• Elda med sur ved
  När du eldar med fuktig ved kommer du att märka att det ryker mycket om den. Skillnaden syns tydligt om du går ut ur huset och tittar upp mot skorstenen – Idealbrasan med torr ved ska helst inte ryka särskilt mycket alls, utan mest synas som en värmedallring i luften ovanför skorstenen. -En brasa gjord på sur ved avger däremot massor av rök och mycket lukt och i värsta fall rentav sotflagor som singlar ner över omgivningarna. Inget vidare för inandningsluften – och inte för grannsämjan heller! -Fuktig ved medför också risk för att röken fastnar som tjära och sot i skorstenen vilket i värsta fall kan orsaka skorstensbrand. Så var noga med veden och elda säkert! Precis som vid all annan förbränning bildas det luftföroreningar även vid vedeldning. I vissa områden, särskilt tätbebyggda områden med mycket vedeldning, är vedeldning en relativt stor källa till utsläpp av miljö- och hälsoskadliga luftföroreningar. När man eldar ved sker till exempel utsläpp av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och små partiklar. Små partiklar kan leda till problem i andningsvägarna och hjärt-kärlsystemet och vissa polycykliska aromatiska kolväten, såsom bens(a)pyren, är cancerframkallande. Särskilt känsliga för dessa utsläpp är barn och äldre samt astmatiker och andra människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär. Genom att elda enligt råden ovan minskar utsläppen av hälsofarliga luftföroreningar från både gamla och nya eldstäder.
  8 av 100 Underskrifter
  Skapad av Marita Kjellberg
 • SKRIV PÅ FÖR TRYGGHETSVÄRDAR I JORDBRO CENTRUM!
  Den senaste tidens utpressning, mordhot och flertalet vandaliseringar som riktats mot Masih Salong & Barbershop i Jordbro centrum är inte ett engångsproblem. Det är en vardaglig verklighet som har eskalerat. Många barnfamiljer, äldre och vanliga jordbrobor vågar inte längre röra sig i centrum dagtid, än mindre kvällstid. Utpressning, hot, våld, rån och drogförsäljning har förvandlat Jordbro Centrum till ett av länets otryggaste platser. Avsaknaden av belysning och trygghetsvärdar samt det allmänna förfallet har lämnat centrumet öppet för kriminella. Som centrumägare har Samhällsbyggnadsbolaget ett ansvar för trygghet i Jordbro Centrum: från fysiska trygghetsfunktioner som bra belysning till fysisk närvaro på torget. Samhällsbyggnadsbolagets hyresintäkter under det första halvåret uppgick till 893 miljoner kronor. De borde inte ha några som helst problem att leva upp till sitt ansvar. Jordbro centrum behöver utbildade trygghetsvärdar, som både kan verka förebyggande, gå ronder mellan butikerna samt genom sin närvaro i centrum utgöra en trygghet för både centrumbesökare och handlare. Som kommun har Haninge också ett ansvar för tryggheten i Jordbro centrum och borde tillsammans med centrumägaren leva upp till det ansvaret
  157 av 200 Underskrifter
  Skapad av Mattias Bernhardsson Picture
 • Skriv på för trygghetsvärdar i Jordbro centrum!
  Den senaste tidens utpressning, mordhot och flertalet vandaliseringar som riktats mot Masih Salong & Barbershop i Jordbro centrum är inte ett engångsproblem. Det är en vardaglig verklighet som har eskalerat. Många barnfamiljer, äldre och vanliga jordbrobor vågar inte längre röra sig i centrum dagtid, än mindre kvällstid. Utpressning, hot, våld, rån och drogförsäljning har förvandlat Jordbro Centrum till ett av länets otryggaste platser. Avsaknaden av belysning och trygghetsvärdar samt det allmänna förfallet har lämnat centrumet öppet för kriminella. Som centrumägare har Samhällsbyggnadsbolaget ett ansvar för trygghet i Jordbro Centrum: från fysiska trygghetsfunktioner som bra belysning till fysisk närvaro på torget. Samhällsbyggnadsbolagets hyresintäkter under det första halvåret uppgick till 893 miljoner kronor. De borde inte ha några som helst problem att leva upp till sitt ansvar. Jordbro centrum behöver utbildade trygghetsvärdar, som både kan verka förebyggande, gå ronder mellan butikerna samt genom sin närvaro i centrum utgöra en trygghet för både centrumbesökare och handlare. Som kommun har Haninge också ett ansvar för tryggheten i Jordbro centrum och borde tillsammans med centrumägaren leva upp till det ansvaret.
