• Reformera bostadsmarknaden
  Bostadspolitiken har varit alldeles för passiv under flera decennier. De förslag som presenteras motsvarar inte på långa vägar de behov som finns. Vi verkar ha glömt bort att bostad är en grundläggande rättighet och att avsaknaden av en trygg bostad påverkar både individ och samhälle negativt. Vi måste kräva rejäla reformer och investeringar och inte nöja oss med silvertejpsförslag i stil med "gör det enklare att hyra ut i andra hand".
  23 av 100 Underskrifter
  Skapad av Annie Croona
 • Förbättra utemiljön Ängsbackens förskola Bålsta
  Detta förbättringsförslag anses bidra med en förbättrad och mer inspirerande utemiljö för barnen på Ängsbackens förskola. Detta kommer att förbättra den dagliga verksamheten i form av att pedagoger och ä föräldrar på förskolan tillsammans kan skapa lek vid exempelvis lämningar för en förenklad och roligare upplevelse. En mer fantasifull och inspirerande utemiljö kommer skapa bättre förutsättningar barnen att på eget initiativ starta lek.
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jessica Persson
 • Ändra namnet på gatan där Israels ambassad finns till PALESTINAGATAN
  Ni har precis ändrat namnet på gatan där den Ryska ambassaden finns till Ukrainagatan så vi förväntar oss från er att acceptera ändringen av namnet på gatan där Israels ambassad finns i Stockholm till Palestinagatan. Man ska inte skilja mellan folk och folk. Ni har varit mänskliga för Ukraina så var gärna mänskliga för Palestina också.
  43 av 100 Underskrifter
  Skapad av Fateh OKCAN
 • Stoppa nerskärningarna i förskolan i Göteborg.
  Enligt tjänsteutlåtandet från Förskoleförvaltningen 2023-10-18, finns det en åtgärdsplaner för att nå budget i balans för varje stadsområde, där alla stadsområden har upprättat åtgärdsplaner för sitt område. Se länk nedan, https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/67849BB5E107F28BC1258A4C0030C267/$File/6%20TU.pdf?OpenElement Nu måste vi vuxna agera och ta vårat ansvar för våra minsta medborgare och deras framtid och att de ska få ha en fungerande förskola. Om det politiska styret fortsätter med nerskärningar, kommer det att fortsätta drabba våra barn och samhället i stort i framtiden. Alla barn har rätt till en välfungerande förskola, där barn och personal vistas i en miljö med rätt resurser och förutsättningar för att utvecklas optimalt. Vänligen skriv under och sprid insamlingen vidare!
  1 340 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Martina C
 • VI SOM INTE ACCEPTERAR EN HYRESHÖJNING MED 10,8%
  Samla in namn för att inte öka hyran med 10,8 procent
  213 av 300 Underskrifter
  Skapad av Josefin Larsson
 • Stoppa nedläggningen av Stjärnsunds förskola!
  Intresset att bo i Stjärnsundsområdet är stort. Kommunen har en detaljplan för ett 40-tal villatomter i Björknäbba (Klarängarna). Kommunen har också visionen att föryngra populationen på sikt, men hur ska man locka barnfamiljer att etablera sig på orter utan barnomsorg? Vi vet flertalet föräldrar som har haft intresse att flytta till Stjärnsundsområdet, men som har valt andra orter eller kommuner på grund av det konstanta hotet om nedläggning. Det samma gäller föräldrar som har valt att skriva in sina barn på närliggande förskolor eftersom de inte vet om förskolan kommer finnas kvar. Det är inte underligt att intresset och antalet barn minskar när kommunen konstant hotar med nedläggning. Detta är en självuppfyllande profetia som man sedan använder för att motivera ytterligare nedskärningar. Förskolor är en investering, en investering i framtiden, och det MÅSTE få kosta. Att kortsiktigt göra denna besparing kommer i det långa loppet att kosta kommunen och framförallt Stjärnsund dyrt. Hedemora kommuns bostadssatsning och engagemang i Stjärnsund ringer återigen tomt i våra öron, med konstanta hot om nedskärningar och centraliseringar. Förskolan i Stjärnsund är en av de få engagemang som kommunen fortfarande har kvar. Om detta också läggs ner kan man fråga sig vad kommunen faktiskt gör för oss?
