• Ge Murhaf och hans familj uppehållstillstånd!
  Enligt en kartläggning från UNHCR 2021 finns det cirka 30 000 personer som lever statslösa i Sverige. Sveriges regering vill ytterligare strama åt den redan strama migrationspolitiken. I april 2023 gick vår regering ut med att de drivit igenom ett paradigmskifte som man motiverar med: ”Antalet asylsökande ska väsentligt minska med beaktande av Sveriges internationella åtaganden. Fusk och missbruk kopplat till arbetskraftsinvandring ska stoppas och skuggsamhället bekämpas”. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/sveriges-nya-migrationspolitik/ Det är inte bara Murhaf och hans familj som drabbas av Sveriges migrationspolitik. Denna namninsamling rör alla som påverkas av asyl- och migrationspolitiken. Om vi får tillräckligt många underskrifter kanske våra politiker känner sig tvungna att lyssna på oss. Sveriges asylpolitik är inhuman!
  26 137 av 30 000 Underskrifter
  Skapad av Nattalie Ström Bunpuckdee Picture
 • Stoppa plundringen - Vinsterna från kraften till landsbygden!
  Under hundratals år har Sveriges landsbygder försett hela landet med viktiga resurser som mat, energi, skog och mineraler. Utbyggnaden av vattenkraft och gruvor orsakar olägenheter och sår. Med klimatomställningen förväntas uttaget av naturresurser öka dramatiskt, främst i Norrland. Detta ska tydligen ännu en gång göras utan någon rimlig ersättning till de områden som tillhandahåller resurserna. I den statliga utredningen Värdet av vinden (SOU 2023:18) finns inga förslag som ger en verklig vinstdelning till dessa områden. Vi protesterar mot det ojämlika förhållandet, där folk förväntas acceptera priset av förstörd natur och fiskevatten, minskade möjligheter för besöksnäring och företagande utan rimlig ersättning. Vi kräver ekonomisk kompensation för landsbygdens bidrag till det framtida fossilfria och hållbara samhället. Till exempel genom att fastighetsskatt för energianläggningar hanteras i de bygder där de ligger. Ett lämpligt riktmärke är grannlandet Finland där kommunerna får drygt 200 000 kronor per vindkraftverk och år. Utred hur även vinster från gruvbrytning och skog skall bidra till en utveckling av landsbygden. Förra regeringen la band på utredningen genom att utesluta förslag kring skatter. Nuvarande regeringen begränsade utredningen ännu mer genom att även utesluta statligt stöd. I själva utredningen konstateras det: ”Vad gäller kommunen är vår slutsats: Tillräckliga incitament för att väsentligt öka kommunernas tillstyrkan bara kan uppnås genom att land- och havsbaserad vindkraft i kommunen ger denna en intäkt. En sådan intäkt kan bara åstadkommas genom statlig finansiering eller beskattning. Inget av de alternativen är dock, utifrån våra direktiv, möjliga att föreslå.” (https://regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/04/sou-202318/ )
  165 av 200 Underskrifter
  Skapad av Ellie Cijvat
 • Låt biblioteket i Vänge vara kvar!
  Biblioteket gynnar väldigt många människor som bor i Vänge och omnejd, barn som vuxna. De människor som ej kan ta sig in till stan för att låna böcker, hur ska de göra? Det är även viktigt för barn och ungdomar att läsa böcker för att utveckla sin läsförmåga och inte enbart läsa från en skärm!
  907 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Jessica Wiexén
 • Ompröva beslutet att tvångsförflytta kommunmedborgare med funktionsvariationer!
  De flesta av de här personerna har bott på Staffansgården hela sina vuxna liv: i 47, 42, 39 respektive 7 år. Här har de bott och arbetat, här har de vänner och personal som känner dem väl och vet vad de behöver. Att rycka upp dem från deras invanda miljö och tvinga dem att börja om i en ny miljö med ny personal som ska ta hand om dem, är grymt och omänskligt. Det är dessutom ett brott mot flera lagar och konventioner som Sverige har åtagit sig att följa.
  2 325 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Matti Remes
 • Hugg inte ner barnens "Stora skog"
  För barnens, naturens och framtidens skull
  158 av 200 Underskrifter
  Skapad av Emma Jansson
 • RÄDDA VITSIPPEKULLEN I ÅMÅL
  Många familjer får en försämrad boendemiljö, en förskola får sämre förutsättningar till lek o aktivitet utomhus. Mycket gamla träd tas bort. Centrumhandel påverkas än mer, befintliga företag får ytterligare konkurrans. Vem vinner i slutändan? Kommunens invånare?
  653 av 800 Underskrifter
  Skapad av Anna Tjus
 • Rädda våra tider!!
