• A15 och B3: Ta bort SVT:s rätt att diskvalificera bidrag på grund av språk
  Över 2 miljoner svenskar tittar på Melodifestivalen som organiseras av SVT årligen. På senare år har tittarsiffrorna sakta men säkert börjat gå neråt men SVT visar inte mycket vilja till att ändra på saker. Vid klagomål via email faställer SVT att detta är "SVT:s program, tävling och SVT:s regler". Detta är inte okej! SVT ska inte ha rätt att ge sig själva vetorätten att diskvalificera ett bidrag baserat på SVT:s smak, det är svenska folket som ska bestämma det! Det är svenskafolkets skattepengar som finansierar SVT! De har skyldighet att följa allmänhetens tjänst! Man kan se detta som en liten sak men man måste också tänka exakt hur stort Melodifestivalen är. Över 2 miljoner tittare i Sverige vill se en show som inte är kontrollerat och steril men varierad och levande! SVT måste börja släppa kontrollen och greppet av tävlande bidrag och tillåta svenska folket och dess artister bestämma mera om vilken typ av tävling man vill att Melodifestivalen skall vara! En show under allmänhetens tjänst med över 2 miljoner tittare är unikt för Sverige och vi måste engagera oss för att SVT ska börja förstå att vi vill ha förändring! Därför måste SVT börja med att lossa deras grepp kring bidragen som skickas in till Melodifestivalen av svenska folket och begära dem att ändra på reglerna A15 och B3.
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Sälssi Jennifer-Annelie
 • Bevara Furuhäll (Lidköping)
  Bevara områdets karaktär
  141 av 200 Underskrifter
  Skapad av Furuhäll Lidköping
 • Har fipplat bort 6,1 miljarder av dina pengar
  För vi måste "KUNNA TRO PÅ VÅRA FOLKVALDA"....som vi "TYVÄRR" inte kan göra nu med med våran nya regering för alla falska löften dom gav innan valet.
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Pelle Pettersson
 • Stoppa Höghuset i Limhamn
  Ifall vi inte stoppar detta nu så kommer vårt gamla Limhamn alltid att förändras i grunden!
  935 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Patrick Westöö
 • Rädda Äldrepsykiatrin i Fyrbodal!
  Den Äldrepsykiatriska mottagningen i Uddevalla riktar sig till personer över 65 år i behov av specialistpsykiatri och har 14 kommuner i upptagningsområdet. Nu hotas mottagningen av nedläggning då sjukhuset ska spara pengar. Mottagningen kom till 2017 då man såg ett behov av specialistpsykiatri riktad just till personer över 67. Mottagningen tilldelades regionala pengar och nu när de är slut behövs mottagningen tydligen inte längre. Mottagningen kom till pga att man såg att äldre personer inte fick vård på samma villkor inom psykiatrin. Äldre personer är ofta mer läkemedelskänsliga och har generellt även kroppsliga sjukdomar och som påverkas. Mottagningen har varit välfungerande och haft ett bra flöde av patienter. Vi har kunnat anpassa vården utefter våra patienters behov. Många behöver längre tid på sig eller tätare kontakt och det har vi kunnat erbjuda. Patienterna har varit nöjda med kontakten och flera har kommit till oss från andra, större, mottagningar som inte varit specialiserade på äldre då deras behov inte har kunnat tillgodoses där. Och nu vill alltså sjukhusledningen ta det ifrån dem. Befolkningen blir allt äldre och det innebär att fler personer kommer behöva vård. Detta är inget undantag för psykiatrin. Hjälp oss att sprida detta och väcka opinion genom att skriva under och dela! För våra patienters skull. Äldrepsykiatri behöver utvecklas, inte avvecklas!
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Hanna Hultstrand
 • UPPROP FÖR KLIMATET!
