• Rädda Buss 168!
  Rädda Buss 168! Den binder samman två stadsdelar - som utan bussen totalt skulle tappa kontakten med varandra. Förmodligen den mest prisvärda integrations-reformen "ever"! RÄDDA BUSS 168!
  1 076 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Per Egland
 • Stoppa den ogenomtänkta neddragningen av buss 71
  Bussförbindelsen med buss 71 från Jarlaberg är viktig för alla boende här för att smidigt kunna ta sig till Sickla eller söder, samt är en viktig länk för att vidare kunna byta till andra kollektiva färdmedel såsom tvärbana, tunnelbana och pendeltåg. Många har sin arbetsplats eller skola längs 71:ans linje och behöver kunna ta sig fram och tillbaka på ett smidigt sätt morgon och kväll. Om 71:an försvinner tas möjligheten bort för de som inte har bil, inte kan eller vill använda sig av bil för att ta sig till Sickla köpcenter, Bauhaus, vårdinrättningar, djurkliniker bland annat. Flera av boende i Jarlaberg är äldre och har svårt att ta till affärerna särskilt efter att Tempo stängde i Jarlaberg. Att ta sig på en buss i Jarlaberg för att sedan behöva gå av för bussbyte är inte heller så lätt med eventuella rullatorer, barnvagnar och matkassar. I dag passerar 71:an bland annat dessa hållplatser: Nacka strand: Här finns skolor, arbetsplatser, mässor etc. Nacka Forum: Arbetsplatser, köpcenter, vårdcentral, tandläkare med mera. Planiavägen: Den nya fina badplatsen vid Järlasjön, veterinär, vårdcentral, skolor. Sickla köpkvarter: Arbetsplatser, köpcenter vårdcentral, tandläkare. Sickla allé: Bauhaus med mera. Sickla udde: Möjlighet att byta till Tvärbanan. Vid konserter vid Globen och Solna är detta en ypperlig väg att ta sig till och från Nacka/Sickla. Möjlighet även med byte från tvärbana till pendeltåg vid Årstaberg. Man kan även byta till buss 74 som går till södra/västra delen av söder och via SÖS. Allt detta innebär en effektiv och uppskattad alternativväg för att minska/slippa trängsel vid Slussen och Centralen. Nackas och Jarlabergs befolkning växer idag i mycket snabb takt med ökat bostadsbyggande. Att dra ner på bussarna och kommunikationer verkar högst ogenomtänkt innan tunnelbanan är på plats och kommer leda till ökad trängsel på övriga bussar samt innebära sämre kollektivtrafik för resenärerna.
  2 733 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Linn Thörnell
 • Uppdrag skolbussar
  Vi har ingen möjlighet att ta oss till jobben och samla in pengar och det underlättar väldigt mycket att få låna kommunens fordon som vi fick göra förut. Verksamhetschef och rektor kommer med olika anledningar till att vi inte får använda kommun fordonen som inte står i riktlinjerna de har skickat ut. Vi vill jätte gärna kunna samla in pengar för att åka till ett krisdrabbat land och studera kriserna. även kunna ge utbildning till folk om HLR så att personer får förståelse inom det och ha möjlighet att rädda en annan människas liv.
  339 av 400 Underskrifter
  Skapad av Elin Blomkvist
 • Vi röstar för alternativ "Nya Statt" - Namninsamling
  - Gropen behöver bebyggas snarast för att inrama torget - Nya Statt går att bygga redan 2025, om bygglov m.m. godkänns. - Småstadskaraktären bibehålls i centrum i enlighet med Enköpings fördjupade översiktsplan från 2018 -05-18 - Trähus och trädgård ökar den miljövänliga utvecklingen och ger minsta möjliga klimatpåverkan, se Enköpings framtidsvision 2030. - Vårt förslag för "Nya Statt" innehåller en väl avvägd andel Hotell och Restaurang för ökad aktivitet kring torget. - "Nya Statt" är ett lokalt alternativ AV Enköpingsbor FÖR Enköpingsbor Vi gör det tillsammans, och vi vet vad vi får! Stötta oss och skriv under! https://www.enahabo.se/enkoping/de-vill-bygga-nytt-stadshotell-i-enkoping/237345
  2 041 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Skeberga Gård
 • Lekplats till Gottskär/ Draget!