  13 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mattias Bernhardsson Picture
 • Rädda Nattis!
  Barnomsorg på ”obekväm arbetstid” behövs. För alla som bland annat jobbar inom vård och omsorg, inom handels och restaurangverksamhet, på brandstationen och inom polisen, alla som jobbar skift på fabrikerna, som jobbar som journalister, inom transport, sjöfart och inom kulturutveckling. Det är många skattebetalare som jobbar på ”obekväma arbetstider.” Utan Nattis skapar vi större klyftor i samhället och minskar människors möjligheter till ett fungerande liv. Nattis borde ses som ett medel för att fler ska kunna jobba överhuvudtaget. Kommunen borde göra det mer tillgängligt för människor att kunna jobba under andra tider genom att öka information om nattis, och skapa möjligheter så att ännu fler kan få ihop sina livspussel och chans till jobb. Det skulle öka kommunens attraktivitet, arbetsmarknad och ger mer skatteintäkter då fler jobbar. Med en nedläggning av Nattis är inte det möjligt. Utan Nattis kan många komma att behöva tacka nej till jobbmöjligheter via arbetsförmedlingen pga av att det är på ”obekväm arbetstid”, vilket kan resultera i att tappa ersättning från eventuell a-kassa och sätta människor i väldigt svåra situationer. Det är långt ifrån alla som jobbar efter "normen" 7-16, 8-17. Att INTE följa utvecklingen om tillgänglighet i samhället är viktigare och viktigare är otroligt bakåtsträvande och verkligt omodert. Att barnomsorg på ”obekväm arbetstid” år 2019 inte behövs är en illusion och INTE verkligheten. Många som jobbar på ”obekväma arbetstider” är mitt i de mest verksamma arbetsår och KAN och VILL kunna jobba. De som har sina barn på Nattis har LIKA STORT behov av barnomsorg som de som har sina barn på dagförskola, LIKA STORT behov. Hur stor blir besparingen av att avveckla nattis? Och vilka blir kostnaderna och konsekvenserna som påföljd? Tillgång till Nattis är en förutsättning för att många ska kunna jobba överhuvudtaget! /Maria, förälder med barn på förskola Linnéa och Peter, restaurangägare och föräldrar till barn på Nattis Linda Westerlund Berglund och Daniel Berglund, föräldrar till barn på Nattis Källor: Allehanda, "Nattis" är här för att stanna, https://www.allehanda.se/artikel/nattis-ar-har-for-att-stanna Allehanda, Nattis och kulturskolan räddade tills vidare – Socialdemokraterna överkörda, https://www.allehanda.se/artikel/nattis-och-kulturskolan-raddade-tills-vidare-socialdemokraterna-overkorda Allehanda, Nattis osäkra ställning skapar stor oro – prisbelönta krögarduon: "Skulle det gå igenom så kan vi inte längre ha öppet", https://www.allehanda.se/artikel/nattis-osakra-stallning-skapar-stor-oro-prisbelonta-krogarduon-skulle-det-ga-igenom-sa-kan-vi-inte-langre-ha-oppet
  1 624 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Maria Henriksson Picture
 • Jämställd ob - ersättning, veckoarbetstidsförkortning och en satsning på helheten
  Att göra en skillnad i ob - ersättning och ge olika yrkeskategorier olik tid för återhämtning är fel och skapar irritation och frustration. Ob - ersättning ska vara densamma mellan sjuksköterskor och undersköterskor, likaså tiden för återhämtning, båda yrkeskategorierna ska ges samma tid för återhämtning. Det är också viktigt att man ser till helheten, ser till all vårdpersonal, dag, kväll som natt och att man ger vårdpersonal förutsättningar för att ge bra vård men också en vilja att arbeta kvar för att bibehålla kompetensen ute i verksamheterna.
