• Sparka homofoben Björn Söder
  Björn Söder har alltid varit homofob. Han har sedan tidigare kallat homosexuella för avarter och jämfört det med tidelag och pedofili. Nu 2023 säger han att statsministern och riksdagens talman legitimerar pedofili då Norlén öppningstalade och Kristersson stöder Pride. SD kallar Söders agerande förståeligt och attackerar Pride Stockholm som arrangerar Pride. Björn Söder är en mycket mäktig sverigedemokrat. Endast folkliga protester stoppade honom från att bli talman. Istället gav L, M och KD honom ordförandeskapet för Sveriges delegation till OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. OSSE jobbar för förebygga konflikter och skydda mänskliga rättigheter. Varje gång Söder kränker HBTQ-personers rättigheter gör han det med L, M och KD:s mandat och goda vilja. Nu måste Ulf Kristersson som är ytterst ansvarig för Tidöavtalet sparka Björn Söder från ordförandeskapet för Sveriges OSSE-delegation. Källor: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/KnRLq6/bjorn-soder-sd-om-pride-kopplingar-till-pedofili https://www.etc.se/inrikes/bjoern-soeder-statsministern-legitimerar-pedofili
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av MittSkifte - mer än en namninsamling Picture
 • Bevara Rissne Ängar
  Med denna namninsamling vill jag sprida information om Balders byggplaner på Rissne Ängar och hoppas att Sundbybergs Stad ska tänka om sitt godkännande av detta bygge.
  246 av 300 Underskrifter
  Skapad av Louise Lönnblad
 • Karin Wanngård vi vill betala - låt oss slippa nedskärningar i skolan!
  Under våren har skolorna i Stockholm stad larmat om att de behövs ca 250-500 miljoner extra per år de kommande åren om vi vill undvika att en betydande andel av både lärare och elevhälsopersonal får lämna sina jobb. Kommunledningen bedömer i dagsläget inte att det kommer finnas något budgetutrymme att täcka dessa ökade kostnader så uppsägningar är redan på gång. De planerade nedskärningarna kommer leda till ett fattigare Stockholm. Barn som inte klarar skolan väljer ofta bort att gå dit och blir i värsta fall kriminella. Priset för detta får vi betala både i lidande och pengar. När duktig och inarbetad skolpersonal sägs upp eller blir utbränd, behöver vi inse att det kommer kosta mer att återställa kvalitén än det hade gjort att behålla den. Ca 70 kr mer i månaden under denna mandatperiod är en billig försäkring mot de framtida kostnader som en nedskärning på skolan skulle föra med sig. Bor du i Stockholm stad och vill vara med och stoppa dumsnåla besparingar på stadens skolor - skriv under här för att uppmana våra folkvalda att våga höja kommunalskatten.
  299 av 300 Underskrifter
  Skapad av Vide Karlsson Picture
 • Stöldsäkrare cykelparkeringar i alla kommunala skolor i Uppsala
  1. Miljövänligare alternativ Istället för att folk hade fått skjuts ut av sina föräldrar kan de ta sig fram av sig självt med cykel vilket är ett miljöneutralt transportmedel samt det mest energisnålaste transportmedlet. 2.Hälsosamt med cykel Att cykla är inte bara miljösmart det är också bra för hälsan, cykling gör så att man förbättrar sin ämnesomsättning, ökar blodtillförseln till hjärnan och att bibehålla sina muskler. 3.Säkrare cykelställ Med våran plan att införa säkrare och bättre cykelställ så kommer flera känna sig trygga i att lämna sin cykel låst utan att någon kommer kunna ta den. Om fler blir tryggare kommer fler att cykla. Desto mer människor som cyklar desto bättre för miljön blir det. 4.Spara tid/gratis En av de bättre grejerna med att cykla är att det inte kostar några pengar jämfört med bil eller buss. Inom kortare avstånd så går det även oftast snabbare att ta sig fram jämfört med andra transportmedel. Eftersom att det är kostnadsfritt att cykla kan du ta dig till aktiviteter, vänner och familj utan att betala en ända krona. Därför önskar vi på barnombudet Uppsala kommun att införa bättre och säkrare cykelställ vid kommunala skolor så att alla kan utnyttja de saker som blev nämnda.
