• Högre lön åt vård och omsorgspersonal i Norrbotten
  Min önskan är att vård och omsorg skall prioriteras. Det handlar om människor, mänskligt värde som dessa yrkesgrupper hanterar dagligen, inte maskiner. Det menar jag, är bland det mest värdefulla man kan arbeta med och det bör visas på lönen. Och även omnämnas och behandlas på ett betydligt värdigare sätt än det idag görs.
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Andre Francis Louis Bagein
 • NU ÄR DET NOG! #avgåmorganjohansson
  I november 2021 kunde inga tvångsutvisningar verkställas på grund av den förvärrade situationen i Afghanistan. Flera tusen afghanska medborgare lever kvar i svenskt limbo i ovisshet om sin framtid och utan möjlighet till värdiga, självständiga liv. Detta har de alltså sig själva att skylla för, hävdar Morgan Johansson i en intervju i tidningen Syre: - Jag tycker inte att Sverige står i någon slags moralisk skuld till dem https://tidningensyre.se/2021/15-november-2021/morgan-johansson-om-unga-afghaner-i-limbo-skyll-er-sjalva Så tycker han. Och mot bakgrund av detta, mot bakgrund av situationen i Afghanistan, och mot bakgrund av den behandling de ensamkommande och andra afghanska krigsflyktingar har utsatts för av den svenska staten, tycker vi att Morgan Johansson, Sveriges justitie- och migrationsminister, ska avgå. ----------------------------------- Det nationella nätverket NU ÄR DET NOG! bildades 2018 i syfte att kräva en human svensk migrationspolitik utifrån fyra punkter: 1. Besluta om amnesti - permanenta uppehållstillstånd - för Sveriges ensamkommande ungdomar 2. Besluta om amnesti - permanenta uppehållstillstånd - för Sveriges afghanska flyktingar 3. Tillämpa barnkonventionen - för alla barn 4. Återinför permanenta uppehållstillstånd https://www.facebook.com/groups/1943991532572947
  652 av 800 Underskrifter
  Skapad av EvaMärta Granqvist
 • Rädda Grammofonarkivet
  Musik och andra inspelningar från slutet av 1800-talet och fram till nyss finns samlat i detta unika grammofonarkiv. Det vore en skam om detta fick förfalla helt nu när SR bestämt sig för att säga upp den personal som har kompetensen att arbeta med arkivet. Låt inte kulturen blöda mer nu!
  30 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mikael Gabrielsson
 • STOPPA NEDLÄGGNINGEN AV HAMNMAGASINET
  Funktionen som Hamnmagasinets verksamhet fyller för unga vuxna i Umeå är näst intill ovärderlig. Det är ett öppet hus där man som just ung vuxen får verktygen att lära sig skapa, hitta likasinnade och inte minst kanske en av Umeås viktigaste Livescener. Om verksamheten försvinner så som den fungerar idag är ett massivt nederlag för Umeås unga vuxna och kulturlivet.
  2 577 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Tim L
 • ta till baka stationsutropen
  Skriv under och gör din röst hör till stöd för alla oss som är beroende av stationsutropen på tågstationerna. I morgon måndagen den 15 november har trafikverket bestämt sig för att slopa utropen för ankomst och avgångar på våra tågstationer i Sverige, det tycker vi i föreningen synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar att det är mycket illa då våra medlemmar har svårt att tillgodogöra sig information på tågtavlorna, därför är utropen mycket viktiga! Vi har startat en namninsamling för att visa trafikverket att detta är inte acceptabelt! Skriv under du också och gör din röst hörd för vår grupp!
  28 av 100 Underskrifter
  Skapad av Måns Högström Picture
 • Återvinningsbluffen
  Därför att tillsammns är man starka. En mus som ryter gör sällan någon skillnad medan många rytande möss kan åstadkomme en hel del. Gemensam press på makthavarna
  39 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anita Lilburn
 • Körkorts frågor på Georgiska
  Att ha ett körkort är en förutsättning för mycket i livet. Du som tycker att det ska vara rättvisa och att alla ska ha lika möjligheter att kunna få svensk körkort, -skriv under! Många anställningar kräver att man hart ett körkort, och det underlättar väsentligt vid många tidpunkter i livet.
