• LÅT LIONNS PAPPA FÅ STANNA I SVERIGE
  Det är viktigt för att barnkonventionen blev lag för några år sedan och barnkonventionen följs inte av Sverige. Detta är även viktigt för Lionn, då han bara har två trygga anknytningar i sitt liv.
  1 882 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Sandra Stunis
 • Rädda Vårdcentralen i Nybble och Jourcentralen på Sjukhuset
  Vi behöver vård som är trygg och nära inte överfulla väntrum och långa resor.
  1 391 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Marie Oudin
 • För en inkluderande skolmiljö: Vi elever kräver att bönerummet/andrummet återöppnas!
  För en mer inkluderande skolmiljö och där alla elevers behov att utöva sin religion, tro och all form av spiritualitet respekteras när det faktiskt finns möjlighet till att möjliggöra det.
  133 av 200 Underskrifter
  Skapad av Nazanin Farahani
 • Låt Loredana stanna i Sverige!
  Beslutet om att utvisa Loredana är inhumant ett beslut. Loredana och hennes familj har varit i Sverige i 10 år. Familjen arbetar, barnen studerar. Därför tappar Sverige värdefull kompetens och arbetskraft för framtiden...
  2 354 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Elin Zlatanovski
 • STOPPA UTVISNINGEN AV MIKHAIL!
  BAKGRUND: Den ryska staten har, parallellt med invasionen av Ukraina, drastiskt ökat förtrycket mot de egna medborgarna. Civil Rights Defenders beskriver hur de som protesterar mot kriget löper risk att gripas, och att det förekommer rapporter om polisvåld och övergrepp bland de som frihetsberövats (1). När invasionen av Ukraina inleddes befann sig Mikhail redan i Sverige. Migrationsverket har avslagit Mikhail's ansökan om uppehållstillstånd och anser att det inte skulle vara problematiskt för honom att återvända till Ryssland. De föreslår att han istället ansöker igen från Ryssland, även om detta beslut skulle innebära en väntetid på mer än ett år. Samtidigt har Ryssland gradvis urholkat sitt oberoende rättssystem och etablerat en omfattande statlig kontroll över sociala medier och andra digitala övervakningsverktyg, vilket används för att identifiera och undertrycka krigsmotståndare (2). Sedan kriget bröt ut har yttrandefriheten upphävts och alla uttryck för motstånd mot det pågående kriget hotas nu av stränga straff, inklusive upp till 15 års fängelse (3). Vid den första nationella protesten mot kriget i november 2022 arresterades fler än 1300 deltagare (4). Utvecklingen för hbtq-personer i Ryssland har gradvist blivit värre och värre. Enligt en lagändring från 2022 förbjuds all ”propaganda” och allt framförande av ”icke-traditionella sexuella relationer och (eller) preferenser […]” (5). I samma lagtext klumpas hbtq-frågor ihop med pedofili, rapporterar bland andra nyhetsbyrån Interfax. Denna lagstiftning har flertalet gånger fördömts av internationella människorättsorganisationer. Samtidigt pådrivs och eskaleras det osäkra lägret för Rysslands hbtq-grupper av statlig media i koordinerade smutskastningskampanjer (6). De ryska kränkningarna av mänskliga rättigheter har pågått under lång tid. I april 2017 greps hundratals förmodade homosexuella män och fördes bort i Tjejenien (7). Enligt rapportering från den ryska oberoende tidningen Novaya Gazeta utsattes männen för tortyr eller andra kräkningar och tvingades ange namn på andra hbtqi-personer. I slutet av december 2018 ägde en liknande tragedi rum, då omkring 40 personer som misstänktes vara homosexuella blev kvarhållna och föremål för brutal tortyr och annan misshandel. Minst två dödsoffer har rapporterats som ett resultat av händelsen. Myndigheterna har även agerat genom att förstöra de gripnas pass för att effektivt hindra dem från att lämna landet. Även i andra fall har ryska hbtq-personer blivit arresterade för att förhindra utresa från landet (8). I ett samarbete mellan Sveriges EU-representation och den internationella människorättsorganisationen Civil Rights Defenders genomfördes 2019 ett möte med ryska människorättsorganisationer och tjänstemän från olika EU-länder, med syftet att gå igenom det människorättsliga läget med fokus på HBTQ-personer i Ryssland (9). På regeringens egen hemsida står att läsa: ”Repressalier, förföljelser, tortyr, HBTQ-personer som berövas sina föräldraskap och barn som förlorar sina föräldrar, farsartade rättegångar och övervakning av digital aktivitet, beskrevs av organisationerna som verktyg för att kontrollera och motarbeta HBTQ-personer och de organisationer som står upp för deras rättigheter.” Den omfattande massövervakningen och åsiktsregistrering som pågår i Ryssland, i kombination med förtrycket av krigsmotståndare och hbtq-personer, utgör en direkt fara för Mikhail. ”Det som väntar är att bli gripen, få fängelsestraff och att bli anklagad för regeringsförräderi, efter det så kommer mest troligt ingen att se mig igen” säger han. Den allvarliga faran han riskerar att möta och den orättvisa behandling han skulle utsättas för är en påminnelse om behovet av att skydda mänskliga rättigheter och individuell trygghet. Vi kräver att Mikhails utvisning stoppas omedelbart! ------------ENG------- Stop the deportation of Mikhail! Mikhail is a beloved colleague who has taken root in Umeå and in Sweden. Here he has built a well-established life, created strong friendships, learned Swedish, and found love in his husband David. In a decision from August 8, the Swedish Migration Agency rejected Mikhail's application for a residence and work permit. According to the decision, he must leave Sweden and travel to Russia in 4 weeks at the latest. The Migration Agency does not take into account the direct danger it would mean for Mikhail, who is a regime critic, war opponent and homosexual, to return to Russia. Deporting Mikhail to Russia not only goes against humanity and empathy, it also undermines the fundamental Swedish principles of democracy, freedom of expression and an independent rule of law. We demand an immediate review of the decision to ensure Mikhail's safety and rights. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) https://crd.org/sv/2022/06/23/tortyr-rysslands-vapen-i-kriget-mot-de-egna-medborgarna/ (2) https://www.nytimes.com/2023/07/03/technology/russia-ukraine-surveillance-tech.html (3) https://www.russiansagainstthewar.se/sv/russian-activist-visa-letter/ (4) https://www.theguardian.com/world/2022/sep/22/russia-protests-more-than-1300-arrested-at-anti-war-demonstrations-ukraine (5) https://www.svt.se/nyheter/utrikes/rysslands-hbtq-lagar-skarps-ytterligare (6) https://crd.org/sv/2021/11/19/ryska-myndigheter-maste-upphora-attackerna-mot-hbtq-aktivister/ (7) https://www.amnesty.se/agerahub/ryssland-hbtqi-personer-attackeras-och-torteras/ (8 ) https://www.qx.se/samhalle/15462/rysk-gayaktivist-hindrades-utresa/ (9) https://www.regeringen.se/artiklar/2019/02/situationen-for-manskliga-rattigheter-fortsatter-att-forsamras-i-ryssland/
  2 671 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Alexandra A
 • Fler bussar till Genarp!