  27 av 100 Underskrifter
  Skapad av Joel MerCykel_2023
 • Gratis Sommarbusskort för Uppsalas ungdomar
  - Minskad segregation De som bor i Uppsalas förorter och inte har råd att ta bussen eller vars föräldrar inte har möjlighet att skjutsa fram och tillbaka blir oftast fast i sitt bostadsområde. Samma sak för de som bor långt ute på landet. Det innebär att de inte kan delta i aktiviteter eller sociala sammankomster vilket förhindrar möten mellan unga från olika områden av Uppsala. - Buss är ett miljövänligare alternativ Istället för att föräldrarna ska skjutsa så kan ungdomarna själva ta sig dit de ska. Ungdomar som vanligtvis väljer moped, epa-traktor eller bil kanske istället väljer buss. - Tryggare & Säkrare Många unga upplever kollektivtrafik som ett säkrare transportmedel än t.ex. moped, elsparkcyklar osv, särskilt sent på kvällen då det är mörkt och otryggt. Elsparkcyklar används ofta av ungdomar och har lett till flera skador. Buss hade kunnat ersätta elsparkcyklarna för många och därmed minska antal skador i trafiken. - Fler deltar i aktiviteter I nuläget erbjuder Uppsala kommun flertal aktiviteter som rubriceras som "gratis". Detta stämmer delvis, men inte för de som måsta betala 40 kr bara för att kunna ta sig till och från. Satsningarna på "gratis" sommaraktiviteter förlorar sin poäng om man ändå måste betala. Att transportpriset avskräcker kan leda till mindre deltagande. - Hemmasittande, Sociala medier och Psykisk ohälsa Att inte kunna ta sig till aktiviteter och vänner innebär att unga blir fast hemma och rastlösa. Högstadieelever är de främsta användarna av sociala medier vilket har stora konsekvenser för deras psykiska mående. Att då kunna ta sig runt och hitta på saker kan minska skärmtiden på sociala medier. Under sommarloven ökar barns samtal till Bris. Sommarlovet är mycket svårt för de barn som har det jobbigt hemma och behöver få komma iväg från hemmet. Ett gratis sommarbusskort kan hjälpa. Resultaten av 2018 års sommarbusskort var mycket positiva. Tjuvåkningar och konflikter minskade vilket bidrog till en lugnare och säkrare arbetsplats för chaufförerna. Inga tecken på att busskorten missbrukades som tidsfördriv hittades. I bl.a. Stockholm och Göteborg har man valt att behålla sommarkortet permanent vilket är mycket uppskattat. Vi ber nu trafik- och samhällsutvecklingsnämnden att följa deras exempel och satsa på Uppsalas unga.
  1 785 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Märta Arnqvist
 • Telefonsamtalen till socialkontoren måste spelas in för att öka rättssäkerheten
  Sverige skall vara en rättssäker stat. Både socialtjänstens klienter och personal är utsatta för en dålig rättssäkerhet. Som via inspelade telefonsamtal måste förbättras.
  609 av 800 Underskrifter
  Skapad av Maria Rennerstam
 • Höj lägstanivån för A-kassa och aktivitetsstöd!
  Vi behöver vara många för att kunna påverka politikerna. Jag vat att många håller med mig men tyvärr drar sig folk för att diskutera detta och den som öppet kritiserar systemet blir alltför ofta skuldbelagd. Dålig ekonomi är dåligt för hälsan vilket allvarligt kan påverka förmågan till att söka, få och behålla ett arbete.
  36 av 100 Underskrifter
  Skapad av Linda Åkesson
 • Avskaffa monarkin!
  Vi vill ha demokrati - på riktigt. Medborgarna ska välja statsmaktens utövare och representanter. Rätten att representera dig kan ingen ärva, den är din att ge.
