• Ökad grundlön istället för tillägg!
  Utan medlemmarna i Kommunal går inte regionens verksamhet att bedriva. Regionstyrelsen har beslutat att satsa på andra yrkesgrupper än Kommunals, vilket inte kan beskrivas på annat sätt än verklighetsfrånvänt. Vården står inför ett enormt bemanningsbehov av kompetent personal. Att skapa tillfälliga tillägg på olika yrkesgrupper skapar slitningar istället för sammanhållning.
  1 600 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Dan Alf Picture
 • Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga 15-24 år, Stockholms stad måste ta sitt ansvar!
  Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga 15-24 år. Socialtjänsten har skrivit en rapport som visar att det är under loven som de unga har det som tuffast och stödlinjer instämmer med att det är under jullovet som de får in flest samtal på året. Det är viktigt att Stockholm stad gör allt de kan för att bryta den negativa utvecklingen av psykisk ohälsa bland unga som har pågått sedan 1980. En festival under en tid när det behövs mest, är ett steg i rätt riktning. https://www.suicidezero.se/fakta-rad/fakta-om-sjalvmord
  112 av 200 Underskrifter
  Skapad av Dröm Stort
 • Frys Hyran - Karlskrona!
  Utan en stark opinion så kommer Karlskronahem att höja hyran kraftigt. Höjer Karlskronahem hyran så kommer de privata bostadsbolagen att följa efter. Ett stopp för Karlskronahems hyreshöjning påverkar alla hyresgäster i Karlskrona. Det enda som kan stoppa hyreshöjningarna är en kraftig folklig opinion. Skriv under!
  872 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Arbetsgrupp FrystaHyror
 • Sänk farten för klimatet - och plånboken!
  En sänkt medelhastighet med 7 km/h gav en 18% minskning av utsläppen enligt en mätning gjord av NTF och Naturskyddsföreningen 2009. Det visar tydligt att sänkt fart gör skillnad! Med tanke på att en tredjedel av Sveriges territoriella utsläpp kommer från inrikes transporter inser man vilken enorm minskning av utsläppen sänkt medelhastighet i trafiken skulle innebära. SKRIV UNDER om du är beredd att sänka farten i trafiken fram till dess att vår regering visar planen för hur Sverige når klimatmålen 2030. Nästa gång du tar ut bilen är det bara att ”sakta ner eftersom det är bråttom”. Det finns inget att vänta på!
  49 av 100 Underskrifter
  Skapad av Charlotte Sjödahl
 • Stoppa utvisningen av Laura, 10 år!
  Tillsammans kan vi stoppa det här. Migrationsverket måste prioritera Barnkonvention och ändra sitt beslut. Hoppas du är med och gör så att Laura får stanna. Sverige kan och bör låta henne vara här. Hon är bara 10 år. Hon trivs i skolan och har många kompisar. Precis som mina barn.
  7 664 av 8 000 Underskrifter
  Skapad av Tomas Karlsson
 • Gym i Ingared
  Skriv på för att gymkedjorna ska kunna se att det finns en efterfrågan av ett gym i Ingared.
  165 av 200 Underskrifter
  Skapad av Anna Lundström
 • Gratis Mensskydd på Falkenbergsgymnasieskola
  Gratis mensskydd innebär frihet att kunna gå till skolan och känna sig trygg att det finns skydd tillgängligt under skoldagen. Detta handlar om att ge flickor på Falkenbergsgymnasieskola samma möjlighet att närvara i skolan, på lika villkor som de som inte har mens. Detta arbete kommer påverka dagens samhälle och barnen i framtidens möjligeter för lika skolgång och möjligeter
  11 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jämnstäldhet och jämnlikhets utskott
 • Låt Scouterna behålla sin natursköna miljö i Höör
  När kommunen för 40 år sedan ville bygga där vår gamla scoutgård stod fick vi istället denna plats på norra Fogdarödsvägen. Nu riskerar denna plats att bli inbyggd vilket helt kullkastar den naturmiljö vi har. Förutom scoutkåren är anläggningen också mötesplats för över 1000 unika individer på ett år. Scoutgården är även tänkt att om ett par år kunna serva vandrare längs Skåneleden med övernattningsplatser och naturvänliga diskmöjligheter. Med en granne så nära in på där miljön skulle förändras i grunden är vi oroliga att vandrare och andra gäster väljer andra övernattnings platser.
  401 av 500 Underskrifter
  Skapad av HÖÖRS SCOUTKÅR Picture
 • Stoppa förslaget om ombildningar och förbud mot fler hyresrätter i förorter i Göteborg
  För att Göteborg redan idag har en mycket lång kö till hyresrätter. Privata hem är ingen lösning för låg- och medelinkomsttagare. Det kräver mycket höga lån som utesluter väldigt många ur medelklassen. Dessutom kan den som äger sin bostad tvingas sälja denna om hen hamnar på försörjningsstöd. Därutöver kan man behöva sälja sin bostad vid finanskriser som den som råder nu till ett underpris som inte täcker bostadens lån.
  77 av 100 Underskrifter
  Skapad av Oskar Brandt
 • Elstöd till hela Sverige!
  Vi bor i samma land. Vi har samma rättigheter- och skyldigheter. Men de som lever i norr har lägre löner, längre pendlingsavstånd och högre uppvärmningskostnader, än de som lever i söder. Därför kräver vi elstöd till HELA landet! Allting annat vore diskriminering.
  680 av 800 Underskrifter
  Skapad av Lotta Forslin
 • Praktik för Estet
  Vi vill att även esteter ska få möjligheten att uppleva arbetslivet inom deras intressen. Praktik för estetelever skulle öka deras motivation och möjligheter både inom och efter skolan. Vi behöver mer kompetent personal och större motivation till att ta examen. Det gynnar inte bara oss som elever, utan både skola och samhälle, större kunskaper och kompetenta medarbetare skapar bättre och säkrare arbetsförhållanden. Har du några ideer eller tankar kring kampanjen? Mejla oss på: [email protected] Eller skicka ett DM på Instagram: Praktikforestet (Praktik För Estet)
  60 av 100 Underskrifter
  Skapad av Praktik För Estet Picture
 • Stoppa ombyggnaden av Hagsätra-linjen!
  Vill du förlora 12 tunnelbanestationer mot 2 stationer i utbyte? Vill du ha längre restider till de stationer du oftast besöker? Vill du bo längre från stadens puls? Just nu håller vi på Hagsätralinjen att tappa 12 stationer på vår linje. I och med att Hagsätra blir blå förlorar vi stationerna Enskede Gård, Globen, Skanstull, Medborgarplatsen, Slussen, Gamla Stan, Hötorget, Rådmansgatan, Odenplan, St Eriksplan, Torhildsplan samt Kristineberg. Vi vill inte ha längre restid till jobbet, nära & kära eller fritidsnöjen. Informationen om detta bygget har dessutom varit bristfällig på Hagsätra-linjen, för majoriteten vill inte ha detta.
  3 av 100 Underskrifter
  Skapad av Niklas Juni Lundqvist