• Vi kräver trygghet för alla barn!
  Hon var dömd som barn. Han var utfryst som barn. Huden de har och slöjan hon bar, det används emot dem varje dag. För som liten lärde man sig snabbt. Mörkhyade var inte ett alternativ och slöjan du bär med stolthet det är ett politisk samtalsämne där du aldrig får ta plats i. Vi har en fråga till Sveriges makthavare - när ni talar om trygghet, trygghet för vem? Rädda Barnens Ungdomsförbund möter många barn som upplever otrygghet på grund av deras identitet, och många vittnar om att deras upplevelser inte tas på allvar. Rasismen dominerar den nuvarande debatten och samhällsklimatet, vilket slår hårt mot barn. Vi pratar om tjejer som bär slöja, om icke-vita pojkar som antas vara kriminella och om trauman som lever kvar när en människa blir skjuten på våra gator. Det är med den anledningen som vi talar om trygghet för vem? Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till trygghet. Men vems trygghet som prioriteras verkar vara förhandlingsbar i den politiska diskussionen och i de beslut som tas. Tystnad är våld - vi saknar det statliga arbetet mot islamofobi, rasprofilering, och mot barn som lever nära gatuvåldet. Det är dags för sveriges makthavare att stå upp för alla barns rätt till trygghet. Det är dags att bekräfta barns berättelser och skapa åtgärder som tillgodoser alla barns trygghet. Vi vädjar till ansvariga ministrar och hela regeringen att lyssna på vad barn säger när vi frågar dem om hur de upplever otrygghet i sina liv. Rädda Barnens Ungdomsförbund har lyssnat på barn och kampanjar i år för att lyfta deras röster. Vi kräver trygghet för alla barn!
  167 av 200 Underskrifter
  Skapad av Hanna Thessén
 • Stoppa rivningen av "torpet" vid strandleden
  Bevarandet av torpet och hela torpmiljön är viktig för att möjliggöra att kunskap om kulturhistoria, hantverk och traditioner förs vidare till våra yngre generationer. Detta skulle även gynna kulturlivet i Vilhelmina, vilket är en förutsättning för vår bygds fortlevnad och tillväxt.
  172 av 200 Underskrifter
  Skapad av Gustaf Gustafsson
 • Låt Sofia behålla sin assistans på jobbet
  För att stå upp för människor med funktionsvariationer och deras rättigheter.
  108 av 200 Underskrifter
  Skapad av Sofia Wångmar Picture
 • Inför ett maxtak för hur många elever en skolkurator får ansvara över!
  Situationen för Sveriges elever och skolkuratorer är inte hållbar. Skriv under för ett maxtak i skollagen, så att fler elever kan få hjälp, och skolkuratorerna kan hjälpa fler.
  11 872 av 15 000 Underskrifter
  Skapad av Sofie Hallberg Picture
 • Uppehållstillstånd för min sambo
  Det här är inte bara viktigt för mig men för alla andra som sitter i samma situation som oss. För om jag lyckas så kan andra även lyckas. Systemet i Sverige för flyktingar är en av de sämsta system jag någonsin fått se med egna ögon,att de inte får svenskt id kort och bankkort gör att de inte kan jobba och betala skatt och påbörja och visa sina framfötter i Sveriges samhälle och lära sig svenska på sfi,det är 1 av flera problem som behöver ändras. I Sverige tillåter vi mördare,våldtäktsmän och knarklangare få uppehållstillstånd men människor som min sambo får inte stanna för att de är bra människor,var är logiken. Människor som jag har känt, som blivit deporterade har blivit mördade på plats, då de ser ut som landsförrädare i deras ögon. Jag har ett barn med den jag ska tillbringa resten av livet med,men migrationsverket kan med ett knäpp med lillfingret få honom deporterad och mördad. Det är inte bara mig själv jag tänker på det är även vårat gemensamma barn som får lida. Vart är medmänskligheten för någonstans. Vi måste börja någonstans och jag tänker vara den som tar första steget emot rätt riktning. Håller du med mig så följ min kampanj så vi kan börja rädda alla afghaner som behöver en chans att visa vad de går för i samhället.
  30 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ronja Ulander
 • Bevara Farstatornet
  Farstatornet är en viktig symbol för oss som bor här. Det kan utvecklas och användas, och ska inte rivas.
  205 av 300 Underskrifter
  Skapad av Christian Tengblad Picture
 • Rädda dansen i Brunnsparken!
