• Snuva inte pensionärerna och studenterna!
  Prisbasbelopp är det belopp som Svenska centralbyrån varje år räknar ut och används för att bland annat beräkna hur mycket garantipensionen och studiebidragen ska ligga på. Tanken med prisbasbeloppet är att det ska justeras utefter hur mycket inflation vi har. Just nu har Sverige knappt någon inflation, därför har priset på bensin och bolåneräntor gått ner väldigt mycket och och därmed sänks prisbasbeloppet. Men bolån och bensin är knappast utgifter som pensionärer som lever på garantipension eller studenter med studielån har. Däremot får de se sina bidrag sänkta, vilket självklart bara går ut över saker som inte har sjunkit i pris, typ mat. Därför måste regeringen nu se till att garantipensionen och studiebidragen höjs så att det kompenserar SCB:s sänkning av prisbasbeloppet. Källa: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/lagre-prisbasbelopp-drabbar-pensionarer-och-studenter
  177 av 200 Underskrifter
  Skapad av Anna Westberg Picture
 • Ropen skalla - sovmorgon till alla barn
  Utbildning är en av de viktigaste resurserna vi har för att utjämna samhället. Alldeles för länge har vi tvingat in alla barn i samma mall när forskningen visar att det är medfött hur morgonpigga vi är. Detta drabbar särskilt de barn som kommer från familjer med mindre resurser. Moderaterna har nu ett förslag som riktar mig till kommunerna och de vill att de moderatledda kommunerna ska gå före. Det är lovvärt men det räcker inte att dessa kommuner går före. Vi har inte råd att låta vår främsta tillgång få något annat än den bästa utbildningen vi kan ge dem. Skriv under för att sätta press på Fridolin att plocka upp Moderaternas förslag. Källor: http://www.svd.se/somnforskare-ger-m-ratt-lat-elever-sova-langre
  63 av 100 Underskrifter
  Skapad av Robin Zachari Picture
 • Låt Thar Al-Kofi få stanna i Sverige
  Thar al-Kofi, 35, har bott i Sverige i åtta år, han talar svenska obehindrat och har sedan tre år tillbaka ett fast jobb på Melleruds Skrot och Maskin AB, ett jobb som flera svenskar säkerligen inte skulle vilja ha, men även med dessa meriter får han inte stanna kvar, Migrationsverket har nämligen beslutat att Thar ska utvisas tillbaka till Irak, de vill alltså att han ska boka en biljett direkt till döden. GT skrev redan 2010 om Thar al-Kofi, en konstnär som flydde från Bagdad efter att hans närmaste vänner blivit avrättade. En vecka innan dådet hade Thar själv blivit misshandlad och knivhuggen i huvudet av maskerade män som inte gillade hans yrke eller sätt att leva. Thar och hans advokat har lämnat in nya dokument som bevisar att han hotas till livet i Irak. Dokumenten kommer från den irakiska polismyndigheten och bekräftar det som Thar tidigare har berättat om hur hans närmaste vänner mördades 2004, detta skriver Ttela som har tagit del av dokumenten. Migrationsverket öppnade fallet för en omprövning men beslutet om utvisning står fast eftersom man inte anser att de nya uppgifterna är tillräckliga. Thar berättar själv att han inte kan komma med mer papper. De senaste dokumenten kommer från polisen i Irak och han har kämpat för att kunna hämta dem och det tog väldigt lång tid. Det är oerhört svårt att kontakta polisen nere i Irak och han har ingen aning om hur han ska kunna lösa det här. Nu har Migrationsverket även dragit in Thars arbetstillstånd och lämnat över ärendet till polisen eftersom de, enligt Ttela, ”bedömer att tvång är nödvändigt för att genomföra utvisningen”. Enligt ansvarig för Migrationsverkets presstjänst är brist på samarbete från den utvisade personen oftast också anledningen till att personer får sitt arbetstillstånd indraget. ”En person som har fått ett utvisningsbeslut kan fortsätta arbeta under tiden, så länge personen medverkar och samarbetar med Migrationsverket. Men om personen inte gör det så kan arbetstillståndet dras in.” Thar menar att han gör vad han kan för att vara Migrationsverket till lags. ”Jag försöker samarbeta med Migrationsverket. Jag kommer alltid när de kallar mig och jag har varit där fler gånger än vad jag kan räkna till”
