• Stoppa Höghuset i Limhamn
  Ifall vi inte stoppar detta nu så kommer vårt gamla Limhamn alltid att förändras i grunden!
  774 av 800 Underskrifter
  Skapad av Patrick Westöö
 • Rädda Äldrepsykiatrin i Fyrbodal!
  Den Äldrepsykiatriska mottagningen i Uddevalla riktar sig till personer över 65 år i behov av specialistpsykiatri och har 14 kommuner i upptagningsområdet. Nu hotas mottagningen av nedläggning då sjukhuset ska spara pengar. Mottagningen kom till 2017 då man såg ett behov av specialistpsykiatri riktad just till personer över 67. Mottagningen tilldelades regionala pengar och nu när de är slut behövs mottagningen tydligen inte längre. Mottagningen kom till pga att man såg att äldre personer inte fick vård på samma villkor inom psykiatrin. Äldre personer är ofta mer läkemedelskänsliga och har generellt även kroppsliga sjukdomar och som påverkas. Mottagningen har varit välfungerande och haft ett bra flöde av patienter. Vi har kunnat anpassa vården utefter våra patienters behov. Många behöver längre tid på sig eller tätare kontakt och det har vi kunnat erbjuda. Patienterna har varit nöjda med kontakten och flera har kommit till oss från andra, större, mottagningar som inte varit specialiserade på äldre då deras behov inte har kunnat tillgodoses där. Och nu vill alltså sjukhusledningen ta det ifrån dem. Befolkningen blir allt äldre och det innebär att fler personer kommer behöva vård. Detta är inget undantag för psykiatrin. Hjälp oss att sprida detta och väcka opinion genom att skriva under och dela! För våra patienters skull. Äldrepsykiatri behöver utvecklas, inte avvecklas!
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Hanna Hultstrand
 • UPPROP FÖR KLIMATET!
  Vi ser den globala klimat- och naturkrisen som en existentiell ödesfråga för mänskligheten. Den är i grunden etisk, moralisk och andlig och handlar om rättvisa, fred och hela skapelsens framtid. Kom därför med och påverka regeringen att ta ansvar för klimatomställningen, utifrån våra fyra krav om fortsatt reduktionsplikt, omläggning av skogsbruket, stärkt biologisk mångfald och en mer hållbar konsumtion! Uppropstexten skickas 20 februari till regeringens ansvariga ministrar, och namninsamlingen påbörjas samtidigt för senare överlämnande.
  3 970 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Lars-Gunnar Frisk
 • Stoppa byggplanerna för Norra Sunnersta
  Planerna är ännu i ett tidigt skede men kommer att bli verkliga om vi inte gör något. En knapp majoritet i plan- och byggnadsnämnden är positiva till planförslaget. 5 politiker röstade emot förslaget och 8 röstade för. Detta innebär att endast två ledamöter behöver byta sida för att få stopp på dessa planer. Vi hoppas kunna påverka dessa nämndpolitiker att omvärdera sitt beslut inför nästa skede i planprocessen, och att de denna gång väljer att rösta nej till planerna för Norra Sunnersta. Det finns många anledningar att vara kritisk till planförslaget, och vi måste visa beslutsfattarna i plan- och byggnadsnämnden vad vi tycker om dessa planer. Skriv under om du också vill få stopp på byggplanerna i Norra Sunnersta!
  315 av 400 Underskrifter
  Skapad av Martin Eriksson Picture
 • Gång och cykelväg till Österåkersanstalten
  För att främja miljön och säkerheten i kommunen och för att underlätta möjligheten att ta sig till golfklubben, Garnsviken och anstalten på ett tryggt och miljömässigt sätt.
  288 av 300 Underskrifter
  Skapad av Agneta Byers
 • Stoppa musikförbudet i Lund!
  Livemusik utövad på allmänna platser är ett sätt att göra kulturupplevelser allmänt tillgängliga och skapa en levande stadskärna där såväl lokalbefolkning som besökande får ta del av stadens kulturliv. Restriktionerna som föreslås kommer drabba såväl yrkes- som hobbymusiker utan att bidra med några positiva förändringar till stadsbilden. Om det här förslaget röstas igenom kommer det drabba ett redan nedprioriterat kulturutövande i kommunen. Restriktioner på gatumusik är en icke-lösning. Hjälp oss att främja Lunds kulturliv - stoppa gatumusikförbudet!
