• FRAMTIDEN BÖRJAR I FÖRSKOLAN
  Vi måste med gemensam kraft visa att vi är många som står enade för barnen och de förskollärare och barnskötare som ska finnas där för en trygg uppväxt medan vårdnadshavare arbetar, studerar eller tar hand om yngre syskon hemma.
  5 015 av 6 000 Underskrifter
  Skapad av Förskoleupproret Sverige
 • BEVARA KONSTEPIDEMIN!
  Konstepidemin är en unik plats för konst och kultur, med ca 45.000 besökare varje år. För närvarande är området arbetsplats för 127 bild- och formkonstnärer, musiker, scenkonstnärer, dansare, filmare och författare. Sett till omfattning och bredd saknar Konstepidemin motstycke i hela Norra Europa. Utöver våra tre konstgallerier arbetar vi med barn och unga, internationella konstnärer, arrangerar publika musik, teater och scenkonst-evenemang, bland annat. Ett arbete som i hög grad bygger på ideella krafter. Vi behöver DIN hjälp att påverka beslutsfattarna!
  12 284 av 15 000 Underskrifter
  Skapad av Föreningen Konstepidemin Picture
 • Förbjud scientologreklam på SL
  Att reklam är skadligt vet vi redan. Det påverkar människor och kan ha förödande konsekvenser. Det har vi sett bland annat med den aggressiva spelreklamen som fick härja fritt och lockade människor in i ett beroende. Scientologernas reklam är särskilt skadlig för den riktar sig till oroliga människor och lurar in dem i sekten på falska grunder. [2] Efter massiva protester skärptes reglerna kring spelreklam. [3] SL bär ett enormt ansvar för att inte rekrytera medlemmar till en av världens farligaste sekter. Skriv under för att stoppa Scientologernas rekrytering i kollektivtrafiken. KÄLLOR: [1] SVT, Trafikverket gav 330 000 kronor till organisation med Scientologikoppling: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/trafikverket-gav-333-000-kronor-till-organisation-med-scientologikoppling SVT, Polisen länkade till Scientologisajter i antidroginformation: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/polisen-lankade-till-scientologsajter-i-antidroginformation SR, Organisation med scientologer föreläste för högstadieelever i Blekinge: https://sverigesradio.se/artikel/6856068 SvD, Stora faktafel i drogundervisning: https://www.svd.se/a/2490cbeb-07b8-3b6a-b660-77ebf2808762/stora-faktafel-i-drogundervisning [2] Yle, Scientologirörelsen - världens farligaste sekt? https://svenska.yle.fi/a/7-886304 [3] SVT, Shekarabi: Kraven för marknadsföring av spel ska skärpas: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/shekarabi
  53 av 100 Underskrifter
  Skapad av Erik Melin Picture
 • Rädda de svenska fiskarna!
  Skydda de svenska fiskarna, ålarna och mikroorganismerna som dör i den svenska vattenkraften. Allt hänger samman vilket innebär att hela ekosystemet hotas om bara en enda art försvinner.
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jennifer Wester
 • Gratis busskort i sommar!
  För att de flesta ungdomar inte har pengar till att transportera sig med buss eller tåg.
  682 av 800 Underskrifter
  Skapad av Vilde Nielsen
 • Rädda Fågelviksspåret
  Vi ber alla som vill bevara Fågelviksspåret bilfritt och så naturnära som möjligt att skriva på detta upprop för att få beslutsfattarna att förstå vilken härlig naturtillgång Fågelviksspåret är.
  631 av 800 Underskrifter
  Skapad av Thomas Rempling Krona
 • Fixa övergångsställe vid Munstycksvägen/Tobaksvägen
  För att vi ska ha en stad där så många som möjligt kan gå eller cykla till skolan så är säkerheten A och O. Övergångsställen är absolut minimum för att trygga skolvägen.
  206 av 300 Underskrifter
  Skapad av Christian Tengblad Picture
 • STOPPA GRUVAN I NORRA KÄRR - SKYDDA VÄTTERN!
