• Ge oss anständig löneökning!
  Vårdförbundet företräder sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor. Vi är livsviktiga och utan oss så stannar vården! Om arbetsgivaren inte värnar om och värderar våra medlemsgrupper så kommer Region Västmanland att tappa fler barnmorskor, sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Detta kan resultera i att invånare i Västmanland riskerar att inte få den vård som de behöver. Nu är det dags för anständiga löner!
  1 033 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Elisabeth Berglind
 • Nej till Brandstation på skolområdet i Grästorp!
  Genom denna namninsamling kan du vara med och visa ditt missnöje över den föreslagna placeringen av Räddningsstation i Grästorp. Alla synpunkter angående nya brandstationen måste vara Grästorps kommun till handa senast 26 maj. Sedan är din synpunkt för sen för att göra skillnad. Skriv under nu!
  147 av 200 Underskrifter
  Skapad av Eva-Lena Skalstad
 • Inga fler inställda avgångar på Gnestalinjen!
  Vuxna behöver kunna åka till arbetet och känna trygghet i att veta att tågen hem går som planerat. Unga behöver kunna åka till och från skolan. Utöver detta behöver alla kunna ha en fungerande fritid. Vi ska kunna leva normala liv utan att behöva köra bil.
  1 297 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Diana E
 • Stoppa nedskärningar utav öppna förskolan och annan barnomsorg i Salems kommun
  Skriv under för att stoppa detta påhitt och för att rädda Salems barnfamiljer från att fråntas deras trygghet och räddning i vardagen.
  17 av 100 Underskrifter
  Skapad av Christina Ögren Sörenby Ögren Sörenby
 • Simrishamns kommun tar över Borrby Bassäng
  Bassängen är viktig för att öka attraktionen vid Borrby strand och för att bevara en kulturellt värdefull plats.
  435 av 500 Underskrifter
  Skapad av Johan Ragnar
 • Rädda Lisma
  För allas rätt till lika behandling, i nuläget behandlar Simrishamns kommun olika familjer olika samt tillåter sina anställda att ta med sina husdjur till detta boende.
  1 958 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Sara Alenius
 • 13 timmars vila, toppstyrda scheman ! Är det det vi behöver ?
  Skriv under om ni vill att vi ska få behålla våran värdighet och hälsa ! Och låta brukarna få ha kvar sina aktiviteter och glädje ! Natten jobba natt !! Dagen jobba dag/ kväll Att få välja själv om jag vill jobba heltid eller inte !! Det är lika mycket kvinnofälla att kräva av oss att arbetsvillkoren försämras så mycket så vi inte kommer orka varken kroppsligt eller psykiskt
  738 av 800 Underskrifter
  Skapad av Camilla Politis
 • Direkta Pendeltåg Gnesta
  Ca 3000 resenärer mellan Gnesta och Södertälje tar pendeltåget varje dag, varav en stor del av dem byter tåg för att ta sig hela vägen till Stockholm. Resan kan ta över en timme och väntan mellan tågbyte tar på krafterna hos oss resenärer. Alla har heller inte råd med att ta Mälartåget från Gnesta till Stockholm. En direktlinje mellan Gnesta och Stockholm hade fått fler resenärer att välja pendeltåget och välja bort bilen, vilket skulle minska utsläppen och göra pendlarnas resa bekvämare. Dessutom skulle Gnestas ekonomi gynnas då fler kommer att vilja flytta till och jobba i Gnesta tack vare den välfungerande pendeln.
  29 av 100 Underskrifter
  Skapad av Isak Wolf
 • Bilfri strand i Laholms kommun
  Ingen biltrafik på stränder i Laholmskommun.
  709 av 800 Underskrifter
  Skapad av Patrik Nilsson Picture
 • Nej till nedläggning av busslinjer
  Vi är många inom området som är beroende av bra allmänna kommunikationer. Därför tycker jag att det är en mycket viktig fråga.
  261 av 300 Underskrifter
  Skapad av Anders Subenko
 • Stoppa föreslagen lönegräns för arbetstillstånd i Sverige
  Vi måste agera nu. Låt oss stå tillsammans för att skydda rättigheterna och välbefinnandet för våra medmänniskor och visa att vi står enade inför dessa föreslagna förändringar. Ditt deltagande är avgörande, och din röst spelar roll. Tack.
  26 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ismail Safi
 • Bygg ut e45an NU
  Skriv på denna namninsamling så vi kan skicka in listan och visa vårt missnöje, öppna ögonen på sittande maktinnehavare, att det för längesen är dags att prioritera om och agera NU!! Alltför många människor har omkommit och många fler kommer det att bli om ingenting görs! Vägen är inte gjord för all den trafik som är idag.
  229 av 300 Underskrifter
  Skapad av Ann-Louise Hallberg