• Ny skatepark till Jönköping!
  Gör din röst hörd. Det är viktigt för ungdomars hälsa och psykiska hälsa.
  307 av 400 Underskrifter
  Skapad av Fanny Eskilsson
 • Skydda civilbefolkningen i Gaza!
  Det är en absolut, akut prioritet nu att pressa fram en vapenvila, att tillhandahålla skydd för civila och att tvinga Israel att tillåta införsel av akut humanitär hjälp, mat, vatten, medicinsk utrustning och elektricitet, till de 2,3 miljoner palestinier som är fångade i det belägrade Gaza. Att medvetet rikta in sig på civila, utföra oproportionerliga och urskillningslösa attacker som dödar och skadar civila, är krigsförbrytelser. Den israeliska ockupationsmakten såväl som palestinska väpnade grupper måste följa internationell rätt. Det internationella samfundet måste agera för att tvinga fram ett omedelbart eldupphör. Sedan den 8 oktober har Gazas befolkning utsatts för de mest intensiva, obevekliga och urskillningslösa israeliska bombattackerna någonsin, som riktas mot bostäder, skolor, sjukhus, sjukvårdspersonal, journalister och hela den civila infrastrukturen. Vi kräver att den svenska regeringen agerar kraftfullt för en omedelbar vapenvila i Gaza, skydd för den palestinska civilbefolkningen och införsel av akut humanitär hjälp, mat, vatten, medicinsk utrustning och elektricitet. Vi kräver att Sverige står upp för internationell rätt.
  43 256 av 45 000 Underskrifter
  Skapad av Palestinagrupperna i Sverige (PGS) Picture
 • Protest mot beslut att dra in rehabilitering i varmt klimat för reumatiker och neuropatienter
  Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne beslutar 2023-06-29 att ändra kriterierna för att kunna få behandlingsformen Rehabilitering i varmt klimat till att enbart omfatta vuxna personer med psoriasis. De som tidigare även beviljats behandlingen är personer med reumatism och personer som lider av vissa neurologiska sjukdomar. För med information om beslutet se webbprotokoll: skane.se/namndshandlingar/13104653/. Reumatikerdistriktet Skåne vill uppmärksamma att beslutet har fattats på felaktiga grunder. Rehabilitering i varmt klimat bidrar till att personer efter genomgången behandling mår bättre, klarar vardagssysslor bättre samt att flertalet sjukskrivna kan återgå till sina arbeten vilket främjar samhällsekonomin. Lotta Håkansson (förbundsordförande, Reumatikerförbundet) beskriver i en artikel i Dagens Medicin vad rehabilitering i varmt klimat kan innebära för patienten. Vårdinsatsen beviljades tidigare för vissa patientgrupper som av olika orsaker inte har kunnat nå sina rehabiliteringsmål med andra insatser på hemmaplan. Patienter som remitterats till klimatvård har alla provat olika träningsformer och läkemedel i Sverige, men utan fullgott resultat. Att remitteras till klimatvård kan vara det som behövs för att patienten ska få en ökad rörlighet, ny kunskap, struktur på träning och egenvård, minskad smärta och hållbara, långsiktiga rutiner. Rehabilitering i varmt klimat är en krävande och evidensbaserad vårdform som ger långvariga effekter (Källa: ”Allt färre regioner beviljar klimatvård” - Dagens Medicin). Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden skriver i sina reservationer mot beslutet att de behandlingar utförda i Sverige, som påstås kunna ersätta behandlingen i varmt klimat, är dyrare att genomföra. Av reservationerna framgår att det i förslaget inför beslutet påstås att det inte finns bevis för att klimatet skulle ha någon inverkan på måendet, men att underlagen för detta påstående är bristfälliga. Det framgår även att Region Skåne förlorar ekonomiskt på beslutet, oavsett om rehabiliteringen fungerar på grund av det varmare klimatet eller ej. Det behövs läggas större vikt vid beprövad erfarenhet för att bedöma insatsen än vad som har gjorts i det underlag som ligger till grund för beslutet. När det gäller rehabilitering i varmt klimat, är den samlade erfarenheten tydlig i att det är en bra insats för samtliga av de patientgrupper som tagit del av den tidigare. Av reservationerna framgår även att de relevanta patientorganisationerna inte konsulterats eller på annat sätt varit delaktiga i bedömningsprocessen inför beslutet. Reumatikerdistriktet Skåne hoppas på att Region Skåne ska fatta ett nytt beslut snarast för att göra det möjligt för reumatiker och patienter som lider av vissa neurologiska sjukdomar att återigen få bidrag till rehabilitering i varmt klimat. Vill du också att detta ska ske? Då är du välkommen att skriva under denna namninsamling.