  569 av 600 Underskrifter
  Skapad av Emma-Karin Rehnman
 • Skapa en säker skolväg i Ludvigsborg
  För att alla har rätt till en säker väg till skolan. Ingen ska behöva gå till skolan med livet som insats.
  138 av 200 Underskrifter
  Skapad av Jasmine Holmström Picture
 • Mello måste dumpa Marabou som finansierar Putins krig
  Mello är årets tv-händelse där hela familjen sitter i soffan och har lördagsmys. Det ska vara en tid för färgsprakande underhållning och glädje. Denna glädje vill Marabous ägare Mondelez tjäna pengar på och därför sponsrar de sändningarna. Samtidigt kan vi i SVTs andra sändningar se Rysslands brutala och olagliga krig mot Ukraina. Men Mondelez som äger Marabou gör fortfarande affärer i Ryssland. Så länge som Ryssland-kollaboratörerna Mondelez tillåts sponsra mello förstörs hela glädjen. Därför kräver vi att SVT omedelbart säga upp kontraktet för att ge svenska folket den festival vi förtjänar. Källor: [1] SVT, Melodifestivalens huvudsponsor verksam i Ryssland: ”Helt nya uppgifter för oss”,https://www.svt.se/kultur/melodifestivalen-huvud-sponsor-ar-verksam-i-ryssland-marabou-mondelez-svt
  85 av 100 Underskrifter
  Skapad av MittSkifte - mer än en namninsamling Picture
 • Vi vill va på Vallarna
  Skriv på om du håller med oss om att traditionen med skolavslutning på Vallarna i Nyköping ska få finnas kvar!
  818 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Arvid Norrhäll
 • For Fuck's Sake — Kondomer ska vara gratis
  P-piller? Hormonspiral? P-stav? P-spruta? P-plåster? P-ring? Gratis. Kondomer? Kostar. Nej, kondomer är inte gratis. Visst trodde man att de var det? Det är det enda preventivmedlet för män som finns på marknaden i Sverige. Dessutom skyddar det mot könssjukdomar, till skillnad från kvinnliga preventivmedel. Kondomen borde också vara subventionerad. Vi anser att regeringen ska underlätta för unga att ta jämlikt sexuellt ansvar. Unga kan få tag på kondomer hos vissa ungdomsmottagningar eller skolsköterskor, men det finns ingen lag som kräver det. Det är inte heller alla som har tillgång till dessa mottagningar. Rätt och slätt — kondomen är inte så tillgänglig som den borde vara. Än. Två regioner har tagit eget ansvar i frågan. Region Västernorrland erbjuder gratis kondomer för hembeställning via 1177.se till personer mellan 15-26 år. De ser det som en del av regionens förebyggande folkhälsoarbete för sexuell hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter. Region Västerbotten erbjuder gratis kondomer via 1177.se till alla i regionen. Vi tycker att regeringen ska inspireras av nämnda initiativ och subventionera kondomer på statlig nivå så att alla unga, oavsett var i Sverige, har tillgång till gratis kondomer via 1177.se. Självklart ska kondomer vara gratis. För jämlikt sexuellt ansvar. Skriv under vårt upprop för alla unga, idag och framöver.
  89 av 100 Underskrifter
  Skapad av For Fuck’s Sake (FFS) Picture
 • Låt barn bygga kojor!
  Barn behöver få bygga kojor så att det är roligt att vara i skogen! Skogen ska användas och fyllas med glädje och lekande barn.
  8 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anders Nilsson
 • Konståkarna i Västerås kräver mer Istid
  KONSTÅKARE BEHÖVER MER ISTID DE I IFK SOM VILL ELITSATSA KAN INTE DET PGA ATT DE ISTIDER SÄTTS NÄR MAN JOBBAR ELLER LIKNANDE DET HÄR GÅR INTE LÄNGRE
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Samantha Salas Harthey