  Främja fysisk som såväl social kontakt!
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av elin rose
 • Bevara skogen vid Onkijärvi
  För att visa ditt stöd för det medborgarförslag som vi lämnar in. Du behöver inte vara skriven i kommunen för att stötta förslaget, utan det räcker att du har en koppling till Onkijärvi på något sätt.
  155 av 200 Underskrifter
  Skapad av Marie Persson
 • Rädda Killebergsskolan!
  Killebergsskolan är idag en välfungerande skola, där både elever, personal och vårdnadshavare trivs. Skolan har den lilla skolans fördelar där alla känner alla, med den trygghet det innebär. Skolan har lägst frånvaro av alla skolor i Osby kommun. Det är viktigt att det finns valmöjlighet i kommunen, att det finns mindre skolor för dem som önskar det. Många är vi som valt att bosätta oss i Killeberg för att det finns en bra F-6 skola. Skolan är en förutsättning för att familjer ska vilja bosätta sig i Killeberg med omnejd. Försvinner del av skolan finns en stor risk att familjer lämnar bygden, och framför allt kommer inga nya flytta hit. De stora investeringar som gjorts i ny förskola och nya tomter, samt allt arbete som lagts på att planera, projektera och markbereda för ny grundskola, får ses som bortkastade skattepengar. Vad händer med Killeberg om halva skolan läggs ner?
  987 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Killebergs Föräldraförening
 • Vi kräver misstroendeförklaring mot regeringen!
  Regeringen godkänner diskriminering av flyktingar och vill instifta angiverilagar som på Hitlers tid - på order av SD. Vi kan inte låta denna inkompetenta, maktgalna regering fortsätta hållas. Vi måste stoppa dem innan de gör något ännu värre. Vilken grupp kommer de att diskriminera nästa gång?
  147 av 200 Underskrifter
  Skapad av Maria Hammarström
 • Rädda vår räddningstjänst -Osby kommun
  Räddningstjänsten är en av de viktigaste delarna i ett tryggt samhälle. Om ditt hus stod i lågor skulle du då inte vilja att dom kom dit med full styrka?
  853 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Caroline Persson
 • Tillsammans för Musse!
  Musse Malke, en folkkär och godhjärtad profil, tillika vinnare av priset ”Årets företagare” i Vilhelmina har hamnat i kläm mellan regler, paragrafer, lagar och enskilda handläggare hos Migrationsverket! Sedan några dagar sitter nämligen en av Vilhelminas största profiler i förvar på Migrationsverkets återvandringsenhet för att utvisas efter 16 år i Sverige. Hela Vilhelminas bygd är upprörda över detta och kräver att Migrationsverket omprövar sitt beslut och ger Musse permanent uppehållstillstånd. Vi vill att han får komma hem igen! Det här är ett övergrepp på vår folksjäl och på en person som med vänlighet, flit och givmildhet har byggt sig en framtid här, trots att så mycket har varit emot honom. När han nu så bryskt har kastats till marken vill vi hjälpa honom på fötter igen. Hjälp till och skriv på!
  4 321 av 5 000 Underskrifter
  Skapad av Noomi Sundström Picture
 • Stoppa kommunstyrelsens omoraliska beslut att upphäva Försäljningen av Tärnö
  Peter och Malin har gjort allt enligt boken och vi som varit på Tärnö i många år kan ju skriva under på att de om några har verkat för ett rikt och hållbart turistliv och ett mycket vackrare Tärnö. Det är ett fåtal bakåtsträvare som har påverkat politikerna och här måste vi dra en gräns och visa var Karlshamn och dess besökare egentligen tycker!
  669 av 800 Underskrifter
  Skapad av Daniel Vadestrid
 • Förbättra luftkvaliteten på Linnégatan i Göteborg
  Människor bor i städer och det ska ej innebära att de har sämre förutsättningar för hälsosamma liv.
  98 av 100 Underskrifter
  Skapad av Linnea