• 13 timmars vila, toppstyrda scheman ! Är det det vi behöver ?
  Skriv under om ni vill att vi ska få behålla våran värdighet och hälsa ! Och låta brukarna få ha kvar sina aktiviteter och glädje ! Natten jobba natt !! Dagen jobba dag/ kväll Att få välja själv om jag vill jobba heltid eller inte !! Det är lika mycket kvinnofälla att kräva av oss att arbetsvillkoren försämras så mycket så vi inte kommer orka varken kroppsligt eller psykiskt
  738 av 800 Underskrifter
  Skapad av Camilla Politis
 • Direkta Pendeltåg Gnesta
  Ca 3000 resenärer mellan Gnesta och Södertälje tar pendeltåget varje dag, varav en stor del av dem byter tåg för att ta sig hela vägen till Stockholm. Resan kan ta över en timme och väntan mellan tågbyte tar på krafterna hos oss resenärer. Alla har heller inte råd med att ta Mälartåget från Gnesta till Stockholm. En direktlinje mellan Gnesta och Stockholm hade fått fler resenärer att välja pendeltåget och välja bort bilen, vilket skulle minska utsläppen och göra pendlarnas resa bekvämare. Dessutom skulle Gnestas ekonomi gynnas då fler kommer att vilja flytta till och jobba i Gnesta tack vare den välfungerande pendeln.
  30 av 100 Underskrifter
  Skapad av Isak Wolf
 • Bilfri strand i Laholms kommun
  Ingen biltrafik på stränder i Laholmskommun.
  717 av 800 Underskrifter
  Skapad av Patrik Nilsson Picture
 • Nej till nedläggning av busslinjer
  Vi är många inom området som är beroende av bra allmänna kommunikationer. Därför tycker jag att det är en mycket viktig fråga.
  261 av 300 Underskrifter
  Skapad av Anders Subenko
 • Stoppa föreslagen lönegräns för arbetstillstånd i Sverige
  Vi måste agera nu. Låt oss stå tillsammans för att skydda rättigheterna och välbefinnandet för våra medmänniskor och visa att vi står enade inför dessa föreslagna förändringar. Ditt deltagande är avgörande, och din röst spelar roll. Tack.
  27 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ismail Safi
 • Bygg ut e45an NU
  Skriv på denna namninsamling så vi kan skicka in listan och visa vårt missnöje, öppna ögonen på sittande maktinnehavare, att det för längesen är dags att prioritera om och agera NU!! Alltför många människor har omkommit och många fler kommer det att bli om ingenting görs! Vägen är inte gjord för all den trafik som är idag.
  229 av 300 Underskrifter
  Skapad av Ann-Louise Hallberg
 • Påverka hur AI påverkar dig!
  Alla som påverkas av ett beslutsfattande bör ha rätt att få vara med i bestämmandet av det. Vi ser att det ligger i alla studenters bästa intresse att vara med att påverka sin utbildning och att inga viktiga beslut tas över våra huvuden.
  4 av 100 Underskrifter
  Skapad av Ella Barnfield
 • Stoppa privatiseringen av personlig assistans!
  För att stötta oss anställda och våra brukare som annars riskerar att förlora sin trygghet och deras personal.
  285 av 300 Underskrifter
  Skapad av Sofia Benzia
 • Behåll nösnäs klasserna 22ekc, 22ekb & 22eka
  Stå upp för vårt missnöje! Studera och ta studenten med den klass man känner och känner sig trygg i vilket blir studiemotiverade
  53 av 100 Underskrifter
  Skapad av Anonym Nösnäselev
 • Fritids och skola åk F-6 skall finnas på Skaftö!
  Barnen på Skaftö är öns framtid!
  566 av 600 Underskrifter
  Skapad av Victoria Pettersson
 • Ge Murhaf och hans familj uppehållstillstånd!
  Enligt en kartläggning från UNHCR 2021 finns det cirka 30 000 personer som lever statslösa i Sverige. Sveriges regering vill ytterligare strama åt den redan strama migrationspolitiken. I april 2023 gick vår regering ut med att de drivit igenom ett paradigmskifte som man motiverar med: ”Antalet asylsökande ska väsentligt minska med beaktande av Sveriges internationella åtaganden. Fusk och missbruk kopplat till arbetskraftsinvandring ska stoppas och skuggsamhället bekämpas”. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sveriges-nya-migrationspolitik/ Det är inte bara Murhaf och hans familj som drabbas av Sveriges migrationspolitik. Denna namninsamling rör alla som påverkas av asyl- och migrationspolitiken. Om vi får tillräckligt många underskrifter kanske våra politiker känner sig tvungna att lyssna på oss. Sveriges asylpolitik är inhuman!
  26 142 av 30 000 Underskrifter
  Skapad av Nattalie Ström Bunpuckdee Picture
 • Stoppa plundringen - Vinsterna från kraften till landsbygden!
  Under hundratals år har Sveriges landsbygder försett hela landet med viktiga resurser som mat, energi, skog och mineraler. Utbyggnaden av vattenkraft och gruvor orsakar olägenheter och sår. Med klimatomställningen förväntas uttaget av naturresurser öka dramatiskt, främst i Norrland. Detta ska tydligen ännu en gång göras utan någon rimlig ersättning till de områden som tillhandahåller resurserna. I den statliga utredningen Värdet av vinden (SOU 2023:18) finns inga förslag som ger en verklig vinstdelning till dessa områden. Vi protesterar mot det ojämlika förhållandet, där folk förväntas acceptera priset av förstörd natur och fiskevatten, minskade möjligheter för besöksnäring och företagande utan rimlig ersättning. Vi kräver ekonomisk kompensation för landsbygdens bidrag till det framtida fossilfria och hållbara samhället. Till exempel genom att fastighetsskatt för energianläggningar hanteras i de bygder där de ligger. Ett lämpligt riktmärke är grannlandet Finland där kommunerna får drygt 200 000 kronor per vindkraftverk och år. Utred hur även vinster från gruvbrytning och skog skall bidra till en utveckling av landsbygden. Förra regeringen la band på utredningen genom att utesluta förslag kring skatter. Nuvarande regeringen begränsade utredningen ännu mer genom att även utesluta statligt stöd. I själva utredningen konstateras det: ”Vad gäller kommunen är vår slutsats: Tillräckliga incitament för att väsentligt öka kommunernas tillstyrkan bara kan uppnås genom att land- och havsbaserad vindkraft i kommunen ger denna en intäkt. En sådan intäkt kan bara åstadkommas genom statlig finansiering eller beskattning. Inget av de alternativen är dock, utifrån våra direktiv, möjliga att föreslå.” (https://regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/04/sou-202318/ )
  166 av 200 Underskrifter
  Skapad av Ellie Cijvat