland. Finska staten bekostar inte biblioteks- och kultuttjänster för svenska medborgare med finska skattebetalares pengar. Sådant ska bekostas med svenska skattemedel. Stockholms stad har gått in för att stöda de nationella minoriteterna genom de föreningar som finns. Finlandsinstitutet är en stiftelse. Är det inte rimligt att prioritera föreningar? • Stiftelsen som driver Finlandsinstitutet är grundad 1997 som ett samarbete mellan tre föreningar, Stockholms finska förening, Sverigefinnarnas riksförbund, Finlandssvenskarnas riksförbund och Kulturfonden för Sverige och Finland. Bibliotekets grundare, Stockholms finska förening (Tukholman suomalainen seura), tog därmed in det i institutets byggnad. Genom detta stöder stiftelsen biblioteket. Stiftelsens ekonomi är inte god, och 2023 tvingades stiftelsen göra uppsägningar inom programverksamheten. Staden säger att de meddelat er detta i förväg och ni har vetat om detta i flera år. Varför reagerar ni och går ut till medierna först nu? • Ja, staden signalerade 2021 att man har för avsikt att upphöra med stödet inom några år. Men Stockholm stad har ändå fortsatt att bevilja ett krympande stöd, och ett lägre stöd än året innan är inget som når över nyhetströskeln. Därtill har alla politiker vi varit i kontakt med och förklarat läget för konstaterat att det här är verkligt olyckligt – det är inte rimligt att staden inte skulle stöda Sveriges och stadens enda finskspråkiga bibliotek ekonomiskt. Vi har trott på förståelse och insikt i denna fråga, och hoppats på en förändring i avsikten. Det ska råda armlängds avstånd mellan politikerna och de handläggare som beviljar stöd. Om staden har såna riktlinjer och kriterier att biblioteket inte kan få stöd så har ni väl inget annat val än att finna er i det? • Armlängds avstånd är viktigt när det gäller kulturstöd – och politikerna råder över utformningen av kulturstöden och den linjedragning som gör att stadens handläggare inte kan bevilja stöd till biblioteksverksamhet för ett bibliotek som upprätthålls av en extern aktör. Som jämförelse finns biblioteken för två av de andra nationella minoritetsspråken, meänkieli och romani chib, inom kommunal verksamhet i Övertorneå kommunbibliotek respektive Malmö stadsbibliotek. Men det finns väl böcker på finska i Stockholms stadsbibliotek? Och det man inte hittar brukar man kunna beställa. • Vårt bibliotek är inte några hyllor med böcker på finska, det är ett helt bibliotek med gott utbud, och därtill ett öppet rum för den sverigefinska kulturen och det finska språket. Det är dessutom det enda öppna rummet i Stockholm där man som sverigefinne vet att man alltid blir betjänad på och får prata sitt eget språk. Våra böcker kan både beställas till och återlämnas till alla bibliotek i Stockholm, en tjänst som utnyttjas mycket av våra och Stockholms stadsbiblioteks låntagare.
  1 991 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Finlandsinstitutets Bibliotek
 • Avgå ÖB!
  Konsulterikläggandet breder ut sig allt mer i samhället. Nu avslöjar Expressen att Sveriges ÖB Micael Bydén redan nu har startat ett konsultbolag där han ska ägna sig ”strategisk omvärldsanalys, företagsutveckling och ledarskap” när tjänsten går ut. När människor som haft en viktig roll i det offentliga går genom svängdörren och säljer sina tjänster, kunskaper och nätverk till högstbjudande undergräver det medborgarnas förtroende för systemet. Andra höga militärer har tjänat miljonbelopp som "konsulter". Det utgör en uppenbar intressekonflikt och riskerar i värsta fall att leda till korruption. ÖB har dessutom visat att han har svårt att hålla isär sina roller genom att registrera företagets adress på Högkvarteret. Så gör man inte. En ÖB ska inte hålla på och ragga kunder. Genom sitt agerande undergräver han förtroendet. Därför bör han avgå.
  4 563 av 5 000 Underskrifter
  Skapad av Klägget - Granskningsinstitut för demokratin Picture
 • Ta bort sparkrav på vårdanställda på Alingsås lasarett.
  Att ta bort sparkravet är viktigt för att få personal att stanna kvar på Alingsås lasarett och inte söka sig till ett annat arbete. Att arbeta för att få personal med rätt kompetens söka sig till Alingsås lasarett är viktigt för bra och nära sjukvård.
  16 av 100 Underskrifter
  Skapad av Linda Vackenklint
 • STOPPA UTVISNING!
  Vi kräver en översyn av beslutet angående familjen Kalala Titas uppehållstillstånd och att en humanitär synvinkel beaktad. Målet är att familjen ska få möjlighet att stanna och fortsätta sina liv här i en trygg och värdig miljö. Genom att underteckna denna namninsamling visar du ditt engagemang för mänskliga rättigheter och solidaritet med familjen Kalala Tita. Din röst kan vara avgörande för att påverka beslutet och göra skillnad i deras liv
  1 451 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Glodi Tita Kalala
 • Inga amerikanska trupper och vapen på svensk mark!
  Vi i Sverige får inte överlämna vårt självbestämmande som nation! Våra egna demokratiska fri- och rättigheter måste skyddas och förstärkas! Säg NEJ till DCA-avtalet! Var med och underteckna detta upprop!
  3 424 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Lisbeth Henricsson och Jonas Karlsson