• Our demands on Mälardalens University
  There is an ongoing genocide happening in Palestine and we as students feel the need to use our democratic rights to raise our voices to show that we will not accept that our university is in relations with a state that commits ethnic cleansing.
  97 av 100 Underskrifter
  Skapad av Students for Palestine MDU (SFP) Picture
 • Bevara Nolhaga Koloniförenings mångfald
  Vi tycker det är av stor vikt att behålla de ordinarie lottgränserna som dom är utan att ge någon rätten att mäta upp en lott och därmed forma om de lotter som idag finns på området till rektangulära rutor även om dom i dagsläget inte tydligt utgör en rektangulär form. Vi vill kunna behålla områdets charm som tagit form under alla de 80 år sedan Nolhaga Koloniförening ritades upp och grundades. Ingen ska behöva bli av med tomt med bebyggelse, odlingsytor och växtlighet och tvingas flytta lottgränser på grund av att någon påstår sig ha rätten till att ändra andras lottgränser. Styrelsen bör se hela koloniområdets helhet bästa och bevara områdets ursprungsritningar och alla de olika lottägares tidigare överenskommelser. Lottägare ska känna sig trygga med att få nya grannar till sin lott utan att riskera förlora tomt med bebyggelse och växtlighet. Detta ska tydligt framgå som information när nya lottägare godkänds och släpps in i Nolhaga Koloniförening. Det bör även läggas till i föreningens stadgar så att inga fler sådana här konflikter kan blossa upp och skapa konflikter och oreda mellan lotterna och lottägare.
  100 av 200 Underskrifter
  Skapad av Madeleine Säljö
 • STOPPA SANDTÄKTEN I SKÄREMO OCH DRÄGVED
  Den planerade täktverksamheten beskrivs i ansökan ha ”betydande miljöpåverkan” vilket medför risker för allvarliga konsekvenser för miljön, inklusive habitatförstöring, påverkan på vattenkvalitet och förstöring av landskapet. Utöver det kommer täktverksamheten även påverka lokalbefolkningen genom buller, damm och andra störningar som kan påverka både hälsa och välbefinnande negativt. Skriv under den här namninsamlingen och var med i det engagemang som vill skydda och bevara vår värdefulla natur i Skäremo och Drägved, Håcksvik! Dela gärna denna namninsamling med vänner, familj och bekanta för att göra vårt engagemang ännu större! Sökande för täktverksamheten är företaget Borås Fastighetsförvaltning AB.
  397 av 400 Underskrifter
  Skapad av Emma Nilsson
 • STOPPA VISITATIONSZONER
  Omröstning om lagförslaget sker den 20/2 i riksdagen och regeringen vill att den ska träda i kraft den 28 mars. Om bara tio riksdagsledamöter röstar för att lagförslaget ska läggas vilande i ett år kan det inte genomföras. Du som är emot visitationszoner, eller vill se bredare utredningar om lagförslaget, skriv under uppropet!!
  195 av 200 Underskrifter
  Skapad av Fatou Lusi Nwaogbo
 • Vräk Elbit Systems, Wallenstam!
