• Stoppa folkmordet i Palestina!
  Vi uppmanar dig att lägga din underskrift till vår namninsamling och bli en del av rösten som kräver omedelbara åtgärder för att stoppa det pågående folkmordet i Palestina. Varför ska du gå med? 1. Internationellt Tryck: Varje underskrift stärker den internationella opinionen och ökar trycket på världens ledare att agera för att stoppa våldet och arbeta mot en varaktig fredslösning. 2. Skapa Medvetenhet: Genom att sätta ditt namn på listan hjälper du till att sprida medvetenhet om den humanitära krisen i Palestina. En stark och enad röst kan bryta igenom tystnaden och få världens uppmärksamhet. 3. Solidaritet och Empati: Ditt stöd visar solidaritet och medkänsla med det palestinska folket som kämpar mot svåra omständigheter. Det skickar en tydlig signal om att världen inte kan stå likgiltig inför lidandet. 4. Humanitärt Bistånd: Genom att samlas som gemenskap kan vi också mobilisera resurser för att stödja humanitärt bistånd och hjälpa dem som drabbats hårdast av konflikten. Varje underskrift är en steg närmare förändring. Gå med i namninsamlingen och bidra till att göra skillnad för det palestinska folket.
  346 av 400 Underskrifter
  Skapad av Louise Cansington Picture
 • Inga civila kontrollanter i Göteborg!
  Staden är till för alla. I Göteborg ska människor kunna röra sig fritt, utan höga kostnader och övervakande kontrollmekanismer som som leder till ytterligare exkludering av de redan utsatta. Klimatkrisen kräver att alla tar sitt ansvar, det gäller även Västra Götalandsregionen och Västtrafik. I både Tyskland och Frankrike subventioneras taxorna kraftigt för en billigare och mer lättillgänglig kollektivtrafik. I svenska Norberg erbjuds gratis busslinjer. I Göteborg gör man tvärtom. Här ökar både priset och kontrollen. Göteborg är en mycket segregerad stad som har expanderat längs spårvägen för de fattiga och längs motorvägarna för de rika. En billig kollektivtrafik tryggar därför de resurssvagas tillgång till staden samtidigt som de ökar incitamenten för de rika att lämna bilen hemma. Så länge kollektivtrafiken inte är tillgänglig för alla kommer våra städer segregeras och klimatkrisen förvärras. Civilklädda biljettkontrollanter är ett steg i helt fel riktning. Men tillsammans kan vi göra en annan kollektivtrafik möjlig! Skriv under namninsamlingen och läs mer här https://alltatalla.se/kollektivtrafik-gbg/
  5 864 av 6 000 Underskrifter
  Skapad av Allt åt alla Göteborg Picture
 • Inför drogtestning i riksdagen och regeringen!
  Medan unga män och pojkar i marginaliserade områden mördas och mördar pågrund av bla konkurrens av försäljning, vägrar man att prata om de konsumenterna som finansierar droghandeln, oroväckande många av dem - riksdagspolitiker. Marginaliserade områden - som flertalet politiker hänvisar till som ”no go zones”, eller som de boende själva ofta kallar orten - är ständigt överbevakade med lagar som visitationszoner och vistelseförbud då man menar på att man vill bekämpa droghandeln. Faktumet att droghandel bara sker i marginaliserade områden bör dementeras då Kommunerna lett av Länsstyrelsen mäter halten av droger i avloppsvattnet årligen och konstaterat med sin kartläggning att förekommande substanser och användning av narkotikapreparat förekommer överallt på befolkningsnivå. Narkotikapolitiken får inte fortsätta präglas av ambition om kontroll och repression av utsatta grupper.
  1 453 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Nattalie Ström Bunpuckdee Picture
 • Vi kräver avgång av region Värmlands ledning!!
  Vi behöver tre väl fungerande länssjukhus. Satsa på alla tre sjukhusen inte bara ett! Nu är det upp till kamp och vi kämpar. För vårt sjukhus för våra kollegor och för våra patienter
  2 171 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Veronica Eriksson
 • Skicka inte Farzaneh Nabati till döden!
  Många asylsökande riskerar att skickas tillbaka och makthavarna skickar dem till döden. Som en fri människa kan du stoppa denna handling med ditt rop.
  326 av 400 Underskrifter
  Skapad av Farzaneh Nabati
 • Rädda Björklunds Hage 4H
  För barnen, för fritiden och framtiden. Att få vara nära djur, fast man bor i stadsmiljö är utvecklande och viktigt för stor som liten. Björklunds hage blir inte detsamma utan djuren och caféet. Vi måste kämpa för att det ska få vara kvar!
