• STOPPA AVHYSNINGARNA AV NYANLÄNDA!
  Runt omkring i Sverige pågår processer där tusentals nyanlända personer riskerar att bli hemlösa. Det handlar om tusentals människor med olika bakgrund men som alla har gemensamt att vi har tvingats fly från olika typer av förtryck och som har kommit till Sverige för chansen till liv och trygghet. De flesta av oss har inte valt att komma specifikt till Sverige och väl här har vi blivit placerade i olika kommuner. Beroende på vilken kommun vi har blivit placerade i har vi fått olika möjligheter. Sundbyberg kommun är exempelvis den kommun där man är värst med att avhysa människor via domstol. I Göteborg hotas 3200 personer med avhysning. Vart vet ingen men det är ingen hemlighet att storstadskommuner länge förvisat människor till mindre kommuner där de inte har någon inkomst eller sociala sammanhang. Bostad är en mänsklig rättighet, och detta gäller så klart även nyanlända. Av olika anledningar är det särskilt svårt för oss som är nyare i Sverige att skaffa en bostad på egen hand. Vi har inte haft samma möjligheter till språkkunskap eller sociala kontakter som en person som är född och uppvuxen i Sverige. Vi har dessutom svårare att få jobb och därmed svårare att få en inkomst som kan täcka månadshyra, i synnerhet för att täcka de hutlösa priser som sätts på andrahandslägenheter som vi ofta hänvisas till av kommunen. En hel del av oss har arbete och inkomst men den näst intill omöjliga utmaningen kvarstår ändå. Vi behöver inte vara fler i bostadskö, vi behöver vara färre. Att vi i tusental ska avhysas från våra hem och riskera att bli hemlösa efter flera år i kommunerna är en skam och något som vi måste sätta stopp för tillsammans! Organisationer som ställer sig bakom: Ort till ort Agera Göteborg Kristinehamn för mångfald Refugees Welcome Sverige Alla ska kunna bo kvar Frivilligorganisationen Agape Support Group Network Rädda Barnen Väst Torslanda Tillsammans Ingen människa är illegal Göteborg Navet i Bergsjön Rojavakommittéerna Göteborg Folkmusiker mot rasism Samidoun Göteborg Hela Malmö (Kontakta Agera Göteborg via Facebook eller Instagram om din organisation också ställer sig bakom).
  346 av 400 Underskrifter
  Skapad av Agera Göteborg Picture
 • Ersättning för vårdpersonal I pandemin helsingborg kommun
  Personal äldreomsorgen i helsingborg känner sig utnyttjade och ouppskattade. Sliter med enbart applåder, med livet som insats. Viktigt att visa tacksamhet för arbetet de gör. Andra kommuner har gett extra ersättning. Inte enbart bullar på en fredag.
  80 av 100 Underskrifter
  Skapad av Metthe Terp
 • #Hållkäftenochlyd Mörbylånga Kommun
  Viktigt för att driva en fungerande kommun och fungerande verksamheter där man lyssnar på vårdpersonal, anhöriga, vårdtagare och invånare. Visselblåsare ska inte bli utsatta för hot och repressalier när dom visslar i kommunen. Vårdpersonal ska inte bli tystade utan istället bli hörda. Vad kan du göra? Dela på Facebook, smsa länken till en kollega eller vän, be dina släktingar att skriva under. Vi vill ha en trivsam arbetsmiljö och vi vill att de som bor på boenden i kommunen ska ha en god vardag.
