• Påverka hur AI påverkar dig!
  Alla som påverkas av ett beslutsfattande bör ha rätt att få vara med i bestämmandet av det. Vi ser att det ligger i alla studenters bästa intresse att vara med att påverka sin utbildning och att inga viktiga beslut tas över våra huvuden.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ella Barnfield
 • Stoppa privatiseringen av personlig assistans!
  För att stötta oss anställda och våra brukare som annars riskerar att förlora sin trygghet och deras personal.
  283 av 300 Underskrifter
  Skapad av Sofia Benzia
 • Behåll nösnäs klasserna 22ekc, 22ekb & 22eka
  Stå upp för vårt missnöje! Studera och ta studenten med den klass man känner och känner sig trygg i vilket blir studiemotiverade
  53 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anonym Nösnäselev
 • Fritids och skola åk F-6 skall finnas på Skaftö!
  Barnen på Skaftö är öns framtid!
  566 av 600 Underskrifter
  Skapad av Victoria Pettersson
 • Ge Murhaf och hans familj uppehållstillstånd!
  Enligt en kartläggning från UNHCR 2021 finns det cirka 30 000 personer som lever statslösa i Sverige. Sveriges regering vill ytterligare strama åt den redan strama migrationspolitiken. I april 2023 gick vår regering ut med att de drivit igenom ett paradigmskifte som man motiverar med: ”Antalet asylsökande ska väsentligt minska med beaktande av Sveriges internationella åtaganden. Fusk och missbruk kopplat till arbetskraftsinvandring ska stoppas och skuggsamhället bekämpas”. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sveriges-nya-migrationspolitik/ Det är inte bara Murhaf och hans familj som drabbas av Sveriges migrationspolitik. Denna namninsamling rör alla som påverkas av asyl- och migrationspolitiken. Om vi får tillräckligt många underskrifter kanske våra politiker känner sig tvungna att lyssna på oss. Sveriges asylpolitik är inhuman!
  26 132 av 30 000 Underskrifter
  Skapad av Nattalie Ström Bunpuckdee Picture
 • Stoppa plundringen - Vinsterna från kraften till landsbygden!
  Under hundratals år har Sveriges landsbygder försett hela landet med viktiga resurser som mat, energi, skog och mineraler. Utbyggnaden av vattenkraft och gruvor orsakar olägenheter och sår. Med klimatomställningen förväntas uttaget av naturresurser öka dramatiskt, främst i Norrland. Detta ska tydligen ännu en gång göras utan någon rimlig ersättning till de områden som tillhandahåller resurserna. I den statliga utredningen Värdet av vinden (SOU 2023:18) finns inga förslag som ger en verklig vinstdelning till dessa områden. Vi protesterar mot det ojämlika förhållandet, där folk förväntas acceptera priset av förstörd natur och fiskevatten, minskade möjligheter för besöksnäring och företagande utan rimlig ersättning. Vi kräver ekonomisk kompensation för landsbygdens bidrag till det framtida fossilfria och hållbara samhället. Till exempel genom att fastighetsskatt för energianläggningar hanteras i de bygder där de ligger. Ett lämpligt riktmärke är grannlandet Finland där kommunerna får drygt 200 000 kronor per vindkraftverk och år. Utred hur även vinster från gruvbrytning och skog skall bidra till en utveckling av landsbygden. Förra regeringen la band på utredningen genom att utesluta förslag kring skatter. Nuvarande regeringen begränsade utredningen ännu mer genom att även utesluta statligt stöd. I själva utredningen konstateras det: ”Vad gäller kommunen är vår slutsats: Tillräckliga incitament för att väsentligt öka kommunernas tillstyrkan bara kan uppnås genom att land- och havsbaserad vindkraft i kommunen ger denna en intäkt. En sådan intäkt kan bara åstadkommas genom statlig finansiering eller beskattning. Inget av de alternativen är dock, utifrån våra direktiv, möjliga att föreslå.” (https://regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/04/sou-202318/ )
  164 av 200 Underskrifter
  Skapad av Ellie Cijvat
 • Låt biblioteket i Vänge vara kvar!
