• Stoppa arbetsplatsolyckorna!
  Regeringen säger sig vilja ta i med hårdhandskarna mot kriminalitet. Men kriminalitet på arbetsmarknaden tycks de helt ointresserade av att hantera. För sanningen är den att en av de ledande orsakerna till att arbetare dör på jobbet är att vi har en arbetsmarknad där kriminella och oseriösa företag i princip har fritt spelrum. De struntar i säkerhetsutrustning, ignorerar lagar och informerar inte sina anställda om deras rättigheter. Källor: Arbetet, "62 döda på jobbet 2023 efter ännu en olycka" https://arbetet.se/2024/01/03/62-doda-pa-jobbet-2023-efter-annu-en-olycka/
  9 av 100 Underskrifter
  Skapad av Carl Dackeby
 • RÄDDA SESKARÖ SKOLA
  Stöd oss i kampen för att behålla skolan på Seskarö! Seskarö är en levande by med starka företag (många arbetstillfällen). Här finns bland annat butik, restaurang, tandläkare, frisör, sågverk och skola. En skola som nu hotas av nedläggning genom Haparanda stads förslag om endast centrumskolor. En nedläggning av Seskarö skola skulle få förödande konsekvenser. Det skulle slå undan benen för företagen och göra rekrytering i stort sett omöjlig. Tillintetgöra framtidstron som pulserar på Seskarö. För att inte tala om barnen. Barnen behöver och vill ha sin skola. För på skolor som Seskarö bygger man människor. Trygga, omhändertagna, starka unga människor. Och det är just precis vad samhället behöver. Idag mer än någonsin.
  747 av 800 Underskrifter
  Skapad av Li Franzén
 • Förläng med Löken, ge han ett värdigt slut!
  Kortfattat så kan vi alla bidra till att David Löfquist får ett värdigt slut i den finaste av alla tröjor, den gulsvarta tröjan.
  229 av 300 Underskrifter
  Skapad av Emil Nilsson
 • Barnen i Karlholm ska gå på förskolan i Karlholm!
  Förskolan Gullvivan riskerar att bli överfull när paviljongerna avvecklas. Du som har barn på förskolan eller vill att ditt barn ska gå på Gullvivan har därför anledning att känna oro.
  531 av 600 Underskrifter
  Skapad av Filip Henriksen
 • Upprop från Sveriges lärarkår och skolpersonal för omedelbart permanent eldupphör i Gaza
  Lärare och skolpersonal måste använda sina röster och ställning i samhället till att verka för en fredlig värld, det är både våran moraliska och lagstadgade skyldighet i och med skolans fostransuppdrag.
  24 av 100 Underskrifter
  Skapad av Omid Fassihi
 • Satsa på truppgymnastiken vid ombyggnaden av Moliden!
  Satsa på alla idrottande barn Vi är mycket glada över att Karlsborgs kommun planerar en tillbyggnad av Molidens idrottshall. Behovet av fler lokaler och träningstider är stort. De aktiva idrottsföreningarna lovades inledningsvis stor delaktighet i planeringsprocessen för att utformningen av utbyggnaden skulle bli så bra som möjlig och svara mot behoven. Andra idrottsföreningars efterfrågade speciallösningar har redan godkänts, men Karlsborgs Gymnastikförening har hittills inte fått något gehör alls för sina önskemål om lokalanpassningar för truppgymnastiken. Det är givetvis glädjande att kommunen hörsammat några idrottsföreningars behov av nya lokaler och specialredskap, men vi vill uppmana beslutsfattarna att inte favorisera någon enskild idrott vid ombyggnaden utan satsa på kommunens alla idrottande barn. Det finns goda möjligheter till extern finansiering, så att alla idrottsföreningar som nyttjar hallen kan utveckla sin verksamhet. Växande förening Truppgymnastiken i Karlsborg bedriver en helt enastående idrottsverksamhet, som få om några kommuner med liknande befolkningsstorlek kan mäta sig med. Ledarna är otroligt skickliga och hängivna och intresset för att få en plats är stort, med många barn i kö. Just nu planeras en sjunde träningsgrupp efter årsskiftet. Då kommer föreningen