  41 av 100 Underskrifter
  Skapad av Visselblåsare Mörbylånga Kommun
 • Ett Miljöcenter i Stockholm
  Vi befinner oss i ett Klimatnödläge! En kraftsamling behövs! Jag älskar naturen! Jag är inte ensam om det, miljoner människor känner likadant. Men, vår naturmiljö är hotad av våra konsumtionsmönster och levnadsvanor, kortsiktigt tänkande och felaktiga ekonomiska prioriteringar. Vi behöver leva i balans med naturen. Utsläppen av växthusgaser minskar inte i den omfattning som krävs och vi riskerar att missa Parisavtalets mål att begränsa den Globala uppvärmningen till under 2 grader, vi är nu på väg mot 3-4 graders uppvärmning. Vi behöver få igång en Folkrörelse som med klar och tydlig signal insisterar på omedelbar handling. Ett Miljöcenter i Stockholm kommer att bidra till att vi snabbare får den kunskap vi behöver för att kunna ändra våra konsumtionsmönster så att vår miljöpåverkan och fossila utsläpp avtar snabbare och i den takt som faktiskt krävs. För att uppvärmningen ska avstanna måste utsläppen ner till noll mycket snabbt, om vi ska klara Parisavtalets 1,5 graders mål måste det ske senast 2030 i Sverige(enl Naturskydsföreningen)vi har inte många år på oss. För att vi ska nå detta krävs det att politikerna satsar på miljön Helhjärtat. Att ge Stockholm ett Miljöcenter är en Helhjärtad satsning med fokus på Miljö och Klimat.
  46 av 100 Underskrifter
  Skapad av Suzanne Wallman
 • Stoppa Migrationsverket utvisning till Turkiet
  För att jag tycker att Migrationsverket beslut är felaktigt och stämmer inte med någon lag. Det är viktigt att ni skriver under och dela med din kompisar......
  266 av 300 Underskrifter
  Skapad av Battal Tone Uçak
 • Nytt gym till Essunga komun
  Hälosomedvetenhet, förebyggande och främjande av hälsa. Rehabilitering. Kommun tillväxt och attraktivitet hos kommumens invånare.
  169 av 200 Underskrifter
  Skapad av Denise Ericsson
 • Säg nej till handelsavtalet mellan EU och Mercosur
  Handelsavtalet mellan EU och Mercosur i dess nuvarande form ökar risken för illegal skogsskövling av Amazonas, människorättskränkningar gentemot urfolk samt hindrar de hållbara utvecklingsmålen från att uppnås. Vårt sätt att leva i Sverige kommer påverkas mer än vad en kan tro, därför är det viktigt att vi agerar nu innan det är för sent. "Mercosuravtalet ökar hoten mot våra liv, vår kultur och vårt sätt att leva på. Detta avtal kommer föra med sig bränder, förstörelse och ännu fler illegala avverkare till våra territorier." - Kretã Kaingang, medlem i Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB)
  376 av 400 Underskrifter
  Skapad av Amazon Watch Sverige Picture
 • Stad i ljus ska bli Sveriges nationalsång!
  Denna nationella kulturskatt har en förmåga att ena det svenska folket på ett sätt som Du gamla du fria inte gör. Stad i ljus är den låt som skapar en ståpäls, tårar och kärlek. Frasen "ett land utan namn" symboliserar tydligt att den svenska andan är större än ett land. Då det inte finns någon formellt antagen nationalsång är det hög tid att Sverige tar tag i detta!
  18 av 100 Underskrifter
  Skapad av Selina Carlsson
 • Rädda Henriksberg i Hägersten!
  Förslaget riskerar att göra det planerade bostadsområdet till ett “gated community” och riskerar att begränsa allmänhetens tillgång till det strandnära området mellan Vinterviken och Sätra naturreservat. Dessutom riskerar den intilliggande 4H-gårdens framtida verksamhet att hotas om förslaget blir verklighet. Platsens industribyggnader har också ett industri- och kulturhistoriskt värde och används idag av hantverkare och konstutövare. Vi vill att: - Strandnära områden ska vara tillgängliga för alla. - Strandskyddet värnas. - Hyresrätter som vanligt folk har råd med byggs istället för dyra bostadsrätter. - Industribyggnaderna som idag används av hantverkare och konstutövare bevaras. - 4H-gårdens verksamhets tryggas. Skriv på namninsamlingen för att stoppa förslaget i kommunfullmäktige! Ta gärna också kontakt med dina lokala politiker i kommunfullmäktige. /boende i Hägersten
  2 222 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Thea Holmlund
 • Bevara Knippla Varvsområde som industriområde
  Bevara Knippla Varvsområde som industrimark. Vi är för en utveckling av området men INTE fler bostadsrätter eller hus som säljs till sommarboende. Möjligtvis hyresrätter som ägs av kommunens fastighetsbolag för att förhindra spekulation. Skapa arbetstillfällen inom tex industri, marin, vård och omsorg samt skapa ett aktivitetsområde för åretrunt aktiviteter.
