• Återvinningsbluffen
  Därför att tillsammns är man starka. En mus som ryter gör sällan någon skillnad medan många rytande möss kan åstadkomme en hel del. Gemensam press på makthavarna
  26 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anita Lilburn
 • Körkorts frågor på Georgiska
  Att ha ett körkort är en förutsättning för mycket i livet. Du som tycker att det ska vara rättvisa och att alla ska ha lika möjligheter att kunna få svensk körkort, -skriv under! Många anställningar kräver att man hart ett körkort, och det underlättar väsentligt vid många tidpunkter i livet.
  430 av 500 Underskrifter
  Skapad av ქართველი დედიკოები შვედეთში
 • Håll albyhöjden rent!
  Vi är ansvariga för vårt område och behöver gemensamt ta ansvar för en positiv utveckling i den.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Josef Sedraïa
 • Vi måste ju ha en kompost! 🥕🍎🍌
  Följande punkter vill jag adressera: 🌍 1. Effektivisering; det är fruktansvärt onödigt att så mycket plats i soppåsar tas upp av matavfall, som endast belastar systemet. Och det är mycket plats sammantaget bara i ett hyreshus, för att inte tala om hela kvarteret, eller hela stan! 🥶 Och tänk även på transport, avfallshantering m.m 2. Ekologi; det finns så mycket användning för detta avfall och en fantastisk produkt som belöning -nåt som vi alla kunde behöva lite då och då! 🎍🌱🌿🌺💐🌸 3. Gemenskap; folk i kvarteret får något positivt att samlas kring och en mötesplats för liktänkande skapas -Nice! 👍🏻 4. Enkelhet; Detta är GRATIS nästintill. Kostar inget, behövs bara en liten plats och en säck med jord bredvid. Och när man ändå är och slänger plast/glas/kartong så tar man liksom med sig fruktskal&morotsknopparna med. Vips! 5. Detta passar i tiden och med vårt arbete att faktiskt återvinna, göra bättre, tänka på naturen och spara in! Vi måste ta hand om vår jord, och göra vårt bästa för att faktiskt lyckas med denna katastrofala sophantering som vi trots allt här, även vi som mer eller mindre ligger i framkant. Så sjukt att vi inte har en sortering för komposterbart som ligger och gottar till sig till vår fördell! Jag tycker vi behöver det här. Och tänk att detta kunde kombineras med t.ex hundägarens bajsupplockning -skippa plastpåsar och använd en spade, bara rätt i komposten bara! En jäkla massa plast och trista sopkorgar fyllda med skit som vi slipper -dag efter dag! Fy! Dags att vi slutar tramsa med fulingar och saker som inte är hållbara och gör något faktiskt&praktiskt i kvarteret som faktiskt gör skillnad! WHO'S WITH ME? 🌊
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Dennis Johansson
 • BEVARA ULLÅDALEN
  Rödkullen, som är en del av Ullådalen, ligger nära Åre by och är ett viktigt område för kommunens invånare när det gäller friluftsliv i vardagen. Tillgången till tätortsnära, storslagen natur som Ullådalen är ovanlig och gör Åre till en unik plats. Ullådalen står för livskvalitet och en plats för andrum för oss som bor här. Ullådalen är en stor del av Åres varumärke och en viktig plats även för våra gäster. Tätortsnära natur är viktig för den hållbara utvecklingen av ett område, en utveckling som långsiktigt tar hänsyn till ekonomi, människor och natur, vilket slås fast i riksdagens handlingsplan för Agenda 2030. Den splittring av naturen som kommer att ske om Ullådalen bebyggs påverkar upplevelsen av naturen. Upplevelsen av ett sammanhängande naturområde som är tillgängligt för alla lyfts alltmer fram som en viktig faktor för människors välbefinnande i vardagen. Splittringen av naturmiljöer är också ett av de största hoten mot biologisk mångfald, då dessa skapar barriärer i naturen. Barriärerna gör det svårt för arter att sprida sig, medan större sammanhängande områden gynnar fler naturtyper och därmed också fler arter. Miljökonsekvenserna av byggprojektet är omfattande och hotade arter i området kommer att försvinna i takt med att naturen försvinner