• Vräk Elbit Systems, Wallenstam!
  Elbit Systems är Israels största vapenföretag vars omfattande verksamhet har ett stort inflytande på Israels militariserade ockupation av Palestina. Elbit förser den israeliska militären med 85 procent av deras drönare och 85 procent av deras landbaserade utrustning. Företagets övervakningsutrustning övervakar palestinier genom drönaroperationer, vid gränsövergångar och längs med Israels apartheidmur. Elbit förser IDF med all ammunition av liten kaliber genom dotterbolaget IMI Systems och dess beväpnade fjärrstyrda båtar används för att attackera palestinska fiskare. Deras Hermesdrönare har använts till utomrättsliga avrättningar i länder som Sudan och till andra operationer i Egypten, samtidigt som de möjliggör slakten på palestinier i Gaza. De såg en stor användning under angreppen på Gaza 2008 och 2014 då Israel dödade 1 417 respektive 2 202 palestinier, inklusive fyra pojkar som dödades under en Hermesräd när de lekte på en strand i Gaza 2014. Under de senaste åren har Sveriges inköp av israeliskt krigsmateriel ökat markant. Exempelvis köpte Försvarsmakten 2020 in en stor mängd militära radiosystem från Elbit Systems, 2022 köptes Elbits stridsledningssystem Albatross in till svenska flottan och i oktober 2023 tecknade Sverige ett tioårigt avtal på 1,7 miljarder kronor för att Elbit ska "leda utrullningen av arméns digitaliseringsprogram". 2021 bedömde Elbit Systems att Sverige är en så pass lovande marknad att ett svenskt dotterbolag upprättades, och sedan nyligen finns Elbit att hitta i Wallenstams lokaler på Långfilsgatan 5 i Göteborg. Den svenska staten och Wallenst är alltså direkt skyldiga till att stötta den israeliska krigsmaskinen.‌‌ Att vräka och slutligen stänga ner Elbit Systems skulle innebära ett hårt slag mot apartheid och rasism internationellt och en seger för den globala kampen mot krig och militarisering. Att kasta ut Elbit Systems ur Wallenstams lokaler och Sverige är ett utmärkt första steg mot fullständig bojkott av Israel.
  1 758 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Stäng ner Elbit
 • Nu är det bråttom, stoppa utbyggnaden av E22 i Lund!
  Att bygga ut en motorväg leder enbart till ökad trafik och mer utsläpp. Erfarenheter visar detta, både i Sverige och i andra länder. Kommunens klimatråd säger skarpt nej till en utbyggnad. Den går tvärtemot kommunens miljömål. Budgeten har också ökat kraftigt från första förslaget. Pengarna kan användas bättre, tex bättre kollektivtrafik. Så skynda, agera nu och gör din röst hörd! Gör det för klimatet och framtiden!
  56 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anders Ljungman
 • Säkra upp barnens skol- och idrottsväg och led om trafik
  Vi måste bli fler som säger att det räcker. Våra barns liv är också värda någonting. Vi är en förort med lite arbetslöshet som också kräver att det satsas på våra barn och vår miljö och framtid. Väg och vakt vittnar om trafikfara vid skolan, de som lagar potthål på vägen i fråga och jobbar åt kommunen vittnar om farliga arbetsförhållanden. Vi är många som har mycket att säga om den här vägen och troligtvis kan även utryckningsfordon förespråka en tunnel för att snabbare ta sig längre ut där förorten vuxit ännu mer sista 15 åren med tusentals fastigheter som fick kommunalt vatten och ändrades fr fritidshus till permanenta hus.
  22 av 100 Underskrifter
  Skapad av caroline Dimeo
 • Varför? Randa hotas av utvisning efter 16 år!
