• Högre barnbidrag & studiebidrag
  Den nuvarande inflation i Sverige gör det omöjligt för barn och ungdomar att klara sig på det befintliga barnbidraget/studiebidraget på 1250 kr per månad och därför SKALL höjas med minst 300 kr per barn och månad och uppgå till 1550 kr.
  64 av 100 Underskrifter
  Skapad av Sandra Altamirano
 • Staty för Pride!
  Kommer vi att få ha en Pridevecka om året om 50 år? Det kan vi inte vara säkra på. Stadsstatyer blir historia. De blir en del av berättelsen om staden. Genom att staden reser en staty för hbtq-rättigheter kommer vår historia att bli en del av historien om Stockholm. Ni vet alla de åren Prideparaden ringlade genom staden, alla workshops i Pridehouse, alla filmer som visades, alla stadsvandringar osv. Tänk att ha en staty som symboliserar vårt nu. Synlighet är viktig. Det räcker inte bara med en vecka om året. Det är dags för Stockholm stad att ta permanent ställning och visa solidaritet med hbtq-rättigheter och communityn. Det räcker inte med att vi applåderas längst gatorna en dag per år- En staty tar hbtq-community och Pride till historien och synliggör våra spår i stadens historia.
  30 av 100 Underskrifter
  Skapad av Shadé Jalali
 • Matbutik till Silverdal!
  Vi är övertygade att många boende i Silverdal skulle uppskatta en mataffär i närområdet och det vill vi kämpa för att få hit! För att undersöka hur stort intresset är så startar vi nu en namninsamling. Om intresset för en mataffär i området är stort så går vi vidare och påverkar Sollentuna kommun och matvarukedjor om att etablera sig i Silverdal. Tack på förhand för att du fyller i namninsamlingen!
  227 av 300 Underskrifter
  Skapad av Matbutik Till Silverdal
 • Rädda Bällstaån
  Det är bråttom nu, vi kan inte vänta. Det håller på att byggas längs Bällstaån i Järfälla, vem vill flytta dit när ån är förgiftad? Fåglar grodor, växtlighet måste få en miljö att trivas i. Jag är inte lika stolt som Järfälla kommun är över lovorden att det görs mycket för miljön i Järfälla kommun
  11 av 100 Underskrifter
  Skapad av Kjelle Berglund
 • Namninsamling för halverad köttkonsumtion till 2030
  Alla de nationella miljömålen: ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, hav i balans, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap, begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö och grundvatten av god kvalitet - påverkas negativt av djurhållningen och i flera fall är djurhållningen den stora orsaken till att målen inte uppnås.
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Linda Lindström
 • Inför vegonorm som standard i offentlig måltidsverksamhet
  Produktionen av kött och andra animaliska produkter är ett av de största hoten mot den globala miljön och en av faktorerna bakom klimatförändringarna.
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Linda Lindström
 • Inför miljöskatt på animaliska produkter
  Produktion av kött och andra animaliska produkter är ett av de största hoten mot den globala miljön och en av huvudfaktorerna bakom klimatförändringarna.
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Linda Lindström
 • Ingen djuphamn i Hovenäset
  Det är lätt att tro att detta förslag är så galet att det aldrig kommer bli verklighet. Men det är precis vad som hände på 70-talet när man byggde Preemraff i Lysekil. Boende i naturreservatet trodde inte det kunde bli verklighet och reagerade för sent. Sommarhusen (ca 15 st) revs och resten är historia. Vi som älskar denna unika plats. Hovenäset och skärgården här omkring. Vi som lärt oss simma på Resos simskola och som njuter av klippor, bad och båtliv. För oss som njuter av regattor och ser HSS lära barnen segla. Vi som samlas här på sommaren och året runt för återhämtning, vila och naturupplevelser. Vi som vill att denna plats skall bevaras för kommande generationer. För oss som bryr oss om miljön på land och i havet. Som bryr oss om turismen och näringsverksamheterna här och i samhällena runt omkring. För dem som har hus, sjöbodar och båtplatser och för dem som hyr, campar och hälsar på vänner. Alla vi behöver höja våra röster och skriva på denna namninsamling samt lämna synpunkter till Sotenäs kommun så att dessa planer stryks från ÖP 2022. HUR KAN JAG PÅVERKA? - Skriv under denna namninsamling - Hjälp oss sprida namninsamlingen vidare till dem du känner via Sociala medier och mail, sms samt genom att berätta om namninsamlingen. - Gå in på Sotenäs kommuns hemsida och Lämna en Synpunkt på förslaget om djuphamn. Ju fler som skickar in synpunkter desto större påverkan. Maila gärna en kopia till [email protected] så att vi har alla synpunkter samlade. - Följ Hovenäsets intresseförening på Facebook för att följa med i uppdateringar kring vad som händer.
  1 626 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Hovenäsets Intresseförening
 • Ge våldsutsatta kvinnor förtur i bostadskön i Helsingborg
  Ingen ska behöva välja mellan våld och hemlöshet. Om Helsingborg införde förtur i bostadskön skulle det göra enorm skillnad för de kvinnor som tagit sig ur en våldsam relation och nu väntar på att kunna påbörja ett liv fritt från våld.