  Dans är viktigt för folkhälsan! Det är motion, det är friskvård, det är social samvaro, det är kultur! Dans på Regnbågen är alkoholfria tillställningar som drar ca 200 till över 900 gäster per dans i alla åldrar. Vissa danser riktar sig framförallt till äldre och är en viktig punkt i tillvaron för många ensamma. Det är kulturella evenemang och en del i svensk kulturhistoria, det är glädje, det är gemenskap, det är en del av ett hälsosamt liv.
  1 990 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Cecilia Rose
 • Förlängt CSN
  Visa att det finns ett engagemang bland Sveriges studenter, att vi vill utbilda oss och därav bidra till staten men vi vill samtidigt få möjlighet att studera oss färdigt och pröva oss fram bland utbildningar ifall det skulle behövas.
  10 av 100 Underskrifter
  Skapad av Lara Gil Kallström
 • ESRANGE-Statliga bolag måste ta ansvar
  Statliga bolag måste ta ansvar för de som drabbas av deras verksamheter. Ingen ska behöva riskera livet för statens intressen.
  204 av 300 Underskrifter
  Skapad av Föräldrar till Barnen
 • Dags att höja barnbidrag & studiebidrag
  Sverige har idag en hög inflation på 6,4 procent samtidigt som reallöner höjs mellan 2,0 och 2,5 procent. Genom att investera i barnfamiljer och deras ekonomiska situation stärker vi jämlikheten och minskar klyftorna i samhället. Nu är det dags igen för regeringen att höja barnbidraget samt studiebidraget för studerande i främst gymnasieskolan med minst 300 kronor per barn och månad. Detta för att kompensera de försämringar som drabbat barnfamiljernas ekonomi under början av 2022.
  147 av 200 Underskrifter
  Skapad av Sandra Altamirano
 • Krama byggnaden!
  Krama byggnaden! Är en ideell kampanj som ämnar att rädda användbara byggnader från att rivas och värdefullt byggnadsmaterial från slängas. Den mest hållbara byggnaden är den som aldrig behöver byggas - och då måste vi se till att de byggnader som finns används och förvaltas resurseffektivt. Finns ingen annan utväg bör byggnaden, likt lego, tas isär och demonteras på ett återanvändningsbart sätt så att alla byggnadsdelar kan används till att bli en ny byggnad. På så sätt kan vi sluta cirkeln för framtidens cirkulära ekonomi. Bygg- och fastighetsbranschen är en bransch som står för 40% av allt avfall i Sverige och 21% av alla Sveriges nationella växthusgasutsläpp (Naturvårdsverket). Avfall som egentligen är ovärderliga resurser och utsläpp som motsvarar de 21% som forskare vid Uppsala universitet menar att vi behöver sänka utsläppen med enbart i år (2022). I en framtid med höjda materialpriser, resursbrist och ett osäkert världsläge så måste befintliga byggnader värderas högre och bevaras så långt det går. Därför måste vi sträva efter att de ska stå i flera hundra år, inte bara i 30-50 år som tyvärr är fallet alltför ofta idag. Vi är medvetna om att vi inte kan släcka ner hela byggbranschen för att sänka utsläppen - men vi vet också att vi inte kan fortsätta med de skoningslösa slit- och slängmetoderna som är konventionella idag. Dagens lagstiftning med EUs avfallsdirektiv, miljöbalkens hushållnings- och kretsloppsprincip samt PBL 2 kap. 3§ p3 om god hushållning är uppenbarligen inte tillräckliga. Vi uppmanar med denna kampanj Romina Pourmokthari att initiera ett nationellt moratorium för rivning av byggnader som faktiskt går att använda och för alla rivningar som inte möjliggör cirkularitet. Vi måste ta vara på det som finns! Lagstiftningen och därmed marknaden behöver förändras nu, inte när det är försent och byggnaderna rivits. Så vad väntar vi på? Krama byggnaden! Denna kampanj undertecknas av: * Codesign - Arkitektbyrå som ämnar att sluta cirkeln mellan rivning och nybyggnation genom att bygga hus av hus * Vakansa - Lokaldelningsplattformen och operatören som underlättar för samnyttjande av lokaler mellan hyresgäster * ACAN Sverige - Architects Climate Action Network Sverige är en samlingsplats och ett forum för klimatengagemang med målet att minska byggbranschens utsläpp och prioritera biologisk mångfald. * Renoveringsraseriet - En ideell förening, baserad i Stockholm som berättar om byggnadsvård, tidstypiska