  6 565 av 7 000 Underskrifter
  Skapad av Zannq Persson
 • Barn ska inte dö i magen på sin mamma
  Minskade fosterrörelser (att ett foster rör sig mindre i magen än perioden eller dagen innan) har länge ansetts vara normalt, likaså att fostret rör sig mindre i magen mot slutet av graviditeten. Detta var dock aldrig sant, utan är en myt sprungen från felaktiga tolkningar av en gammal studie. Sedan hösten 2012 har man vetat om att minskade fosterrörelser aldrig varit normalt, oavsett var i graviditeten det inträffar. Man vet också att om gravida kvinnor söker vård i tid för minskade fosterrörelser ökar möjligheterna att rädda ett barn som är i behov av att bli räddat avsevärt. Men ingen informerar om detta. Ingen berättar för gravida kvinnor vad som gäller, och när man bör söka vård. Socialstyrelsen har jobbat med riktlinjer för minskade fosterrörelser i snart tre år, och mest sannolikt kommer de inte innefatta hur man ska sprida informationen kring vad som är normalt och vad som inte är normalt. Studier visar att 60% av de som förlorat barn och deltog i studien kände på sig att något var fel, men inte sökte vård i tid. Detta måste vi ändra på. Vi vill att Gabriel Wikström, de vårdansvariga i regionerna, och Socialstyrelsen använder en del av de avsatta pengarna till att informera om minskade fosterrörelser och på så vis minska det antalet barn som varje år dör i intrauterin fosterdöd. Varför tycker vi detta är viktigt? För vår son, Levi, dog i graviditetsvecka 38 till följd av en äkta knut på navelsträngen. Tänk er som en knut på navelsträngen som blir hårdare och hårdare, och till slut stryper tillförseln av blod till fostret. Tiden innan han dog upplevde vi minskade fosterrörelser, utan kunskapen om att det är ett tecken på att det finns en risk att inte allt står rätt till i magen. Hade vi vetat vad minskade fosterrörelser var, och vad vi skulle göra, finns chansen att Levi varit vid liv idag. Så detta är för Levi, och alla andra barn som förtjänar möjligheten till ett liv. Gå gärna in på vår sida http://www.räddaettbarn.nu för fler sätt att visa ditt stöd. Tack!
  574 av 600 Underskrifter
 • Vi kräver en patientförsäkring som fungerar
  Löf är ett ömsesidigt bolag som försäkrar landstingens och regionernas ansvar gentemot patienter som skadas i samband med hälso-, sjuk- och tandvård. Sveriges landsting och Regioner är ägare av Löf således finansierat med skattemedel. Vi kräver att politiker,LÖF och medicinska rådgivare tar sitt ansvar och ger oss en försäkring som fungerar och gör sakliga och objektiva utredningar vid anmälan om patientskada så att drabbade får rätt ersättning.
  170 av 200 Underskrifter
  Skapad av Ulla Nihtinen
 • Ta tillbaka pengaskapandet från bankerna
  Idag finns bara omkring 7% av dagens pengar på riktigt. I sedlar och mynt. Resten finns bara i datorer. Skapade av privata banker genom lån till dig och mig. Hur kan vi tillåta bankerna att låna ut något dom inte har och dessutom ta ränta på det? Det är djupt odemokratiskt att ge en privat aktör en sådan enorm konkurrensfördel. Återför penningskapandet till oss.
  349 av 400 Underskrifter
  Skapad av Adam Blomgren
 • “Det är bara inbillning – det är omöjligt att ha så ont vid mens.”
