• Rädda kollektivtrafiken från nedskärningar
  Sverige kollektivtrafik fortsätter att rulla på under coronapandemin - men det är färre passagerare. För att undvika smittspridning så körs så mycket kollektivtrafik som möjligt. Eftersom att människor uppmanas att undvika kollektivtrafiken blir det mindre biljettintäkter - totalt förlorar den regionala kollektivtrafiken en miljard per månad. [1] När kollektivtrafiken skärs ner försvinner människors rörelsefrihet samtidigt som smittspridning och bilberoende ökar. Därför behövs mer statligt stöd till kollektivtrafiken! I Skåne protesterar uppsagda lokförare och busschaufförer mot neddragningarna - som de menar riskerar att öka smittspridning och göra att människor öka hoten när folk inte får åka med. [2] På längre sikt måste kanske regionerna öka skattefinansieringen men för 2020 måste staten täcka upp för förlusterna som kollektivtrafiken drabbats av under coronapandemin. [1] Dagens Industri, “V och M kräver mer pengar till kollektivtrafiken” https://www.di.se/nyheter/v-och-m-kraver-mer-pengar-till-kollektivtrafiken/ [2] SVT Helsingborg, “Här protesterar lokförare och busschaufförer” https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/efter-neddragningarna-i-kollektivtrafiken-i-skane-har-protesterar-lokforare-och-busschaufforer
  46 av 100 Underskrifter
  Skapad av Christian Tengblad Picture
 • Stoppa trafikstressen för våra vilda djur.
  Om man ser till våra svenska, hårda djurskydds regler, för tamdjur, husdjur o lantdjur så borde även de vilda djurens miljö ses över och de vilda djuren måste kunna skyddas i högre utsträckning än vad som görs idag. De vilda djuren stressas otroligt mycket i dagsläget, av att de inte kan röra sig över sina vanliga marker pga viltstaket och hårt trafikerade vägar. Inte ens en människa vill gå ut på E4an men har förstånd att inte villa bort sig mellan staket o vägbana. Och i i många djur flockar , blir det oroligt då det blir ett handjur för mycket i flocken. Och det.kan skapa kaos o driva djur på.flykten.Det är just det som blir svårt pga att de inte kan vandra vidare till nya marker, så enkelt. Viltstängslen börjar idag flera meter ut i naturen. Oftast flera meter ifrån själva vägbanan. Det orsakar då att vilda djur som tex. betar eller rör sig i kanterna av E4an, lätt går bort sig och går fel in mellan E 4an och själva viltstaketet. Det vore klart bättre om början / sluten på staketen går ut mot vägbanan istället. Det för att hindra betande djur ifrån att röra sig in emellan staket och E4an / stora vägar med viltstaket. Risken tror jag, är liten att de skulle gå ut i den trafikerade vägen för att gå in igen och utmed viltstängslet på fel sida sv stängslet. MITT SYFTE med namninsamlingen ÄR : ATT DET SKA BYGGAS GÅNGTUNNLAR UNDER E4an, främst FÖR VILDA DJUR! Jag vet det är ett STORT EKONOMISKT ÅTAGANDE FÖR STATEN , men det är enbart för de vilda djurens allra bästa. Jag jämför också den kostnaden med att det spenderas åtskilliga miljoner, om inte miljarder t.o.m, på dagens djurskydd som Länsstyrelsen har hand om. Då gäller det endast ägda och tama djur. Men ändå läggs stora summor ner på dessa omhändertaganden, veterinärvård, uppstallningar, avlivningar, rättsprocesser. Så det " tama" djurskyddet kostar staten enormt mycket skattepengar. Nu bör djurskyddet även innesluta de vilda djuren vi har i våra landskap. Det är dags nu att minska stressen för dem , de som vi i minst 70 år har utsatt dessa vilda djur för.. låt dem få sin frihet tillbaka! Så skriv gärna på. Jag och Marie Bladh kommer skicka in namninsamlingen till riksdagen.