  2 466 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Ylva Norvinger
 • Stoppa Nacka Kommuns exploatering av naturområden och bygge av industri i Igelboda/Fisksätra
  -Naturvärdet av planområdet är väldigt stort. Projektet innebär att över 12 000 kvm skör skog- & våtmark tas bort i direkt närhet till tusentals boende i närområdet. - Ett industriområde som är avskilt från övrig bebyggelse skapar otrygga ytor och ökar riskerna i ett redan utsatt område under kvällar, nätter och helger i direkt närhet till boende i Igelboda, Igelbodaplatån och Fågelhöjden - Över 1000 träd kommer att avverkas för att ge plats till industri och Lugna promenaden är ett minne blott. - 10-20 000 kubikmeter berg kommer att sprängas i direkt anslutning till Lugna Promenaden, Igelbodaplatån, Igelbodas villaområde samt Fågelhöjden. - Ny väg kommer att ledas fram till industrin och där kommer tung trafik att köra vilket är en fara för boende men också för djur. -Av Grönstrukturprogrammet för Nacka kommun, sid 23, framgår att området tjänstgör som den enda gröna spridningskorridoren mellan Skogsö/Igelboda och grönområdena vid Gröna dalen och vidare mot Erstavik. Förslaget omöjliggör denna förbindelse. - Vårt rika djurliv kommer givetvis att påverkas negativt. - Den ekonomiska kalkylen förefaller ytterst osäker och kopplingen till arbetstillfällen för boende i Fisksätra är mycket svag. - Detaljplanen från 1980 antogs före miljöbalkens tillkomst och beaktar således inte dagens krav på hänsyn till naturvärden. LÄS MER OM VAD SOM HÅLLER PÅ ATT SKE HÄR: https://withinfluencers.my.canva.site/nej-till-industriomrade-saltis
  1 191 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Samordnare “NEJ till industriområde i Igelboda” Picture
 • SLOPA NYA PARKERINGSAVTAL FRAMTIDSKONCERNEN AB
  Hej grannar och vänner, Hoppas ni mår bra! Jag ville ta en stund för att lyfta fram något som jag tror berör oss alla och som jag hoppas att ni också kan känna igen er i när det gäller vår gemenskap. Ni kanske har hört talas om de nya avtalen för parkering som Framtidskoncernen AB har föreslagit – hyreshöjningar årsvis följt av årliga hyreshöjning om 4% från och med 2026 och framåt. Jag har funderat mycket på det här, och jag tror att det är något vi bör vara medvetna om och diskutera som en gemenskap. Vi vet alla att kostnaderna för underhåll och förvaltning ökar över tid, men en 4% årlig ökning för parkeringsplatser kan verkligen påverka oss alla ekonomiskt. Det kan skapa en ojämlikhet mellan dem som har råd och dem som inte har det, vilket inte gynnar någon av oss i längden. Det är viktigt att vi tillsammans tar upp den här frågan och överväger hur vi kan påverka situationen på ett positivt sätt. Att skapa en öppen dialog med Framtidskoncernen AB och Hyresgästföreningen kan vara ett första steg. Vi alla delar kärleken till vårt område, och jag tror att genom att gemensamt diskutera och föreslå alternativa lösningar kan vi bidra till att bevara den harmoni och trygghet som vi värdesätter så mycket. Om ni är intresserade, kan ni läsa ett brev som har skickats till Framtidskoncernen AB och Hyresgästföreningen med förslag på möjliga åtgärder för att hantera den här utmaningen. Ju fler av oss som engagerar sig, desto större möjlighet har vi att påverka och forma vår gemenskap på ett positivt sätt. Tack för att ni lyssnade, och låt oss fortsätta att stödja varandra och vår underbara gemenskap! Vänliga hälsningar, Ordförande LH Duvan, Julia Bengtsson
  126 av 200 Underskrifter
  Skapad av Julia Bengtsson
 • Dags att väcka en misstroendeförklaring mot utrikesminister Billström (M).
  Det är avgörande att stödja denna kampanj för att väcka misstroende mot Tobias Billström, då hans tydliga ställningstaganden angående Israel, Palestina och Jemen väcker allvarliga tvivel kring Sveriges engagemang för folkrätten och mänskliga rättigheter. Genom att gå med i vår kampanj markerar du att du inte accepterar en utrikesminister som verkar ignorera påstådda folkrättsbrott och överväga stöd för bombningar som potentiellt kan drabba oskyldiga i Jemen.
  416 av 500 Underskrifter
  Skapad av Elise Dahlin
 • Stoppa överrapporteringen om NHL i Sportradion
  Genom att bredda utbudet i radions rapportering ökar intresset för olika sporter och idrottsrörelsen får möjlighet att fullfölja sitt folkhälsouppdrag
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mats Olsson
 • Prisvärd kollektivtrafik för alla.
  Kollektivtrafiken ska inte vara någon lyxartikel. Det är något alla behöver och borde kunna använda. Dock har många av oss inte råd att betala för biljetter. Just nu är det alldeles för dyrt för många Göteborgare. Prisvärd kollektivtrafik är något alla profiterar från. Det är bara att hitta lösningar tillsammans. Till exempel ett annat sätt att prissätta biljetter och den tiden/de stationer en person åker. Eller fler kommunala subventioner. Det står redan i ordet: kollektivtrafik. Trafik som är kollektiv fungerar endast om våra röster höras. Vi bor i Göteborg tillsammans, och biljettpriserna just nu gör att det finns stora klyftor mellan invånarna. Men såhär måste det inte vara. Låt oss kämpa för ett sätt att röra oss som är verkligen kollektivt.
  1 388 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Jonna Rost
 • Barn dödas i tusental - vi står inte ut!
  För att visa att vi är många som vill ha ett eldupphör! Tusentals barn har dött när Israel släppt bomber mot bostadshus, skolor och sjukhus. Många av de som överlever har förlorat allt och kommer behöva växa upp utan sina föräldrar och vara traumatiserade. Det här kan vi aldrig acceptera!
  18 875 av 20 000 Underskrifter
  Skapad av Föräldrar för eldupphör . Picture