• Stockholm förtjänar sitt kallbadhus, påbörja bygglov nu!
  Stockholm förtjänar ett kallbadhus i världsklass, en fristad för avkoppling och njutning där vardagens stress och påtryckningar försvinner. Det är hög tid för Stockholmarna att återuppliva sin kärlek till kallbadet och skapa en upplevelse som stadens alla invånare kan njuta av, för hälsan, för själen, året om.
  1 018 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Kallbadaren För Stockholm Picture
 • Kräv folkomröstning om bankernas skulder ska få fortsätta ses som pengar
  Att bankernas skulder (krediter) får ingå i penningmängden är ett privilegium som leder till att samhället till slut drunknar i skulder. Bankerna kan genom sin rätt att hitta på skulder från luften suga ut den verkliga ekonomin som till slut blir så utmärglad att den svälter ihjäl. Det är mao av yttersta vikt att dagens skuldbaserade penningsystem reformeras så att vi får ett betalsystem där pengar gör det pengar ska göra - nämligen betala, dvs döda skulder. Vi kan inte låta bankerna föda fler skulder.
  9 av 100 Underskrifter
  Skapad av Michael Karlson
 • Stoppa de nationella skatteparadisen – ISK!
  För att stoppa en finansiell elits inflytande och makt över svensk politik och lagstiftning.
  42 av 100 Underskrifter
  Skapad av Carolina Sundell
 • Rör inte min tågvärd!
  Att köra pendeltåg i Stockholm är ett mycket intensivt och krävande jobb. Det är tack vare våra tågvärdar som det kan genomföras på ett säkert och effektivt sätt. Vi har hundratals underbara kollegor som kämpar i ur och skur som tågvärdar på pendeltågen. De gör att tågtrafiken löper på smidigt och gör resan tryggare. De behövs, ta inte bort dem!
  7 832 av 8 000 Underskrifter
  Skapad av Moa Friman
 • Vi vill ha kvar lekparken på Rodervägen!
  Utnyttja din röst som boende i Örnsköldsvik! Ifall du önskar ha kvar denna lekpark(och kanske även andra små), var snäll och skriv under denna namninsamling.
  196 av 200 Underskrifter
  Skapad av Jonas Sidborn
 • Höghastighetsjärnvägen
  Att dra en höghastighetsjärnväg genom vår fina natur där vi har vår rekreation. Vi promenerar, springer, rider och plockar bär/svamp i dessa närområden. Badar i sjön på sommaren och åker skridskor på vintern. Kulturhistoriska arv så som fältspatgruvan och gamla landsvägen från 1639 kan komma att förstöras för alltid. Buller kommer förstöra vår boendemiljö Snälla hjälp oss och er själva att bevara vår värdefulla boendemiljö, natur, kultur och rekreationsområde
  333 av 400 Underskrifter
  Skapad av Ann Hagelin
 • Oro för Bärsjöskogen
  Det planeras en avverkning på ett väldigt stort område av en äldre skog intill Bärsjön som ligger norr om Blåbärsstigen och Länna Skola i Bergshamra, Norrtälje kommun (se bild för karta. Markerade ytan ska avverkas). Avverkningen planeras starta redan i år 2021 och på plats syns markeringar kring träden. Skogen har ett stort antal dagliga besökare och tydliga naturvärden och är därför en otroligt viktig plats varför det skapas en oro kring vad som kommer ske. I och med att den planerade avverkningen går över mark intill sjön kommer en väldigt känslig naturlig balans att rubbas då det här finns en stor biologisk mångfald och klassas som skyddad biotop. De hotade grodorna använder sjön som plats för fortplantning. I skogen finns också äldre träd som är otroligt viktiga för både insekter, fågel och fladdermus. Skogen nyttjas även av skola och förskola för undervisning och friluftsaktiviteter då det är den enda biten skog som finns i anknytning till skolområdet. Skogen besöks dagligen av många besökare för motion och rekreation. Vi är många som är oroliga över vad som kommer hända med den fina skogen kring sjön. Frågor som dyker upp är: Hur hård avverkning som kommer utföras? Blir det ett stort kalhygge? Kommer det finnas möjlighet att ta sig fram till sjön igen? Vilka åtgärder görs för att säkerställa att naturen inte tar allt för stor skada? Har det gjorts en inventering av vilka arter som finns på plats? Finns det planer att exploatera marken, vilket har synts hända på flera platser i kommunen? Här finns en artikel angående exploatering av mark i kommunen: https://www.norrteljetidning.se/artikel/debatt-dags-att-kommunen-atertar-kontrollen-over-kustens-exploatering?referrer=app Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Roslagen ställer vi oss frågande till huruvida proceduren kring det planerade avverkningsarbetet har skett enligt regler och naturskydd och ber om att avverkningen fördröjs.