  2 953 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Fredrik Jarlestål Jensen Picture
 • Rädda fritidsklubbarna
  Rädda fritidsklubbarna! Nu vill Alliansen (Moderaterna + Centern + Kristdemokraterna + Liberalerna) som styr Östersunds kommun fortsätta spara på barnen genom stora förändringar på fritidsklubben för barn 10-12 år. -Chockhöjd avgift - från 0 kr till 950 kr -Lägga ner flera fritidsklubbar -Låta barnen gå till fritidshem på annan skola (när klubben läggs ned) -Risken är stor för att föreningsdrivna fritidsgårdarna på Park, i Lugnvik, Valla och Lit får skära ner i sin verksamhet (kanske lägga ned), eftersom de inte längre får ha fritidsklubben och då tappar massor av intäkter. Det här drabbar alltså även många tonåringar. På onsdag ska Barn- och utbildningsnämnden ta beslut. 4 miljoner kr ska Alliansen spara på detta. Skriv under för att protestera mot dessa förändringar och rädda fritidsklubbarna!
  1 044 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Elias Benharaoua
 • Stoppa Turkiets invasion!
  Det här inte bara viktigt, det är livsnödvändigt, det är akut. Just nu pågår en etnisk rensning, just nu pågår krigsbrott. Människor lider och dör och VI KAN STOPPA DET. Därför uppmanar jag dig att inte bara skriva under. Jag ber dig sprida ordet, läs på, se vad du kan göra. För vi alla behövs i kampen. Se mer information och hur du kan hjälpa: https://riseup4rojava.org Källor: https://www.expressen.se/nyheter/magda-gads-dagbok/detta-ar-ingen-vapenvila-det-ar-en-etnisk-rensning/ https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-crimes-and-other-violations-by-turkish-forces-and-their-allies/
  41 av 100 Underskrifter
  Skapad av Em Forslund Picture
 • Protest emot sjuka scheman i vården.
  För att få bättre arbetsvillkor för oss som arbetar vården i kommunen. För att vi ska få viss makt över vår vardag och få tid för återhämtning och ett fungerande socialt liv.
  318 av 400 Underskrifter
  Skapad av Angelica Klasson Picture
 • Sälj inte Vällingby centrum!
  Idag äger Svenska bostäder vårt centrum och de sköter om det med fina lokaler, planteringar, temaveckor och sittplatser. Den vackra belysningen under jultider, skridskobanan och minigolfen. Scenen som kommer upp ibland och olika artister. Vårt levande torg med grönsaker och blomster. Mindre företag har råd att satsa och öppna upp sina verksamheter här. Vi har sett tidigare exempel på vad som händer när en privat aktör tar över centrumanläggningar och lämnar en mindre spökstad efter sig med skyhöga hyror som ingen har råd med, inte ens jättar som Åhléns eller H&M. Vi är rädda om våra caféer; som Pallas, La Tazzina och Massagotti. Våra restauranger, grillar och pizzerior. Våra frisörer, vår fantastiska bokhandel, Barnbolaget och alla andra nya som har kommit. Vi vill se de växa hos oss. Vi vill behålla Medborgarhuset Trappan, vår biograf och Stadsteatern hos oss. Vi behåller kanske inget av det vi ser idag när en privatvärd kommer och chockhöjer hyrorna, struntar i servicen och som har som enda ändamål att själv tjäna pengar. En snabb affär för de grön-blå styret i Stockholm med olika lovord som inte kommer att hållas kommer att kosta oss i flera generationer framöver. Det är inte okej. Vi vill ha ett levande centrum med bra samhällsservice, därför att ett levande centrum är ett tryggt centrum och ett centrum för alla. Moderaterna tänker sig en prislapp på en miljard kronor för att täcka sina skattesänkningar men vi socialdemokrater i Vällingby anser att det finns en miljard anledningar att ha kvar det i vår gemensamma ägo. Dessutom har inte centrum misskötts, tvärtom och då finns det ingen anledning att sälja ut det. Det är dessutom Stockholms första ABC stad och har ett kulturellt värde i sig som är värt att skydda och vi vill att vårt centrum sköts av en ägare som vi kan lita på. Som inte rustar för att sälja utan som håller det fint för att vi som bor här och besöker Vällingby centrum ska trivas! Det är en viktig skillnad. Samtidigt som den grön-blå majoriteten i staden vill sälja ut vårt centrum i Vällingby satsar de flera miljarder på på att renovera Östermalmshallen. Självklart ska Östermalmshallen få sitt men vi tycker det är illa när innerstaden ständigt går före ytterstaden. För ytterstaden finns inga ambitioner, där kan man sälja ut, nedrusta och komma med nedskärningar och besparingskrav. Det tycker vi är helt galet! Vi har högre ambitioner. Vi vill behålla, utveckla och rusta upp centrumanläggningar och utveckla våra offentliga mötesplatser. Det ser vi som en självklarhet i vår politik om en stad för alla. Och vi är inte till salu, av en miljard olika anledningar! Skriv på uppropet och visa att du också protesterar mot försäljningen av Vällingby centrum.