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Madelyn Wallh Picture
 • E-avfall: den mörka hästen med miljöproblem
  Det mesta av denna elektronik kommer att slängas inom tre år på grund av ny teknik och planerad föråldring. En dators genomsnittliga livslängd har minskat avsevärt från sex till två år, och den genomsnittliga livscykeln för dagens mobiltelefoner är bara 9 till 18 månader. Som ett resultat produceras upp till 50 miljoner ton elektroniskt avfall årligen, det mesta från första världsländerna, vars strikta återvinningslagar gör säker förvaring dyr och tråkig. Som ett resultat exporteras mycket av det till tredje världsländer som Kina, Indien, Pakistan, Vietnam, Filippinerna och Afrika, som inte omfattas av strikta regler. Denna export är olaglig enligt Baselkonventionen, enligt vilken "farligt avfall måste kasseras i ursprungslandet". Vad det gör för miljön: Kemikalier i e-avfall kan vara kvicksilver, bly, kadmium, arsenik, nickel och krom. Dessa föreningar kan vara mycket beständiga i miljön och absorberas av växter genom jorden och av människor genom mat, vatten, luft, damm, hudkontakt och intag. Vad det kan göra mot människor: Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kan låga nivåer av bly, kvicksilver och kadmium orsaka neurologiska skador, cancer, lung-, njure-, sköldkörtel- och leversjukdomar och orsaka beteende- och inlärningssvårigheter hos barn. Vad kan göras: Regeringar runt om i världen måste sluta exportera sitt e-avfall till dessa tredje världsländer och istället försöka förbättra sina egna avfallsmetoder. Regeringar bör känna sig ansvariga för att hantera sina egna återvinningsprogram för e-avfall så att företag kan utforska denna väg på ett billigare och mer hållbart sätt, snarare än att helt enkelt flytta tullen till länder som behöver pengar.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Slava Digriz Picture
 • STOPPA UTFÖRSÄKRINGARNA
  Det är nu sex månader sedan som spridningen av covid-19 deklarerades som en pandemi av WHO. Samtidigt med detta börjar många långtidssjuka i covid-19 passera den kritiska 180-dagarsgränsen i sjukförsäkringssystemet, och står nu inför utförsäkring. Vad de långtidssjuka har att välja mellan är att se privatekonomin raserad eller att tvinga sig ut i jobb deras kroppar inte klarar av, med risk för att bli ännu sjukare. Det svenska sjukförsäkringssystemet bygger på att patienter får konkreta diagnoser med mätbara symtom, och att vedertagna behandlings- och rehabiliteringsprogram finns att tillgå. Arbetsförmågan bedöms under de första 90 dagarna i förhållande till aktuell tjänst och därefter har man bara rätt till sjukpenning om man inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare. Efter 180 dagars sjukskrivning prövas den enskildes arbetsförmåga mot samtliga jobb på hela arbetsmarknaden. Grundidén med 180-dagarsregeln är att personer med utredd kronisk sjukdom ska kunna anpassa sig efter begränsningarna i arbetsförmågan och ta de jobb som kan fungera. Med anledning av coronapandemin har Försäkringskassan möjlighet att skjuta upp 180-dagarsprövningen, om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av orsaker som beror på coronapandemin. Regeländringen syftar till att förhindra utförsäkring av exempelvis cancerpatienter som fått sin operation uppskjuten under pandemin. En grupp som faller mellan stolarna med dagens regelverk är de som är långtidssjuka i covid-19. Inte sällan saknar de diagnoser och utredningar. Följden blir att långtidssjuka utförsäkras. Avslag sker med motiveringen att medicinskt objektiva fynd saknas och att läkarintygen enbart bygger på den sjukes egna uppgifter. Det spelar ingen roll att biomarkörerna för långtidscovid ännu är okända för forskarvärlden, och att läkarna därför inte vet hur eller vad de ska testa. Det spelar ingen roll att patienten inte har fått ordentliga undersökningar av sina symtom, som kan bestå i allt från andnöd till hjärtrusningar, extrem trötthet, nedsatt minne, feber i månader etc. Det spelar ingen roll att det saknas kunskap om hur långtidssjuka ska behandlas och rehabiliteras, eller hur prognosen ser ut. Och på detta - extremt bristfälliga - underlag bedömer Försäkringskassan att patienten ska ut och jobba. Målet måste vara att de långtidssjuka ska bli friska, inte att de ska gå på sjukpenning. Men för det krävs rätt förutsättningar. Tillfrisknandet tar tid. Med en lång rehabiliteringsplan och successiv upptrappning kan med stor sannolikhet de allra flesta av de långtidssjuka återgå i arbete och återuppta sina liv som friska. Istället ser vi hur bristande regelverk och avslagsbeslut slår tidigare fullt fungerande liv i spillror. Utförsäkringar av långtidssjuka under rådande pandemi är inte värdigt en välfärdsstat som Sverige. Utförsäkringarna måste stoppas NU!
