• Nej till marknadshyra! Vi protesterar på gator och torg
  Två år har gått sedan januariavtalet slöts. Planerna på fri hyressättning i nyproduktion har öppnat ett nytt kapitel i svensk politik. Fri hyressättning leder till marknadshyra när hyresvärdar kan välja bort att förhandla om hyran. Men motståndet har opinionen med sig, marknadshyra saknar folkets stöd. [1] Människor är väl medvetna om att marknadshyra kommer innebära högre hyra och sämre trygghet vilket fördjupar segregationen. Marknadshyror är även ett hot mot landets pensionärer som knappt klarar hyran idag, mot kvinnor som tvingas fly en våldsam man och mot alla som vill separera. Inte minst är förslagen ett hot mot klimatpolitiken eftersom själva hyresrätten som boendeform hotas med marknadshyror. Hyresrätten är idag den mest klimatvänliga boendeformen. Trots detta pågår ett politiskt arbete som kan leda till lagstiftning om fri hyressättning. MEN NU SÄTTER VI STOPP! Hyresgäster över hela landet har gått samman i nätverk, föreningar och intresseorganisationer. Vi uppmanar alla hyresgäster, föreningslivet i bred bemärkelse, folk- och arbetarrörelsen att resa motstånd. Anslut dig till motståndet genom att skriva under vår namninsamling och därefter mejla bostadsministern. Delta sedan i våra protester på gator och torg! För att hitta till nästa planeringsmöte eller manifestation, besök oss på https://raddahyresratterna.se/2021/05/10/sa-gar-nej-till-marknadshyra-vidare/ Tillsammans ska vi stoppa hotet om marknadshyra. Källor: [1] Arbetaren, “Liberaler mest positiva till marknadshyror”. 7 sept 2018. https://www.arbetaren.se/2018/09/07/liberaler-mest-positiva-till-marknadshyror/
  18 126 av 20 000 Underskrifter
  Skapad av Nej till Marknadshyra Picture
 • Rastgård till hund/hundar
  Ett önskemål är en rastgård till hundar så dessa kan få springa av sig samt leka med andra hundar under kontrollerande former då koppeltvång krävs i övrigt. Hundar behöver få springa fritt och leka precis som du och jag behöver få motionera utan Ica kassar i händerna och inte få träffa vänner. Hundar finns det gått om i kommunen och dessa behöver precis som vi få umgås med andra samt få gå lösa.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Sandra Nilsson
 • Låt familjen Kalac stanna kvar i Sverige!
  Familjen Kalac består av 4 syskonen Amela, Arnela, Ilda och Dino som lever med sin allvarligt psykiskt sjuka mamma som barnen tar hand om. Pappan har gått bort och är begravd i Sverige. Familjen som är en minoritet från Serbien har bott i Sverige i 7 år och har etablerat sig här. De pratar flytande svenska och har skapat ett helt liv här med vänner, nätverk och jobb. De har även lyckats speciellt då barnen kom till Sverige som unga med stor trauma från hemlandet. Idag har Amela har tagit examen och arbetar inom vården och på restaurang, Arnela är undersköterska och arbetar på sjukhuset i Lidköping, Ilda tar examen i år och arbetar inom vården. De tre systrarna jobbar med covid-19 patienter dagligen och har gjort det under hela pandemin. Dino går 8-an, han har levt mer än hälften av sitt liv Sverige. Barnen är uppvuxna i Sverige och kommer utvisas till ett för dom, helt främmande land med en psykiskt sjuk mamma att ta hand om utan någon hjälp eller förankring till nya landet. Enligt barnkonventionen så är det fel att utvisa Dino som har trauma ifrån sitt hemland, med tanke på att pappa är begravd i Sverige och mamman som är allvarligt psykiskt sjuk. All deras sociala nätverk och trygghet som barnen har byggt upp tillsammans finns här i Sverige. Enligt barnkonventionen har barnen fått en stark anknytning till Sverige att en utvisning till ett främmande land är fel. Snälla hjälp familjen Kalac så att de får stanna i Sverige och bli svenska medborgare med allt vad det innebär! Dela detta inlägg så att det sprids!🙏
  9 326 av 10 000 Underskrifter
  Skapad av Amela Kalac
 • Rädda hyresrätterna - Sälj inte ut Alingsåshem!