  Endometrios är en kronisk sjukdom och den tredje vanligaste bland personer med livmoder. Cirka 200 000 personer i Sverige uppskattas lida av sjukdomen. Det innebär en tiondel av alla i fertil ålder. Trots detta är sjukdomen svårupptäckt och det tar ofta lång tid att få en korrekt diagnos. Patienter är därför ofta fel- eller obehandlade i många år innan de får rätt diagnos. Idag upplever många patienter att deras sjukdomstillstånd inte tas på allvar när de väl kommer i kontakt med sjukvården. Mötet resulterar istället i att patienten känner sig klassad som ”inbillningssjuk” och tvingas därför att själv bli den som utreder sitt tillstånd. Detta förhållande är något som inte bara resulterar i en misstro mot vården utan även försämrar patientens tillit för sin egen upplevelse av sjukdomen. Idag tar det vanligtvis 5-10 år för att ställa korrekt diagnos på en endometriospatient. När rätt diagnos uteblir ges inte heller rätt behandling, vilket leder till onödigt lidande och ytterligare försvårande komplikationer – vanligt är sammanväxningar mellan, och skador på, inre organ såsom äggstockar, urinblåsa och tarmar. Utöver detta är nervsmärtor, svårigheter att bli gravid och bestående smärta vid samlag vanligt förekommande. Detta är bara några exempel på vad endometrios kan orsaka … Sverige ligger för närvarande flera år efter andra jämförbara länder, t.ex. Danmark, när det gäller forskning och kunskapsutveckling om endometrios. Detta beror på nämnda brister i vården men det beror också på att för få endeometrioscenter etablerats i landet. Forskning om sjukdomen är lågt prioriterad och det är svårt att få forskningsmedel även när engagemang finns. Avsaknaden av nationella riktlinjer och ett erkännande av sjukdomen gör att människor blir sjukare än vad de behöver bli. 2011 inträffade det första kända dödsfallet i Sverige till följd av endometrios. Vi accepterar inte att endometrios fortfarande ses som ett “ointressant kvinnoproblem” och inte som en sjukdom år 2015. Vi kräver förändring nu. Vi vill att: - Socialstyrelsen erkänner endometrios som en folksjukdom. Att nödvändiga nationella riktlinjer sätts upp för att kunna säkerställa rätt vård i hela Sverige! Konkreta riktlinjer med särskilda krav på kunskap inom vården. - Särskilt forskningsstöd skall ges för att hitta både orsak och symptom för endometrios – och i det långa loppet hitta bättre behandlingsmetoder. - Endometrios ska vara en obligatorisk del av sexualundervisningen i skolan. Unga måste få kunskap om sjukdomen och därmed kunna få rätt vård i tid. Det ska finnas tillgänglig information och kunskap hos skolhälsovården, gynekologer, ungdomsmottagningar och kvinnoavdelningar över hela landet. Skriv under och hjälp oss att höras! /Maria Henriksson, Period, i samarbete med Endometriosföreningen Sverige, Endometriosforum Sverige, Endometrios i Sverige, Mensen, Medsystrar, 2.6miljonerklubben
  24 522 av 25 000 Underskrifter
  Skapad av Maria Henriksson Picture
 • Stoppa iPhone-avgiften
  Telefonen tillhör den digitala allmännyttan men om en särskild iPhoneavgift införs kommer den digitala klyftan vidgas ytterligare efter Svea Hovrätts dom till Copy Swedens fördel. Användare som twittrar, facebookar och mailar kommer även de vara tvungna att betala för en dyrare telefon i framtiden. Självklart ska den som komponerat ett verk kunna få ersättning för detta. Men denna avgift hindrar innovationer så som Spotify i förlängningen eftersom marknaden blir mindre för de många människorna att ha en smart telefon. Källa: http://www.dn.se/ekonomi/iphoneanvandare-far-betala-extra-till-kompositorer/
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Robin Zachari Picture
 • Tafsa inte på aborträtten
  Efter decennier av kamp infördes den nuvarande abortlagstifningen 1974. I 40 år har den varit ett skydd för kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar. Nu föreslår Kristdemokraternas nya partiledare Ebba Busch Thor att intentionerna med denna lag ska kunna kringgås. Ebba Busch Thors förslag är att vårdpersonal ska kunna vägra att utföra den vård som kvinnan önskar. Detta är inget annat är en lagligt sanktionerad vårdvägran. Om förslaget skulle gå igenom kommer det få konsekvenser för den som söker vård. Den måste fundera över om representanten för vården dömer henne och hennes val på den privata moralens grund - så kan vi inte ha det. Tafsa inte på aborträtten Ebba Busch Thor. Till resten av Sveriges partiledare säger jag: stå upp för aborträtten. Fotocredd: Frankie Fouganthin, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Läs mer: https://www.expressen.se/nyheter/eu-valet-2019/busch-thor-gast-i-bara-politik http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20690230.ab Bildkälla: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EPP_Congress_Madrid_-_22_October_(21759928033).jpg
