• Ta inte bort buss 554
  Att spara in på buss 554 är dumsnålt och motiveringarna som SL hittills har angett är helt fel så låt oss påverka de som har makten över SL att se till så att de tar och ändrar på beslutet att lägga ner buss 554.
  118 av 200 Underskrifter
  Skapad av Mats Karlsson
 • VI KRÄVER ATT KTH SKA FÖLJA SINA VÄRDEGRUNDER OCH TA STÄLLNING
  Israel's siege and assault on Gaza are escalating. Over 11,000 people, including more than 4,500 children, have been killed. Water, electricity, and access to food and fuel have been cut off for Gaza's residents. Schools, hospitals, refugee camps, residential buildings, churches, mosques, and bakeries all over Gaza are being bombed. Over 100 UN workers have been killed, and journalists are also being targeted by Israel. Additionally, more than 1.6 million people are displaced internally in Gaza. We are witnessing war crimes being committed before our eyes. The UN chief says Gaza is becoming a 'graveyard for children', and the UN warns of mass ethnic cleansing of Plestinians. Both Amnesty International and Human Rights Watch state that Israel practises apartheid. And according to Human Rights Watch, we are witnessing a rising wave of settler violence sanctioned by the Israeli state. As global citizens we have a responsibility to other global citizens. As academics, we have a duty to honour the Academy's tradition of defending the equal value and rights of all people. And as part of Sweden’s largest technical institution of higher learning, we have the ability and responsibility to actively center human rights, freedom and equality in our work. It is time we do that. "KTH has a set of values based on democracy, human equality, human rights and freedoms, and free and open discussion". At the same time, employees receive emails stating that they are not allowed to participate in walkouts because they should not participate in political actions at KTH. The rights of Palestinians to live a dignified life, free from occupation and Israeli terror, is not a question of political positions. It is a question of human rights, equality and humanity. These values are covered in your own core values. How can you have a set of values that talks about the equal value of human beings, and a curriculum in which the UN's Global Goals for Sustainable Development are central, if you as an institution are then going to abandon them in practice? There is nothing sustainable about apartheid! KTH has previously shown that they as an institution have acted in accordance with their values in the event of clear and serious violations of human rights, e.g. regarding both Russia and Iran. Nevertheless, KTH has chosen, during these 75 years of occupation, to start and participate in various collaborations with Israeli universities and companies that are associated with the Israeli military. Most recently, in March 2023, they chose to start a new collaboration with Hebrew University, a university that has a military base on campus under its Havatzalot program. It is time for us, as academics at KTH, to demand that the institution acts according to its own values! FUTHER ACTIONS for all academics at KTH to take: - Participate in the walkouts, every Tuesday at 11.30, in the park called "Triangelparken"! - Walk with us in the demonstrations (ig: kthforpalestine) - Join our meetings to help develope and actualize ideas. - Spread the information about these actions!
  783 av 800 Underskrifter
  Skapad av KTH For Palestine
 • Kommunchef, socialchef, kommunalråd: AVGÅ!
  Kommunchefen, kommunalrådet och socialchefen har agerat riktigt dåligt i LVU-skandalen. Det handlar om att ha förordat att upphäva LVU-placeringen på ett katastrofalt sätt, ha orsakat en arbetsmiljö där personal och enhetschefer mår dåligt och säger upp sig, anlitat inkompetenta konsulter, ifrågasatt fackliga företrädare, stoppat huvudet i sanden, vägrat svara på medias frågor, undanhållit kommunmedborgarna information och på flera andra sätt visat inkompetens när kompetens som mest behövdes. Läs mer: https://pt.se/nyheter/alvsbyn/artikel/utredning-slar-fast-allvarliga-missforhallanden/rk994kwl https://pt.se/nyheter/alvsbyn/artikel/personalen-kraver-hogsta-chefernas-avgang/jpm9y5kj https://pt.se/nyheter/alvsbyn/artikel/kommunchefen-ifragasatter-visions-kritik/r1dd2vkr
  590 av 600 Underskrifter
  Skapad av Elisabet Nordebo
 • Operation Rädda Julia: Från SiS-ungdomshem till annat boende
  SIS-ungdomshem är ingen plats för en flicka med Julias svårigheter. En flicka som mår dåligt psykiskt skall inte vistas i en miljö såsom den är på SIS. Julias mående har försämrats avsevärt sedan hon placerades på SIS. Det är hon inte ensam om. Larmrapporter och vittnesmål beskriver återkommande miljön på SIS, hur illa det är. Våra ansvariga politiker i regering och riksdag behöver ta sitt ansvar och förbjuda placering av barn och unga med psykisk ohälsa på SIS och istället erbjuda alternativ som faktiskt innebär behandling. De kan inte längre chockeras över det drabbade barn, unga, deras föräldrar och anhöriga samt organisationer och kontrollmyndigheter beskriver hur illa ställt det är på SIS. Agera nu! #inte1barntill
  104 av 200 Underskrifter
  Skapad av Susanne Markebjer
 • Bygg bort krisen - bygg bostäder!
