Hoppa till huvudinnehåll

Till: Göteborgs Universitet

Skriv under för att Göteborgs Universitet ska servera 100% växtbaserat på sina campusrestauranger!

Forskningen är tydlig; "Även om alla utsläpp av fossila bränslen skulle upphöra omedelbart, gör det globala matsystemet det omöjligt att nå Parisavtalet" - Clark m.fl, 2020.

Lösningen är också tydlig; Ett skifte till växtbaserat hade minskat utsläppen med 14.7GT Co2e varje år, dubbelt så mycket som hela den globala transportsektorn, inklusive flyg. https://ourworldindata.org/carbon-opportunity-costs-food

Som ett vetenskapligt lärosäte måste Göteborgs Universitet lyssna till forskningen man har hjälpt till att producera, och skifta till växtbaserade menyer på sina restauranger vid campus. Medan givetvis alla individer kan ta med sig valfri lunch till skolan, måste Göteborgs Universitet ta sitt akademiska ansvar och göra institutionella förändringar i enlighet med vetenskapen, allt annat är akademiskt hyckleri. Om inte universitetet följer sin egna forskning, hur kan man förvänta sig att resten av samhället ska göra det?

I Göteborgs Universitets hållbarhetsvision står det tydligt att man vill "ta ansvar för samhällsutvecklingen och bidra till en hållbar värld". Att servera animaliska livsmedel, vilket går tvärtemot forskning på både miljö och hälsa, är dessvärre motsatsen. Samtidigt har man just nu en stor möjlighet, där man kan bli det första universitetet i Sverige att servera 100% evidensbaserad växtbaserad kost. Det om något är att "göra avtryck på samhällsutvecklingen".

Plant-Based Universities Göteborg menar därför att det är självklart att Göteborgs Universitet tar denna möjlighet att stärka sin position, och bidra till en hållbar värld. Vi förordar att man vid sina campusrestauranger under 2024 går över till 50% växtbaserat och introducerar "plant-based by default", för att sedan successivt gå över till 100% hållbar och växtbaserad kost, där 100% ska vara uppnått senast 2026.

Varför är det viktigt?

Detta är en kampanj riktad mot Göteborgs Universitet, men det angår oss alla som studerar här. Det finns inget syfte med en utbildning på en död planet, och det är dit vi är påväg. Såväl IPCC som IPBES är samtidigt tydliga med att ett skifte av kosten har enorm potential att lösa de sammanhängande planetära kriserna vi står inför, samtidigt som det finns stora hälsovinster att göra. Oavsett vad man tycker personligen, är det en kampanj värd att stötta. För att upprepa är det inte en inskränkning på personliga kostval, då varje individ fortfarande kan ta med sig valfri mat och äta på campus. Det handlar om institutionellt ansvarstagande, och att Göteborgs Universitet som ett respekterat lärosäte har ett ansvar att lyssna till sin egna forskning.

Hur den kommer att överlämnas

På ett möte med representanter från Göteborgs Universitet

Länkar

Uppdateringar

2023-12-11 14:06:14 +0100

25 underskrifter nådda

2023-11-23 21:03:23 +0100

10 underskrifter nådda