• Rädda Björklunds Hage 4H
  För barnen, för fritiden och framtiden. Att få vara nära djur, fast man bor i stadsmiljö är utvecklande och viktigt för stor som liten. Björklunds hage blir inte detsamma utan djuren och caféet. Vi måste kämpa för att det ska få vara kvar!
  2 476 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Ylva Norvinger
 • Stoppa Nacka Kommuns exploatering av naturområden och bygge av industri i Igelboda/Fisksätra
  -Naturvärdet av planområdet är väldigt stort. Projektet innebär att över 12 000 kvm skör skog- & våtmark tas bort i direkt närhet till tusentals boende i närområdet. - Ett industriområde som är avskilt från övrig bebyggelse skapar otrygga ytor och ökar riskerna i ett redan utsatt område under kvällar, nätter och helger i direkt närhet till boende i Igelboda, Igelbodaplatån och Fågelhöjden - Över 1000 träd kommer att avverkas för att ge plats till industri och Lugna promenaden är ett minne blott. - 10-20 000 kubikmeter berg kommer att sprängas i direkt anslutning till Lugna Promenaden, Igelbodaplatån, Igelbodas villaområde samt Fågelhöjden. - Ny väg kommer att ledas fram till industrin och där kommer tung trafik att köra vilket är en fara för boende men också för djur. -Av Grönstrukturprogrammet för Nacka kommun, sid 23, framgår att området tjänstgör som den enda gröna spridningskorridoren mellan Skogsö/Igelboda och grönområdena vid Gröna dalen och vidare mot Erstavik. Förslaget omöjliggör denna förbindelse. - Vårt rika djurliv kommer givetvis att påverkas negativt. - Den ekonomiska kalkylen förefaller ytterst osäker och kopplingen till arbetstillfällen för boende i Fisksätra är mycket svag. - Detaljplanen från 1980 antogs före miljöbalkens tillkomst och beaktar således inte dagens krav på hänsyn till naturvärden. LÄS MER OM VAD SOM HÅLLER PÅ ATT SKE HÄR: https://withinfluencers.my.canva.site/nej-till-industriomrade-saltis
  1 383 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Samordnare “NEJ till industriområde i Igelboda” Picture
 • SLOPA NYA PARKERINGSAVTAL FRAMTIDSKONCERNEN AB
  Hej grannar och vänner, Hoppas ni mår bra! Jag ville ta en stund för att lyfta fram något som jag tror berör oss alla och som jag hoppas att ni också kan känna igen er i när det gäller vår gemenskap. Ni kanske har hört talas om de nya avtalen för parkering som Framtidskoncernen AB har föreslagit – hyreshöjningar årsvis följt av årliga hyreshöjning om 4% från och med 2026 och framåt. Jag har funderat mycket på det här, och jag tror att det är något vi bör vara medvetna om och diskutera som en gemenskap. Vi vet alla att kostnaderna för underhåll och förvaltning ökar över tid, men en 4% årlig ökning för parkeringsplatser kan verkligen påverka oss alla ekonomiskt. Det kan skapa en ojämlikhet mellan dem som har råd och dem som inte har det, vilket inte gynnar någon av oss i längden. Det är viktigt att vi tillsammans tar upp den här frågan och överväger hur vi kan påverka situationen på ett positivt sätt. Att skapa en öppen dialog med Framtidskoncernen AB och Hyresgästföreningen kan vara ett första steg. Vi alla delar kärleken till vårt område, och jag tror att genom att gemensamt diskutera och föreslå alternativa lösningar kan vi bidra till att bevara den harmoni och trygghet som vi värdesätter så mycket. Om ni är intresserade, kan ni läsa ett brev som har skickats till Framtidskoncernen AB och Hyresgästföreningen med förslag på möjliga åtgärder för att hantera den här utmaningen. Ju fler av oss som engagerar sig, desto större möjlighet har vi att påverka och forma vår gemenskap på ett positivt sätt. Tack för att ni lyssnade, och låt oss fortsätta att stödja varandra och vår underbara gemenskap! Vänliga hälsningar, Ordförande LH Duvan, Julia Bengtsson
  139 av 200 Underskrifter
  Skapad av Julia Bengtsson
 • Dags att väcka en misstroendeförklaring mot utrikesminister Billström (M).
