• Rädda musikalcompaniet!
  För att ge ungdomar ett vettigt sammanhang. Vi ser inte samma gängbildningar här som i Sverige i övrigt, men det är bara en tidsfråga om man slår undan benen på en sådan viktig verksamhet.
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ulf Ekvall
 • VI VILL INTE ANGE!
  Förslaget skulle innebära att vårdpersonal tvingas ange papperslösa. Ett krav på infomationsplikt är oförenligt med grundläggande mänskliga rättigheter, barnkonventionen och strider mot våra yrkesetiska koder. Dessutom skapar en angiverilag en etiskt stress där sjukvårdspersonal kan tvingas välja mellan att bryta mot lagen eller att ange en människa. Sjuka människor som avstår vård på grund av rädsla riskerar att fara illa och samhället riskerar ett förtroendetapp för sjukvården.
  405 av 500 Underskrifter
  Skapad av Josephine Anker
 • Ny skatepark till Jönköping!
  Gör din röst hörd. Det är viktigt för ungdomars hälsa och psykiska hälsa.
  316 av 400 Underskrifter
  Skapad av Fanny Eskilsson
 • Skydda civilbefolkningen i Gaza!
  Det är en absolut, akut prioritet nu att pressa fram en vapenvila, att tillhandahålla skydd för civila och att tvinga Israel att tillåta införsel av akut humanitär hjälp, mat, vatten, medicinsk utrustning och elektricitet, till de 2,3 miljoner palestinier som är fångade i det belägrade Gaza. Att medvetet rikta in sig på civila, utföra oproportionerliga och urskillningslösa attacker som dödar och skadar civila, är krigsförbrytelser. Den israeliska ockupationsmakten såväl som palestinska väpnade grupper måste följa internationell rätt. Det internationella samfundet måste agera för att tvinga fram ett omedelbart eldupphör. Sedan den 8 oktober har Gazas befolkning utsatts för de mest intensiva, obevekliga och urskillningslösa israeliska bombattackerna någonsin, som riktas mot bostäder, skolor, sjukhus, sjukvårdspersonal, journalister och hela den civila infrastrukturen. Vi kräver att den svenska regeringen agerar kraftfullt för en omedelbar vapenvila i Gaza, skydd för den palestinska civilbefolkningen och införsel av akut humanitär hjälp, mat, vatten, medicinsk utrustning och elektricitet. Vi kräver att Sverige står upp för internationell rätt.
  44 834 av 45 000 Underskrifter
  Skapad av Palestinagrupperna i Sverige (PGS) Picture
 • Protest mot beslut att dra in rehabilitering i varmt klimat för reumatiker och neuropatienter
  Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne beslutar 2023-06-29 att ändra kriterierna för att kunna få behandlingsformen Rehabilitering i varmt klimat till att enbart omfatta vuxna personer med psoriasis. De som tidigare även beviljats behandlingen är personer med reumatism och personer som lider av vissa neurologiska sjukdomar. För med information om beslutet se webbprotokoll: skane.se/namndshandlingar/13104653/. Reumatikerdistriktet Skåne vill uppmärksamma att beslutet har fattats på felaktiga grunder. Rehabilitering i varmt klimat bidrar till att personer efter genomgången behandling mår bättre, klarar vardagssysslor bättre samt att flertalet sjukskrivna kan återgå till sina arbeten vilket främjar samhällsekonomin. Lotta Håkansson (förbundsordförande, Reumatikerförbundet) beskriver i en artikel i Dagens Medicin vad rehabilitering i varmt klimat kan innebära för patienten. Vårdinsatsen beviljades tidigare för vissa patientgrupper som av olika orsaker inte har kunnat nå sina rehabiliteringsmål med andra insatser på hemmaplan. Patienter som remitterats till klimatvård har alla provat olika träningsformer och läkemedel i Sverige, men utan fullgott resultat. Att remitteras till klimatvård kan vara det som behövs för att patienten ska få en ökad rörlighet, ny kunskap, struktur på träning och egenvård, minskad smärta och hållbara, långsiktiga rutiner. Rehabilitering i varmt klimat är en krävande och evidensbaserad vårdform som ger långvariga effekter (Källa: ”Allt färre regioner beviljar klimatvård” - Dagens Medicin). Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden skriver i sina reservationer mot beslutet att de behandlingar utförda i Sverige, som påstås kunna ersätta behandlingen i varmt klimat, är dyrare att genomföra. Av reservationerna framgår att det i förslaget inför beslutet påstås att det inte finns bevis för att klimatet skulle ha någon inverkan på måendet, men att underlagen för detta påstående är bristfälliga. Det framgår även att Region Skåne förlorar ekonomiskt på beslutet, oavsett om rehabiliteringen fungerar på grund av det varmare klimatet eller ej. Det behövs läggas större vikt vid beprövad erfarenhet för att bedöma insatsen än vad som har gjorts i det underlag som ligger till grund för beslutet. När det gäller rehabilitering i varmt klimat, är den samlade erfarenheten tydlig i att det är en bra insats för samtliga av de patientgrupper som tagit del av den tidigare. Av reservationerna framgår även att de relevanta patientorganisationerna inte konsulterats eller på annat sätt varit delaktiga i bedömningsprocessen inför beslutet. Reumatikerdistriktet Skåne hoppas på att Region Skåne ska fatta ett nytt beslut snarast för att göra det möjligt för reumatiker och patienter som lider av vissa neurologiska sjukdomar att återigen få bidrag till rehabilitering i varmt klimat. Vill du också att detta ska ske? Då är du välkommen att skriva under denna namninsamling.
  344 av 400 Underskrifter
  Skapad av Jessica Chriserdotter Lisborg
 • Stoppa utvisningen av vår vän till Iran
  Hur kan man utvisa en kvinna och en flicka till Iran? En flicka som varken kan läsa eller skriva på persiska. En flicka som pratar flytande svenska och har hela sitt liv här i Sverige. Flickans mamma, som flytt från ett destruktivt förhållande som nu har skyddad identitet. Flickans mamma pratar bra svenska, arbetar inom vården och är en praktik ifrån att vara färdig barnmorska. Hur kan man, när barnkonventionen är lag i Sverige, utvisa dessa till Iran?
  461 av 500 Underskrifter
  Skapad av Lisa Westman
 • Tobias Billström och regeringen, hjälp de svenska medborgarna i Gaza att komma hem NU!
  Hjälp alla svenskar som är fast i Gaza att komma hem till sina anhöriga. Vi vädjar till den svenska regeringen om hjälp, innan det är försent!
  2 341 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Minna Massry
 • Förbjud gruvbrytning i alunskiffer
  Väster om Storsjön i Jämtland som är en del av Sápmi ligger ett område 49 963 hektar stort på en berggrund av alunskiffer. Tre bolag och en privatperson har ansökt om undersökningstillstånd hos Bergsstaten och fått dem beviljade. Aura Energy (Vanadis Battery Metals) har letat efter metaller och mineral i området som kallas Häggån nr 1. Provborrning  skedde mellan 231001-240430. Bolagets plan är att ansöka om bearbetningskoncession redan 2024 för att om några år öppna en gruva i form av ett dagbrott. De har även undersökningstillstånd för områdena Skallböle nr 1 och Möckelåsen nr 1. District Metals (Bergslagen Metals) har undersökningstillstånd för området Viken nr 1, Viken nr 2, Viken nr 3, Viken nr 4, Lill Viken, Norr Viken, Norra Leden samt Storviken. Ragnar Metals (Ragnar Exploration) har underdökningstillstånd för Viken East och Viken South samt att det är en privatperson som har undersökningstillstånd för området Strömborgen. Det tilltänkta gruvområdet gränsar till Storsjön, Sveriges femte största sjö som är en del av Indalsälvens vattensystem. Sjön är dricksvattentäkt för de som bor runt sjön och dess vatten rinner via Indalsälven ut i Bottenhavet. Denna plats är bara en av många som man nu ser som möjliga områden att starta gruvbrytning på.  