  Randas fall är viktigt för henne själv, vännerna och familjen. Migrationsverket har inte beaktat Randas starka sakskäl och omständigheter. Det är ovärdigt att utvisas efter 11 års samboskap. Får Randa rätt så hjälper det också alla andra som sitter i liknande situation. Migrationsverket har alltsedan 2008, synbarligen missbedömt Randas sakskäl och dämpat styrkan i hennes omständigheter med STUMHET, fysiskt handikapp och våldsutsatthet (många traumatiska överfall, som t.o.m. innebar kidnappning ,suicidalitet och 3 månaders vård på Rostocks Psyk.sjukhus . Hon har utsatts för mycket mera.) Hon lider av PTSD sjukdom. Hur humant är det tvinga henne till ett Libanon i kaos med mycket fattigdom och olika våld och rån osv., och inte minst för handikappade kvinnor. Randa riskerar gå under i Beirut där hon saknar soc. nätverk och boende, såväl som chanslös försörja sig. Migrationsverket negligerar risken de sätter Randa i vid utvisning (Helt omdömeslöst och likgiltigt beslut ! ).
  77 av 100 Underskrifter
  Skapad av Leif Virdelo
 • Återupprätta stödet till UNRWA.
  Det är bråttom. Folk svälter, får ingen vård, utsatta för upprepade flyganfall. De är instängda i ett rent helvete. Det är snart 30000 döda.
  113 av 200 Underskrifter
  Skapad av Agneta Dahlberg
 • Fembarns pappa är fast i kriget-hjälp han komma ut till sin familj i Sverige
  Det som händer i Gaza är ett fruktansvärt folkmord, vi alla måste agera för att rädda en människa ut ifrån kriget, och för att de oskyldiga barnen inte ska få leva utan sin pappa!
  121 av 200 Underskrifter
  Skapad av Khadija Nijim
 • Rädda barnomsorgen i Norum!
  Idag bedrivs barnomsorgen på övervåningen i bygdegården i Norum. Kommunen tycks inte förstå den nytta som barnomsorgen i Norum gör för den södra delen av kommunen. En nedläggning av barnomsorgen kommer sannolikt vara negativt ur flera aspekter och inte bara för de drabbade barnen och deras familjer utan även för bygden och kommunen i stort. Norum är en levande bygd med stor potential att växa och utvecklas. De senaste åren har flera yngre par och barnfamiljer flyttat till Norum med omnejd och sannolikt kommer denna trend fortgå under de kommande åren. Bygden erbjuder en attraktiv boendemiljö med närhet till natur och friluftsliv, skäliga bostadspriser i jämförelse med Umeå och rimligt pendlingsavstånd till Umeå tätort där de flesta av oss boende arbetar. Makthavarna i Robertsfors kommun behöver aktivt arbeta för att locka fler boende till denna del av kommunen och i det arbetet ingår att erbjuda nödvändig samhällsservice till de boende. En nedläggning av barnomsorgen är ett steg i helt fel riktning. Kommunens företrädare hävdar att barnen som nyttjar barnomsorgen i Norum ska flyttas till förskolan i Djäkneboda. De flesta föräldrar kommer dock välja att placera sina barn i förskola i Umeå för att få ihop vardagen. Att köra via Djäkneboda på väg till arbetet i Umeå är varken tidsmässigt eller ekonomiskt försvarbart, för att inte tala om de extra koldioxidutsläpp det genererar. I de familjer där det finns barn i både förskole- och skolålder kommer även barnen i skolålder flyttas till skolor inom Umeå kommun. För Robertsfors kommun innebär det extra kostnader om invånarna väljer att söka sig till en annan kommun för förskola och skola. Att det dagligen bedrivs verksamhet i Norums bygdegårds lokaler möjliggör dessutom att byggnaden kan hållas varmt året om. Detta ger effekter på övrig verksamhet som bedrivs i bygdegården och i förlängningen även bygdens attraktionskraft. Återkommande aktiviteter är bland annat luncher, kvällsföreläsningar, träning och möjlighet för bygdens invånare att hyra lokalen till privata tillställningar. Bygdegården utgör ett nav i bygden och är en uppskattad mötesplats för invånarna. Vi vill med denna skrivelse påtala att en nedmontering av den samhällsservice som barnomsorgen i Norum innebär sannolikt kommer få konsekvenser som sträcker sig långt utanför den faktiska barnomsorgen. Det kommer få stora effekter på bygdens attraktivitet, vilket kommunen inte verkar ha tagit i beaktande inför detta beslut. Som boende i kommunens sydligaste del vi påminna de folkvalda politikerna att även vi är en del av kommunens invånare som ni förväntas arbeta för. Vi uppmanar er att se till helhetsbilden och utvärdera samtliga konsekvenser ett nedläggningsbeslut kan komma att få, både på kort och på lång sikt.