  Elbit Systems är Israels största vapenföretag vars omfattande verksamhet har ett stort inflytande på Israels militariserade ockupation av Palestina. Elbit förser den israeliska militären med 85 procent av deras drönare och 85 procent av deras landbaserade utrustning. Företagets övervakningsutrustning övervakar palestinier genom drönaroperationer, vid gränsövergångar och längs med Israels apartheidmur. Elbit förser IDF med all ammunition av liten kaliber genom dotterbolaget IMI Systems och dess beväpnade fjärrstyrda båtar används för att attackera palestinska fiskare. Deras Hermesdrönare har använts till utomrättsliga avrättningar i länder som Sudan och till andra operationer i Egypten, samtidigt som de möjliggör slakten på palestinier i Gaza. De såg en stor användning under angreppen på Gaza 2008 och 2014 då Israel dödade 1 417 respektive 2 202 palestinier, inklusive fyra pojkar som dödades under en Hermesräd när de lekte på en strand i Gaza 2014. Under de senaste åren har Sveriges inköp av israeliskt krigsmateriel ökat markant. Exempelvis köpte Försvarsmakten 2020 in en stor mängd militära radiosystem från Elbit Systems, 2022 köptes Elbits stridsledningssystem Albatross in till svenska flottan och i oktober 2023 tecknade Sverige ett tioårigt avtal på 1,7 miljarder kronor för att Elbit ska "leda utrullningen av arméns digitaliseringsprogram". 2021 bedömde Elbit Systems att Sverige är en så pass lovande marknad att ett svenskt dotterbolag upprättades, och sedan nyligen finns Elbit att hitta i Wallenstams lokaler på Långfilsgatan 5 i Göteborg. Den svenska staten och Wallenst är alltså direkt skyldiga till att stötta den israeliska krigsmaskinen.‌‌ Att vräka och slutligen stänga ner Elbit Systems skulle innebära ett hårt slag mot apartheid och rasism internationellt och en seger för den globala kampen mot krig och militarisering. Att kasta ut Elbit Systems ur Wallenstams lokaler och Sverige är ett utmärkt första steg mot fullständig bojkott av Israel.
  1 553 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Stäng ner Elbit
 • Nu är det bråttom, stoppa utbyggnaden av E22 i Lund!
  Att bygga ut en motorväg leder enbart till ökad trafik och mer utsläpp. Erfarenheter visar detta, både i Sverige och i andra länder. Kommunens klimatråd säger skarpt nej till en utbyggnad. Den går tvärtemot kommunens miljömål. Budgeten har också ökat kraftigt från första förslaget. Pengarna kan användas bättre, tex bättre kollektivtrafik. Så skynda, agera nu och gör din röst hörd! Gör det för klimatet och framtiden!
  55 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anders Ljungman
 • Säkra upp barnens skol- och idrottsväg och led om trafik
  Vi måste bli fler som säger att det räcker. Våra barns liv är också värda någonting. Vi är en förort med lite arbetslöshet som också kräver att det satsas på våra barn och vår miljö och framtid. Väg och vakt vittnar om trafikfara vid skolan, de som lagar potthål på vägen i fråga och jobbar åt kommunen vittnar om farliga arbetsförhållanden. Vi är många som har mycket att säga om den här vägen och troligtvis kan även utryckningsfordon förespråka en tunnel för att snabbare ta sig längre ut där förorten vuxit ännu mer sista 15 åren med tusentals fastigheter som fick kommunalt vatten och ändrades fr fritidshus till permanenta hus.
  21 av 100 Underskrifter
  Skapad av caroline Dimeo
 • Varför? Randa hotas av utvisning efter 16 år!
  Randas fall är viktigt för henne själv, vännerna och familjen. Migrationsverket har inte beaktat Randas starka sakskäl och omständigheter. Det är ovärdigt att utvisas efter 11 års samboskap. Får Randa rätt så hjälper det också alla andra som sitter i liknande situation. Migrationsverket har alltsedan 2008, synbarligen missbedömt Randas sakskäl och dämpat styrkan i hennes omständigheter med STUMHET, fysiskt handikapp och våldsutsatthet (många traumatiska överfall, som t.o.m. innebar kidnappning ,suicidalitet och 3 månaders vård på Rostocks Psyk.sjukhus . Hon har utsatts för mycket mera.) Hon lider av PTSD sjukdom. Hur humant är det tvinga henne till ett Libanon i kaos med mycket fattigdom och olika våld och rån osv., och inte minst för handikappade kvinnor. Randa riskerar gå under i Beirut där hon saknar soc. nätverk och boende, såväl som chanslös försörja sig. Migrationsverket negligerar risken de sätter Randa i vid utvisning (Helt omdömeslöst och likgiltigt beslut ! ).
  75 av 100 Underskrifter
  Skapad av Leif Virdelo
 • Återupprätta stödet till UNRWA.
  Det är bråttom. Folk svälter, får ingen vård, utsatta för upprepade flyganfall. De är instängda i ett rent helvete. Det är snart 30000 döda.
