• Inför effektivt smittskydd i Sveriges skolor!
  Förutom allvarliga skador på hälsan riskerar barnen missad skolgång som kommer kosta massor att ta igen, om det ens går. Gör det rätta och agera nu och ge barnen bättre framtidsutsikter! Ingen vet idag hur ett barn som haft covid-19 5-6 gånger kommer må om 10-20-30 år. De flesta experter utanför Sveriges gränser är mycket bekymrade över detta. Angående missad skolgång; nyligen skrev en kommun om att extra resurser måste till pga. att så många elever varit frånvarande under upprepade och/eller längre perioder. Kanske varit bättre att spendera pengar på smittskydd? Annars lär problemet bara fortsätta växa.
  185 av 200 Underskrifter
  Skapad av Peter Lindberg
 • Stoppa Stockholm Vatten och Avfalls tunnelbygge i Hammarbyskogen!
  Hammarbyskogens hjärta - ÄNGEN - med sina ekar, hundraåriga hasselträd och kragjordstjärnor, habitat för bla fladdermöss, likväl platsen där SVOA har planerat att bygga sitt tunnelpåslag, är snart ett minne blott om vi inte lyckas få myndigheter att agera emot SVOAs planer. Stockholm Vatten och Avfall AB börjar bygga och förstöra denna idyll och artrika plats den 1 oktober 2022, så det är VÄLDIGT BRÅTTOM och OERHÖRT AKUT! Skriv på NU för att försöka stoppa detta natur -och miljömord! Hjälp oss att bevara Hammarbyskogen för kommande generationer!
  2 664 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Föreningen Rädda Hammarbyskogen Picture
 • Solidaritet med Arbetarens arbetare - upphäv Ekis uppdrag!
  Arbetaren är vår tidskrift, och vi vill inte att vårt mediala organ ska kunna ska missbrukas till att sprida transfoba åsikter eller ge dem acceptans.
  320 av 400 Underskrifter
  Skapad av Josefin Jalhed
 • Nu kan Västlänken bli tunnelbana!
  Därför att Göteborg gör stora vinster genom effektivare resande. Vilka vinster gör då Göteborg? - Restidsvinster för spårvägs resenärer i Göteborg blir 1,1 Mdr/år - Busstrafiken påverkas mycket positivt när trängsel och konkurrens med spårvagnar om utrymmet försvinner. - Snabbheten i tunnelbanan kommer att öka kollektivresandet dramatiskt. Nuvarande målsättning för Göteborgs kommun är att nå 55% år 2035. Ger ännu större restidsvinster. - Kollektivresandet i hela regionen påverkas gynnsamt med restidsvinster. - Tillgänglighet till butiksgator och parkeringsmöjlighet för bilar förbättras avsevärt. Attraktivitet, ökad affärsverksamhet och värdeökningar blir följden. - Minskade krav på förstärkning av kanalmurar och gator i centrala Göteborg. - Enklare trafiklösningar för alla trafikslag. - Den försummade Hisingen knyts ihop med övriga staden i ett snabbare nät Det innebär att totala samhällsvinsten närmar sig 2 miljarder / år.
  225 av 300 Underskrifter
  Skapad av Föreningen Gårdalänken
 • Vunnen kampanj: Stoppa utvisningen av Znar
  Znar är ett rött skynke för den turkiska diktaturen, eftersom han är kurd, homosexuell och varit aktiv i oppositionspartiet HDP och dessutom konverterat till kristendom. Han kommer att få ett långt fängelsestraff i Turkiet och han kommer att utsättas för tortyr. En utvisning av Znar strider mot utlänningslagen och alla internationella konventioner Sverige har skrivit under.
  5 888 av 6 000 Underskrifter
  Skapad av Nicklas Karlsson
 • Bygg inte bort Torslunden!
  Torslunden används flitigt av omkringliggande skolverksamheter, boende och djurägare. Många vittnar om att Torslunden är en grön liten oas som skapar trivsel och hälsa, och att bebyggelse skulle kraftigt försvåra för bland annat äldre och funktionsnedsatta att vistas i naturen. Därtill har Torslunden tidigare utsetts som lämpligt, tillfälligt dagvattenmagasin vid kraftiga regn.
  163 av 200 Underskrifter
  Skapad av Caroline Svensson
 • Lägg inte ner HNJ-banan
  För att kunna resa klimatvänligt och att det inte ska ta så lång tid mellan Halmstad och Nässjö-Jönköping, Skriv under detta!
  67 av 100 Underskrifter
  Skapad av Lena Blomgren
 • Stoppa flygreklam i Lund!
  Tiden fram till omröstningen i Kommunstyrelsen den 29/8 är avgörande! Vi kan fortfarande övertala våra lokalpolitiker att tänka om! Hjälp oss påverka genom att skriva under! Säg nej till fossilreklam! Läs hela motionen här: https://drive.google.com/file/d/17BQ6kEUwcFgXzf6V_7TUNXCNCwq_ibMe/view PS: När du ändå är igång kan du hjälpa oss skriva på för att även göra hela Region Skåne fritt från flygreklam här: https://www.skane.se/politik-och-demokrati/Sa-kan-du-paverka/skaneforslaget/aktuella-forslag/
  58 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ellen Casey
 • Det är gymnastikens tur!
  Alltför länge här politiken i Örebro fokuserat på idrotter som domineras av pojkar/män. Flickor/kvinnor som lockas av de idrotterna får göra det på pojkars/mäns villkor. Jämlikhetsargumentet Det är dags att politiken i Örebro visar att gymnastiken som domineras av flickor får bättre förutsättningar. För flickornas skull men även för de pojkar som inte väljer de klassiska pojk- mansdominerande sporterna. Idrottsargumentet Friidrott, simning, ishockey, fotboll, racketsport osv är alla exempel på idrotter där det knappast ifrågasätts varför de skall ha för sporten anpassade förutsättningar. Av okända anledningar förs sådana argument fram från politiskt håll när det gäller gymnastik. Vidare tränar gymnasterna i Örebro under osäkra och ineffektiva förhållanden. Bara i Oscaria läggs 13 timmar per vecka på att ställa iordning hallen för att kunna utöva gymnastiksport. Det sliter på redskap med ökad skaderisk för gymnaster samt förkortad livslängd på redskapen.
  995 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Andreas Getzman
 • Lex Tilda/Tindra
  Se föregående formulering.
  20 av 100 Underskrifter
  Skapad av Carl Björkman Winther Picture
 • Öppna ungdomsgårdarna igen för att motverka kriminalitet
  Ensam är svag. Våra barn och ungdomar är öppet byte för kriminella nätverk men staden är vår, inte de kriminella nätverkens eller de vinst-jagande kapitalistpolitikernas egna intressen. Låt oss gemensamt tala om för vår kommunstyrelses ordförande Lars-Erik Salminen att vi vill ÖPPNA UNGDOMSGÅRDARNA NU.
  73 av 100 Underskrifter
  Skapad av Kristina Rosic
 • Grundlagsskydda aborträtten!
  Därför skapar vi nu en namninsamling för att GRUNDLAGSSKYDDA aborträtten! Genom ett grundlagsskydd kan kvinnor som lever och bor i Sverige känna sig fria i vetskapen att deras kroppar för alltid tillhör dem. Vi kan aldrig ta våra rättigheter för givna. Skriv på, dela, kommentera! Sprid ordet så att vi får många underskrifter - för en säker framtid och rätten till sin egen kropp! ✊❤️
  21 870 av 25 000 Underskrifter
  Skapad av Kvinnostrejk Stockholm Picture