  33 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jessica Chriserdotter Lisborg
 • Stoppa utvisningen av vår vän till Iran
  Hur kan man utvisa en kvinna och en flicka till Iran? En flicka som varken kan läsa eller skriva på persiska. En flicka som pratar flytande svenska och har hela sitt liv här i Sverige. Flickans mamma, som flytt från ett destruktivt förhållande som nu har skyddad identitet. Flickans mamma pratar bra svenska, arbetar inom vården och är en praktik ifrån att vara färdig barnmorska. Hur kan man, när barnkonventionen är lag i Sverige, utvisa dessa till Iran?
  453 av 500 Underskrifter
  Skapad av Lisa Westman
 • Tobias Billström och regeringen, hjälp de svenska medborgarna i Gaza att komma hem NU!
  Hjälp alla svenskar som är fast i Gaza att komma hem till sina anhöriga. Vi vädjar till den svenska regeringen om hjälp, innan det är försent!
  2 331 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Minna Massry
 • Förbjud gruvbrytning i alunskiffer
  Väster om Storsjön i Jämtland som är en del av Sápmi ligger ett område 9 367 hektar stort på en berggrund av alunskiffer. Två bolag och en privatperson har ansökt om prospekteringstillstånd hos Bergsstaten och fått det beviljat. Aura Energy (Vanadis Battery Metals) kommer nu att leta efter metaller och mineral i området som kallas Häggån. Prospektering kommer att ske mellan 231001-240430. Planen är att ansöka om bearbetningskoncession redan 2024 för att om några år öppna en gruva i form av ett dagbrott. District Metals (Bergslagen Metals) har prospektetingstillstånd för området Viken. Andrew Hausheer har prospekteringstillstånd på det mindre område som ligger mitt i det tilltänkta gruvområdet som gränsar till Storsjön, Sveriges femte största sjö som är en del av Indalsälvens vattensystem. Sjön är dricksvattentäkt för de som bor runt sjön och dess vatten rinner via Indalsälven ut i Bottenhavet. Denna plats är bara en av många som man nu ser som möjliga områden att starta gruvbrytning på. I och med en förväntad ökning av efterfrågan på el och en vilja från regeringens håll att bygga fler kärnkraftverk så finns det en stor risk att uranbrytning åter kommer att tillåtas i Sverige. Uran är ett enormt giftigt ämne och det tillsammans med övriga metaller och mineral som kommer upp vid gruvbrytning påverkar mer eller mindre negativt omgivningen genom vatten och luft. Det går aldrig att återställa ett område fullt ut så som det var innan gruvdriften påbörjades. Om vi inte har frisk natur och rent vatten så kommer det inte att gå att leva på den här planeten. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att det även i framtiden ska gå att bo i områden där dessa intressen finns. Det finns alltför många exempel på gruvdrift där områden blivit förgiftade och förstörda för all framtid. Talvivaara och Ranstad är bara två exempel där naturen har fått betala ett högt pris. Bolagens infosidor: District Metals (här finns en detaljerad kartbild): https://www.districtmetals.com/projects/viken-property/ Aura Energy: https://auraenergy.com.au/project-portfolio/haggan-polymetallic-project/ Om alunskiffer: https://www.sgu.se/mineralnaring/gruvor-och-miljopaverkan/alunskiffer/ Geologiprofessor Barbara Wohlfart om brytning i alunskiffer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/tre-fragor-om-brytning-av-alunskiffer Den svenska gruvmyten: https://densvenskagruvmyten.se/?fbclid=IwAR1ioLv6teJuDIohjaHIfLCDbXHPUVnB79smQZKFMSpvY8x7HbV-wTyqsAM Urangruvan i Ranstad: https://kollega.se/ovrigt/dyrt-sanera-urangruva Gruvan i Talvivaara: https://m.youtube.com/watch?v=JsASbYgE-aI https://m.youtube.com/watch?v=ttrSKJYoL74 https://sverigesradio.se/artikel/5346306 https://spotify.link/3ap4qzRPiDb
  8 886 av 9 000 Underskrifter
  Skapad av Ida Asp
 • Vi vill ha en samtyckeslag i hela EU!