  4 167 av 5 000 Underskrifter
  Skapad av Republikanska föreningen Picture
 • Rädda Adnan från utvisning, från att riskera livet varje dag.
  Vi måste visa att Sverige är ett land där vi står upp för mänskliga rättigheter. Visa att Sverige är ett land där det finns en framtid. Skriv under för att rädda våran älskade Adnan och ge honom en framtid, ge honom hopp. Ta inte Adnan från hans hem och från hans familj. Vi måste visa att det är fel att ta människor ifrån deras hem. Ifrån ett liv de byggt upp under flera år. Tillsammans kan vi kämpa för att göra skillnad i Adnans liv.
  17 887 av 20 000 Underskrifter
  Skapad av Saga Andersson
 • Förbjud hårt spända nosgrimmor!
  Vi måste ta hästarnas välfärd på allvar och sätta deras hälsa i första rummet. Spända nosgrimmor är inte bara smärtsamt, det hindrar även deras andning. Vi kan inte låta tävlingsresultat och prisrosetter stå över hästarnas välfärd, oavsett det gäller glada amatörer eller den professionella eliten!
  19 466 av 20 000 Underskrifter
  Skapad av Hanna Fernström
 • Upprop till stöd för Kulturreservatets folkhögskola
  För med Kulturreservatets folkhögskola försvinner   • En skola med 70-80 deltagare som studerar svenska, grundskola, gymnasium, kultur och landsbygdutveckling. • 8 engagerade lärare och skolledning som får söka sig annat arbete. • Ett 40-tal öppna program, teaterföreställningar och seminarier varje år.   Skolan försvinner också ur projekt, ur regionala och internationella samarbeten och kan inte längre vara en drivande kraft i dessa. Skolan kan heller inte längre ansvara för samordning mellan studieförbund och vuxenutbildning. Skolan kan inte längre bidra till att stärka människors vilja till kunskap. Eller utgöra socialt stöd. Eller bygga mötesplatser på landsbygden.   Det är säkert uppenbart för de flesta. Sedan finns det några saker man kanske tänker mindre på:   • När skolan försvinner slutar morgonbussen från Skinnskatteberg till Riddarhyttan att gå. • När skolan försvinner går inte längre några deltagare uppför backen och ingen går ner till affären och köper matlåda. • När skolan försvinner, försvinner skolexpeditionen som hjälpt folk i byn med smått och stort. • När skolan försvinner, blir det färre som nås av kommunens program, för färre personer kommer att tipsa om det. • När skolan försvinner, försvinner möjligheten till samordning mellan verksamheter som exempelvis RSK:s barn- och ungdomsfotboll, gitarrundervisningen och framför allt den fina samverkan med förskolan Ekorren där det funnits en levande växelverkan mellan verksamheterna. • När skolan försvinner är frågan hur det blir med gräsklippning och skötsel av och runt lokalerna. • När skolan försvinner finns det inte längre någon som vattnar blommor och grönsaker. • När skolan försvinner, försvinner utrustning; bord, stolar, soffor, köksutrusning och inte minst skolans bibliotek. • När skolan försvinner släcks alla lampor och värmen skruvas ned på 10 grader. • När skolan försvinner, så ställs klockorna på noll och ansvaret som skolan tagit måste delas ut på andra eller lämnas för vinden. Därför kräver vi genom detta upprop   • En saklig och rättvis prövning av Kulturreservatets folkhögskola • Att Kulturreservatets folkhögskola får chansen att finna kvar för att minska ubildningsklyftor och för en vital och levande landsbygd!
  617 av 800 Underskrifter
  Skapad av Julie Paule
 • Ökad säkerhet i Heljered!
  Tycker även du/ni att en förändring i form av högre säkerhet på Heljereds Byväg bör ske med ökad trygghet för våra barn som slutresultat så skriv på. Ju fler vi är, desto mer kan vi påverka. Väl mött // Jimmy Björklund
  128 av 200 Underskrifter
  Skapad av Jimmy Björklund