  444 av 500 Underskrifter
  Skapad av ქართველი დედიკოები შვედეთში
 • Håll albyhöjden rent!
  Vi är ansvariga för vårt område och behöver gemensamt ta ansvar för en positiv utveckling i den.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Josef Sedraïa
 • Vi måste ju ha en kompost! 🥕🍎🍌
  Följande punkter vill jag adressera: 🌍 1. Effektivisering; det är fruktansvärt onödigt att så mycket plats i soppåsar tas upp av matavfall, som endast belastar systemet. Och det är mycket plats sammantaget bara i ett hyreshus, för att inte tala om hela kvarteret, eller hela stan! 🥶 Och tänk även på transport, avfallshantering m.m 2. Ekologi; det finns så mycket användning för detta avfall och en fantastisk produkt som belöning -nåt som vi alla kunde behöva lite då och då! 🎍🌱🌿🌺💐🌸 3. Gemenskap; folk i kvarteret får något positivt att samlas kring och en mötesplats för liktänkande skapas -Nice! 👍🏻 4. Enkelhet; Detta är GRATIS nästintill. Kostar inget, behövs bara en liten plats och en säck med jord bredvid. Och när man ändå är och slänger plast/glas/kartong så tar man liksom med sig fruktskal&morotsknopparna med. Vips! 5. Detta passar i tiden och med vårt arbete att faktiskt återvinna, göra bättre, tänka på naturen och spara in! Vi måste ta hand om vår jord, och göra vårt bästa för att faktiskt lyckas med denna katastrofala sophantering som vi trots allt här, även vi som mer eller mindre ligger i framkant. Så sjukt att vi inte har en sortering för komposterbart som ligger och gottar till sig till vår fördell! Jag tycker vi behöver det här. Och tänk att detta kunde kombineras med t.ex hundägarens bajsupplockning -skippa plastpåsar och använd en spade, bara rätt i komposten bara! En jäkla massa plast och trista sopkorgar fyllda med skit som vi slipper -dag efter dag! Fy! Dags att vi slutar tramsa med fulingar och saker som inte är hållbara och gör något faktiskt&praktiskt i kvarteret som faktiskt gör skillnad! WHO'S WITH ME? 🌊
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Dennis Johansson
 • BEVARA ULLÅDALEN
  Rödkullen, som är en del av Ullådalen, ligger nära Åre by och är ett viktigt område för kommunens invånare när det gäller friluftsliv i vardagen. Tillgången till tätortsnära, storslagen natur som Ullådalen är ovanlig och gör Åre till en unik plats. Ullådalen står för livskvalitet och en plats för andrum för oss som bor här. Ullådalen är en stor del av Åres varumärke och en viktig plats även för våra gäster. Tätortsnära natur är viktig för den hållbara utvecklingen av ett område, en utveckling som långsiktigt tar hänsyn till ekonomi, människor och natur, vilket slås fast i riksdagens handlingsplan för Agenda 2030. Den splittring av naturen som kommer att ske om Ullådalen bebyggs påverkar upplevelsen av naturen. Upplevelsen av ett sammanhängande naturområde som är tillgängligt för alla lyfts alltmer fram som en viktig faktor för människors välbefinnande i vardagen. Splittringen av naturmiljöer är också ett av de största hoten mot biologisk mångfald, då dessa skapar barriärer i naturen. Barriärerna gör det svårt för arter att sprida sig, medan större sammanhängande områden gynnar fler naturtyper och därmed också fler arter. Miljökonsekvenserna av byggprojektet är omfattande och hotade arter i området kommer att försvinna i takt med att naturen försvinner för att göra plats för byggnader och parkeringar. I Rödkullen och Ullådalen finns områden med höga naturvärden, bland annat områden med äldre träd och död ved. Dessa behövs för den biologiska mångfalden och för naturupplevelsen, och dessa områden riskerar att minska eller helt försvinna om en exploatering av området tillåts ske. Åre klassades så sent som i höstas som ett högriskområde för skred och ras med riksintresse, och i MKBn (Miljökonsekvensbeskrivningen) framgår att terrängen i Rödkullen till stora delar är brant och instabil. En exploatering i Rödkullen och Ullådalen ökar andelen