  305 av 400 Underskrifter
  Skapad av Helsingborgs Kvinnojour Picture
 • Bevara Stenungsunds Motorsällskap
  Stenungsunds Motorklubb är en förening som har funnits och haft aktivitet på Furufjäll sedan 60-talet. Klubben som bara för ett par år sedan blev utnämnd till Årets förening i Stenungsund och är till storlek kommunens näst största förening med 1300 medlemmar riskerar att försvinna ifall beslutet vinner laga kraft. Verksamhet som sträcker sig från 4 år och uppåt och vi har allt ifrån nybörjare till SM, EM och VM-förare som engagerar sig i klubben. Medlemsantalet ökar, speciellt bland unga tjejer vilket också har varit ett satsningsområde. Klubben har precis uppgraderat både anläggningen och banan. Med detta beslutet så begränsas majoriteten av klubbens breddverksamhet, de få men otroligt viktiga intäktsmöjligheterna till den ideella föreningen stryps och möjligheterna till att utveckla anläggningen försvinner. Detta kommer i längden innebära att klubben kommer att ha väldigt svårt att behålla sin verksamhet och som så många andra motorklubbar förvinna och lämna ett stort hål efter sig.
  3 764 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Anna Larsson
 • Stoppa utvisningen av autistiske Lenard, 9 år!
  För att Lenard med flera barn och hans extrema utsatthet i relation till ekonomi inte ska accepteras i beslutsfattande. Det ska därmed inte heller anses förenligt att fatta beslut med hänvisningar till gamla referat som är beslutade innan barnkonventionen blivit lagfäst. Migrationsverket har nyare praxis där särskilt ömmande skäl har varit prövade vilket Lenards fall, bör beaktas som. Beslutet från Migrationsverket bör i gemensam med socialtjänstens och vårdens intyg ses över då riskerna med beslutet innebär att flera barn och deras familjer kan anses för kostsamma för Sverige. Om Lenard utvisas kan det innebära att hans liv släcks och flera barn riskerar att drabbas. Med anledning av Lenards och hans familjs situation med rättsliga processen, som bakgrund, finns ett värde i att belysa de stora brister som inte kan accepteras 2022. Det behövs en genomgående granskning av Lenards hela fall då Migrationsverket inte bedömer Lenards samtliga funktionsnedsättningar och risker som tillkommer med en utvisning som ”särskilt ömmande” med hänvisning till uråldrig praxis trots, nytillkommen finns, även efter barnkonventionen blivit lag vilket i Lenards fall inte hänvisat till. Därav har en namninsamling startats. I intyg från vården beskrivs Lenards utveckling som positiv i den vård som lämnas i form av vård från få människor, med rutiner och stöd, vilket föräldrarna har önskat ge Lenard hela hans uppväxt. Det var också anledningen till att de i samråd med vården i Kosovo flydde till Sverige, eftersom vård för barn med flerfunktionsnedsättningar likt Lenards saknas i Kosovo. Barn med funktionsnedsättning är fortfarande inte fullt ut accepterade i Kosovo och adekvat vård erhålls inte. Det skulle strida mot Barnkonventionens artikel 3 att utvisa Lenard till Kosovo En utvisning av Lenard skulle därmed innebära ett oproportionerligt intrång i deras rätt till familjeliv enligt Europakonventionen. Sammantaget får Lenard och hans situation tillsammans mot bakgrunden också anses synnerligen ömmande i utlänningslagens mening, tillika barnkonventionen som är lag i Sverige Barnkonventionens artikel 23 lyfter specifikt barn med funktionsnedsättning: Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar tilltron till den egna förmågan och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället. Artikeln innebär även en rätt till särskild omvårdnad. Stödet ska syfta till att säkerställa att barnet har effektiv tillgång till och får utbildning, hälso- och sjukvård, rehabilitering och habilitering, förberedelse för arbetslivet och möjligheter till rekreation på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och individuella utveckling, inklusive dess kulturella och andliga utveckling. ____________________________________________________________________ Länkar: Barnkonventionen som lag i praktikenen granskning/kartläggning av domar från 2020 (unicef.se) https://blog.unicef.se/wp-content/uploads/2021/03/unicefs-granskning-av-domar.pdf?fbclid=IwAR3Df_Wzy6SlxWWM4Q5vfJa_5ul3x8pacRjcSVZIpnbTL7k9sKeTgDqLAyM Vid Migrationsverkets beslut finns avsaknad av mänskliga rättigheterna och tillämpningen av dessa, vilka framgår här KOSOVO – Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: situationen per den 15 maj: https://www.regeringen.se/4af137/contentassets/e094987944ac4ed792fb00c65d3523b8/kosovo----manskliga-rattigheter-demokrati-och-rattsstatens-principer-2021
  1 159 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Henning von Platen
 • Inte en enda människa ska tvingas till talibanernas Afghanistan!
  Tillsammans kan vi visa Sveriges regering att det finns ett kompakt stöd i Sverige för att ingen människa ska tvingas till Afghanistan för att leva under talibanernas styre. Vi vet att opinion både kan förändras och förändrar politiken. //Annika Hirvonen och Kinna Skoglund, riksdagsledamot och riksdagskandidat för Miljöpartiet.
  2 085 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Annika Hirvonen Picture