  112 av 200 Underskrifter
  Skapad av Agneta Dahlberg
 • Fembarns pappa är fast i kriget-hjälp han komma ut till sin familj i Sverige
  Det som händer i Gaza är ett fruktansvärt folkmord, vi alla måste agera för att rädda en människa ut ifrån kriget, och för att de oskyldiga barnen inte ska få leva utan sin pappa!
  121 av 200 Underskrifter
  Skapad av Khadija Nijim
 • Rädda barnomsorgen i Norum!
  Idag bedrivs barnomsorgen på övervåningen i bygdegården i Norum. Kommunen tycks inte förstå den nytta som barnomsorgen i Norum gör för den södra delen av kommunen. En nedläggning av barnomsorgen kommer sannolikt vara negativt ur flera aspekter och inte bara för de drabbade barnen och deras familjer utan även för bygden och kommunen i stort. Norum är en levande bygd med stor potential att växa och utvecklas. De senaste åren har flera yngre par och barnfamiljer flyttat till Norum med omnejd och sannolikt kommer denna trend fortgå under de kommande åren. Bygden erbjuder en attraktiv boendemiljö med närhet till natur och friluftsliv, skäliga bostadspriser i jämförelse med Umeå och rimligt pendlingsavstånd till Umeå tätort där de flesta av oss boende arbetar. Makthavarna i Robertsfors kommun behöver aktivt arbeta för att locka fler boende till denna del av kommunen och i det arbetet ingår att erbjuda nödvändig samhällsservice till de boende. En nedläggning av barnomsorgen är ett steg i helt fel riktning. Kommunens företrädare hävdar att barnen som nyttjar barnomsorgen i Norum ska flyttas till förskolan i Djäkneboda. De flesta föräldrar kommer dock välja att placera sina barn i förskola i Umeå för att få ihop vardagen. Att köra via Djäkneboda på väg till arbetet i Umeå är varken tidsmässigt eller ekonomiskt försvarbart, för att inte tala om de extra koldioxidutsläpp det genererar. I de familjer där det finns barn i både förskole- och skolålder kommer även barnen i skolålder flyttas till skolor inom Umeå kommun. För Robertsfors kommun innebär det extra kostnader om invånarna väljer att söka sig till en annan kommun för förskola och skola. Att det dagligen bedrivs verksamhet i Norums bygdegårds lokaler möjliggör dessutom att byggnaden kan hållas varmt året om. Detta ger effekter på övrig verksamhet som bedrivs i bygdegården och i förlängningen även bygdens attraktionskraft. Återkommande aktiviteter är bland annat luncher, kvällsföreläsningar, träning och möjlighet för bygdens invånare att hyra lokalen till privata tillställningar. Bygdegården utgör ett nav i bygden och är en uppskattad mötesplats för invånarna. Vi vill med denna skrivelse påtala att en nedmontering av den samhällsservice som barnomsorgen i Norum innebär sannolikt kommer få konsekvenser som sträcker sig långt utanför den faktiska barnomsorgen. Det kommer få stora effekter på bygdens attraktivitet, vilket kommunen inte verkar ha tagit i beaktande inför detta beslut. Som boende i kommunens sydligaste del vi påminna de folkvalda politikerna att även vi är en del av kommunens invånare som ni förväntas arbeta för. Vi uppmanar er att se till helhetsbilden och utvärdera samtliga konsekvenser ett nedläggningsbeslut kan komma att få, både på kort och på lång sikt.
  148 av 200 Underskrifter
  Skapad av Helena Lindén
 • NEJ till Stenfors Vinds vindkraftpark i Andersvattnet, Burträsk!
  Genom att skriva under denna namninsamling visar du ditt motstånd mot Stenfors Vinds ABs planer på att bygga en stor vindkraftspark i området kring vackra Andersvattnet, Burträsk. En vindkraftspark som kommer att få förödande konsekvenser för djur och natur, för ortsbefolkningen, fritidshusägare, samer och turister. Namninsamlingen kommer att skickas till Kommunstyrelsen, Skellefteå Kommun i Mars 2024.
  643 av 800 Underskrifter
  Skapad av Hanna Karlsson