för att göra plats för byggnader och parkeringar. I Rödkullen och Ullådalen finns områden med höga naturvärden, bland annat områden med äldre träd och död ved. Dessa behövs för den biologiska mångfalden och för naturupplevelsen, och dessa områden riskerar att minska eller helt försvinna om en exploatering av området tillåts ske. Åre klassades så sent som i höstas som ett högriskområde för skred och ras med riksintresse, och i MKBn (Miljökonsekvensbeskrivningen) framgår att terrängen i Rödkullen till stora delar är brant och instabil. En exploatering i Rödkullen och Ullådalen ökar andelen konstgjorda, hårda ytor, något som man vet ökar risken för ras, skred och slamströmmar. Om dessa drar med sig gårdar och hus i framtiden, är det inte första gången i Åres historia som detta sker. Bara i området nedströms projektet har det dokumenterats flera stora skred på 1940- och 1960-talet där ett oroväckande djupt begravt lerlager bidragit. Ett jordras eller skred i Ullådalen leder med största sannolikhet till att åar och bäckar drar med sig stora mängder jord ut i sjön. I Ullån och Åresjön finns idag arter och naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv, så kallade Natura 2000-områden. MKBn påvisar en stor negativ påverkan på rennäringen genom att exploateringen i delar planeras på mark inom riksintresset för denna näringsgren. Rennäringen i Kalls sameby är redan ansträngd p.g.a. exploateringen inom deras renbetesområde. Åre är känt för sin stora andel turism och vi är många som har flyttat till denna fantastiska plats för att vi en gång var här som turister. Besöksnäringen är och kommer att fortsätta vara viktig för Åre, men det finns allt fler höjda röster för att Åre, redan nu, är drabbat av överturism. Överturism innebär att själva platsen tappar sitt värde på grund av turismen, och lyfts alltmer fram av besöksnäringen som ett ökande problem. I Rödkullen planeras för ytterligare 7200 bäddar, samtidigt som Åres skidsystem redan i dag belastas hårt av långa liftköer och en otillfredsställande skidupplevelse under högsäsong. Det finns idag inte en plan för hur skidsystemet som Skistar driver ska hantera ytterligare 7200 gäster. MKBn påvisar också problem som rör ökad trafik i redan hårt belastade områden. Det finns även en oro för vad som händer med avloppsvattnet då reningsverket redan idag pressas hårt under högsäsong. Kapaciteten i avloppssystemet upp till området utreds idag och kan behöva bytas. Kostnaderna för en förbättring av avloppssystemet har vid tidigare projekt inte följt praxis och betalts av exploatören, utan har istället landat på kommunen, det vill säga kommunens invånare. Det saknas idag underlag som bekräftar de projektpositiva påståendena från politiskt håll. Vi efterlyser fortfarande underlag kring hur mycket intäkter projekt Rödkullen ger kommunen. I media fick vi även höra att “Åre riskerar att hamna i en negativ spiral” om projektet stoppas, men det saknas underlag som bekräftar varför ett bevarande av Ullådalen skulle få så allvarliga konsekvenser. Politikernas beskrivning av projektet känns väldigt onyanserad, för vi ser hur Åre blomstrar, och så länge vi kan fortsätta erbjuda storslagen fjällnatur utanför dörren och samtidigt skapa ännu fler året runt arbeten, så kommer Åre sannolikt fortsätta att blomstra. Det är utom allt tvivel att ett godkännande av projektet ger oåterkalleliga konsekvenser för naturen, rennäringen och oss människor. Vi vill be Åres folkvalda att ta hänsyn till projektets påverkan ur ett långsiktigt hållbart perspektiv. Så, skriv under och låt oss stoppa projekt Rödkullen och bevara Ullådalen.
  3 493 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Bevara Ullådalen
 • Orättvis vräkning – maktmissbruk av Signalisten i Solna
  Sebastian har bott och varit folkbokförd i lägenheten i över 5 år. Han har sitt jobb och sitt liv i Stockholm. Han behöver verkligen lägenheten.