  Biblioteket gynnar väldigt många människor som bor i Vänge och omnejd, barn som vuxna. De människor som ej kan ta sig in till stan för att låna böcker, hur ska de göra? Det är även viktigt för barn och ungdomar att läsa böcker för att utveckla sin läsförmåga och inte enbart läsa från en skärm!
  907 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Jessica Wiexén
 • Ompröva beslutet att tvångsförflytta kommunmedborgare med funktionsvariationer!
  De flesta av de här personerna har bott på Staffansgården hela sina vuxna liv: i 47, 42, 39 respektive 7 år. Här har de bott och arbetat, här har de vänner och personal som känner dem väl och vet vad de behöver. Att rycka upp dem från deras invanda miljö och tvinga dem att börja om i en ny miljö med ny personal som ska ta hand om dem, är grymt och omänskligt. Det är dessutom ett brott mot flera lagar och konventioner som Sverige har åtagit sig att följa.
  2 324 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Matti Remes
 • Hugg inte ner barnens "Stora skog"
  För barnens, naturens och framtidens skull
  158 av 200 Underskrifter
  Skapad av Emma Jansson
 • RÄDDA VITSIPPEKULLEN I ÅMÅL
  Många familjer får en försämrad boendemiljö, en förskola får sämre förutsättningar till lek o aktivitet utomhus. Mycket gamla träd tas bort. Centrumhandel påverkas än mer, befintliga företag får ytterligare konkurrans. Vem vinner i slutändan? Kommunens invånare?
  652 av 800 Underskrifter
  Skapad av Anna Tjus
 • Rädda våra tider!!
  VI VILL HA VÅRA ARBETSPASS KVAR SOM VI SJÄLVA KÄNNER ATT VI MÅR BRA AV! Varför ändra på något som fungerar bra? Ingen av oss klagar! Vi är sammanlagt 38 sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare som arbetar på ambulansen i Köping inom Region Västmanland. Från och med 1 oktober 2023 träder EU direktivet i kraft och möjligheten för oss att arbeta längre än 13 timmar kommer att försvinna. Vi måste vara lediga 11 timmar, s.k dygnsvila, innan vi går på nästa arbetspass. De tider vi trivs och mår bra av idag är ohälsosamt enligt Vårdförbundet och Kommunals tolkning av EU:s direktiv. Vi inom ambulanssjukvården delar inte denna åsikt och här nedan förklarar vi hur vi ser på saken: Valmöjligheten till att få påverka sina arbetstider är hälsofrämjande för varje individ. Arbetstider som man själv får påverka gör att personal trivs och då stärks arbetsinsatserna vilket i sin tur resulterar i att personal mår bra på sina arbetsplatser och kvarstannar. • Färre medarbetare (uppsägningar) kan leda till färre ambulanser eller ambulansbrist. Vill du att dina anhöriga ska få vänta flera timmar på en ambulans om den drabbas av en stroke eller ett hjärtstopp? • Kommer vi överhuvudtaget att kunna få ta ut fyra veckors semester under somrarna? Idag får vi arbeta övertid på somrarna för att täcka upp för varandra då vi inte har några vikarier. Alla behöver sin semester för återhämtning och det är hälsofrämjande. Denna tolkning som Kommunal och Vårdförbundet har gjort av EU:s direktiv gäller inte bara ambulanssjukvården utan den kommer även att påverka annan sjukvårdspersonal & Räddningstjänsten. Rädda våra tider!! Var med oss att påverka, för oss inom ambulanssjukvården i Sverige och för allmänheten! Anna Bergman & Pernilla Elmesiöö Ambulansen Köping
  565 av 600 Underskrifter
  Skapad av Pernilla Elmesiöö
 • Jag vill få hem min älskade lilla fru!
  Min välintegrerade fru har varit tvungen att lämna sitt hem, sin familj och sitt fasta jobb för ett slarvigt beslut från migrationsverket. Om vi kan ändra detta beslut kan det öppna vägen för andra som gärna vill bli en del av Sverige och bidra till ett fungerade samhälle och vår gemensamma välfärd. Migrationsverkets riktlinjer är för snäva och okänsliga för att stämma överens med sunt förnuft och landets bästa
  3 571 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Roger Henriksson