  274 av 300 Underskrifter
  Skapad av Bärsjöskogen Kontakt Picture
 • 229 av 300 Underskrifter
  Skapad av Johanna Wendel
 • 1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jack Arkel
 • 24 och 2-timmarsparkering till 3-timmarsparkering.
  För att få bort de som upptar 24-timmarsplatserna och för att få mer tid till besökarna till de boende på både Merkuriusvägen och Jupitervägen
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Patric Hillerudh Picture
 • Förnya nattågen till Övre Norrland
  Nuvarande regering pratar sig ofta varm om järnvägen och var inte sena med att framhålla att infrastrukturpropositionen innebar en stor satsning på järnvägen. Men järnvägen är inte bara spår, de krävs även lok och vagnar för att skapa attraktiva transporter, och om resenärerna möts av slitna vagnar kommer inte järnvägen bli ett attraktivt transportmedel oavsett hur bra spåren är. De lok och vagnar som används i nattågen till övre Norrland är gamla och slitna och behöver uppdateras. Trafikverket har bett regeringen om medel för att skaffa nya lok och vagnar, men hittills har det varit tyst från regeringen. Vi tycker det är dags att regeringen ser till att ge Trafikverket de medel de behöver för att skaffa nya tåg och visa att deras löften om satsningar på järnvägen inte bara är prat om framtida satsningar. Nattågen upplever en renässans i Europa och nya förbindelser öppnas varje år. ÖBBs nätverk av nattåg binder ihop stora delar av Europa och varit en sådan succe att de har beslutat att köpa nya moderna nattåg. Vagnar som erbjuder nya sätt och resa, bättre anpassade till dagens läge med bland annat enperson minikupéer för den som vill resa privat till en billig kostnad. De är även betydligt bättre anpassade för olika funktionsvariationer och dessutom byggda för en högre hastighet. I jämförelse känns de nattåg som idag går till Luleå och Narvik föråldrade. Om Trafikverket fick möjlighet att skaffa nya snabbare tåg skulle det ge en välbehövlig uppdatering av nattågen till övre Norrland och göra tåget till ett betydligt attraktivare färdmedel. Vi uppskattar regeringens satsningar på nattåg till utlandet, men nu vill vi se att det även satsas på de inrikes nattågen. (Foto: David Gubler (CC BY 3.0), beskuren.)
  439 av 500 Underskrifter
  Skapad av Svenska Järnvägsfrämjandet Picture
 • Vi kräver att den hemlösa fyrbarnsfamiljen ska få en plats att bo på!
  Enligt barnkonventionen har barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin hemmiljö har rätt till skydd och stöd från staten och rätt till ett alternativt hem. Dessa barn, varav ett fött i Sverige, ska enligt migrationsverket ha Afghanistan som sin hemmiljö men där riskerar de att utsättas för våld. De har därför rätt till skydd och ett alternativt hem vilket Malmö stad bör anordna.
  308 av 400 Underskrifter
  Skapad av Saga Henriksdotter