• återinföra Fysisk teater-kursen
  Fysikteaterkursen bör återinföras för att främja kreativitet och samarbete, färdigheter som är av grundläggande betydelse för elevernas framtid. Genom att utforska mask, stagefight och akrobatik utvecklar eleverna inte bara konstnärliga talanger utan även förmågan att lösa problem och kommunicera effektivt. Denna kombination av fysik och teater skapar en unik lärandemiljö som rustar eleverna med mångsidiga färdigheter, vilket blir allt viktigare i dagens snabbt föränderliga arbetsmiljö. Återinförandet av kursen skulle således vara ett strategiskt steg för att förbereda eleverna för framtidens krav och utmaningar.
  32 av 100 Underskrifter
  Skapad av Billy Abelson
 • Skriv under för att Göteborgs Universitet ska servera 100% växtbaserat på sina campusrestauranger!
  Detta är en kampanj riktad mot Göteborgs Universitet, men det angår oss alla som studerar här. Det finns inget syfte med en utbildning på en död planet, och det är dit vi är påväg. Såväl IPCC som IPBES är samtidigt tydliga med att ett skifte av kosten har enorm potential att lösa de sammanhängande planetära kriserna vi står inför, samtidigt som det finns stora hälsovinster att göra. Oavsett vad man tycker personligen, är det en kampanj värd att stötta. För att upprepa är det inte en inskränkning på personliga kostval, då varje individ fortfarande kan ta med sig valfri mat och äta på campus. Det handlar om institutionellt ansvarstagande, och att Göteborgs Universitet som ett respekterat lärosäte har ett ansvar att lyssna till sin egna forskning.
  23 av 100 Underskrifter
  Skapad av Plant-Based Universities Göteborg
 • Låt Altay stanna!
  Vi behöver visa Turkiet att vi inte kan acceptera att man kriminaliserar kärlek, och visa att vi Sverige som land kan bättre. Vi kan inte tillåta att stötta ett land i att normalisera iden att kärlek är en akt av terrorism!
  234 av 300 Underskrifter
  Skapad av River K
 • Vi behöver buss 554!!
  Hur ska du ta dig hem ikväll? Indragna pendeltåg som vanligt. Tänka andra resvägar så når du bara till Jakobsberg. 554 tar dig hem!!
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Carina Wall
 • Ta inte bort buss 554
  Att spara in på buss 554 är dumsnålt och motiveringarna som SL hittills har angett är helt fel så låt oss påverka de som har makten över SL att se till så att de tar och ändrar på beslutet att lägga ner buss 554.
  84 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mats Karlsson
 • VI KRÄVER ATT KTH SKA FÖLJA SINA VÄRDEGRUNDER OCH TA STÄLLNING
  Israel's siege and assault on Gaza are escalating. Over 11,000 people, including more than 4,500 children, have been killed. Water, electricity, and access to food and fuel have been cut off for Gaza's residents. Schools, hospitals, refugee camps, residential buildings, churches, mosques, and bakeries all over Gaza are being bombed. Over 100 UN workers have been killed, and journalists are also being targeted by Israel. Additionally, more than 1.6 million people are displaced internally in Gaza. We are witnessing war crimes being committed before our eyes. The UN chief says Gaza is becoming a 'graveyard for children', and the UN warns of mass ethnic cleansing of Plestinians. Both Amnesty International and Human Rights Watch state that Israel practises apartheid. And according to Human Rights Watch, we are witnessing a rising wave of settler violence sanctioned by the Israeli state. As global citizens we have a responsibility to other global citizens. As academics, we have a duty to honour the Academy's tradition of defending the equal value and rights of all people. And as part of Sweden’s largest technical institution of higher learning, we have the ability and responsibility to actively center human rights, freedom and equality in our work. It is time we do that. "KTH has a set of values based on democracy, human equality, human rights and freedoms, and free and open discussion". At the same time, employees receive emails stating that they are not allowed to participate in walkouts because they should not participate in political actions at KTH. The rights of Palestinians to live a dignified life, free from occupation and Israeli terror, is not a question of political positions. It is a question of human rights, equality and humanity. These values are covered in your own core values. How can you have a set of values that talks about the equal value of human beings, and a curriculum in which the UN's Global Goals for Sustainable Development are central, if you as an institution are then going to abandon them in practice? There is nothing sustainable about apartheid! KTH has previously shown that they as an institution have acted in accordance with their values in the event of clear and serious violations of human rights, e.g. regarding both Russia and Iran. Nevertheless, KTH has chosen, during these 75 years of occupation, to start and participate in various collaborations with Israeli universities and companies that are associated with the Israeli military. Most recently, in March 2023, they chose to start a new collaboration with Hebrew University, a university that has a military base on campus under its Havatzalot program. It is time for us, as academics at KTH, to demand that the institution acts according to its own values! FUTHER ACTIONS for all academics at KTH to take: - Participate in the walkouts, every Tuesday at 11.30, in the park called "Triangelparken"! - Walk with us in the demonstrations (ig: kthforpalestine) - Join our meetings to help develope and actualize ideas. - Spread the information about these actions!
  146 av 200 Underskrifter
  Skapad av KTH For Palestine
 • Kommunchef, socialchef, kommunalråd: AVGÅ!