  Hjälp oss sätta press på våra beslutsfattare så att alla våra medsyskon i Europa får samma rättigheter som vi i Sverige, när det kommer till samtycke. Vi har drivit igenom en lag förut, och vi kan göra det igen! Din underskrift gör skillnad.
  1 212 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Fatta Rörelsen Picture
 • JA till ännu ett byggprojekt på Sparrmansvägen i Hammarbyhöjden. Skriv under idag!
  Med fler bostäder i Hammarbyhöjden kan vi välkomna fler nya grannar till vårt fina område och vi får bättre underlag för lokal service och handel. Hjälp grannar som inte har tillgång till internet/Facebook att skriva under. Listan med namnunderskrifter måste vara inskickad senast 23 oktober 2023.
  83 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jens Lundberg
 • NEJ till ännu ett byggprojekt på Sparrmansvägen i Hammarbyhöjden. Skriv under idag!
  Låt oss stoppa denna förfärliga byggnadsplan som kommer att gynna så få, och förstöra för så många! Det är nu bråttom - Skriv under och dela. Hjälp dina grannar som inte har tillgång till internet/Facebook att skriva under. Listan med namnunderskrifter måste vara inskickad senast 23 oktober 2023
  116 av 200 Underskrifter
  Skapad av Camilla Olsson
 • Studieförbunden samlar Sverige - stoppa nedskärningarna
  Vi måste få regering och riksdag att ändra inriktning på detta och kommande budgetbeslut och stoppa nedskärningarna. Därför måste vi visa konkret på nedskärningarnas konsekvenser. Vi gör det på flera sätt: i direkt kontakt med politiker, i traditionella och sociala medier och genom manifestationer.
  11 267 av 15 000 Underskrifter
  Skapad av Jonas Torpe Joelson
 • Buss till Hardeberga
  Det innebär en säkerhetsrisk att använda kollektivtrafiken för att ta sig till skolan och Hardeberga by. Närmsta busshållplatsen ligger en bra bit utanför samhället och då det inte existerar någon gångbana så tvingas man att gå vid sidan av landsvägen, som trafikeras av tung lastbilstrafik, kopplad till det lokala stenbrottet. För tillfället används en stor del av skolans redan ansträngda ekonomi till att financiera sin egen busstrafik. Dessa pengar skulle kunna användas för att stärka skolans förutsättningar att bedriva god undervisning i en tid som präglas av kris och minskade investeringar i skolan. Inflationen har medfört större utgifter, trots detta har ingen ändring i skolpeng skett. Just nu väljer en stor andel av föräldrarna att lämna och hämta elever med bil. Detta innebär en onödigt stor påverkan på miljön. Infrastrukturen i samhället är även dåligt utrustat för att möta den stora trafiken som uppstår vid skolans början samt dess slut. Boende i området saknar rimlig möjlighet att nyttja kollektivtrafik, detta resulterar även i större miljöpåverkan.
  296 av 300 Underskrifter
  Skapad av Audrey Harness
 • Behåll Öppna Förskolan
  Det är en möjlighet för nya i kommunen, eller till och med i Sverige, att få knyta kontakter, bryta isoleringen och bidra till inkludering. Det skapar samhörighet. Sveriges Kommuner och Regioner har tillsammans med regeringen kommit överens om en satsning för att korta vägen till arbete för fler utrikes födda kvinnor med små barn, där den öppna förskolan bedöms vara en mycket bra arena. Projektet som drivits tidigare gav goda resultat, och därför har de tagit fram ett nytt processtöd för perioden 2023-2025, med kommuner som arbetar med denna inriktning, eller vill inleda ett sådant arbete. Huruvida Hallstahammars kommun har deltagit i denna undersökning och tidigare fått eller avser att söka detta stöd kan jag inte hitta någon information om. Jag kan inte se att den omnämns i kommunens styrdokument för ”Mål och Budget 2023-2025”. Däremot skriver dem, gällande integrationen, att de vill att människor som kommer till kommunen ska känna sig välkomna genom att arbeta för en ökad samhörighet, trivsel och trygghet som främjar allas möjligheter till deltagande i arbets- kultur- och fritidslivet. De vill stimulera till fler möten över de traditionella gränserna i syfte att öka gemenskapen. Läs mer om överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om öppen förskola för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknadenprojekt här: https://skr.se/skr/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskolakomvux/oppenforskolaforsprakochintegration/overenskommelseoppenforskola.71314.html
  239 av 300 Underskrifter
  Skapad av Alice Löfman