  Det är avgörande att stödja denna kampanj för att väcka misstroende mot Tobias Billström, då hans tydliga ställningstaganden angående Israel, Palestina och Jemen väcker allvarliga tvivel kring Sveriges engagemang för folkrätten och mänskliga rättigheter. Genom att gå med i vår kampanj markerar du att du inte accepterar en utrikesminister som verkar ignorera påstådda folkrättsbrott och överväga stöd för bombningar som potentiellt kan drabba oskyldiga i Jemen.
  425 av 500 Underskrifter
  Skapad av Elise Dahlin
 • Stoppa överrapporteringen om NHL i Sportradion
  Genom att bredda utbudet i radions rapportering ökar intresset för olika sporter och idrottsrörelsen får möjlighet att fullfölja sitt folkhälsouppdrag
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mats Olsson
 • Prisvärd kollektivtrafik för alla.
  Kollektivtrafiken ska inte vara någon lyxartikel. Det är något alla behöver och borde kunna använda. Dock har många av oss inte råd att betala för biljetter. Just nu är det alldeles för dyrt för många Göteborgare. Prisvärd kollektivtrafik är något alla profiterar från. Det är bara att hitta lösningar tillsammans. Till exempel ett annat sätt att prissätta biljetter och den tiden/de stationer en person åker. Eller fler kommunala subventioner. Det står redan i ordet: kollektivtrafik. Trafik som är kollektiv fungerar endast om våra röster höras. Vi bor i Göteborg tillsammans, och biljettpriserna just nu gör att det finns stora klyftor mellan invånarna. Men såhär måste det inte vara. Låt oss kämpa för ett sätt att röra oss som är verkligen kollektivt.
  1 406 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Jonna Rost
 • Barn dödas i tusental - vi står inte ut!
  För att visa att vi är många som vill ha ett eldupphör! Tusentals barn har dött när Israel släppt bomber mot bostadshus, skolor och sjukhus. Många av de som överlever har förlorat allt och kommer behöva växa upp utan sina föräldrar och vara traumatiserade. Det här kan vi aldrig acceptera!
  22 124 av 25 000 Underskrifter
  Skapad av Föräldrar för eldupphör . Picture
 • Sverige ett fridfullt land
  Det finns fredliga medel.
  11 av 100 Underskrifter
  Skapad av Julia Pressel
 • Mjölkupproret
  Något så lite som betyder så mycket. Och vi behöver våra medarbetare till att möta patienterna, inte till att mjölka korna.
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Fredrik Pellmé
 • Stoppa P1-slakten!
  Public service fyller en viktig funktion i samhället. Vi är många som tar del av bl.a. nyheter, (folk)bildning och underhållning via SR, SvT och UR. Låt oss därför tillsammans se till att Sveriges radio, Sveriges television och Utbildningsradion får de medel de behöver. Steg 1 är att stoppa slakten på P1:s programutbud.
  23 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anna-Lena Eriksson
 • LÅT ZABIH STANNA I SVERIGE
  För att uppmärksamma felaktiga utvisningar!
  2 602 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Emma Heinstedt
 • Fler vuxna till Östra Karups skola för en tryggare skolgång!
  Östra Karups skola behöver fler resurser för att eleverna ska känna sig trygga och få rätt hjälp att utvecklas! Skolgården är uppdelad i många olika delar så de få rastvakterna som finns räcker inte till. Klasserna blir större och större med fler inflyttande familjer, pedagogerna räcker inte till. Som förälder till barn på Östra Karups skola vill vi med denna namninsamling visa att vi anser att Östra Karups skola har för få vuxna resurser för att fullfölja skolans uppdrag.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Tina Mattsson