  Lunds kommun sträcker sig utanför den centrala citykärnan och ska finnas för alla medborgare inom kommunen. Kollektivtrafiken behöver därför vara tillgänglig för alla. Att som ung ha möjligheten att ta sig hemifrån till arbete, sommarjobb, praktik, vänner, fritidsaktiviteter och roliga evenemang i andra delar av staden, är en viktig del i att skapa ett hälsosamt och socialt meningsfullt liv. Det ska inte begränsas av ens egna – eller ens föräldrars – ekonomiska förutsättningar eller tillgång till andra färdmedel. Dessutom är det inte bara bra för den enskilda individen att kunna resa, utan även samhället i stort. När fler kan resa för studier, arbete och meningsfullt engagemang i samhället, stärks samhället i stort. Att ta sig runt i sin egen stad ska inte vara en klassfråga, utan en rättighet. I kollektivtrafiken vilar vår möjlighet att kunna röra oss fritt och när bussen slutar gå som den bör förlorar vi vår känsla av kontroll och inflytande över våra liv. Det är inte rättvist. Vi vill ha lika tillgång till de möjligheter som alla andra unga i Lunds kommun. Vi vill känna oss lika sedda som alla andra och lika stor makt över våra liv. Vi vill se att vi kan vara med och skapa förändring som gynnar alla i Genarp unga och som gamla!
  705 av 800 Underskrifter
  Skapad av reman R
 • Avskaffa monarkin!
  Vi vill ha demokrati - på riktigt. Medborgarna ska välja statsmaktens utövare och representanter. Rätten att representera dig kan ingen ärva, den är din att ge.
  4 156 av 5 000 Underskrifter
  Skapad av Republikanska föreningen Picture
 • Rädda Adnan från utvisning, från att riskera livet varje dag.
  Vi måste visa att Sverige är ett land där vi står upp för mänskliga rättigheter. Visa att Sverige är ett land där det finns en framtid. Skriv under för att rädda våran älskade Adnan och ge honom en framtid, ge honom hopp. Ta inte Adnan från hans hem och från hans familj. Vi måste visa att det är fel att ta människor ifrån deras hem. Ifrån ett liv de byggt upp under flera år. Tillsammans kan vi kämpa för att göra skillnad i Adnans liv.
  17 874 av 20 000 Underskrifter
  Skapad av Saga Andersson
 • Utvisa och splittra inte Amal's familj!
  SKRIV PÅ FÖR AMAL'S FAMILJ är viktigt för att Sveriges myndighet behandlar människor och mänskliga rättigheter som om de inte finns.. Men det finns och är värdefulla! Skriv på för deras rättigheter och att leva tillsammans som en familj i Sverige.
  63 av 100 Underskrifter
  Skapad av Emelie Andersson
 • Rädda familjen Zareis
  De lever nu under stor oro och rädsla i form av depression, ångest och andnöd. Ett återvändande till Iran skulle innebära stor fara för familjen. Barn utan en närvarande far fråntas sina mammor, våldtas och mördas. Jag vänder mig därför till dig. Bidra med en underskrift för att hjälpa familjen Zarei att stanna i Sverige.
  157 av 200 Underskrifter
  Skapad av Tilda Svenbo
 • Stoppa chockhöjningar av priser för kollektivtrafik i Gävleborg.
  Se till att alla som bor i Region Gävleborg har råd att åka kollektivtrafik och tycker att det är ett attraktivt resealternativ.
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Tobias Thor
 • #räddaIGORräddaliv
  Du som anser att Sverige ska följa Barnkonventionen och att våld mot barn och kvinnor ska stoppas, du som tycker att varje dödat barn (Tintin, Esmeralda, Bobby) och varje dödad kvinna (Lotta, Jeanette, Somayyeh) är en för mycket, du som vill att våldet ska stoppas mycket tidigare så barn slipper bli trasiga vuxna - du ska skriva på. Likaså du som varit i våldet och vet hur det är.
  2 462 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Susanne Hydén