  236 av 300 Underskrifter
  Skapad av Marcelo Lopez
 • Ann Linde, låt inte diktaturens torterare bli ny chef för Interpol!
  Om Ahmed Naser al-Raisi blir ny chef för Interpol innebär det att den person som är ytterst ansvarig för att genomföra regimens systematiska tortyr mot den egna befolkningen får makt över det internationella polisarbetet i världen. Det kan bli än svårare att stoppa internationella förbrytare när en auktoritär regim får sådant inflytande över den internationella polisstyrkan. Det är helt oacceptabelt och Sverige måste protestera!
  116 av 200 Underskrifter
  Skapad av Mattias Irving
 • Rädda skogen vid Aspvägen, NU!
  Att vistas i naturen är bra för hälsan! Vi är många som går, motionerar, plockar svamp/bär, rastar hundar och allt annat som går att göra i en skog. Barnen bygger kojor och leker. Vi kommuninvånare på den här sidan Märsta förlorar "vår" fristad. Djuren förlorar sina hem och den biologiska mångfalden förlorar mest av alla.
  355 av 400 Underskrifter
  Skapad av Angela Atzori
 • Männens upprop mot Barnmorskekrisen
  Ingen vårdpersonal ska behöva gå på knäna för att kunna ge den vård som befolkningen har rätt till. Inga kvinnor eller män ska behöva oroa sig för sin, sin partners eller sin kommande bebis trygghet och säkerhet.
  2 718 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Daniel Lager
 • Rädda Hana! Sluta hota kvinnors liv.
  Att ständigt vara medveten om att vi kan utsättas för sexualiserat våld och att vi ges sämre arbets- och livsvillkor har ett högt pris för kvinnor. Oavsett vart i världen vi befinner oss. När kvinnor organiserar sig skapas förändring och därför är vi många som gör det. Nu försöker säkerhetspolisen klassa den kampen som ett säkerhetshot i Sverige. Hana är kurd med irakiskt medborgarskap som är född och uppvuxen i Iran där kurder, andra minoriteter samt människorättsaktivister förföljs och dödas av den fascistiska regimen. Hana har i både Iran, Irak och Sverige fredligt kämpat för kvinnors rätt till liv och frihet. Hon har därför förföljts, hotats, riskerat sitt liv och tvingats fly. Nu försöker den svenska säkerhetspolisen klassa Hana som ett hot mot Sveriges säkerhet. Utan detta försök till klassificering av säkerhetspolisen skulle Hana kunna ha uppehållstillstånd i Sverige. Nu hotas istället hennes liv. Igen. Inte av en säkerhetspolis i en auktoritär regim utan av en säkerhetspolis i ett demokratiskt rättssamhälle. Migrationsverket och säkerhetspolisens hantering av ärendet går just nu i rekordfart, det rör sig bara om dagar innan myndigheter kan försöka få Hana tvångsdeporterad. Hjälp oss stoppa detta vansinne. Hana har fast arbete, pluggar, är gift, lever under ordnade förhållanden och är väl förankrad i det svenska samhället. Hana har inte varit aktiv i en terrorstämplad organisation, Hana har inte använt våld, Hana har inte begått något brott. Hennes enda "brott" är att hon är kvinna och kämpar för våra rättigheter. Och vi är många som gör det. Vi har inte råd att stå tysta när våra myndigheter tillåts klassa oss som säkerhetshot när vi nyttjar våra grundläggande demokratiska rättigheter för att rädda och förbättra våra liv. Ingen behöver hålla med oss om att jämställdhet, jämlikhet och solidaritet är bra grejer. Däremot måste vi, var och en av oss, stå upp för allas våra rättigheter, även vår grundläggande rätt att kämpa för en bättre morgondag. Hana är långt ifrån ensam. Många fler kurdiska kvinnor och andra hotas med deportation till förföljelse och död för att Sveriges säkerhetspolis försöker klassa organisering för frihet och jämställdhet som ett hot mot landets säkerhet. Vi vill veta hur