  Det är tuffa tider nu. Inflation och stigande räntor gör att människor inte har råd att bo. Unga kan inte flytta hemifrån, familjer kan inte växa och företag kan inte rekrytera. Dessutom har bostadsbyggandet stannat och om inget görs kan Sverige vara på väg in i den största krisen sedan 90-talet. Marknaden kommer inte lösa byggandet på egen hand. Den bostadspolitik som förts de senaste decennierna, som främst förlitat sig på marknadskrafterna, har lett till bostadsbrist, skenande priser och långa kötider. Nu måste det till rejäla statliga satsningar. Nu måste det byggas bostäder. Byggsektorn är en viktig motor för ekonomin i stort. En byggnadsarbetare sätter tre andra i arbete. Ett byggstopp kommer få stora konsekvenser för hela samhället. Regeringen kan inte stå och titta på när byggkrisen förlamar vårt land och sviker landsbygden. Nu är det dags att sätta in åtgärder innan det är för sent. Bygg bort krisen - bygg bostäder! Din röst och engagemang är viktigt! Skriv under nu och sprid vidare till vänner, familj och arbetskamrater.
  18 441 av 20 000 Underskrifter
  Skapad av Byggnads och GS-facket Picture
 • Stoppa nedläggningen av Kryddgårdsskolan och Sörbyängsskolan!
  En central del i en demokrati är delaktighet och möjlighet att vara med och tycka till samt påverka frågor, framför allt frågor som är centrala för medborgarna. Ett barns skolgång utgör en stor del av elevens totala vakna tid och är således helt avgörande för både elevens kunskapsutveckling, välmående och trygghet både i nuet och inför framtiden. En fullt fungerande skolverksamhet är inget som går att skapa på kort tid, däremot går det snabbt att förstöra en sådan verksamhet. Respekten och tilltron till att lärare, skolpersonal och skolledares arbete över tid kan skapa en bra skola borde och bör inte underskattas av demokratiskt folkvalda representanter. Ett förslag till nedläggning av Sörbyängsskolan och Kryddgårdsskolan torde rimligtvis föregås av seriös tankeverksamhet och diskussion med elever, personal och vårdnadshavare samt involvera alla berörda parter i god tid innan ett eventuellt beslut kan tas. Ärendegången är genomgående förhastad utifrån flera perspektiv där exempelvis demokratiska principer som transparens och medborgarnas rätt till delaktighet är frånvarande. Hade processen sett annorlunda ut hade andra lösningar kunnat vara möjliga. Vi som vårdnadshavare till barn som går på dessa skolor motsätter oss starkt en nedläggning i förhållande till vad som behandlats ovan och i solidaritet med personalen utgår vi ifrån att detta tas på allvar.
  1 620 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Föräldraupproret Örebro
 • Vi i Gävle vill kunna åka flak på kvällen under studentdagen
  Vi vill bevara traditionen och få en lika lyckad student som vi alla sett fram emot!
  625 av 800 Underskrifter
  Skapad av Student 2024
 • Tvättstugan i skrapan
  Vi behöver göra en gemensam sak av att kunna tvätta och därför gå ihop i denna namninsamling. We need to make a joint effort to have the ability to do laundry, so let's unite in this petition.
  111 av 200 Underskrifter
  Skapad av Rasmus Boden
 • We Stand With Our Colleagues In Gaza
  Sedan 8 oktober har Gazas befolkning utsatts för det mest intensiva, och urskillningslösa israeliska bombardemang. Dessa bombattacker riktas mot bostäder, sjukhus, sjukvårdspersonal, journalister och hela den civila infrastrukturen. Sedan dess har över 11 000 palestinier dödats, däribland över 4600 barn och 198 sjukvårdspersonal. Sjukhusen i norra Gaza är ur funktion. Enligt WHO är 22 av Gazas 36 sjukhus helt stängda p.g.a. brist på drivmedel, skador på byggnader, attacker och säkerhetsbrister. De resterande sjukhusen som är öppna är överfulla, saknar medicinsk materiel och är inte kapabla att förse patienter med den sjukvård som behövs under det pågående kriget. Det rapporteras om amputationer på barn samt kejsarsnitt utan bedövning. Allt detta inhumana lidande måste få ett omedelbart slut. Våra kollegor i Gaza riskerar sina liv för att rädda civila palestinier. Utöver sitt jobb så måste de nu, ta emot döda familjemedlemmar och begraver sina egna patienter. Ingen sjukvårdspersonal ska jobba under sådana förhållanden. Al Shifa sjukhuset, Gazas största sjukhus, har förvandlats till en massgrav, eftersom Sjukhusområdet är fullt av lik som ruttnar på grund av elbristen. Sjukhuset är belägrat, ingen kan komma in eller ut. På grund av elbrist har 39 för tidigt födda barn, tagits ut ur kuvöserna och tre av dem har redan dött. Bilden på barnen är hjärtskärande, att attackera sjukhus strider mot internationell lag. BBC skriver att cirka 180 människor har begravts i en massgrav utanför sjukhuset, bl.a. spädbarn. Vi bevittnar en av de största humanitära kriserna i vår tid. Det är sällan man ser ett krig där inga förnödenheter kan nå fram till civilbefolkningen. Blockaden av Gaza måste hävas.