  Stöd vår kamp så att alla kan bo kvar! Stöd vår gemensamma kamp för att påverka politikerna i Alingsås kommunfullmäktige som den 31 mars skall rösta om Alingsåshems framtid. På kommunfullmäktige kommer politikerna att rösta om komplettering till ägardirektiv för bolagen i fastighetskoncernen. En del av ärendet berör försäljningar av Alingsåshems lägenheter. I Kommunstyrelsen har endast Vänsterpartiet aviserat att de kommer rösta nej till att öppna upp för utförsäljningar. Ett ja till beslutet innebär att Alingsåshem, utan politisk debatt, skall kunna sälja ut hundratals av Alingsåshems lägenheter till privata fastighetsbolag. Privata fastighetsbolag gör vinst bl.a. genom att lyxrenovera och sedan chockhöja hyran. Vi vill att våra hem ska vara kvar inom Alingsåshem och att Alingsås politiska ledningen skall ta sitt bostadsförsörjningsansvar och driva en inkluderande bostadspolitik så alla har en plats att kalla hemma. Undersökningar visar att om hyran höjs med 50% kommer minst en tredjedel av hyresrättsinnehavarna tvingas lämna sina hem! Vi känner förtvivlan och rädsla för att bli hemlösa, i en stad med enorm bostadsbrist. På grund av icke-nödvändiga renoveringar och sanslöst höga hyror för nybyggnation, är det snart helt omöjligt att få en hyresrätt med rimlig hyra. Denna namninsamling är till för alla som är emot utförsäljningen av allmännyttan. Våra hem är ingen handelsvara. Alingsåshem och allmännyttan ska utvecklas, inte avvecklas! För i Alingsås ska alla ha råd att bo, oavsett inkomst. / Boende hos Alingsåshem
  654 av 800 Underskrifter
  Skapad av Ida Elmäng Fredriksson
 • STOPPA AVHYSNINGARNA AV NYANLÄNDA!
  Runt omkring i Sverige pågår processer där tusentals nyanlända personer riskerar att bli hemlösa. Det handlar om tusentals människor med olika bakgrund men som alla har gemensamt att vi har tvingats fly från olika typer av förtryck och som har kommit till Sverige för chansen till liv och trygghet. De flesta av oss har inte valt att komma specifikt till Sverige och väl här har vi blivit placerade i olika kommuner. Beroende på vilken kommun vi har blivit placerade i har vi fått olika möjligheter. Sundbyberg kommun är exempelvis den kommun där man är värst med att avhysa människor via domstol. I Göteborg hotas 3200 personer med avhysning. Vart vet ingen men det är ingen hemlighet att storstadskommuner länge förvisat människor till mindre kommuner där de inte har någon inkomst eller sociala sammanhang. Bostad är en mänsklig rättighet, och detta gäller så klart även nyanlända. Av olika anledningar är det särskilt svårt för oss som är nyare i Sverige att skaffa en bostad på egen hand. Vi har inte haft samma möjligheter till språkkunskap eller sociala kontakter som en person som är född och uppvuxen i Sverige. Vi har dessutom svårare att få jobb och därmed svårare att få en inkomst som kan täcka månadshyra, i synnerhet för att täcka de hutlösa priser som sätts på andrahandslägenheter som vi ofta hänvisas till av kommunen. En hel del av oss har arbete och inkomst men den näst intill omöjliga utmaningen kvarstår ändå. Vi behöver inte vara fler i bostadskö, vi behöver vara färre. Att vi i tusental ska avhysas från våra hem och riskera att bli hemlösa efter flera år i kommunerna är en skam och något som vi måste sätta stopp för tillsammans! Organisationer som ställer sig bakom: Ort till ort Agera Göteborg Kristinehamn för mångfald Refugees Welcome Sverige Alla ska kunna bo kvar Frivilligorganisationen Agape Support Group Network Rädda Barnen Väst Torslanda Tillsammans Ingen människa är illegal Göteborg Navet i Bergsjön Rojavakommittéerna Göteborg Folkmusiker mot rasism Samidoun Göteborg Hela Malmö Rättvisepartiet Socialisterna (Kontakta Agera Göteborg via Facebook eller Instagram om din organisation också ställer sig bakom).
  395 av 400 Underskrifter
  Skapad av Agera Göteborg Picture
 • Ersättning för vårdpersonal I pandemin helsingborg kommun
  Personal äldreomsorgen i helsingborg känner sig utnyttjade och ouppskattade. Sliter med enbart applåder, med livet som insats. Viktigt att visa tacksamhet för arbetet de gör. Andra kommuner har gett extra ersättning. Inte enbart bullar på en fredag.
