• Rädda Vårdcentralen i Nybble och Jourcentralen på Sjukhuset
  Vi behöver vård som är trygg och nära inte överfulla väntrum och långa resor.
  1 394 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Marie Oudin
 • Undersköterskor vill jobba 80% med heltidslön!!
  Det viktigaste är dom vi arbetar för, och för att dom ska få bästa möjliga vård, måste vår personal hålla! Och idag gör vi inte det.
  186 av 200 Underskrifter
  Skapad av Sabina Bylock Wigander
 • Stoppa pendeltågskaoset
  Vill du kunna ta dig till jobbet? Till skolan? Till allt viktigt du behöver kunna göra - och på ett miljövänligt sätt? Då är det dags att säga ifrån. Här behövs organiserad övertalning gentemot riksdagen och regionstyret, som delar på ansvaret för den uppkomna situationen. Vi behöver bli många som genomför denna övertalning. Du behövs!
  1 156 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Peter Larsson Picture
 • Försvara Torbjörns barns rätt att få träffa sin pappa!
  Utöver Torbjörns situation ser vi hur insatserna för personer med dövblindhet minskas på flera platser runt om i Sverige. Ledsagning och tolkning är en essentiell förutsättning för att personer med dövblindhet ska kunna delta med lika villkor i samhället. Vi vill tipsa om dokumentären: "Ett värdigt liv" av uppdrag granskning för en djupare inblick i vad de minskade insatserna innebär.
  1 164 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Elin Karlsson
 • Sänkt hastighet utanför Spekerödskolan
  Vi ser hellre att beslutsfattarna är proaktiva i denna fråga. Skulle en olycka ske så kommer något garanteras att göras.
  333 av 400 Underskrifter
  Skapad av Jimmy Hemmingsson
 • Fristad åt furuviksschimpanserna, omgående.
  Vi har kommit tillräckligt långt i vår kunskap om andra arter att kunna erkänna deras komplexa natur, deras kognitiva förmågor, deras känsloregister och att den tillvaro dessa djur upplever spelar roll för de själva även om ingen annan bryr sig om deras liv. Schimpanserna i Furuvik behöver just din röst för att kunna få en bättre tillvaro, så nära frihet som möjligt. "När majoriteten säger att djur inte kan ha rättigheter, så oroar jag mig för det djuret. Men jag oroar mig ännu mer över hur ett sådant svar förnekar och svärtar ner människans kapacitet för att förstå, visa empati och känna medkänsla" - Domare Wilson, New York Court of Appeals, fallet om elefanten Happy.
  412 av 500 Underskrifter
  Skapad av Johan Löfgren
 • För en inkluderande skolmiljö: Vi elever kräver att bönerummet/andrummet återöppnas!
  För en mer inkluderande skolmiljö och där alla elevers behov att utöva sin religion, tro och all form av spiritualitet respekteras när det faktiskt finns möjlighet till att möjliggöra det.
  135 av 200 Underskrifter
  Skapad av Nazanin Farahani
 • Stoppa avgifterna på allemansrätten
  Aktörerna bär ett ansvar De aktörer som varje år erbjuder boende, aktiviteter och tjänar sina pengar genom turismen i Sverige bär själva här ett ansvar. Om naturen inte håller för att verksamheten blivit för omfattande, bör turistnäringen antingen tänka om, eller själv bära kostnaden - inte du som nyttjar allemansrätten. Varje år bidrar Sveriges Kommuner, Regioner, Staten och europeiska utvecklingsfonder pengar för att stötta underhåll av vägar, leder, broar och annat som kan behövas. Utöver det finns det ett omfattande föreningsliv där människor lägger egna resurser och ideellt arbete på att underhålla våra leder. Att avskaffa allemansrätten för att kunna finansiera näringsverksamhet på våra fjäll, längs våra sjöar och i våra skogar är en katastrofal idé!
  268 av 300 Underskrifter
  Skapad av Anton Levein
 • Stoppa avverkningen i Fyllerydsskogen! Stoppa Fagrabäcks trafikplats!
  Endast en stor opinion kan nu få stopp på detta.
  620 av 800 Underskrifter
  Skapad av Pål Karlsson
 • Låt Loredana stanna i Sverige!
  Beslutet om att utvisa Loredana är inhumant ett beslut. Loredana och hennes familj har varit i Sverige i 10 år. Familjen arbetar, barnen studerar. Därför tappar Sverige värdefull kompetens och arbetskraft för framtiden...
  2 359 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Elin Zlatanovski
 • Övergångsställe vid Järavägen 8, Karlskrona
  Då det är en naturlig övergång vid kurvans mittpunkt. för att ha som bäst uppsyn över båda hållen borde vi kunna få ett övergångsställe så våra kunder och anställda säkert kan ta sig över vägen, utan att offra sin säkerhet varje gång. Du skall kunna gå över vägen med en rullator, permobil eller med ett barn.
  50 av 100 Underskrifter
  Skapad av Therese Welander
 • Rädda Medeltidsmuseet!
  Medeltidsmuseet förvaltar en viktig del av vårt kulturarv och gör en stor insats i folkbildningen av gamla och nya generationer. Att flytta och i praktiken för obestämd tid stänga Medeltidsmuseet är en kulturell och historisk katastrof. Då museets hjärta är de arkeologiska utgrävningar hela anläggningen byggts upp runt kommer en flytt innebära att museet tappar oskattbara värden och i praktiken blir en förevisning av smärre rekvisita istället för den levande historia den nu är. Vi vill att beslutet om nedläggning stoppas och att Riksdagens får utreda andra alternativ för att lösa sin lokalbrist. Riksdagens behov av mer lokaler får inte drabba en viktig och folkbildande verksamhet med hundratusentals besökare ett normalår.
  26 211 av 30 000 Underskrifter
  Skapad av Richard Murray