• Starta detaljplanen för den nya Mariakyrkan i Hammarkullen nu!
  Tidigare fanns det två kyrkobyggnader och ett äldreboende i Hammarkullen. Just nu finns det inget äldreboende och ingen fungerande kyrkobyggnad. Bara en provisorisk paviljong där vi bedriver Mariakyrkans verksamhet. Detta är inte rimligt. Vår uppfattning är att detta projekt verkligen kan vara med och göra skillnad i Hammarkullen. Tillsammans med alla goda krafter i kommunen och inte minst skolorna i Hammarkullen, Mixgården, MiniMix, Karnevalskomittéen mm och våra systerkyrkor har vi varit och är ännu mera övertygade nu om att vårt projekt ”Framtidens kyrka i Hammarkullen” är ännu mera viktigt idag när vi tillsammans arbetar för en jämlikare stad utan några ”särskilt utsatta områden”. Vi har många unga familjer i församlingen med blandad bakgrund som flyttat till Hammarkullen för att göra skillnad, och när vi skjuter allt ytterligare ett år innan ens detaljplanarbetet kan starta finns det alltid risk att några tappar modet och flyttar från Hammarkullen. Något som vore tragiskt om vi skall nå stadens övergripande mål om att skapa en jämlik stad och minska segregationen. Vi vill verkligen göra skillnad i Hammarkullen. Vi har också haft kontakt med Omsorgsvården och dom räknar med vårt nya äldreboende i sina planer redan från 2026 - 2027. Om detaljplanen senareläggs, kommer vi inte kunna möta det planerade behovet av äldreboendeplatser. En stor förlust för Hammarkullen och dess invånare.
  511 av 600 Underskrifter
  Skapad av Magnus Sundemo
 • VI VILL INTE ANGE!
  Förslaget skulle innebära att vårdpersonal tvingas ange papperslösa. Ett krav på infomationsplikt är oförenligt med grundläggande mänskliga rättigheter, barnkonventionen och strider mot våra yrkesetiska koder. Dessutom skapar en angiverilag en etiskt stress där sjukvårdspersonal kan tvingas välja mellan att bryta mot lagen eller att ange en människa. Sjuka människor som avstår vård på grund av rädsla riskerar att fara illa och samhället riskerar ett förtroendetapp för sjukvården.
  405 av 500 Underskrifter
  Skapad av Josephine Anker
 • Skydda civilbefolkningen i Gaza!
  Det är en absolut, akut prioritet nu att pressa fram en vapenvila, att tillhandahålla skydd för civila och att tvinga Israel att tillåta införsel av akut humanitär hjälp, mat, vatten, medicinsk utrustning och elektricitet, till de 2,3 miljoner palestinier som är fångade i det belägrade Gaza. Att medvetet rikta in sig på civila, utföra oproportionerliga och urskillningslösa attacker som dödar och skadar civila, är krigsförbrytelser. Den israeliska ockupationsmakten såväl som palestinska väpnade grupper måste följa internationell rätt. Det internationella samfundet måste agera för att tvinga fram ett omedelbart eldupphör. Sedan den 8 oktober har Gazas befolkning utsatts för de mest intensiva, obevekliga och urskillningslösa israeliska bombattackerna någonsin, som riktas mot bostäder, skolor, sjukhus, sjukvårdspersonal, journalister och hela den civila infrastrukturen. Vi kräver att den svenska regeringen agerar kraftfullt för en omedelbar vapenvila i Gaza, skydd för den palestinska civilbefolkningen och införsel av akut humanitär hjälp, mat, vatten, medicinsk utrustning och elektricitet. Vi kräver att Sverige står upp för internationell rätt.
  44 831 av 45 000 Underskrifter
  Skapad av Palestinagrupperna i Sverige (PGS) Picture
 • Stoppa utvisningen av vår vän till Iran
  Hur kan man utvisa en kvinna och en flicka till Iran? En flicka som varken kan läsa eller skriva på persiska. En flicka som pratar flytande svenska och har hela sitt liv här i Sverige. Flickans mamma, som flytt från ett destruktivt förhållande som nu har skyddad identitet. Flickans mamma pratar bra svenska, arbetar inom vården och är en praktik ifrån att vara färdig barnmorska. Hur kan man, när barnkonventionen är lag i Sverige, utvisa dessa till Iran?
  461 av 500 Underskrifter
  Skapad av Lisa Westman
 • Tobias Billström och regeringen, hjälp de svenska medborgarna i Gaza att komma hem NU!
  Hjälp alla svenskar som är fast i Gaza att komma hem till sina anhöriga. Vi vädjar till den svenska regeringen om hjälp, innan det är försent!