  148 av 200 Underskrifter
  Skapad av Helena Lindén
 • NEJ till Stenfors Vinds vindkraftpark i Andersvattnet, Burträsk!
  Genom att skriva under denna namninsamling visar du ditt motstånd mot Stenfors Vinds ABs planer på att bygga en stor vindkraftspark i området kring vackra Andersvattnet, Burträsk. En vindkraftspark som kommer att få förödande konsekvenser för djur och natur, för ortsbefolkningen, fritidshusägare, samer och turister. Namninsamlingen kommer att skickas till Kommunstyrelsen, Skellefteå Kommun i Mars 2024.
  650 av 800 Underskrifter
  Skapad av Hanna Karlsson
 • Varför har vi män som för 43 miljarder om året väljer att utsätta kvinnor för våld i Sverige?
  Varför ska inte männen själva betala det våld de helt frivilligt utsätter kvinnor för? Låt dem bekosta det våld de själva väljer att utöva. Först då kanske de inser hur illa det är? Mäns våld mot kvinnor kostar oss alla 43 miljarder varje år. Varför ska vi betala det och inte männen själva?
  176 av 200 Underskrifter
  Skapad av Maria Kaffeflickan
 • Stoppa nedskärningarna i Botkyrkas skolor och förskolor
  Det politiska styret i Botkyrkas nedskärningar på 360 miljoner de kommande 6 åren motsvarar exempelvis 500 lärartjänster. Detta är resurser som behövs i kommunens verksamheter. Att skära i skolan och förskolans resurser i tider som dessa är inget annat än att skjuta sig själv i foten. Samhället behöver välfinansierade skolor och förskolor för att kunna tackla alla de utmaningar vi ser i samhället. Skolorna och förskolorna behöver tillräckligt med lärare och personal för att bedriva en högkvalitativ verksamhet där barnens bästa ligger i fokus. Att skära i verksamheter som redan går på knäna är oacceptabelt. PISA-undersökningar, forskning och även Botkyrka kommuns förvaltning pekar alla på samma sak. Det behövs mer resurser inte mindre i svensk skola och förskola.
  864 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Stoppa Nedskärningarna
 • Rädda klimatkorren
  Nedskärningar har tvingat fram en besparing på 250 miljoner på Sveriges Radio. SR har därför tagit fram ett sparpaket där klimatbevakningen återigen får stryka på foten. Den enda expertjournalisten på vår tids ödesfråga, klimatet, tas bort. Hur rimmar det med public services uppdrag att informera svenska folket? Klimatgranskaren må vara din ficklampa i klimatmörkret men vi kan inte göra public services jobb. Skriv under vårt upprop om du tycker att klimatjournalistik är viktigt! Läs mer: https://sverigesradio.se/artikel/stort-sparpaket-pa-sveriges-radio-redaktioner-forsvinner
  5 412 av 6 000 Underskrifter
  Skapad av Klimatgranskaren - din ficklampa i klimatmörkret Picture
 • CDON, sluta sälja Aimpoints produkter
  CDON säljer kikarsikten och andra produkter från det Malmöbaserade företaget Aimpoint. Aimpoint har ett samarbete med israeliska vapentillverkaren Emtan, vars gevär Israeliska staten delat ut till illegala bosättare på den ockuperade Västbanken. Aimpoint är delaktiga i folkmordet i Palestina!
  267 av 300 Underskrifter
  Skapad av Anna Andersson