• Ge nobelpriset i litteratur till Ruben Östlund 2023!
  Länge har Rubens författarskap förbisetts, han har fått priset för film. VARFÖR? Han är ju författare? Helt fel, ge honom det finaste litteraturpris vi har, helst idag! Ruben skulle bli jätteglad och Parisa Liljestrand också!
  14 av 100 Underskrifter
  Skapad av Daniel Rosenqvist
 • ''En pro-iransk medarbetare i den Utrikespolitiska Institutet''
  Den islamiska terrorregimen i Iran slår brutalt ned den fredliga kvinnorörelsen. En rörelse vars skanderande paroll är: “Kvinna, Liv, Frihet” Sedan protesternas början för ca en månad sedan har, enligt amnesty international, fler än 10 000 aktivister arresterats och mer än 201 personer mördats, därav 28 barn.
  1 671 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Farzaneh Roostaee
 • Vi vill att tåget ska stanna vid alla stationer norr om Sunne
  Att goda kommunikationer med kollektivtrafik är viktigt för samhällsutvecklingen visste redan de fryksdalingar som för 120 år sedan slogs sig samman för att bygga Fryksdalsbanan. Det är lika sant i idag! Vi är glada över att Fryksdalsbanan finns, att den underhålls och trafikeras! Turtätheten är faktiskt idag dubbelt så hög som när den invigdes. Vi vill bidra till att ytterligare stärka argumenten för att förbättra och utveckla Fryksdalsbanan. Vi vill att tåget ska stanna vid alla stationer mellan Sunne och Lysvik därför att: 1. Pendling för skolungdomar, för arbete och för högre studier. En grundfunktion som också kräver god samordning med andra transportmedel och flexibla tider. Undersökningar visar att tillförlitligheten är det allra viktigaste för pendlare, men viktigt är också möjligheten att kunna arbeta under resan, bekvämligheten och förstås restiden. Busslinje 202 mellan Sunne och Lysvik har en fjärdedel så många turer som tåget och ingen trafik på helgerna. Men tåget går! 2. Besöksnäringens möjlighet att utvecklas gynnas på många sätt av en väl fungerande kollektivtrafik. Idag finns bland annat vandringsleden till Nidaros och cykelturer runt Frykensjöarna vilka kan kombineras med tågtrafiken på Fryksdalsbanan. Nya besöksmål ges möjlighet att utvecklas längs banan såsom, mat- och övernattningsställen, gårdsbutiker och uthyrning för friluftsaktiviteter. Idag finns verksamheter så som bed & breakfast, konstgalleri och hantverk som bara kan nås med bil. 3. Fritidsresande innebär möjligheten att åka till Karlstad, Sunne eller Torsby för att gå på bio, teater eller musikframträdanden, men även för att handla, gå på restaurang eller se en hockeymatch. Fritidsresandet leder också vidare ut i världen genom byten av tåg eller till andra transportmedel. 4. Kollektivtrafik bäddar för ett jämlikare samhälle. Även de som inte har möjlighet att äga eller köra bil, ska kunna bo utanför tätorten. Idag tvingas många familjer ha en bil till varje familjemedlem, ungdomarna behöver en A-traktor för att åka till skolan när kollektivtrafiken inte fungerar. Det gräver ytterligare hål i hushållskassan i ekonomiskt osäkra tider. 5. Klimat och miljö. Vi står inför en stor utmaning att minska våra utsläpp. Tåg är klimatsmart och Fryksdalsbanan finns redan. Vårt förslag är att införa anropsstyrda stopp för att tåget aldrig ska stanna i onödan, vilket bidrar till att spara dyrbar tid och energi.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Claes Asker
 • Stoppa Resurs och tillgänglig tid!
  För att få bättre arbetsvillkor och känna trygghet i att du vet vart någonstans du ska jobba, om du ska jobba, när du ska jobba.
  360 av 400 Underskrifter
  Skapad av Jens Göing
 • Stoppa Renovräkningen i Kvarteret Draget!
  Så att vi hyresgäster ska kunna bo kvar!