  1 006 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Svenska Covidföreningen Picture
 • RÄDDA FOLKETS HUS I LILLA EDET
  Folkets Hus i Lilla Edet har sedan 50-talet varit en central mötesplats i Lilla Edets Kommun tillika så en mycket viktig kultur- och nöjesaktör för medborgarna. I våras tog kommunstyrelsen i Lilla Edets Kommun ett beslut om att inte ge Folkets Hus någon ny uppdragsersättning vilket betyder att föreningen inte kommer att få några mer pengar för att bedriva verksamhet från och med 2021-01-01. Anledningen till detta beslut är att kommunen trot sig kunna göra en besparing på ca 500 tkr per år genom att ta över driften av lokalerna och sköta verksamheten i kommunal regi. Efter noga kalkyleringar från Folkets Hus sida så har man kommit fram till att kommunen inte kan på något sätt bedriva verksamheten billigare eller mer kostnadseffektivt. Folkets Hus-föreningen kommer att skicka in ett förslag till kommunen där man yrkar på att man bör teckna ett nytt avtal med Folkets Hus för att bibehålla den verksamhet som finns idag. Utan Folkets Hus verksamhet så försvinner arrangemang och verksamheter så som: -Biografen -Ungdomsdiscon -After Works -Föreläsningar -Pubkvällar -Trolleriföreställningar -Barnteatrar -Cafébio -Familjeföreställningar -Musikcafé -Julbord -Kulturkvällar -Konferens -Danskvällar …Och så vidare.. Vill du ha kvar dessa verksamheter i din kommun? Vill du ha ett levande centrum med ett kulturhus som är tillgängligt för alla? Vill du ha ett brett urval av kultur- och nöjesaktiviteter för olika åldrar? Då tycker vi att du skall skriva under vår namninsamling för att bevara Folkets Hus verksamhet! Vill du läsa mer om Folkets Hus och vår verksamhet? Gå in på www.folketshus.nu Skriv under namnlistan för att visa ditt stöd till Folkets Hus! Hälsningar Styrelsen för Folkets Hus i Lilla Edet ek. för.
  356 av 400 Underskrifter
  Skapad av Anton Johansson
 • Respekt för rättigheter? Hur lever Sverige upp till FN:s funktionsrätts- konvention?
  Vi är många olika organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter som tillsammans har gjort granskningen. Vi har hittat många brister men i rapporten finns lika många förslag till förändringar. Låt oss tillsammans påverka funktionsrättspolitiken och skapa ett samhälle för alla!