  424 av 500 Underskrifter
  Skapad av PalMed Sweden
 • Uppsala University in Solidarity with the Palestinian Struggle
  As of today (November 14th, 2023), Uppsala University's Board, including representants appointed by students, has not issued any official statement in support of the Palestinian people, nor has it condemn the acts of genocide carried out by Israel in Gaza. Yet, statements in support with the Ukrainian struggle for self-determination in light of the aggressions carried out by the Russian Federation have been made public, alongside a number of special measures to support Ukrainian students at the university. A similar position must be expected in support for Palestinian students at the university and similar measures of condemnation of aggression need to be adopted by Uppsala University's Board.
  6 av 100 Underskrifter
  Skapad av Revolution Uppsala
 • Lärarstudenter mot angiverilagen
  Regeringen och Sverigedemokraterna vill införa en angiverilag. Lagen skulle innebära att alla offentliganställda ska undersöka personers lagliga rätt att vistas i Sverige och ange papperslösa till polisen och migrationsverket. Förslaget är ett hån mot oss blivande lärare och ett hot mot vår professionsroll. Lärares främsta uppgift är att garantera elevers lärande och välmående, inte att agera gränspolis. I skolans värdegrund står det tydligt: "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor " är de värden som skolan har en skyldighet att gestalta och förmedla. Angiverilagen står i motsättning till skolans värdegrund och den människosyn som krävs för att arbeta i skolans värld. Som blivande lärare är vårt ställningstagande starkt - vi utbildar oss till lärare, inte gränspoliser! Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson vill att vi ska ange våra framtida elever. Vill du? Vi uppmanar alla att skriva på namninsamlingen. Skydda våra framtida elever!
  45 av 100 Underskrifter
  Skapad av Alba Grinneby
 • Vindels politiker väljer bort barnens framtid!
  I samtliga risk & konsekvensanalyser som gjorts - Ser man höga risker för fler konflikter, mer skadegörelse, fler trakasserier och skador då de vuxna inte har möjlighet att kunna täcka upp runt barnen under ex. rasterna i samma utsträckning. Man varnar även om hög risk för ökad skolfrånvaro bland barnen till följd av minskad trygghet och sämre mående. Man lyfter också risk för minskad måluppfyllelse då barnen inte kommer att kunna få det stöd de behöver för att nå målen. Tryggheten på flertalet av Vindelns skolor är allt annat än acceptabel och många barn står redan nu utan tillräckligt stöd för att klara sin skolgång. Vi ser lärare som desperat försöker göra allt de kan för att hjälpa sina elever, men det är tydligt att deras arbetsbelastning verkar på tok för hög i förhållande till alla de behov de ska kunna täcka upp för. Många far illa och vi ser ett stort behov av fler vuxna som kan trygga upp och stötta barnen under skoldagarna - ändå tycker politikerna att man fullt rimligt ska kunna göra nedskärningar och DRA NER på personal mitt i det kaos som just nu utspelar sig framför våra ögon. Skolan är en nyckelspelare i samhällets viktigaste framtidsfrågor. Fullständiga betyg är en grundbult för att kunna förebygga kriminalitet och social utsatthet. Dessutom är en fungerande skola ofta helt avgörande när människor står inför valet att bosätta sig och leva i Vindelns kommun. Vindelns framtida kompetensförsörjning, skatteintäkter och trygghet är alla starkt sammankopplade med den skolverksamhet som bedrivs i kommunen. Vi alla vinner på fungerande skolor där personalen är välmående och hinner se, fånga upp och hjälpa varje enskild elev att nå kunskapsmålen utifrån sina förutsättningar. Skolor där våra barn får rätt förutsättningar för att kunna må bra, utvecklas och trivas tillsammans. Politiker - HUR kan ni ställa er bakom ett beslut som är förenat med så stora konsekvenser för våra barns välmående? Varför ska vi som föräldrar och skattebetalare satsa på Vindeln, om inte Vindeln satsar på våra barn? Dags att ni tar ansvar och sätter er in i de brister på skolorna som våra barn redan nu är högst drabbade utav? Vi kräver att ni tänker om! ”Tillsammans är vi Vindeln", eller? Namninsamlingen kommer mailas till samtliga politiker inom vindelns kommun. Listan med namnteckningar/underskrifter kommer även användas vid ett eventuellt överklagande av ett negativt beslut.
  1 048 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Stina Strömberg