• Vi kräver en folkomröstning om NATO
  Att stå utanför eller gå med kan ha en avgörande betydelse för Sveriges framtid.
  30 av 100 Underskrifter
  Skapad av Rösta om NATO
 • Sommarlovskort/ fritidskort till alla ungdomar i Ale kommun
  Nu när många ungdomar har börjat gymnasiet har man skaffat vänner som bor i Göteborgsområdet och man vill inte betala varje gång ska träffa dem. För att ta sig från Ale kommun till Göteborg kostar det 104kr fram och tillbaka, vilket i längden blir en väldigt stor summa om man ofta reser den vägen. Om det finns möjlighet till ett sommarlovskort kommer ungdomar att vistas mer utomhus och utforska nya ställen. Det möjliggör även för ett bättre klimat då man med sommarlovskortet reser tillsammans och inte behöver åka bil. Då ungdomar som går på gymnasiet inte heller får sitt CSN under sommarlovet blir det svårt att hålla en stadig ekonomi om man ska behöva betala för att transportera sig runt.
  1 025 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Klara Björkman
 • Skydda och värna Källbys gröna områden, koloni- och odlingslotter
  I Källbyområdets östra delar finns promenadstråk, odlings- och koloniområden som bidrar till välmående för boende och besökare. I området finns det uppvuxna träd och grönska som minskar exponering av skadliga ämnen och höjer kvaliteten i luften vi andas. Grönområdet ger insekter och djur ett naturligt habitat och förutsättning för pollinering. Gröna ytor behövs för att ta hand om extrema skyfall och förhindra översvämningar. Alltmer blir vi också varse om betydelsen av stadsnära markytor med möjlighet till odling. I Lund startade kolonirörelsen 1905 och är en del av kommunens historiska kulturarv. Byggnadsnämnden i Lunds kommun har tillsammans med fastighetsbolag långtgående planer på att exploatera dessa gröna ytor på Klostergården för att bygga ett Nationellt Centrum för Idrott & Folkhälsa, bostäder, lokaler, parkeringar, bussgata, gator, skola, förskola mm. Den här namninsamlingen har vi startat för att få Lunds politiker att tänka om. De behöver förstå att vi är många som anser att det klokaste för kommunen är att bevara Källbyområdets gröna ytor, befintliga odlings- och koloniområden och i stället exploatera redan hårdgjorda ytor!
  923 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av BevaraKällby Natur
 • Ge tillbaka torghandeln till Botan
  Folket i Jakobsberg trivs med Botan och han trivs med dem. Folket känner att grönsaksståndet är väldigt viktigt för att Jakobsberg ska behålla sin kultur och tycker att just Botan sköter det smidigt och bra. Och så hjälper det att han är väldigt trevlig och hans kundbemötande är klockren.
  160 av 200 Underskrifter
  Skapad av Savyo Markus
 • Parkleken Stamparken ska inte stängas
  Vi behöver flera lekplatser och ännu mer styrda aktiviteter för våra barn. På så sätt bekämpar vi även kriminalitet i vårt område, eftersom barnen uppfyller sin tid med meningsfulla sysselsättningar och har en trygg vuxen som dem kan vända sig till.
  349 av 400 Underskrifter
  Skapad av Zineta Mevic
 • Folkomrösta om Nato
  För att ett medlemskap i Nato skulle fundamentalt ändra Sveriges roll i geopolitiken, ett sådant beslut måste folket få en chans att påverka.
  2 252 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Allt åt alla Göteborg Picture
 • Slopa egenavgiften för skyddat boende
  Att lämna en våldsam relation är redan oerhört svårt och förenat med livsfara. För oss är det självklart att skyddat boende alltid ska vara gratis och ingen kvinna ska någonsin behöva stanna hos sin förövare för att hon inte har RÅD att få skydd.
  1 866 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Kvinnostrejk Stockholm Picture
 • Fördöm Koranbränningen
  Respektlöshet mot islams heliga bok – med nästan två miljarder följare i olika delar av världen – är en handling som strider mot mänsklighet och sunt förnuft. Att provocera fram känslor hos muslimer och anhängare av islam och att förolämpa deras heliga bok, kommer inte att gynna någon grupp eller samhälle. Dessa handlingar strider mot principen om ömsesidig respekt mot människor och deras tro.
  3 776 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Imam Ali Islamic Center Picture
 • Stoppa avveckling av Lindebo
  För de äldres skull, de är gamla och vill inte behöva flytta en gång till då de känner sig hemma här, de är även vana vid Lindebo och Lindebos personal det skulle vara förvirrande för dom. Även för oss i personalen är detta viktigt, vi har ett sådant fint boende här med mycket potential om man skulle låta Lindebo fortsätta i verksamhet.
  570 av 600 Underskrifter
  Skapad av Kamilla Otlowska
 • Att bränna en koran ska vara ett hatbrott
  För att sluta upp bakom alla som direkt och indirekt drabbas och riskerar att drabbas av Islamofobins hatbrott i samhället.
  38 496 av 40 000 Underskrifter
  Skapad av Atilla Yoldas
 • FOLKOMRÖSTNING - NATO 2022
  Ska Sverige ge upp sin neutralitet och gå med i en väpnad allians. Vi tycker att folket ska få bestämma.
  88 av 100 Underskrifter
  Skapad av Klick Ster
 • Rusta upp HNJ-banan!
  Mindre järnväg betyder mer bilar och lastbilar genom våra byar och mer luftföroreningar. Det betyder även att viktig infrastruktur i vår landsbygd försvinner och kommer inte tillbaka. Folk flyttar tillslut till större städer, då hela samhället dör ut. Vi vill istället att HNJ-banan ska rustas upp, byggas ut till dubbelspårig, elektrifieras, att det blir oftare och bättre turer samt att det ska vara lättare att frakta gods. Tåget tillåter dessutom att man lättare kan ta med cykel, barnvagn eller rullstol på tåg. Att investera i järnvägen blir även en landsbygdsutveckling åtgärd, då många personer kan bo kvar och många industrier kan utvecklas och skapa nya arbetstillfällen. Tåget är också säkrare än buss och bil. Tåget kan dessutom göra en resa mycket snabbare än buss och gör att kollektivtrafiken som helhet blir starkare. Människor utan bil och/eller körkort (barn, unga, äldre) kan pendla eller sköta olika ärenden på ett tillförlitlig och miljövänligt sätt. Tåget är helt enkelt bättre, billigare och renare!
  331 av 400 Underskrifter
  Skapad av João Figueiredo Picture