byggnadsdetaljer och ifrågasätter varför så många slänger dem på sopberget. * Cradlenet - Sveriges cirkulära hotspot. Ett branschöverskridande nätverk för företag som vill bli cirkulära. * Jag räddade ett ödehus! Ett nationellt facebookprojekt som har blivit en folkrörelse med mer än 30.000 medlemmar och ett drygt 60-tal verksamma kommuner som räddar och återbrukar tomma hus * Backing the future - Nätverk för hållbarhetsaktörer som tillsammans accelererar omställningen * Upprop Nitrolack - startades för att ifrågasätta planen på Lövholmen. Motivet är både att bevara vår kulturhistoria och återanvända byggnader istället för att riva och bygga nytt. Staden behöver mer än bostäder * CCbuild - Centrum för cirkulärt byggande: Centrum för cirkulärt byggande, ofta kallat CCBuild, är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. * Planima - är det enkla planeringsverktyget för fastigheter. Vi hjälper hundratals fastighetsägare i alla storlekar till proaktivt, hållbart och effektivt underhåll. * Återbygget ekonomisk förening - erbjuder återbruksinventeringar, demontering, mellanlagring och försäljning av återbrukat byggmaterial. * Återbruksbyrån - Hjälper fastighetsbolag, kommun och byggbolag att öka sitt återbruk av byggmaterial och inredning. * Loopfront - Är en molnbaserad tjänsteplattform för byggmaterial, interiör och möbler som omfattar verktyg för kartläggning, delning av material på marknadsplats * Sh bygg, sten och anläggning AB - grundades 1923 och är ett av Sveriges äldsta familjeägda entreprenadföretag inom bygg och anläggning. * AIX Arkitekter – ett arkitektkontor med tradition av ett långsiktigt och hållbart tankesätt. Med kunskap om det redan byggda skapar vi framtida arkitektur. * Klimaktion bildades 2008 och är en politiskt och religiöst obunden organisation som baserar sina ställningstaganden på vetenskaplig forskning om klimatet. Vi vill bygga en folkrörelse som utgår från lokala organisationer/nätverk. * Stiftelsen Byggekologi - Stiftelsens syfte är att verka för en uthålligt hälsosam livsmiljö utifrån livets villkor på jorden. Stiftelsen ämnar stödja personer och organisationer vars projekt går i enlighet med syftet och stiftelsens ändamål. * Brukspecialisten - Sveriges enda specialistkedja som säljer tjänster och systemlösningar inom murat & putsat byggande. Vi arbetar cirkulärt genom att vi bevarar, underhåller och återbrukar tegel- och putsfasader. * Laban Kulturmåleri - Laban Kulturmåleri som arbetar främst med äldre hus som behöver rätt typ av färg och färgsättning, eller ibland bara rådgivning. Vi utför även vanligt byggnadsmåleri både invändigt samt utvändigt runt om i Stockholm. * Palats - utvecklar en digital plattform som förenklar inventering, hantering och återbruk av inventarier och byggmaterial. * Kaminsky Arkitektur - Arkitektkontor med expertkunskap inom cirkulärt byggande * Svenska Byggnadsvårdsföreningen * Rundbalshuset - Sveriges enda runda hus av halmbalar, lera och återvunnet glas - som enbart har återbrukat inredning. * MARELD Landskapsarkitekter - De arbetar med landskapsarkitektur i alla skalor, från planering och stadsplanering till detaljering och genomförande. Uppdragen ska bidra med bestående värden för såväl människa som miljö. * Arwidssonstiftelsen arbetar med hållbar stadsutveckling genom kunskapsspridning och i projekt och finansierar bland annat professuren i Tillämpad stadsbyggnad på KTH.
  1 768 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Robin Al-Sálehi Picture
 • ÅTERSTÄLL TORRLAGDA VÅTMARKER
  Klimatkatastrofen har börjat. Människor dör redan idag av den globala uppvärmningen genom överhettning, översvämningar, bränder, torka, svält, krig. Det är värre än vi får höra. Vi är inte förberedda på den katastrof som kommer. Sverige kommer drabbas. Uppvärmningen kommer förstöra vår ekonomi, våra familjer och allt vi älskar med vårt land. Våtmarker är livsviktiga. De binder inte bara stora mängder koldioxid utan fyller även på dricksvattenreserver, motverkar översvämningar och ökar den biologiska mångfalden.
  1 175 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Återställ Våtmarker