• VEM BLIR UTAN VÅRD?
  Den 28 februari kom beskedet om att 900 personer varslas i Region Östergötland på grund av en ”ekonomi i fritt fall”. Tidöpartiernas symboliska tillskott till vården räcker inte och varslet kvarstår. Det kommer att bli en omöjlig sak att bedriva samma verksamhet med mindre personal som redan nu är hårt pressade. Bara för att arbetstagare försvinner så upphör inte arbetsuppgifterna att existera. Om varslen går till uppsägningar och yrkesskicklig personal tvingas ifrån sina arbeten måste Region Östergötland och Marie Morell kunna svara på frågan: Vem blir utan vård? Kräv svar du också och gör din röst hörd genom den här namninsamlingen.
  1 552 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Therese Götberg
 • FOLKOMRÖSTNING om DCA-avtalet, USA-baser, vapenlager och kärnvapen i Sverige!
  Det här DCA-avtalet som ger USA rätt till egna baser och vapenlager och möjlighet att placera kärnvapen på 17 orter i vårt land innebär att vi överlåter mycket av vårt självbestämmande till USA. Ytterst handlar det om Sveriges suveränitet och våra demokratiska möjligheter att själva få bestämma över hur vi vill leva, bygga upp, värna om och försvara vårt eget land. Vi kan inte överlämna sådana beslut till en främmande stormakt. Dessutom ökar risken för krig och att Sverige blir ett mål i stormakternas konflikter. Alla vuxna i vårt land måste få tid att sätta sig in i vad detta DCA-avtal betyder och konsekvenserna av det. Därför behöver vi ställa krav på Folkomröstning med två otvetydiga svarsalternativ. Så vänner av demokrati och självbestämmande var med oss genom att underteckna vår namninsamling för Folkomröstning!
  32 444 av 35 000 Underskrifter
  Skapad av Tomas Magnusson och Karin Utas Carlsson
 • Behåll hundrastgården i Solskensparken
  För att vi måste medverka för att kommunens medborgare har platser där de kan samlas, både människor och djur. De andra hundrastgårdarna ligger kanske ljudmässigt bättre till, men de ligger båda i mörka skogsområden som är dåligt belysta och långt ifrån bebyggelse. Vilket skapar otrygghet främst bland oss kvinnliga hundägare inte vågar gå dit själva. Det gör att dagens hundrastgården inte blir tillgängliga för hälften av Tullinges befolkning på eftermiddagar och kvällstid. Det är inte heller att se till medborgarnas fokus och Bästa. Den nya rastgården har gett området nytt liv, människor som Möts, både unga och gamla, många ensamma hittar nya vänner och vi väcker liv i en annars mörk och tyst lekplats. Låt oss mötas mera. Skapa ett samhälle där alla är välkomna.
  339 av 400 Underskrifter
  Skapad av Claudia Virtanen
 • Uppsalas vårdcentral för hemlösa ska aldrig hamna på gatan!
  2024 blev vårdcentralen för hemlösa uppsagda av den oseriösa värden Castellum. Regionen hittade i ett akut läge tillfälliga lokaler på Akkis för verksamheten. Detta skedde en månad innan de skulle bli utslängda 31 mars 2024. Vårdcentralen tillika sprutbytet är en viktig plats för Uppsalabornas hälsa. Det finns till för att stans hemlösa ska ha någonstans att vända sig för vård, och för att tillhandahålla rena sprutor till missbrukare för att förhindra smittspridning. En enda vecka utan sprutbytet skulle påverka stans hemlösa mer än många kanske förstår. På sprutbytet har de över hundra patienter varje vecka, och vart ska de vända sig om mottagningen tvingas stänga vid varje flytt eller om man plötsligt står utan lokaler? Bryr sig Uppsala om sina hemlösa invånare? Upp till bevis!
  11 av 100 Underskrifter
  Skapad av Simon
 • 192 av 200 Underskrifter
  Skapad av Kanthima Janplae Johansson
 • Upplyst övergångställe för barnens säkerhet
  Vi ska lära barnen att inte springa över trafikerad väg. Använd övergångsställe. Men Umeå kommun anser inte detta som en säkerhetsfråga. hur är det möjligt?
  79 av 100 Underskrifter
  Skapad av ida Lindgren
 • Förhindra stängningen av Sörbyskolan
  Alla med barn som är i åldrarna F-3 borde definitivt skriva under för att behålla en skola som ligger bort från centrum och trafiken samt för att de yngre barnen ska slippa den stressfulla miljön som äldre barn bidrar till. Barn är barn och det är absolut inget ont mot de äldre barnen. Jag var en busunge själv men det är en ganska så drastisk skillnad på världsbilden en 8-åring har mot en 14-åring.
  328 av 400 Underskrifter
  Skapad av David Lundgren
 • Bevara Lotsen!
  På grund av besparingskrav är Lotsen hotad av nedläggning. Detta skulle innebära en katastrof för de som deltar i Lotsens öppna verksamhet. Lotsen bidrar med gemenskap och trygghet till människor med psykisk ohälsa och/eller någon form av funktionsvariation. Lotsen förhindrar att människor hamnar i oönskad social isolering och skapar ett viktigt sammanhang. Om politikerna beslutar att lägga ned Losten bidrar de till att fler kommuninvånare hamnar i utanförskap. Något som i förlängningen skulle innebära en mer kostsam situation än den vi har idag.