  143 av 200 Underskrifter
  Skapad av Nettan Sedelius
 • Gör inte industrimark av Kerstinbodamossen!
  Kerstinbodamossen är en av de sista orörda tätortsnära skogarna i Katrineholm. Det är en plats med riktig vildmarkskänsla endast ett par stenkast från stadens centrum. På den skogsbevuxna mossen har mycket höga naturvärden konstaterats. Vid den naturvårdsinventering som gjordes i samband med exploateringsplanerna fann man bland annat de rödlistade arterna tallticka och laxticka vilket indikerar skogens höga ålder. Den bedöms ha stått orörd i minst 160 -180 år. Mossen har också en viktig vattenrenande funktion och skyddar vattenkvaliteten i den intill liggande sjön Näsnaren som utgör ett Natura 2000-område. Dessutom, att dika ut och torrlägga våtmarker, så som planeras i exploateringsplanen, kommer leda till betydande utsläpp av koldioxid. Frågan har även en principiell betydelse då det handlar om en kommunägd skog. Förvaltningen av de gemensamt ägda skogarna måste bli inriktade på att i första hand främja biologisk mångfald och svara mot de lokala behoven av friluftsliv och rekreation. Detta bör gälla för såväl statligt som kommunalt ägda skogar. Skriv på för att rädda mossen! Naturskyddsföreningen i Katrineholm
  658 av 800 Underskrifter
  Skapad av Mårten Medbo
 • BankID för alla
  Digitalteknik kan vara vår vän eller vår fiende. Jag ser med oro på hur trenden går mot massövervakning, monopolisering och digitalt utanförskap för dem som inte har råd eller som vill leva alternativt. Digitalteknik är abstrakt, naiviteten och okunskapen är stor. Ingenjörer som bygger tekniken är ofta dåliga på att se helheten. BankID som ett konkret exempel: Nästan alla samhällsinstitutioner kräver att du använder BankID för att logga in och använda deras tjänster via nätet. BankID stödjer endast plattformar av de stora Amerikanska monopolen; Google, Apple och Microsoft. Inte nog med att BankID endast stödjer monopolen, de stödjer också enbart det senaste operativsystemet. Så din gamla dator eller din lite äldre smarttelefon stödjs inte heller. Hur drabbar det oss? Den lågavlönade och ensamstående trebarnsmamman tvingas köpa en ny smarttelefon till varje tonåring vart annat år. Företag kan inte marknadsföra alternativa produkter och monopolens ställning förstärks. Möjligheten att använda alternativ teknik som respekterar din personliga integritet försvinner helt. Vi tvingas att slänga fullt fungerande teknik och måste köpa nytt. I ett digitaliserat samhälle är identifiering på nätet en medborgerlig rättighet och BankID är inte en kommersiell verksamhet som enbart behöver stödja den senaste populära tekniken. Det ironiska är att det är endast på banken som det går att logga in utan BankID, där kan man logga in med dosa! Visst, det går fortfarande att använda samhällsinstitutionerna på det traditionella sätten genom att skicka blanketter i postgången, men är det rättvist att digitaliseringen inte inkluderar alla i samhället? Ett steg i rätt riktning är att vi ställer kravet att BankID måste fungera för alla!
  12 av 100 Underskrifter
  Skapad av E G