• Låt oss behålla bastun vid Långsjöbadet!!
  För att främja folkhälsan och hålla kostnader nere för de som inte har möjlighet att sig längre sträckor för att basta.
  315 av 400 Underskrifter
  Skapad av Sanna Hertz Lindgren
 • Rädda Viktoriahuset och Hagabion
  Higabs planerade hyreshöjning på 32 procent skulle innebära en dödsstöt för Föreningen Viktoriahusets 25 ideella föreningar, och nu startar hyresförhandlingar för Hagabion. Får kulturen och föreningslivet plats i stadskärnan? Hur ska Göteborg se ut egentligen? Vi vill se en stad där kulturlivet stöttas istället för att hotas och där föreningar och icke-kommersiella verksamheter får ta plats från centrala Göteborg.
  2 429 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Föreningen Viktoriahuset
 • Behåll Gråbosnabben -Brobacka till Åkareplatsen
  Gå med och visa att vi behöver våran buss! För en levande landsbygd!
  1 858 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Ida Torp
 • Stoppa utvisningen av Zaher!
  För att det är på tiden att migrationsverkets beslutsfattare granskas. Med tanke på hur olika dom beslutar beroende på personens religionstillhörighet så ska agendan ses över hos personer som jobbar där och lagarna om vem som ska få stanna måste ses över. Zaher som arbetar och har hela sin familj i Sverige, som lärt sig språket och integrerat sig borde självklart få permanent uppehållstillstånd och välkomnas i samhället. Vad ger det för signaler till andra invandrare när personer som Zaher utvisas?
  589 av 600 Underskrifter
  Skapad av Michelle Rosenstedt
 • Åtgärda läkemedelsbristen i Sverige
  Är det rätt att i dagens Sverige så kan livsviktiga mediciner helt plötsligt bli restnoterade? Detta orsakas av t.ex. problem i tillverkningen, brist på verksamt ämne eller en oväntat hög efterfrågan på läkemedlet. Det finns ingen läkemedelstillverkning i Sverige idag, allt sker utomlands. För två veckor sedan var det livsviktiga läkemedlet Epipen restnoterat. Detta läkemedel gör så att om en person med livsfarlig allergi får en allvarlig allergisk reaktion hjälper denna medicinen personen att överleva innan ambulans hinner fram. Idag är det 782 olika läkemedel som är restnoterade och ingen vet när dessa mediciner kommer in till apoteken. Det är upp till varje patient att själv kontrollera om medicinerna finns i lager och om inte kontakta sin läkare för att diskutera ersättningsmediciner. Läkemedelsverket uppmanar varje person att vara ute i god tid för att hämta ut sina läkemedel samtidigt som det har blivit förbjudet att hamstra mediciner. Hur går dessa två saker ihop?
  16 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jeanette Ottosson
 • Möjligheternas Plats på Malmvägen tvingas stänga ner sin ungdomssatsning.
  Inget händer när man blundar för lösningarna! Här har ni ett kristallklart bevis på hur det kan gå när man tror på något! Möjligheternas plats har faktiskt gjort skillnad med tydliga resultat. Finns inte en enda ungdom som inte känner till dem eller hört om dem. Öppna upp plånboken och visa att ni tror på skillnaden.