  299 av 300 Underskrifter
  Skapad av Andreas Fredholm
 • Stoppa nedsläckningen av gatubelysning i Heby Kommun!
  Du kanske har märkt av att många gatulyktor inte lyser i våra byar? Heby kommun beslutade 2019 att ta bort och släcka ned 801 belysningsstolpar runt omkring i kommunen. Bakgrunden till beslutet var ett projekt från Trafikverket som skulle gå ut med ett upprustningskrav, men som inte kommer bli av. Besparingen enligt kommunens beräkning uppgick till 367000 kr. En obetydlig summa i sammanhanget. Heby Kommun gjorde ett historiskt resultat 2022 på 69 miljoner, vilket går stick i stäv med denna lilla besparing. Säkerheten och tryggheten hos oss invånare måste värdesättas högt. Det här beslutet påverkar direkt våra barn och andra som bor längsmed vägarna. Det släcks ned längsmed vägar som dessutom har en hög hastighetsbegränsning. En nedmontering av landsbygden och invånares trygghet och säkerhet. Kommunen har följande riktlinje enligt de själva: "Heby kommun skall förse invånarna med rimlig belysning i förhållande till säkerhet för person och egendom samt skapa förutsättningar för att ohälsa på grund av att mörker förebyggs. Trafiksäkerhet är gatubelysningens främsta syfte, men syften som att öka tillgängligheten, öka trygghet, hjälpa till med orienteringen, skapa estetisk och behaglig miljö är även de viktiga." En nedsläckt kommun är inte attraktivt för folk att flytta till!
  736 av 800 Underskrifter
  Skapad av Sofia Flodström
 • Rädda akuten i Köping!
  Utan akuten blir sjukvården centrerad till Västerås, där trycket redan är för högt! Det är ett svek mot Köping och alla de som bor på Köpings landsbygd. Ska vi bli en mer äldrevänlig kommun kan vi inte svika våra invånare genom att försämra vår sjukvård.
  5 317 av 6 000 Underskrifter
  Skapad av Felix Lundqvist
 • Låt Rembrandts mästerverk Batavernas trohetsed stanna i Sverige.
  Rembrandts målning är en del av vår historia. Generationer av besökare, skolklasser, författare och konsthistoriker har förundrats, beundrat och inspirerats av målningen. Att den hamnade i Sverige under 1700-talet är en konsekvens av handelsförbindelser mellan Nederländerna och Sverige. Målningen knyter vår historia med Europas och världens. Att låta Rijksmuseum hyra den vore inget annat än en skandal.
  73 av 100 Underskrifter
  Skapad av Veronica Hejdelind
 • Jag bojkottar israeliska "Hälsans Kök"
  Ett organiserat motstånd mot samarbete och handel med Israel behövs för att stoppa den folkrättsvidriga ockupationen och förtrycket av den palestinska civilbefolkningen. Att sprida bojkotten är en del av detta. Det hade varit effektivare med sanktioner från staten, men vår nuvarande regering kan inte ens rösta för eld upphör i FN eller sluta samarbeta militärt med den israeliska ockupationsmakten. Vi måste skapa sanktionerna själva genom bojkott!
  47 av 100 Underskrifter
  Skapad av Apartheidfri Handel Picture
 • Vi vill att Sverige ska uppmana till eldupphör i Gaza
  Sverige har alltid varit en aktör som försökt upprätthålla mänskliga rättigheter. Men regeringen har bytt riktning och för första gången lägger man ner en röst som handlar om fred. Att våld upphör. Vår kamp är viktig, för att vinna tillbaka Sverige. Det Sverige en gång var. Det Sverige vi alltid varit stolta över. Varje röst är viktig.
  2 639 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Omar Elmalli
 • Vi kräver att pressen gör sitt jobb och rapporterar om krigsförbrytelserna i Palestina nu!
  Media spelar en stor roll när det kommer till att forma opinion, särskilt för människor som inte är aktiva på sociala medier. Att rapportera ensidigt och partiskt bidrar till att legitimera fokrättsbrott och krigsbrott.
  3 471 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av roxane von gerber