att ha drygt 110 aktiva barn och ungdomar mellan 7–17 år och efterfrågan på träningstider ökar ännu mer. Men det är inte bara brist på träningstider som utgör hinder för verksamheten, utan även att dagens lokaler inte är anpassade för truppgymnastiken. Gropar för volter saknas Vissa träningsmoment går inte att göra i Karlsborg i dag, utan föreningen tvingas regelbundet att hyra in sig i andra gymnastikhallar i Skaraborg för att gymnasterna ska få chansen att utvecklas på ett säkert sätt. Att träna på annan ort är tidskrävande och innebär extra kostnader för föreningen, långa dagar för gymnasterna och extra körning för oss föräldrar. Det är också svårt att få träningstider, då lokala föreningar har förtur till dessa tider. Föreningen tappar även en del ungdomar som börjar träna och tävla för andra klubbar, när Karlsborg inte kan erbjuda den träning och de redskap de behöver. Smartare redskapsförvaring behövs Ledare och föräldrar behöver i dag lägga ca 45 minuter vid varje träningstillfälle för att ta fram och plocka bort de redskap som behövs för träningen. De flesta grupper tränar två gånger i veckan. Det blir mycket släpande och bärande. Givetvis ställer vi föräldrar och andra anhöriga upp för att våra barn ska få hålla på med den idrott de älskar och mår så bra av. Men detta borde kunna lösas på ett mycket enklare sätt med en bättre planering av hallen och smarta förvaringslösningar för redskapen, så att exempelvis tumblinggolvet inte behöver byggas ihop och rivas vid varje träning. Vi har sett sådana lösningar med egna ögon i Billingehov i Skövde och det är inte orealistiskt att bygga in liknande i Moliden i samband med den planerade ombyggnaden. Ledarna ska inte behöva lägga så mycket extra tid på logistik och resor, de har nog med att träna våra barn! Missa inte chansen vid ombyggnaden För att ekvationen med redskap, träningstid, säker träning och gymnasternas utveckling ska gå ihop behövs anpassningar för truppgymnastik i den nya eller gamla hallen. Det finns utmärkta möjligheter i och med ombyggnaden att planera för smart förvaring och de lösningar som efterfrågas, så att våra barn kan träna på hemmaplan. Med tanke på hur sällan en idrottsanläggning byggs, vore det väldigt synd att inte ta chansen att göra det så bra som möjligt för de föreningar som nyttjar hallen. Det handlar om en engångskostnad vid utbyggnaden nu, som kommunens gymnastiserande barn och ungdomar sedan kan ha glädje av i många decennier framöver. Möjlighet till extern finansiering Det finns flera externa bidrag gymnastikföreningen kan söka för de efterfrågade anpassningarna. Vi föräldrar har också fått klartecken från Allmänna Arvsfonden om att den önskade tillbyggnaden för gymnastiken är godkänd för att söka deras lokalbidrag, vilket vid ett positivt besked sannolikt skulle täcka allt, eller stora delar av kostnaderna för truppgymnastikens anpassningar – beroende på vilka lösningar kommunen och gymnastikföreningen gemensamt kommer fram till. Men dessa ansökningar behöver utformas i dialog med kommunen då de bland annat kräver detaljerade budget- och projektupplysningar. Lyssna på gymnastikföreningen Vi föräldrar hoppas därför på ett gott samarbete i den fortsatta planeringen av utbyggnaden och vädjar till politiker och tjänstemän i Karlsborgs kommun att samarbeta med gymnastikföreningen i utformningen av utbyggnaden. Föreningens ledare vet vad som behövs och hur hallen kan utformas på bästa sätt. Låt truppgymnastiken utvecklas och blomstra i vår kommun! Vi som skriver under detta upprop till kommunen är föräldrar till aktiva barn inom truppgymnastiken i Karlsborgs gymnastikförening, samt andra närstående och supportrar till de idrottande barnen.