  647 av 800 Underskrifter
  Skapad av Peter Roth
 • Fri kollektivtrafik för Göteborg
  Fri kollektivtrafik är rättvist Med fri kollektivtrafik får alla åka med, alla betalar efter förmåga och ingen tvingas stanna hemma eller planka. Från fattigpensionären som får rörelsefrihet till barnfamiljen som minskar sina transportkostnader är det rättvist att kollektivtrafiken finansieras gemensamt. Fri kollektivtrafik räddar klimatet Klimatmålet om att minska utsläppen med 70% till 2030 kräver att vi förändrar resandet – särskilt i storstäderna. Istället för att bilpendla måste kollektivt, cykel och gång öka. Ett sätt att göra detta är att befria kollektivtrafiken från avgifter. Fri kollektivtrafik är effektivt Under coronapandemin har det visat sig hur bräcklig avgiftsfinansieringen är. Helt plötsligt var bolagen tvungna att köra full trafik fast med färre resenärer. En stabil finansieringsmodell via skatten klarar sig undan såna kriser.
  16 av 100 Underskrifter
  Skapad av Hasse Malmsten
 • Minska Östersjöns fiskekvoter
  Nuvarande beslut ger stor sannolikhet för ekosystemkollaps vilket vi delvis redan sett utmed Sveriges kuster där det idag i stort inte går att fånga fisk. Kommer vi i framtiden överhuvudtaget att ha fisk i Östersjön?
  15 av 100 Underskrifter
  Skapad av Olle Wulff
 • Danslokal i Oxelösund
  En lokal att dansa i. En plats för barn & unga att träffas, för psykiskt välmående & utvecklas som personer. Verksamheten hjälper många unga in i arbetslivet genom stöd och deras första arbeten. Föreningen förebygger socialt utanförskap. Både Socialdemokraterna och Moderaterna hade på sina lokala partiprogram inför valet att unga kulturverksamheter ska prioriteras. Det är dags att de står för vad de lovar och stöttar Oxelösunds unga.
  269 av 300 Underskrifter
  Skapad av Johan Bergvall
 • Låt Bunmis familj stanna i Sverige
  Visa solidaritet mot en familj som tillför vårt land.
  12 av 100 Underskrifter
  Skapad av Thomas Lundgren
 • Bunmi ska stanna i Sverige
  Visa medmänsklighet för en familj som har etablerats i Sverige med ett barn med särskilda behov.
  25 av 100 Underskrifter
  Skapad av Aimeé Lundgren
 • Miljontals liter avloppsvatten töms i Vallentunasjön !
  Skriv på för att våra politiker ska dra i nödbromsen och ge oss invånare i såväl Vallentuna som Täby och inte minst våra efterkommande, en frisk Vallentunasjö för bad, båtliv och fiske!
  341 av 400 Underskrifter
  Skapad av Hans Hallberg
 • Varför ska migrationsverket få förstöra en tonårstjejs liv?
  Sara Jubari har varit i Sverige i 12 år, vilket innebär största delen av hennes liv. Det är i Sverige som hon har vuxit upp och fått ett liv som vilken annan svensk tjej i sin ålder. Nu när Sara har fyllt 17 år har migrationsverket beslutat att familjen ska utvisas, de får inte uppehållstillstånd i Sverige trots att Sara och hennes syskon har gått i svensk grundskola och trots att hennes pappa jobbar och betalar skatt får de inte längre stanna i Sverige. Familjens hem och liv är i Sverige. Ett hem och liv som Migrationsverket nu vill ta ifrån dem. De ska utvisas till Turkiet, ett land som står för våld, diskriminering och förtryck mot kvinnor är något som ofta förekommer, Saras familj har inte ens turkiskt pass och de vet inte om de ens är välkomna dit. Vi tycker att det här är fruktansvärt och har beslutat oss för att göra allt vi kan för att de ska få stanna. Vi gör en namninsamling. Vi vill att du skriver på för att stötta oss i vårt arbete och för att stötta Sara och hennes familj. Det skulle betyda jättemycket! Nu är det dags för Sveriges myndigheter att ge Sara det hon och hennes familj förtjänar - ett tryggt liv i ett tryggt land med garantin om en bra framtid!!
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Cedra Farah Bäckängsgymnasiet ES21C