  Kommunchefen, kommunalrådet och socialchefen har agerat riktigt dåligt i LVU-skandalen. Det handlar om att ha förordat att upphäva LVU-placeringen på ett katastrofalt sätt, ha orsakat en arbetsmiljö där personal och enhetschefer mår dåligt och säger upp sig, anlitat inkompetenta konsulter, ifrågasatt fackliga företrädare, stoppat huvudet i sanden, vägrat svara på medias frågor, undanhållit kommunmedborgarna information och på flera andra sätt visat inkompetens när kompetens som mest behövdes. Läs mer: https://pt.se/nyheter/alvsbyn/artikel/utredning-slar-fast-allvarliga-missforhallanden/rk994kwl https://pt.se/nyheter/alvsbyn/artikel/personalen-kraver-hogsta-chefernas-avgang/jpm9y5kj https://pt.se/nyheter/alvsbyn/artikel/kommunchefen-ifragasatter-visions-kritik/r1dd2vkr
  357 av 400 Underskrifter
  Skapad av Elisabet Nordebo
 • Operation Rädda Julia: Från SiS-ungdomshem till annat boende
  SIS-ungdomshem är ingen plats för en flicka med Julias svårigheter. En flicka som mår dåligt psykiskt skall inte vistas i en miljö såsom den är på SIS. Julias mående har försämrats avsevärt sedan hon placerades på SIS. Det är hon inte ensam om. Larmrapporter och vittnesmål beskriver återkommande miljön på SIS, hur illa det är. Våra ansvariga politiker i regering och riksdag behöver ta sitt ansvar och förbjuda placering av barn och unga med psykisk ohälsa på SIS och istället erbjuda alternativ som faktiskt innebär behandling. De kan inte längre chockeras över det drabbade barn, unga, deras föräldrar och anhöriga samt organisationer och kontrollmyndigheter beskriver hur illa ställt det är på SIS. Agera nu! #inte1barntill
  85 av 100 Underskrifter
  Skapad av Susanne Markebjer
 • Bygg bort krisen - bygg bostäder!
  Det är tuffa tider nu. Inflation och stigande räntor gör att människor inte har råd att bo. Unga kan inte flytta hemifrån, familjer kan inte växa och företag kan inte rekrytera. Dessutom har bostadsbyggandet stannat och om inget görs kan Sverige vara på väg in i den största krisen sedan 90-talet. Marknaden kommer inte lösa byggandet på egen hand. Den bostadspolitik som förts de senaste decennierna, som främst förlitat sig på marknadskrafterna, har lett till bostadsbrist, skenande priser och långa kötider. Nu måste det till rejäla statliga satsningar. Nu måste det byggas bostäder. Byggsektorn är en viktig motor för ekonomin i stort. En byggnadsarbetare sätter tre andra i arbete. Ett byggstopp kommer få stora konsekvenser för hela samhället. Regeringen kan inte stå och titta på när byggkrisen förlamar vårt land. Nu är det dags att sätta in åtgärder innan det är för sent. Bygg bort krisen - bygg bostäder! Din röst och engagemang är viktigt! Skriv under nu och sprid vidare till vänner, familj och arbetskamrater.
  3 623 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Byggnads Stockholm-Gotland Picture
 • Stoppa nedläggningen av Kryddgårdsskolan och Sörbyängsskolan!
  En central del i en demokrati är delaktighet och möjlighet att vara med och tycka till samt påverka frågor, framför allt frågor som är centrala för medborgarna. Ett barns skolgång utgör en stor del av elevens totala vakna tid och är således helt avgörande för både elevens kunskapsutveckling, välmående och trygghet både i nuet och inför framtiden. En fullt fungerande skolverksamhet är inget som går att skapa på kort tid, däremot går det snabbt att förstöra en sådan verksamhet. Respekten och tilltron till att lärare, skolpersonal och skolledares arbete över tid kan skapa en bra skola borde och bör inte underskattas av demokratiskt folkvalda representanter. Ett förslag till nedläggning av Sörbyängsskolan och Kryddgårdsskolan torde rimligtvis föregås av seriös tankeverksamhet och diskussion med elever, personal och vårdnadshavare samt involvera alla berörda parter i god tid innan ett eventuellt beslut kan tas. Ärendegången är genomgående förhastad utifrån flera perspektiv där exempelvis demokratiska principer som transparens och medborgarnas rätt till delaktighet är frånvarande. Hade processen sett annorlunda ut hade andra lösningar kunnat vara möjliga. Vi som vårdnadshavare till barn som går på dessa skolor motsätter oss starkt en nedläggning i förhållande till vad som behandlats ovan och i solidaritet med personalen utgår vi ifrån att detta tas på allvar.
  1 563 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Föräldraupproret Örebro
 • Vi i Gävle vill kunna åka flak på kvällen under studentdagen
  Vi vill bevara traditionen och få en lika lyckad student som vi alla sett fram emot!
  619 av 800 Underskrifter
  Skapad av Student 2024
 • Tvättstugan i skrapan
  Vi behöver göra en gemensam sak av att kunna tvätta och därför gå ihop i denna namninsamling. We need to make a joint effort to have the ability to do laundry, so let's unite in this petition.
  101 av 200 Underskrifter
  Skapad av Rasmus Boden