  Rent vatten är själva förutsättningen för att vi ska kunna leva. Ingen kan klara sig särskilt länge utan vatten. Vi kan inte riskera att dricksvatten för hundratusentals, ja inom en snar framtid, mer än en miljon människor, blir kontaminerat. Av allt vatten på vår planet är endast 3% sötvatten - vi måste skydda det livsviktiga vattnet! Vättern går inte att ersätta. Skriv på och sprid vår kampanj till alla du känner. Vättern måste få ett effektivt skydd.
  649 av 800 Underskrifter
  Skapad av Carina Gustafsson
 • Arvika kommun: låt ukrainarna bo kvar!
  De ukrainska flyktingarna som bor i Arvika har flytt från hemska omständigheter och befinner sig i en mycket traumatisk situation. Detta trauma har hittills lindrats någorlunda av att de har fått vara tillsammans med släkt och vänner från hemlandet och av att de har skaffat sig nya vänner i Arvika samt fått stöd av organisationer och privata individer här. Att ta bort deras boende och skingra dem till olika delar av Sverige där de blir tvungna att etablera sig igen skulle göra stor skada, och det är dessutom fullständigt onödigt på grund av den nya lagen som träder i kraft första juli.
  152 av 200 Underskrifter
  Skapad av Joseph Davis
 • Nej till nedläggning av Skärblackavägens busshållplatser
  Utan busshållplatser på Skärblackavägen kommer det att komplicera livet för de boende längs vägen. Fler kommer att behöva ta bilen, området kommer att bli mindre attraktiv och tillgängligheten kommer att drabbas.
  1 429 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Bruno Kocman
 • Bättre kollektivtrafik till Björke, Oppala och Mårdäng
  För ett mer hållbart samhälle och bättre kommunikationer. Samt för att minska isolering från samhället och ur ett ekonomiskt perspektiv.
  212 av 300 Underskrifter
  Skapad av Ludvig Johansson
 • Bevara Resö natur och kulturhistoriska värden
  Visste du att Mariavägen snart är 200 år gammal? Den är en utmarksväg och finns med på en karta från 1837, men är med största sannolikhet äldre än så. Den är tillsammans med skogen ”Osvaldskogen” en omtyckt promenadväg och hela grönområdet med stigar, stengärdsgårdar, skog och ängar, kan berätta om hur ett småbruk på Resö såg ut vid sekelskiftet på 1800 talet. Det finns också en fornlämning i skogen, en ”tomtning” som är daterad till sen järnålder/tidig medeltid. Området är också beskrivet i Tanums kommuns kulturinventering från 2016 6.8 Mellan Holmsbacken, Berneby och Gårdvik ”Beskrivning: Det inre landskapet på södra Resö domineras av skog och mindre jordbruksmark och mellan områdena finns stigar som knyter samman dem. Här är ett sådant område där stigarna visar på ett ursprungligt sätt att ta sig emellan områdena. I miljön finns också fyra gårdar som brukat den öppna jordbruksmarken. Motivering och råd: Området bör inte bebyggas så att de olika bebyggelseområdena byggs samman och blir till en enda stor enhet. Viktigt att bibehålla känslan av småskalighet och att man även i fortsättningen kan ta sig fram på de ursprungliga stigarna. Kulturhistorisk bedömning: Klass II” Området är hotat! Tanums kommun har tillsammans med en privat exploatör planer på att exploatera hela området med bebyggelse, se karta via Facebook under "mer information" längre ned på denna sida. Vi som står bakom denna protestaktion är unga människor som har en förankring till Resö. Vi är födda här och som barn har vi lekt i Osvaldskogen. Vi vill att skogen och ängarna skall finnas kvar till nästa generation Resöbor. Området är en del av vår identitet och ett kulturarv till oss och framtida generationer. Johans Gård har kulturklass I. Klass I är den högsta klassen. Klassningen är en rekommendation som kan ligga till grund för q-märkning i en framtida detaljplan, alternativt områdesbestämmelser. Vi kräver att Mariavägen och området som är upptaget i Tanums kommuns kulturhistoriska bebyggelseinventering skall uppdateras till kulturklass I och bevaras till vår och kommande generationer.
  402 av 500 Underskrifter
  Skapad av Frey Rikter Svendsen