  253 av 300 Underskrifter
  Skapad av Ann-Sofie Olausson
 • Konstgräsplan till Elevverket
  Vi tror att en konstgräsplan skulle vara en betydande tillgång för våra barns fysiska aktiviteter och framtida välbefinnande. En konstgräsplan skulle inte bara erbjuda en säker och hållbar yta för våra barn att utöva olika sportaktiviteter på, utan det skulle också ge dem möjlighet att träna och utvecklas i en trygg och stimulerande miljö.
  137 av 200 Underskrifter
  Skapad av Jöns Bartholdson
 • Springa ut från skolan
  Det är viktigt för att våran student ska bli den bästa!!
  72 av 100 Underskrifter
  Skapad av Melanie Malmström
 • Ge Inga-Lisa en plats i centrala Töreboda!
  Nu när Töreboda kommun har börjat med representation i det offentliga rummet kan inte en kvinna som gjort så mycket för Töreboda kommun hamna på en skymd gata i ett industriområde när vi gett plats åt andra män centralt i Töreboda. Våra flickor och tjejer i denna kommun borde dagligen bli påminda om att de också får ta plats. I en värld där jämställdheten går bakåt när det gäller flickor, tjejer och kvinnors möjligheter och rättigheter i världen, borde lilla Töreboda ta plats och visa en annan väg. Vi uppmanar nu Töreboda kommun att vara en del av att skriva en riktig historia. Hit till vårt kära Töreboda kommer det också nu för tiden mängder med turister på sommaren från när och fjärran, vi borde stolt visa upp Inga-Lisa som en av vår kommuns största förebilder! Vänliga hälsningar Josefine Olsson masterstudent i genusvetenskap Anna Månsson Himmel och JORD - hållbar hälsa Marianne Ljungström – Formcraft, Hajstorp slusscafé och vandrarhem Ulla Adamsson – Ullabo Agneta Smedberg – Hairstyle Therese Larsson – Tess of Sweden Jennifer Andersson – Jennifers veterinärtjänst Yvonne Brånfelt – Restaurang Prästgården Emilia Brånfelt – Restaurang Prästgården Malin Lindblad – EkoLind Ellinor – Elliz hårmode Marianne Persson - Mariannes massage Evelina Adenvall Salong E Evelina Borglin Salong E
  116 av 200 Underskrifter
  Skapad av Josefine Olsson
 • Sluta isolera vår landsbygd - Rädda busstrafiken!
  Levnadskostnaderna för familjer är högre än någonsin. Bensin- och dieselpriserna stiger regelbundet över 20 resp. 25kr/litern. Under rådande förhållanden är bussen en nödvändighet för att många av de människor som bor på landsbygden ska kunna ha ett drägligt liv. Begränsad möjlighet till resa försämrar jobb- och studiemöjligheter, inte minst för unga och ekonomiskt utsatta som inte klarar av tätorternas vansinnigt höga bostadspriser. Så kan vi inte ha det. Att leva på landsbygden måste få vara ett rimligt val och inte ett straff för dålig socioekonomisk status. Detta är ett mångbottnat problem som kräver flera lösningar, men kollektivtrafiken är utan tvekan en av de viktigaste pusselbitarna för en levande landsbygd. Sluta bortprioritera och isolera oss. Rädda vår kollektivtrafik.
  122 av 200 Underskrifter
  Skapad av Noah Deutschmann
 • Kämpa för de boende och personalen på Annedals Vård- och Omsorgsboende
  I Göteborgs kommun finns "Värdighetsgarantier för vård- och omsorgsboenden" och detta eventuella hastiga beslut om flytt strider mot flertalet punkter så som att boende ska vara dessa för att nämna några: - Trygg med våra medarbetare - Vi planerar tillsammans - Respektfullt bemötande - Värdighetsgarantier för just dig
  533 av 600 Underskrifter
  Skapad av Victoria Tötterström
 • En uppfräschning av Melodifestivalen!
  Håller du med om att Melodifestivalen har blivit för förutsägbar och tråkig? En känsla som av att musiken inte står i centrum? Skriv då gärna under denna namninsamling!
  5 av 100 Underskrifter
  Skapad av Henning Wickström