konstgjorda, hårda ytor, något som man vet ökar risken för ras, skred och slamströmmar. Om dessa drar med sig gårdar och hus i framtiden, är det inte första gången i Åres historia som detta sker. Bara i området nedströms projektet har det dokumenterats flera stora skred på 1940- och 1960-talet där ett oroväckande djupt begravt lerlager bidragit. Ett jordras eller skred i Ullådalen leder med största sannolikhet till att åar och bäckar drar med sig stora mängder jord ut i sjön. I Ullån och Åresjön finns idag arter och naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv, så kallade Natura 2000-områden. MKBn påvisar en stor negativ påverkan på rennäringen genom att exploateringen i delar planeras på mark inom riksintresset för denna näringsgren. Rennäringen i Kalls sameby är redan ansträngd p.g.a. exploateringen inom deras renbetesområde. Åre är känt för sin stora andel turism och vi är många som har flyttat till denna fantastiska plats för att vi en gång var här som turister. Besöksnäringen är och kommer att fortsätta vara viktig för Åre, men det finns allt fler höjda röster för att Åre, redan nu, är drabbat av överturism. Överturism innebär att själva platsen tappar sitt värde på grund av turismen, och lyfts alltmer fram av besöksnäringen som ett ökande problem. I Rödkullen planeras för ytterligare 7200 bäddar, samtidigt som Åres skidsystem redan i dag belastas hårt av långa liftköer och en otillfredsställande skidupplevelse under högsäsong. Det finns idag inte en plan för hur skidsystemet som Skistar driver ska hantera ytterligare 7200 gäster. MKBn påvisar också problem som rör ökad trafik i redan hårt belastade områden. Det finns även en oro för vad som händer med avloppsvattnet då reningsverket redan idag pressas hårt under högsäsong. Kapaciteten i avloppssystemet upp till området utreds idag och kan behöva bytas. Kostnaderna för en förbättring av avloppssystemet har vid tidigare projekt inte följt praxis och betalts av exploatören, utan har istället landat på kommunen, det vill säga kommunens invånare. Det saknas idag underlag som bekräftar de projektpositiva påståendena från politiskt håll. Vi efterlyser fortfarande underlag kring hur mycket intäkter projekt Rödkullen ger kommunen. I media fick vi även höra att “Åre riskerar att hamna i en negativ spiral” om projektet stoppas, men det saknas underlag som bekräftar varför ett bevarande av Ullådalen skulle få så allvarliga konsekvenser. Politikernas beskrivning av projektet känns väldigt onyanserad, för vi ser hur Åre blomstrar, och så länge vi kan fortsätta erbjuda storslagen fjällnatur utanför dörren och samtidigt skapa ännu fler året runt arbeten, så kommer Åre sannolikt fortsätta att blomstra. Det är utom allt tvivel att ett godkännande av projektet ger oåterkalleliga konsekvenser för naturen, rennäringen och oss människor. Vi vill be Åres folkvalda att ta hänsyn till projektets påverkan ur ett långsiktigt hållbart perspektiv. Så, skriv under och låt oss stoppa projekt Rödkullen och bevara Ullådalen.
  3 851 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Bevara Ullådalen
 • Orättvis vräkning – maktmissbruk av Signalisten i Solna
  Sebastian har bott och varit folkbokförd i lägenheten i över 5 år. Han har sitt jobb och sitt liv i Stockholm. Han behöver verkligen lägenheten.
  244 av 300 Underskrifter
  Skapad av Marcelo Lopez
 • Ann Linde, låt inte diktaturens torterare bli ny chef för Interpol!
  Om Ahmed Naser al-Raisi blir ny chef för Interpol innebär det att den person som är ytterst ansvarig för att genomföra regimens systematiska tortyr mot den egna befolkningen får makt över det internationella polisarbetet i världen. Det kan bli än svårare att stoppa internationella förbrytare när en auktoritär regim får sådant inflytande över den internationella polisstyrkan. Det är helt oacceptabelt och Sverige måste protestera!
  125 av 200 Underskrifter
  Skapad av Mattias Irving