  593 av 600 Underskrifter
  Skapad av Hej San
 • STOPPA FOLKMORDET I GAZA!
  Ditt stöd är oerhört viktig inte bara för Gaza, utan för hela mänskligheten. Vi är människor som kräver rättvisa, vi kräver handling, och vi kommer inte att vara tysta förrän rättvisa har uppnåtts. Vi står för mänskliga rättigheter för ALLA! Vi kan inte längre förbli tysta medan en folkmord sker Gaza och vår regering fortsätter att blunda. Över 30 000 civila varav cirka 14 000 är oskyldiga barn, inklusive svenska barn som Khadija (8 år), Nawal (4 år) och Cila (2 år), som deras liv har raderats ut på grund av Israels massaker i GAZA. Efter mer än 140 dagar av protester, där vår regering vägrar lyssna på oss, måste vi agera nu. Hur många fler behöver dö för att våra ledare ska vända det blinda ögat till det som sker?
  24 av 100 Underskrifter
  Skapad av Gatans Motstånd
 • Örebro bojkottar Israel
  Israels folkrättsbrott i Gaza är fruktansvärt, vi ser i nyheterna och i våra flöden den brutalitet som vräks över människorna i Gaza. Det bryter mot lagar och mänskliga rättigheter, det är ett folkmord. Det är barnen som dör. Det sliter sönder våra hjärtan och vi måste stoppa det. Vad kan vi göra? En bojkott är det minsta, nu höjer vi rösten tillsammans. I Örebro stödjer vi inte folkmord. Ekonomisk press är bevisligen ett effektivt verktyg för förändring, låt oss gå samman och sätta den press vi kan för att nå ett eldupphör.
  418 av 500 Underskrifter
  Skapad av Jesper Levin Picture
 • Bevara skogen på Söderåsen
  Söderåsen är ett artrikt friluftsområde med vandringsleder i mestadels orörd natur. Kalhyggena kommer att förstöra naturupplevelsen i årtionden. Miljöer för hotade arter riskerar att förstöras permanent. 1 Floran: Delar av Söderåsen har en unik natur, framför allt floran, som har speciella förutsättningar bland annat på grund av den basiska berggrunden som består av grönstenar och även till en mindre del av den ultrabasiska bergarten hoforsit. 2 Friluftsliv: Vandringslederna på Söderåsen används flitigt och tillgången till tätortsnära natur är viktigt för kommuninvånares och besökares fysiska och psykiska välbefinnande. 3 Tillgänglighet: Naturen på Söderåsen ligger inom cykelavstånd från stora delar av kommunen. Det finns lättgågna vandringsleder och ett spännande parti med en trollstig för barnen. 4 Biologisk mångfald. Många arter kräver äldre skogar för sin livsmiljö, och när dessa miljöer försvinner så försvinner även arterna. Artutrotningen i världen går väldigt fort. Enligt konventionen om biologisk mångfald, som Sverige har skrivit på, ska vi spara 30 procent av representativa naturmiljöer. Artrika skogar som den på Söderåsen hör till dem som måste bevaras. Läs mer om naturen på Söderåsen här https://semla.info/
  473 av 500 Underskrifter
  Skapad av Anna Virén
 • Säg JA till en skola för varje barn på Gotland!
  Det råder total brist på resursskolor och alternativa lösningar i form av mindre undervisningsgrupper på Gotland för de barn som inte klarar av undervisning i en vanlig skolklass. Vår Maja är ett av dessa barn. Hon är snart åtta år och har en funktionsnedsättning i form av autism nivå 2. Den gör att hon tyvärr inte längre klarar av att gå i en vanlig skola trots de anpassningar som gjorts. I samråd med hennes nuvarande skola har ansökningar därför gjorts till de alternativ som finns för henne på ön. Men det finns inga platser för henne, varken nu eller i närtid. Precis som för de flesta andra barn som liksom Maja har behov av en annan undervisningsform eller lärmiljö. Det tragiska är att det inte heller finns någon prognos för när det blir en förändring i form av utökade lokaler och personal som skulle möjliggöra att ta in fler men även yngre elever, som vår Maja. Som det ser ut idag kommer Maja därför att behöva flytta från ön eftersom det är enda sättet för oss vårdnadshavare att möjliggöra hennes fortsatta skolgång. Vår Maja är en klok tjej med mycket hög begåvning i matematik och logiskt tänkande enligt de tester som gjorts på henne. Själv drömmer hon om att bli forskare en dag men tyvärr slås hennes drömmar i kras av samma huvudman som hade kunnat ge henne just den möjligheten, åtminstone på Gotland. Vi vill slåss för bättre möjligheter för de barn som liksom Maja borde ha rätt till sina drömmar. Även om de barnen råkar bo på Gotland.
  38 av 100 Underskrifter
  Skapad av Reine Telerud Vaerlien