  42 368 av 45 000 Underskrifter
  Skapad av Robin Zachari Picture
 • Behåll Stockholm Marathon fritt från rasism och diskriminering
  Marathon är en internationell sport och tävling. Nordisk löpning främjas inte av diskriminering och rasism utan genom internationell konkurrens. I tider när SD, diskriminering och rasism ökar i Sverige är det viktigt att stå upp för öppna tävlingar och rättvisa tävlingsprisregler för att främja en internationell sportslig marathon tradition. Låt Stockholm Marathon förbli en internationell fest i världsklass. http://www.expressen.se/sport/friidrott/kommer-ta-livet-av-stockholm-marathon/
  173 av 200 Underskrifter
  Skapad av Alexandra Esser
 • Släpp inte in TTIP i: Övertorneå kommun
  Vår älskade välfärd är hotad. Just nu förhandlas ett handelsavtal mellan USA och EU bakom stängda dörrar. Avtalet kallas TTIP och kan innebära ett hot mot vår välfärd. Läckor av det hemliga avtalet visar att Sverige kan komma stämmas av storbolag i särskilda direktörsdomstolar om vi vill återkommunalisera vår välfärd. Det riskerar bli en sorts tvångsprivatisering bakvägen. Det är orimligt att storbolag ska få rätten att diktera hur vår välfärd organiseras genom att stämma oss. Motståndet mot avtalet växer för varje dag och vi kan visa de som förhandlar avtalet att vi inte kommer acceptera att riskkapitalbolag ska få diktera hur vår välfärd organiseras. Låter det långsökt? När Slovakien förbjöd privata vinster i välfärden stämdes de i i en privat domstol och tvingades betala 22 miljoner € till ett holländskt försäkringsbolag. Om Sverige återkommunaliserar delar av välfärden kan samma sak hända oss. Det blir en tvångsprivatisering bakvägen som endast kan låsas upp med enorma summor. Det är våra kommuner som ska bestämma vhur vår välfärd ska organiseras - inte multinationella storbolag. Därför borde vi utropa vår kommun till en TTIP-fri zon! Källor: Katalys/Cogito, I frihandelns goda namn, http://static.katalys.org/uploads/report/pdf_color/18/katalys_no._19.pdf, se sid 31 Dagens Arena, TTIP hotar återkommunalisering av välfärden, http://www.dagensarena.se/innehall/ttip-hotar-aterkommunalisering-av-valfarden/ Skiftet, Gissa vilka som stämmer oss på pengar - ja det är storföretagen,http://skiftet.org/nyheter/2015/04/gissa-vilka-som-stammer-oss-pa-pengar-ja-det-ar-storforetagen
  2 av 100 Underskrifter
 • Släpp inte in TTIP i: Överkalix kommun
  Vår älskade välfärd är hotad. Just nu förhandlas ett handelsavtal mellan USA och EU bakom stängda dörrar. Avtalet kallas TTIP och kan innebära ett hot mot vår välfärd. Läckor av det hemliga avtalet visar att Sverige kan komma stämmas av storbolag i särskilda direktörsdomstolar om vi vill återkommunalisera vår välfärd. Det riskerar bli en sorts tvångsprivatisering bakvägen. Det är orimligt att storbolag ska få rätten att diktera hur vår välfärd organiseras genom att stämma oss. Motståndet mot avtalet växer för varje dag och vi kan visa de som förhandlar avtalet att vi inte kommer acceptera att riskkapitalbolag ska få diktera hur vår välfärd organiseras. Låter det långsökt? När Slovakien förbjöd privata vinster i välfärden stämdes de i i en privat domstol och tvingades betala 22 miljoner € till ett holländskt försäkringsbolag. Om Sverige återkommunaliserar delar av välfärden kan samma sak hända oss. Det blir en tvångsprivatisering bakvägen som endast kan låsas upp med enorma summor. Det är våra kommuner som ska bestämma vhur vår välfärd ska organiseras - inte multinationella storbolag. Därför borde vi utropa vår kommun till en TTIP-fri zon! Källor: Katalys/Cogito, I frihandelns goda namn, http://static.katalys.org/uploads/report/pdf_color/18/katalys_no._19.pdf, se sid 31 Dagens Arena, TTIP hotar återkommunalisering av välfärden, http://www.dagensarena.se/innehall/ttip-hotar-aterkommunalisering-av-valfarden/ Skiftet, Gissa vilka som stämmer oss på pengar - ja det är storföretagen,http://skiftet.org/nyheter/2015/04/gissa-vilka-som-stammer-oss-pa-pengar-ja-det-ar-storforetagen
  2 av 100 Underskrifter