  VI VILL HA VÅRA ARBETSPASS KVAR SOM VI SJÄLVA KÄNNER ATT VI MÅR BRA AV! Varför ändra på något som fungerar bra? Ingen av oss klagar! Vi är sammanlagt 38 sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare som arbetar på ambulansen i Köping inom Region Västmanland. Från och med 1 oktober 2023 träder EU direktivet i kraft och möjligheten för oss att arbeta längre än 13 timmar kommer att försvinna. Vi måste vara lediga 11 timmar, s.k dygnsvila, innan vi går på nästa arbetspass. De tider vi trivs och mår bra av idag är ohälsosamt enligt Vårdförbundet och Kommunals tolkning av EU:s direktiv. Vi inom ambulanssjukvården delar inte denna åsikt och här nedan förklarar vi hur vi ser på saken: Valmöjligheten till att få påverka sina arbetstider är hälsofrämjande för varje individ. Arbetstider som man själv får påverka gör att personal trivs och då stärks arbetsinsatserna vilket i sin tur resulterar i att personal mår bra på sina arbetsplatser och kvarstannar. • Färre medarbetare (uppsägningar) kan leda till färre ambulanser eller ambulansbrist. Vill du att dina anhöriga ska få vänta flera timmar på en ambulans om den drabbas av en stroke eller ett hjärtstopp? • Kommer vi överhuvudtaget att kunna få ta ut fyra veckors semester under somrarna? Idag får vi arbeta övertid på somrarna för att täcka upp för varandra då vi inte har några vikarier. Alla behöver sin semester för återhämtning och det är hälsofrämjande. Denna tolkning som Kommunal och Vårdförbundet har gjort av EU:s direktiv gäller inte bara ambulanssjukvården utan den kommer även att påverka annan sjukvårdspersonal & Räddningstjänsten. Rädda våra tider!! Var med oss att påverka, för oss inom ambulanssjukvården i Sverige och för allmänheten! Anna Bergman & Pernilla Elmesiöö Ambulansen Köping
  565 av 600 Underskrifter
  Skapad av Pernilla Elmesiöö
 • Jag vill få hem min älskade lilla fru!
  Min välintegrerade fru har varit tvungen att lämna sitt hem, sin familj och sitt fasta jobb för ett slarvigt beslut från migrationsverket. Om vi kan ändra detta beslut kan det öppna vägen för andra som gärna vill bli en del av Sverige och bidra till ett fungerade samhälle och vår gemensamma välfärd. Migrationsverkets riktlinjer är för snäva och okänsliga för att stämma överens med sunt förnuft och landets bästa
  3 573 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av Roger Henriksson
 • Feriejobbsgaranti i Karlskrona
  Genom denna namninsamling kommer Karlskronaalliansen (M+SD+KD+L) inse att feriejobben är en viktig fråga för hela kommunen. Utan feriejobben kommer nämligen flera hundra kompetenta ungdomar gå utan jobb, ett jobb som på riktigt kan göra skillnad. Genom ditt namn kommer du ge oss ungdomar chansen till ett jobb som kan ge oss en större frihet och som alla, oavsett deras bakgrund eller kontaktnät har chansen att få.
  110 av 200 Underskrifter
  Skapad av Denniz Konduk
 • Låt Folkhögskolan fortsätta blomstra!
  Skriv på denna insamling för att motbevisa SDs politiker vars agenda är att lägga ner folkhögskolor runt om i Sverige. Denna skolform möjliggör för fler människor att lyckas, studera upp sina betyg, vidareutveckla sig och därmed känna delaktighet och bli en del i samhället.
  10 954 av 15 000 Underskrifter
  Skapad av Josefin Tormner Jonsson
 • Rädda Flumeride!
  Flumeride är inte bara en underbar åkattraktion, utan också en unik symbol för Göteborg och dess historia som borde skyddas och bevaras för framtida generationer. Att ersätta denna skatt med ett billigare och mindre minnesvärt alternativ skulle vara ett svek mot vår stad och dess invånare. Istället borde den behandlas med samma respekt och värdering som andra historiska landmärken och byggnader.
  28 av 100 Underskrifter
  Skapad av En göteborgare
 • Öppna en fritidsgård i Södra Varberg!
  Unga som har lagom mycket fritid och som är nöjda med sin fritid har lägre risk för att uppleva symptom på psykisk ohälsa. Forskning pekar även på att unga som är i riskzonen för att hamna i utanförskap är en överrepresenterad grupp på fritidsgårdarna. Det gör den öppna fritidsverksamheten till en särskilt viktig arena för ungas möjligheter till välmående, inflytande och delaktighet i syfte att delta i demokratin.
  963 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av azin vermahmood