I och med en förväntad ökning av efterfrågan på el och en vilja från regeringens håll att bygga fler kärnkraftverk så finns det en stor risk att uranbrytning åter kommer att tillåtas i Sverige. Uran är ett enormt giftigt ämne och det tillsammans med övriga metaller och mineral som kommer upp vid gruvbrytning påverkar mer eller mindre negativt omgivningen genom vatten och luft. Det går aldrig att återställa ett område fullt ut så som det var innan gruvdriften påbörjades. Om vi inte har frisk natur och rent vatten så kommer det inte att gå att leva på den här planeten.  Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att det även i framtiden ska gå att bo i områden där dessa intressen finns. Det finns alltför många exempel på gruvdrift där områden blivit förgiftade och förstörda för all framtid. Talvivaara och Ranstad är bara två exempel där naturen har fått betala ett högt pris. Bolagens infosidor: District Metals (här finns en detaljerad kartbild): https://www.districtmetals.com/projects/viken-property/ Aura Energy: https://auraenergy.com.au/project-portfolio/haggan-polymetallic-project/ Ragnar Metals: https://www.ragnarmetals.com.au/ Karta över mineralrättigheter: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-mineralrattigheter.html Om alunskiffer: https://www.sgu.se/mineralnaring/gruvor-och-miljopaverkan/alunskiffer/ Geologiprofessor Barbara Wohlfart om brytning i alunskiffer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/tre-fragor-om-brytning-av-alunskiffer Den svenska gruvmyten: https://densvenskagruvmyten.se/?fbclid=IwAR1ioLv6teJuDIohjaHIfLCDbXHPUVnB79smQZKFMSpvY8x7HbV-wTyqsAM Urangruvan i Ranstad: https://kollega.se/ovrigt/dyrt-sanera-urangruva Gruvan i Talvivaara: https://m.youtube.com/watch?v=JsASbYgE-aI https://m.youtube.com/watch?v=ttrSKJYoL74 https://sverigesradio.se/artikel/5346306 https://spotify.link/3ap4qzRPiDb Vetenskapsradion klotet: https://sverigesradio.se/avsnitt/stor-oro-for-uranbrytning-i-jamtland-nar-regeringen-vill-ta-bort-forbudet
  10 990 av 15 000 Underskrifter
  Skapad av Ida Asp
 • Vi vill ha en samtyckeslag i hela EU!
  Hjälp oss sätta press på våra beslutsfattare så att alla våra medsyskon i Europa får samma rättigheter som vi i Sverige, när det kommer till samtycke. Vi har drivit igenom en lag förut, och vi kan göra det igen! Din underskrift gör skillnad.
  1 223 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Fatta Rörelsen Picture
 • JA till ännu ett byggprojekt på Sparrmansvägen i Hammarbyhöjden. Skriv under idag!
  Med fler bostäder i Hammarbyhöjden kan vi välkomna fler nya grannar till vårt fina område och vi får bättre underlag för lokal service och handel. Hjälp grannar som inte har tillgång till internet/Facebook att skriva under. Listan med namnunderskrifter måste vara inskickad senast 23 oktober 2023.
  85 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jens Lundberg
 • NEJ till ännu ett byggprojekt på Sparrmansvägen i Hammarbyhöjden. Skriv under idag!
  Låt oss stoppa denna förfärliga byggnadsplan som kommer att gynna så få, och förstöra för så många! Det är nu bråttom - Skriv under och dela. Hjälp dina grannar som inte har tillgång till internet/Facebook att skriva under. Listan med namnunderskrifter måste vara inskickad senast 23 oktober 2023
  123 av 200 Underskrifter
  Skapad av Camilla Olsson
 • Studieförbunden samlar Sverige - stoppa nedskärningarna
  Vi måste få regering och riksdag att ändra inriktning på detta och kommande budgetbeslut och stoppa nedskärningarna. Därför måste vi visa konkret på nedskärningarnas konsekvenser. Vi gör det på flera sätt: i direkt kontakt med politiker, i traditionella och sociala medier och genom manifestationer.
  30 400 av 35 000 Underskrifter
  Skapad av Jonas Torpe Joelson