  Vi ser den globala klimat- och naturkrisen som en existentiell ödesfråga för mänskligheten. Den är i grunden etisk, moralisk och andlig och handlar om rättvisa, fred och hela skapelsens framtid. Kom därför med och påverka regeringen att ta ansvar för klimatomställningen, utifrån våra fyra krav om fortsatt reduktionsplikt, omläggning av skogsbruket, stärkt biologisk mångfald och en mer hållbar konsumtion! Uppropstexten skickas 20 februari till regeringens ansvariga ministrar, och namninsamlingen påbörjas samtidigt för senare överlämnande.
  4 000 av 5 000 Underskrifter
  Skapad av Lars-Gunnar Frisk
 • Stoppa byggplanerna för Norra Sunnersta
  Planerna är ännu i ett tidigt skede men kommer att bli verkliga om vi inte gör något. En knapp majoritet i plan- och byggnadsnämnden är positiva till planförslaget. 5 politiker röstade emot förslaget och 8 röstade för. Detta innebär att endast två ledamöter behöver byta sida för att få stopp på dessa planer. Vi hoppas kunna påverka dessa nämndpolitiker att omvärdera sitt beslut inför nästa skede i planprocessen, och att de denna gång väljer att rösta nej till planerna för Norra Sunnersta. Det finns många anledningar att vara kritisk till planförslaget, och vi måste visa beslutsfattarna i plan- och byggnadsnämnden vad vi tycker om dessa planer. Skriv under om du också vill få stopp på byggplanerna i Norra Sunnersta!
  318 av 400 Underskrifter
  Skapad av Martin Eriksson Picture
 • Gång och cykelväg till Österåkersanstalten
  För att främja miljön och säkerheten i kommunen och för att underlätta möjligheten att ta sig till golfklubben, Garnsviken och anstalten på ett tryggt och miljömässigt sätt.
  288 av 300 Underskrifter
  Skapad av Agneta Byers
 • Stoppa musikförbudet i Lund!
  Livemusik utövad på allmänna platser är ett sätt att göra kulturupplevelser allmänt tillgängliga och skapa en levande stadskärna där såväl lokalbefolkning som besökande får ta del av stadens kulturliv. Restriktionerna som föreslås kommer drabba såväl yrkes- som hobbymusiker utan att bidra med några positiva förändringar till stadsbilden. Om det här förslaget röstas igenom kommer det drabba ett redan nedprioriterat kulturutövande i kommunen. Restriktioner på gatumusik är en icke-lösning. Hjälp oss att främja Lunds kulturliv - stoppa gatumusikförbudet!
  575 av 600 Underskrifter
  Skapad av Emma-Karin Rehnman
 • Skapa en säker skolväg i Ludvigsborg
  För att alla har rätt till en säker väg till skolan. Ingen ska behöva gå till skolan med livet som insats.
  138 av 200 Underskrifter
  Skapad av Jasmine Holmström Picture
 • Mello måste dumpa Marabou som finansierar Putins krig
  Mello är årets tv-händelse där hela familjen sitter i soffan och har lördagsmys. Det ska vara en tid för färgsprakande underhållning och glädje. Denna glädje vill Marabous ägare Mondelez tjäna pengar på och därför sponsrar de sändningarna. Samtidigt kan vi i SVTs andra sändningar se Rysslands brutala och olagliga krig mot Ukraina. Men Mondelez som äger Marabou gör fortfarande affärer i Ryssland. Så länge som Ryssland-kollaboratörerna Mondelez tillåts sponsra mello förstörs hela glädjen. Därför kräver vi att SVT omedelbart säga upp kontraktet för att ge svenska folket den festival vi förtjänar. Källor: [1] SVT, Melodifestivalens huvudsponsor verksam i Ryssland: ”Helt nya uppgifter för oss”,https://www.svt.se/kultur/melodifestivalen-huvud-sponsor-ar-verksam-i-ryssland-marabou-mondelez-svt
  89 av 100 Underskrifter
  Skapad av MittSkifte - mer än en namninsamling Picture
 • Vi vill va på Vallarna
  Skriv på om du håller med oss om att traditionen med skolavslutning på Vallarna i Nyköping ska få finnas kvar!
  819 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Arvid Norrhäll