  80 av 100 Underskrifter
  Skapad av Marre Ahlsén
 • AKUT. Inga nazister på våra gator
  Den 12 September har ett högerextremist parti, Stram Kurs ansökt om att få demonstrera och bränna koranen i flera av Stockholms förorter. Att ett nazistiskt parti vill åka specefikt till förorten och bränna koranen är inte konstruktiv kritik, det är djupt problematiskt, kränkande och oroväckande. Samma sak såg vi hända i Malmö, där samma parti fick nekat tillstånd, men dök upp ändå, flera greps för hets mot folkgrupp, bland annat efter att ha spelat fotboll med en koran. Vi har alltså redan sett vad det här partiet går för och vad deras syfte är, att ge tillstånd för dem att demonstrera skulle vara farligt och utsätta många människor för fara. I en artikel från DN säger Rinkebys polischef att "Det viktigaste för oss är att vi har medborgarna på vår sida" Hur ska ni, polisen i Stockholm, ha medborgarna på eran sida, om ni i handling visar att ni hellre säger ja till ett nazistiskt parti som är direkt farligt för många medborgare än att skydda de människors välmående och trygghet ni säger er värna om. Hur ska ni inge trygghet om ni inte respekterar och lyssnar på de människor som bor på platsens oro och otrygghet? Än bearbetas ansökan, vilket betyder att vi har all möjlighet att skapa förändring, dela, tagga Stockholm polisen, skriv under, skriv direkt till Stockholms polisen om dina tankar. Din röst räknas Källa: https://www.dn.se/sthlm/danskt-hogerextremt-parti-vill-demonstrera-i-stockholmsfororter/
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Em Forslund Picture
 • Släck muslimhatet
  Den 12 september vill anhängarna till ett danskt parti bränna Koranen. Det handlar inte om någon “islamkritik” utan partiets mål är att etniskt rensa Danmark och resten av Norden från muslimer. [1] [2] Partiets förhoppnings är att det ska bli upplopp och att muslimer ska ställas mot resten av befolkningen. Men vi går inte med på det. Oavsett om vi själva är muslimer eller inte så vänder vi oss emot de som vill elda på hatet. Islamofobi kallas det också - men det innebär hat mot alla de individer som är troende muslimer eller har en bakgrund i muslimska länder. [3] Det står alla fritt att vara kritiska mot olika religioner men när det går över till hat mot folkgrupper (oavsett om personerna är religiösa eller inte) så tänker vi vara där med brandsläckaren. Hatet mot muslimer är inget specifikt danskt utan drivs av politiska krafter i Sverige också. Det är vårt eget ansvar att släcka muslimhatet när det flammar upp på jobbet, vid middagsbordet eller i bekantskapskretsen. Om några rasideologer vill bränna böcker så är det svårt att stoppa. Men vi kan hindra elden från att ta fäste i samhället. [1] Dagens Nyheter, Danskt högerextremt parti vill demonstrera i stockholmsförorter https://www.dn.se/sthlm/danskt-hogerextremt-parti-vill-demonstrera-i-stockholmsfororter/ [2] Stram Kurs, “Vores politik” https://stramkurs.dk/vores-politik/udlaendinge/ [3] Expo, “Koranbrännarna bryr sig inte om yttrandefriheten” https://expo.se/2020/09/koranbr%C3%A4nnarna-bryr-sig-inte-om-yttrandefriheten
  92 av 100 Underskrifter
  Skapad av MittSkifte - mer än en namninsamling
 • Ska barnen betala?