  487 av 500 Underskrifter
  Skapad av Ivar Forstadius
 • Öppna gynmottagningen i Vällingby, NU!
  Moderaterna har styrt landstinget i Stockholm i 13 år nu och slutar aldrig förvåna oss med sin nedskärningspolitik. Nu har man stängt gynmottagningen i Vällingby. Alliansstyret i region Stockholm hänvisar kvinnor i vår stadsdel till andra gynmottagningar utanför vårt stadsdelsområde. Hur ska det gå till med en stadsdel på över 75000 invånare? Det är helt enkelt en ovärdig och livsfarlig politik. Kvinnors hälsa behöver tas på större allvar, tillgängligheten till läkare behöver öka och gynmottagningar behöver finnas nära. Istället ser vi en utveckling som går åt motsatt håll — där allt fler gynmottagningar stänger. Detta för med sig långtgående negativa konsekvenser. För när kvinnor behöver söka vård långt bort i till exempel en annan stadsdel, så är risken stor att man avstår att söka vård — det långa avståndet innebär alltså ett rejält hinder, något som vi menar är både allvarligt och mycket oroande. Vi vill hantera detta problem. För oss är det självklart att det är de folkvalda politikerna i Region Stockholm som ska se till att vårdutbudet är tillräckligt stort och att den geografiska spridningen av vårdgivare är jämlik över länet. Detta ansvar kan aldrig överlåtas till marknaden. När marknaden inte levererar måste politikerna säkerställa att medborgarna slipper lida. Därför måste det finnas tillgängliga mottagningar även i Vällingby och i Västerort. För oss är det en självklarhet att alla kvinnor har rätt till bra och likvärdig vård — och det oavsett hemadress. Håller du med oss? Skriv då under protesten och sprid den till fler i ditt nätverk, visa att vi behöver lika vård för alla!
  303 av 400 Underskrifter
  Skapad av Ivar Forstadius
 • Låt Majid Stanna
  Det är inte någons fel vart den är född och uppfostrad. Vi alla delar samma planet den är vår allas att dela på. För att jag är född i Sverige är inte jag mer värd än någon som är född i ett land i krig. Jag är glad ifall jag kan hjälpa andra i nöd, vi i Sverige ska se de som en stolthet att vi har möjlighet att hjälpa människor i kris. Jag förstår att det finns gränser och lagar, men det är också enligt mig helt sjukt att det sitter människor på kontor, som inte känner de ensamkommande får bestämma vilka som får leva och inte. Att någon som Majid som jag beskrivit ovan inte skulle få stanna är ett bevis på att vissa beslut inte går rätt till. Eller att det finns brist på empati och medmänsklighet. Att skicka en 20åring till krig är att önska livet ur någon, att splittra på en familj är fel. Han behöver oss men framförallt behöver vi honom. Ett löfte är ett löfte. Rasism och orättvisor ska utplånas.
  315 av 400 Underskrifter
  Skapad av Emilia Minaldo Picture
 • Bojkotta Turkiet
  Det finns några enkla saker du kan göra just nu för att bojkotta Turkiet: 1. Semestra inte i Turkiet 2. Flyg inte med statligt ägda Turkish Airlines 3. Köp inte turkiska varor (kolla ursprungsland på frukt & grönt)
  1 057 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Erik Melin Picture