  82 av 100 Underskrifter
  Skapad av Metthe Terp
 • #Hållkäftenochlyd Mörbylånga Kommun
  Viktigt för att driva en fungerande kommun och fungerande verksamheter där man lyssnar på vårdpersonal, anhöriga, vårdtagare och invånare. Visselblåsare ska inte bli utsatta för hot och repressalier när dom visslar i kommunen. Vårdpersonal ska inte bli tystade utan istället bli hörda. Vad kan du göra? Dela på Facebook, smsa länken till en kollega eller vän, be dina släktingar att skriva under. Vi vill ha en trivsam arbetsmiljö och vi vill att de som bor på boenden i kommunen ska ha en god vardag.
  43 av 100 Underskrifter
  Skapad av Visselblåsare Mörbylånga Kommun
 • Ett Miljöcenter i Stockholm
  Vi befinner oss i ett Klimatnödläge! En kraftsamling behövs! Jag älskar naturen! Jag är inte ensam om det, miljoner människor känner likadant. Men, vår naturmiljö är hotad av våra konsumtionsmönster och levnadsvanor, kortsiktigt tänkande och felaktiga ekonomiska prioriteringar. Vi behöver leva i balans med naturen. Utsläppen av växthusgaser minskar inte i den omfattning som krävs och vi riskerar att missa Parisavtalets mål att begränsa den Globala uppvärmningen till under 2 grader, vi är nu på väg mot 3-4 graders uppvärmning. Vi behöver få igång en Folkrörelse som med klar och tydlig signal insisterar på omedelbar handling. Ett Miljöcenter i Stockholm kommer att bidra till att vi snabbare får den kunskap vi behöver för att kunna ändra våra konsumtionsmönster så att vår miljöpåverkan och fossila utsläpp avtar snabbare och i den takt som faktiskt krävs. För att uppvärmningen ska avstanna måste utsläppen ner till noll mycket snabbt, om vi ska klara Parisavtalets 1,5 graders mål måste det ske senast 2030 i Sverige(enl Naturskydsföreningen)vi har inte många år på oss. För att vi ska nå detta krävs det att politikerna satsar på miljön Helhjärtat. Att ge Stockholm ett Miljöcenter är en Helhjärtad satsning med fokus på Miljö och Klimat.
  47 av 100 Underskrifter
  Skapad av Suzanne Wallman
 • Stoppa Migrationsverket utvisning till Turkiet
  För att jag tycker att Migrationsverket beslut är felaktigt och stämmer inte med någon lag. Det är viktigt att ni skriver under och dela med din kompisar......
  270 av 300 Underskrifter
  Skapad av Battal Tone Uçak
 • Nytt gym till Essunga komun
  Hälosomedvetenhet, förebyggande och främjande av hälsa. Rehabilitering. Kommun tillväxt och attraktivitet hos kommumens invånare.
  169 av 200 Underskrifter
  Skapad av Denise Ericsson
 • Säg nej till handelsavtalet mellan EU och Mercosur
  Handelsavtalet mellan EU och Mercosur i dess nuvarande form ökar risken för illegal skogsskövling av Amazonas, människorättskränkningar gentemot urfolk samt hindrar de hållbara utvecklingsmålen från att uppnås. Vårt sätt att leva i Sverige kommer påverkas mer än vad en kan tro, därför är det viktigt att vi agerar nu innan det är för sent. "Mercosuravtalet ökar hoten mot våra liv, vår kultur och vårt sätt att leva på. Detta avtal kommer föra med sig bränder, förstörelse och ännu fler illegala avverkare till våra territorier." - Kretã Kaingang, medlem i Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB)
  422 av 500 Underskrifter
  Skapad av Amazon Watch Sverige Picture
 • Stad i ljus ska bli Sveriges nationalsång!
  Denna nationella kulturskatt har en förmåga att ena det svenska folket på ett sätt som Du gamla du fria inte gör. Stad i ljus är den låt som skapar en ståpäls, tårar och kärlek. Frasen "ett land utan namn" symboliserar tydligt att den svenska andan är större än ett land. Då det inte finns någon formellt antagen nationalsång är det hög tid att Sverige tar tag i detta!
  18 av 100 Underskrifter
  Skapad av Selina Carlsson