  Skolorna i kommunen har inte de medel som krävs för att anställa extra resurser till våra sjuka barn. Istället ska befintlig personal på redan förstora barngrupper ta på sig detta enormt krävande arbete, vilket är omöjligt. Våra barn och lärare ska kunna ha en trygg miljö att vistas i stora delar av sitt liv. Det får de inte nu i Örnsköldsviks kommun. Bakgrunden till detta är att 2019 tog bildningsnämnden ett beslut om att ytterligare besparingar skulle göras för de som redan har det svårt i livet. Med stöd av en vinklad konsekvensanalys röstades förslaget igenom. Det innebar en besparing på 8 miljoner av det medicinska tilläggsbeloppet: stöd för sjuka barn under skoltiden. Analysen hävdade att det inte får någon negativ konsekvens i en redan underfinansierad verksamhet. Det är orimligt, felaktigt och utan underlag. Behovet minskar inte för att budgeten gör det. Vår dotter som snart fyller 6 år, har precis börjat förskoleklass och har en kronisk sjukdom som kräver ständigt tillsyn och aktivt arbete för att inte hamna i en livshotande situation. Hon kan inte ta något eget ansvar för sin sjukdom och den som tar på sig ansvar för henne under skoltiden behöver kunna läsa in signaler för hennes välmående, då det är en komplicerad sjukdom med många faktorer som spelar in utöver medicinering. Lärarna har inte en chans att sköta undervisning och samtidigt upprätthålla ett säkert medicinskt ansvar för det kroniskt sjuka barnet som kräver STÄNDIG tillsyn. Det går ut över resten av klassen som inte ges möjlighet till den/samma undervisning, stöd, behov dom har rätt till, då man måste sänka ambitionsnivån kraftigt. Man inte kan säkerhetsställa en trygg miljö varken för det sjuka barnet, lärarna eller resten av klassen. Det är skrämmande när man ser under vilka förhållanden våra barns lärare ska arbeta under. Det finns fler i samma situation som vi som har barn som behöver denna typ av hjälp eller stöd. Våra barn kommer leva med den här sjukdomen resten av livet, dom är fortfarande sjuka, och har fortfarande samma behov till stöd fast än pengar dras bort. Det är en självklarhet att ALLA barn ska ha en trygg skolgång och samma förutsättningar. Att VARJE lärare och pedagog ska ha rätt till en god arbetsmiljö. Den grundläggande tryggheten rycks bort under våra fötter. Lärarförbundet vittnar också om att lärarna under lång tid påtalat ohållbara arbetsmiljöer. Det går inte att blunda för längre. Vi föräldrar har det redan tufft som det är då vi bär ansvaret för våra barns sjukdomar all övrig tid, vi ska inte behöva känna rädslan för att våra barn ska fara illa när vi lämnar dem på skolan. Politiker och tjänstemän! Nu är det dags att visa vad för slags samhälle ni vill bygga upp för våra barn och lärare! Alla vi kommuninvånare, står vi bakom kommunen och bildningsnämndens beslut? Tycker vi att det hjälper till att skapa en attraktiv kommun att bo, arbeta i och flytta till? Har det gått så långt att det verkligen inte finns något annat att spara på än sjuka barn? Alla som haft extra resurser tidigare står nu i en väldigt utsatt situation. Hjälp oss genom att skriva under och sätta press på beslutsfattarna! Det här beslutet måste tas upp igen och pengar måste skjutas till! Nu kräver vi en tryggare miljö för alla. KÄLLOR: ÖA, Daniels diabetessjuka dotter utan assistans, 2020-09-05 https://www.allehanda.se/artikel/daniels-diabetessjuka-dotter-utan-assistent-besviken-pa-o-viks-kommun-sparar-in-pa-svart-sjuka-barn Protokoll 2019-06-18, se sida 12 Bristande konsekvensanalys samt att man inte kan lämna mer underlag. https://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/kallelserprotokollochsammantraden/protokoll#25e1ed6a85b733-9346dd0c781724837-25e1ed6a85b733-9346dd0c781724837-60a1828ebde455750-19db775352681700335 Dom FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM mål nr 19841-12 som visar på att man inte kan lägga över ansvaret på befintlig personal.
  1 128 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Linda Westerlund Berglund
 • Stoppa ramavtal för importkött till skolor och äldreboenden i Ystad Kommun
  Detta är viktigt för att 1. Djurhållningen i många länder utomlands, även inom EU, är sämre än den i Sverige. 2. Antibiotika används mer inom köttindustrin utomlands vilket inte är bra av flera orsaker såsom att det ökar risk för multiresistenta bakterier. 3. Vi bör stötta svenska lantbrukare och närproducerad mat. 4. Vi minskar klimatpåverkar om Ystad kommun väljer att köpa närproducerad mat istället för att importera.