  175 av 200 Underskrifter
  Skapad av Mohamed Serar
 • Stoppa Uppsalahems försäljning av Bycentrum i Håga by
  Förutom att en försäljning får oöverskådliga konsekvenser för Hågaborna, näringsidkarna och byns skolor, blir konsekvenserna för viktiga delar av Uppsalas kulturliv katastrofala. Bland dessa verksamheter vill vi särskilt framhålla: 1. Esters Musikverksamheter som bedriver kulturell fritidsverksamhet i musik för nära 100-talet Uppsalabor med olika funktionsvariationer. 2. Kulturoasen som i 15 års tid berikat Uppsalas kulturliv med konserter, festivaler, danser och även ett av Uppsalas största kulturella evenemang, Lyktvandringen. 3. Ateljéer för konstnärer, textilkonstnärer och keramiker. 4. Lokaler för egenföretagare inom miljö, hälsa och kultur. Vi vill också betona att Uppsalahem SKAPADE Hågaby som ett modellområde och pilotprojekt. Man hade marknadsföringsmöten på Katalin för att locka "rätt"sorts hyresgäster, företagare, konstnärer, miljöintresserade, kulturarbetare som kunde befolka lokalerna nära Bycentrum, dvs nära bostäderna. I beskrivningen av modellområdet Hågaby var en av grundförutsättningarna att verksamhetslokalerna var tätt sammanbundna med boendet. Att nu försöka sälja de lokaler man en gång lovade hyresgästerna är inget annat än ett löftesbrott. Uppsalahem menar att Bycentrum är nedgånget och står inför stora renoveringar. Det är på sin plats att påminna Uppsalahem om att det är de själva som varit hyresvärdar i över ett kvarts sekel. Om nu lokalerna är i så dåligt skick som UH hävdar så är det alltså deras eget ansvar att det blivit så. Det är således ohederligt att använda lokalernas ”dåliga skick” som argument för att sälja. Uppsalahem menar också att deras uppgift inte är att tillhandahålla lokaler. Samtidigt gör bolaget reklam bl.a på Facebook för alla hundratal lokaler de hyr ut i kommunen, och ber allmänheten komma in med tips på vilken typ av lokaler och verksamheter de önskar inför framtiden. Samtidigt som man säger att man vill utveckla levande områden i samråd med hyresgästerna vill man nu sälja ut det kanske mest aktiva och levande område man har. Låt oss tillsammans påminna Uppsalahem och Uppsala Kommuns politiker om att Hågaby Centrum är ett av kommunens viktigaste kulturcentrum. Ett Kulturcentrum som kanske i större utsträckning än någon annan aktör i kommunen bedriver en mycket inkluderande verksamhet. Ett kulturcentrum som har fått växa upp utan några större investeringar från kommunens sida. Hågaby Centrum är alltså en stor samhällsekonomisk vinst för Uppsala Kommun. Låt oss också påminna Uppsalahem och Uppsala Kommuns politiker om att även ett kommunalt bolag måste stå för sina löften och ta ansvar för sina handlingar.
  3 621 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Daniel Eriksson
 • Buss till city från Ältadalen
  Vi behöver bättre kommunikationer för att få ihop vardagen! Väldigt många andra områden i Stockholms har tillgång till snabbuss in till city - det vill vi också ha!
  517 av 600 Underskrifter
  Skapad av Sofia Rockström
 • Hundrastgård i Vargön
  En hund behöver springa av sig och det kan den bara göra i en inhägnad. Många hundägare vill kunna släppa sin hund lös
  123 av 200 Underskrifter
  Skapad av Margareth Zimmergren
 • Rädda Östermalmsgrillen!
  Östermalmsgrillen har funnits på Östermalmstorg i 37 år och är en del av torget. Det är ägarens livsverk som nu riskerar att rivas samtidigt som både han och hans anställda förlorar sina jobb och deras familjers levebröd. Det skulle bli en stor saknad för den stora mängden kunder som verkligen uppskattar Östermalmsgrillen. Östermalmstorg skulle inte vara sig likt om myndigheterna tvingade bort den. Värna och bevara Östermalmsgrillen!
  20 283 av 25 000 Underskrifter
  Skapad av Tilde Rosengren
 • Protest mot flytt!
  Vi anhöriga har blivit informerade om att Idres Demensboende kommer flyttas till Särna under perioden Juni-Augusti 2023. Skälet till flytten är svårigheter med att hitta personal över sommaren. Dementa flyttar man inte på! Det skapar oro då tryggheten rubbas eller försvinner. Tillgängligheten för oss att hälsa på våra anhöriga försvåras starkt. Detta går emot allt vi vet om demenssjukdomar! Vi tycker att ingen i vår kommun ska behöva flytta!
  307 av 400 Underskrifter
  Skapad av Jessica Holmström
 • Anpassa högskoleprovet för alla med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning!
  Många med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har haft det svårt i skolan, framför allt om de blev diagnostiserade sent i skolgången, eller om de inte fick den hjälp de behövde. Därför räcker inte gymnasiebetygen för alla att komma in på den utbildning de vill. Högskoleprovet är därför en stor möjlighet att förändra sin framtid. Väldigt många med en diagnos som till exempel autism eller adhd tar längre tid på sig, och har andra liknande svårigheter, och tack och lov har man nu rätt till anpassningar i grundskolan, gymnasiet och på universitet/högskola, bland annat på proven, men INTE på högskoleprovet, vilket många nog skulle säga är det viktigaste provet man kan göra. Universitets- och högskolerådet har utrett frågan tidigare, men beslutade att inte gå vidare. En av anledningarna var att anpassningar för flera grupper skulle kräva en ökad administration, bland annat hanteringen av intyg som behövs för att styrka behovet av anpassning. Det behövs verkligen en förändring här, och glöm inte att tillsammans kan vi göra skillnad!
  245 av 300 Underskrifter
  Skapad av Hanna L