säkerhetspolisen tillåts försöka klassa kvinnor som hot? Vi vill veta hur många av oss kvinnor i Sverige det gäller, varför och mot vad vi är ett hot? Sverige kan inte vara ett land dit kvinnor och andra som organiserar sig för jämställdhet tvingas fly för att sedan deporteras tillbaka till sina bödlar och förtryckare av samma anledning. Varken Hana eller kvinnor och andra som organiserar sig för jämlikhet och jämställdhet ska klassas som hot mot Sveriges säkerhet! Säkerhetspolisen, Migrationsverket och ansvariga politiker - nu måste ni snabbt ta ert ansvar! Det handlar om dagar. 1. Vi kräver att säkerhetspolisen och ändrar sin bedömning i Hanas ärende omedelbart. 2. Vi kräver att Migrationsverket ändrar sin bedömning i Hanas ärende omedelbart. 3. Vi kräver att säkerhetspolisen omedelbart ges tydliga riktlinjer för att sluta klassa människor som tvingats fly hit för att de kämpar för demokrati, frihet och jämställdhet som säkerhetshot. Vi har rätt till skydd. Sluta hota våra liv! Skriv under och sprid uppropet. Kontakta regeringen, andra folkvalda politiker och media.
  557 av 600 Underskrifter
  Skapad av Agera Göteborg Picture
 • Färdigblåst - stoppa fossila lövblåsar
  Tvåtaktsmotorerna på en fossil lövblås spyr ut en tredjedel av bränslet rakt ut i luften. Ljudet kan komma upp till 112 decibel, vilket kan ge öronskador på fem minuter. 100 amerikanska städer har redan förbjudit otyget. Det finns redan eldrivna lövblåsar som inte låter mer än en dammsugare. Och det finns faktiskt gamla hederliga räfsor för hemmabruk. Lästips från DN vetenskap: https://www.dn.se/vetenskap/lovblasaren-ett-ikoniskt-exempel-pa-onodig-grunka/
  1 029 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Christian Tengblad Picture
 • Försvara det fria ordet i Mexiko!
  För journalister och människorättsförsvarare är Mexiko ett av de farligaste länderna att verka i. Minst 6 journalister och 24 människorättsförsvarare mördades under 2020 i Mexiko. Mexiko är Sveriges andra största exportmarknad till Latinamerika. Drygt 100 svenska företag exporterar bland annat läkemedel, maskiner och transportmedel. Och vapen. Hur tungt väger demokratiska hänsyn som rätten till press- och yttrandefrihet, och inte minst rätten till liv, i Sveriges relationer med Mexiko? Dödssiffrorna från förra året är ingen nyhet. Sedan år 2000 har 147 journalister mördats, 21 har försvunnit och 52 attentat mot media-institutioner har ägt rum. Under de gångna 30 åren har över 70 präster, missionärer och andra religiösa mördats i Mexiko. Det alla dessa grupper har gemensamt är att de brukar rätten till det talade och det skrivna ordet. I Transparency Internationals korruptionsindex hamnar Mexiko på plats 124 av 180 länder, endast fem platser från Ryssland. Detta parat med närmast total straffrihet utgör hinder för politiska initiativ som vill se ökad respekt för mänskliga rättigheter. Det utbredda våldet i Mexiko utgör ett allvarligt hot för landets fria åsiktsbildning, en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och grunden för ett demokratiskt samhälle. Den rådande straffriheten i landet beskrivs av människorättsorganisationer som en medveten strategi sprungen ur politisk ovilja att gå till botten med brottsutredningar. Detta måste få ett stopp. Med sina starka handelsförbindelser till Mexiko har Sverige möjlighet att skapa förändring. Därför ber vi dig att ställa upp bakom vårt upprop till försvar för det fria ordet i Mexiko! Skriv under och låt Sveriges regering veta att vi är många som står upp för mexikaners rätt att yttra sig och leva i fred.
  146 av 200 Underskrifter
  Skapad av Kristna Fredsrörelsen Picture