  1 368 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Malin Toftemar Picture
 • Mot vakter och polis övervåld
  Det är mycket viktigt därför att en del unga krogbesökare råkar väldigt illa ut. Dom kanske inte berättar det för någon vuxen och dom unga kroggästerna vill inte eller vågar inte säga emot vakter eller t ex ägare. Dom riskerar att bli portade om dom påtalar ett övervåld eller filmar det. I den stad jag bor, filmade en kille ett övervåld och då tog dom hans telefon, tog armarna bakom hans rygg i ett järngrepp och drog honom i asfalten. Han har inte fått sin telefon. Dom kan alltid skylla ifrån sig och hävda att dom är fulla och rättfärdiga det mesta. Det är bara ett exempel. Hur mår den killen som först blev utsatt och av den anledningen en annan kille filmade? Hur mår han som gjorde något bra genom att se vad som hände och filma, vilket han har helt laglig rätt till? När det blir en "snackis" om det på sociala medier, blir dom utsatta påhoppad. Jag associerar det till en nästan sektliknande kultur. Antingen håller du med att allt vakter och polis gör är rätt och därmed är inne i cirkeln, eller så säger du ifrån och hamnar utanför. Unga ska kunna gå ut och ha kul. Visst finns lägen då vakter behöver agera, men övervåld och maktmissbruk är aldrig ok. Det är också en viktig lärdom för unga, att bry sig om varandra och inte bara tänka på sig själva. Att lära sig att vara starka i sig själva så att dom ser det som självklart att stå upp för någon som blir illa behandlad.
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Annika Petzall Picture
 • Vi vill se flera hundrastgårdar i Jönköpings Kommun!
  Hundägare är också skattebetalare! Vi är trötta på att inte räknas i en så pass stor kommun som Jönköping. Här är hela kommunen hänvisad till två stycken små, dammiga rastgårdar som anses uppfylla alla behov. Fåtalet privata initiativ finns, som den lilla gården på Öxnehaga och de numer rivna/nedstängda i Vätterhems regi på Råslätt och en liten kombinerad boll-lekplan och hundrastgård i Ljungarum. Den senare stängdes ned med hänvisning till EN närboende vars "barn ej kan somna pga hundleken". Som skattebetalare undrar vi varför hundarnas/hundägarnas rättigheter ej tillvaratas när barns/föräldrars rättigheter ständigt vurmas för?  Jönköpings kommun som vill ha en tydlig miljöprofil uppmanar dessutom alla hundägare i vår stora kommun att ÅKA till centrum för hundlek. Går det hand i hand med miljöprofilen? Borde man inte vilja minska biltrafiken? Dessutom kan det innebära svårigheter för funktionsvarierade hundägare att ta sig ut. I kommuner som Stockholm finns minst en hundpark i varje stadsdel, ofta klämmer man dessutom in minirastgårdar som del i många av stadens parker. Borde inte Jönköping, som progressiv kommun, ligga i bräschen även med hundparker? För många människor idag är hundägande en livsstil. En del unga väljer dessutom bort barn, men har i stället hund! Samtidigt betalar dessa skatt för bl.a. barnens parklekar, dagis och skolgång (en självklarhet förstås!) men får inget tillbaka för sin egen familj: hunden! Nu kräver vi en förändring, hundägare är en viktig och stor intressegrupp och något som främjar god folkhälsa, möten människor emellan och en levande stad! Med vänlig hälsning, Jönköpings hundägare   (Den bifogade bilden är från Skarpnäcks rastgård i Stockholm - stor, lummig, kuperad!)
  252 av 300 Underskrifter
  Skapad av Viktoralia Shekarchee Picture