  2 341 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Minna Massry
 • Förbjud gruvbrytning i alunskiffer
  Väster om Storsjön i Jämtland som är en del av Sápmi ligger ett område 49 963 hektar stort på en berggrund av alunskiffer. Tre bolag och en privatperson har ansökt om undersökningstillstånd hos Bergsstaten och fått dem beviljade. Aura Energy (Vanadis Battery Metals) har letat efter metaller och mineral i området som kallas Häggån nr 1. Provborrning  skedde mellan 231001-240430. Bolagets plan är att ansöka om bearbetningskoncession redan 2024 för att om några år öppna en gruva i form av ett dagbrott. De har även undersökningstillstånd för områdena Skallböle nr 1 och Möckelåsen nr 1. District Metals (Bergslagen Metals) har undersökningstillstånd för området Viken nr 1, Viken nr 2, Viken nr 3, Viken nr 4, Lill Viken, Norr Viken, Norra Leden samt Storviken. Ragnar Metals (Ragnar Exploration) har underdökningstillstånd för Viken East och Viken South samt att det är en privatperson som har undersökningstillstånd för området Strömborgen. Det tilltänkta gruvområdet gränsar till Storsjön, Sveriges femte största sjö som är en del av Indalsälvens vattensystem. Sjön är dricksvattentäkt för de som bor runt sjön och dess vatten rinner via Indalsälven ut i Bottenhavet. Denna plats är bara en av många som man nu ser som möjliga områden att starta gruvbrytning på.  I och med en förväntad ökning av efterfrågan på el och en vilja från regeringens håll att bygga fler kärnkraftverk så finns det en stor risk att uranbrytning åter kommer att tillåtas i Sverige. Uran är ett enormt giftigt ämne och det tillsammans med övriga metaller och mineral som kommer upp vid gruvbrytning påverkar mer eller mindre negativt omgivningen genom vatten och luft. Det går aldrig att återställa ett område fullt ut så som det var innan gruvdriften påbörjades. Om vi inte har frisk natur och rent vatten så kommer det inte att gå att leva på den här planeten.  Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att det även i framtiden ska gå att bo i områden där dessa intressen finns. Det finns alltför många exempel på gruvdrift där områden blivit förgiftade och förstörda för all framtid. Talvivaara och Ranstad är bara två exempel där naturen har fått betala ett högt pris. Bolagens infosidor: District Metals (här finns en detaljerad kartbild): https://www.districtmetals.com/projects/viken-property/ Aura Energy: https://auraenergy.com.au/project-portfolio/haggan-polymetallic-project/ Ragnar Metals: https://www.ragnarmetals.com.au/ Karta över mineralrättigheter: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-mineralrattigheter.html Om alunskiffer: https://www.sgu.se/mineralnaring/gruvor-och-miljopaverkan/alunskiffer/ Geologiprofessor Barbara Wohlfart om brytning i alunskiffer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/tre-fragor-om-brytning-av-alunskiffer Den svenska gruvmyten: https://densvenskagruvmyten.se/?fbclid=IwAR1ioLv6teJuDIohjaHIfLCDbXHPUVnB79smQZKFMSpvY8x7HbV-wTyqsAM Urangruvan i Ranstad: https://kollega.se/ovrigt/dyrt-sanera-urangruva Gruvan i Talvivaara: https://m.youtube.com/watch?v=JsASbYgE-aI https://m.youtube.com/watch?v=ttrSKJYoL74 https://sverigesradio.se/artikel/5346306 https://spotify.link/3ap4qzRPiDb Vetenskapsradion klotet: https://sverigesradio.se/avsnitt/stor-oro-for-uranbrytning-i-jamtland-nar-regeringen-vill-ta-bort-forbudet
  10 989 av 15 000 Underskrifter
  Skapad av Ida Asp
 • Vi vill ha en samtyckeslag i hela EU!
  Hjälp oss sätta press på våra beslutsfattare så att alla våra medsyskon i Europa får samma rättigheter som vi i Sverige, när det kommer till samtycke. Vi har drivit igenom en lag förut, och vi kan göra det igen! Din underskrift gör skillnad.
  1 223 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Fatta Rörelsen Picture
 • JA till ännu ett byggprojekt på Sparrmansvägen i Hammarbyhöjden. Skriv under idag!
  Med fler bostäder i Hammarbyhöjden kan vi välkomna fler nya grannar till vårt fina område och vi får bättre underlag för lokal service och handel. Hjälp grannar som inte har tillgång till internet/Facebook att skriva under. Listan med namnunderskrifter måste vara inskickad senast 23 oktober 2023.
  85 av 100 Underskrifter
  Skapad av Jens Lundberg
 • Hyresgästerna ska inte ta hela hyresnotan!
  Vill du ha råd att bo kvar i vår allmännytta? Vill du att dina barn ska ha råd att hyra sin första bostad? Vill du att Gotland ska vara en levande och fungerande Region? Då behöver DU skriva under!
  1 134 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Pia Malmros
 • Satsa på barnen i Göteborg - stoppa nedskärningarna i grundskolan nu!
  Många av stadens kommunala grundskolor har inför höstterminen tvingats dra in på tjänster och andra grundläggande resurser och det ser ut att bli ännu värre inför nästa år. Det är dags att vi vuxna tar ansvar och står upp för barnens lagliga och moraliska rätt till en fungerande skolgång. Gränsen är nådd för vad elever, personal och föräldrar mäktar med. Om ansvariga politiker inte väljer att satsa på skolan utan fortsätter att genomföra nedskärningar kommer problemen som vi ser idag med allt mer konflikter och våld i skolan, lärare som lämnar yrket, hemmasittande elever, elever som går ut med ofullständiga betyg och elever som mår dåligt i skolmiljön att eskalera. En fungerande skola är inte bara en grundläggande rättighet för alla barn utan även en förutsättning för en trygg och växande stad. Skriv under och sprid insamlingen!
  6 069 av 7 000 Underskrifter
  Skapad av Anna Johansen
 • 20 av 100 Underskrifter
  Skapad av Mikael Svensson
 • ! Save Rabiu !
  Det vore en grov försummelse att sända tillbaka ett barn i Rabius tillstånd till ett land där han sannolikt inte får någon hjälp, och där han saknar trygghet. Migrationsverket refererar till barnkonventionens princip att "Alla barn ska vara hos sina föräldrar". Detta är irrelevant om föräldrarnas status är okänd och barnet känner stor otrygghet i hemlandet. Barnkonventionen klargör: "Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling." "Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering." Det är hög tid att sätta stopp för denna misshandel av barn! Låt oss tillsammans försvara barnens rättigheter! Var med och stöd genom att skriva på denna namninsamling!
  5 363 av 6 000 Underskrifter
  Skapad av S. E.S