• Backa från era orimliga hyreskrav, SGS (Step Down from Your Unreasonable Demands, SGS)
  Hjälp oss att få igenom våra krav, för rätten att bo kvar och för att vi, studenter inte ska behöva ta hela kostnaden för de ökade utgifterna i samhället. Skriv under och sprid namninsamlingen! VILL DU VARA MED OCH ENGAGERA DIG MOT HYRESHÖJNINGARNA? Gå med i Hyresgästföreningens Studentnätverk genom att anmäla ditt intresse här: https://www.hyresgastforeningen.se/kontakta-oss/intresseanmalan/intresseanmalan_vastra_sverige/ -- Why is this important? You can help us to achieve these goals for the right to your housing, and so that the entire burden of inflation is not placed on us, the students. Leave your signature and share this list! DO YOU WANT TO JOIN THE MOVEMENT AGAINST RISING RENTS? Join the Student Network of the Union of Tenants by signing up here: https://www.hyresgastforeningen.se/kontakta-oss/intresseanmalan/intresseanmalan_vastra_sverige/
  1 757 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Hyresgästföreningens Studentnätverk Göteborg
 • Bosnier i solidaritet med Gaza
  Det fasansfulla dödandet av civila i Gaza är en katastrof och en skandal. Internationell rätt och mänskliga rättigheter tappar all sin betydelse om vi tillåter att detta krig att fortgå. Läkare utan gränser skriver: "Efter en månads krig är situationen för Gazas 2,2 miljoner invånare desperat. Den intensiva beskjutningen och flygattackerna skonar ingen, såväl skolor som sjukhus har träffats och förstörts. Palestinska myndigheter rapporterar över 10 000 dödade varav 4000 barn. Samtidigt har Israels totala blockad skapat brist på mat, vatten, el och bränsle."
  1 301 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Irma Kilim
 • Camilla Gärdebring Lyssna eller avgå!!
  För att kunna förbättra kvaliteten och bibehålla kompetens på medarbetare . Att kunna kunden få rätt vård och omsorg oavsett var någonstans befinner seg i kommunen. För att våra kunder kunna få en värdefull liv och att personalen kan få en balans i privatliv och arbete . För att få friskare och gladare medarbetare som leder till trivsammare arbetsliv och förändring i ekonomi. För en attraktivare arbete och arbetsgivare. För att så sätt får man in mer intresse för yrket och att istället att lämna kommunen och arbetsgivare locka nya anställda
  735 av 800 Underskrifter
  Skapad av Marija Bajic
 • Uteslut Israel från Eurovision 2024
  Just nu sker massakrer, massfördrivning och krigsförbrytelser i Gaza. Internationella domstolen utreder om Israel gör sig skyldigt till folkmord på palestinier. I en sådan situation är det helt orimligt att Israel ska tillåtas delta i Eurovision Song Contest. Minst 24 000 palestinier har dödats i bombanfall och andra militära angrepp sedan den 7 oktober 2023. Av dessa är 70% barn och kvinnor. 1,9 miljoner människor är på flykt, instängda i Gaza. Drygt 300 000 bostäder har förstörts, närmare 60 000 människor är skadade. Drygt 100 journalister finns bland de döda. Journalister och deras familjer utsätts för riktade attacker, hot och frihetsberövanden. Vårdpersonal och ambulanser attackeras och alla sjukhus i Gaza är förstörda, enormt överbelastade eller på gränsen till kollaps. Civila attackeras i de så kallade ’säkra områden’ som Israel beordrat dem att bege sig till. Utöver dessa krigsbrott har Israel även stoppat tillgången till livsförnödenheter som rent vatten, el, bränsle och mediciner. FN larmar om att svält och sjukdomar hotar att ta lika många liv som de militära attackerna. I skuggan av kriget mot Gaza råder är situationen akut också på Västbanken, där den israeliska armén och beväpnade bosättare attackerar palestinska orter. EBU har meddelat att Israel ska få medverka i Eurovision och säger sig vilja värna om tävlingens status som ”ett opolitiskt evenemang som förenar publik över hela världen genom musik” (https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/eurovision-arrangoren-israel-far-tavla-i-malmo). 2022 portades Ryssland från Eurovision på grund av invasionen av Ukraina. Nu är plötsligt den värdegrund som EBU då hänvisade till som bortblåst. Eller är Israels förbrytelser förenliga med Eurovisions värdegrund? Organisationer och nätverk runtom i Europa bildar nu opinion för att Eurovisionfinalen i Malmö sker utan Israels medverkan. I Sverige kräver vi att SVT (som står för den svenska delen av festivalen) tar sitt ansvar. Vi alla kan hjälpa till att påverka, och med denna namninsamling visar vi att Sveriges befolkning tar avstånd från Israels militära ockupation, massakrer, fördrivning och krigsförbrytelser. Vi tänker inte låta Israel kapa festen när Eurovision kommer till Malmö! ⭕️ ENGLISH ⭕️ Massacres, mass displacement and war crimes are taking place in Gaza right now. The International Court of Justice is investigating whether Israel is guilty of genocide against the Palestinians. In such a situation, it is completely unreasonable that Israel is allowed to participate in the Eurovision Song Contest. At least 24,000 Palestinians have been killed in bombings and other military attacks since October 7, 2023, of these 70% are children and women. 1.9 million people are internally displaced, trapped in Gaza. Roughly 300,000 homes have been destroyed, nearly 60,000 people are injured. More than 100 journalists are among the dead, journalists and their families are subjected to targeted attacks, threats and arrests. Medical staff and ambulances are under attack and all hospitals in Gaza are either destroyed, operating over capacity or on the verge of collapse. Civilians are attacked in the so-called safe areas where Israel has ordered them to go. In addition to these war crimes, Israel has stopped access to basic necessities such as clean water, electricity, fuel and medicine. The UN warns that famine and disease will take as many lives as the military attacks. In the shadow of the war against Gaza, the situation is also acute in the West Bank, where the Israeli army and armed settlers attack Palestinian towns. The EBU has announced that Israel will be allowed to participate in Eurovision and says it wants to protect the contest's status as "a non-political event that unites audiences all over the world through music"(https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/eurovision-arrangoren-israel-far-tavla-i-malmo). In 2022, Russia was banned from Eurovision due to the invasion of Ukraine. Now suddenly the values that the EBU then referred to is nowhere to be found. Or are Israel's crimes compatible with Eurovision's values? Organisations and networks around Europe are now demanding that Israel be banned from the Eurovision final in Malmö. In Sweden, we demand that SVT (which stands for the Swedish part of the festival) take responsibility. We can all make a difference and with petition we show that the people of Sweden will not be silent to Israel's military occupation, massacres, displacement and war crimes. We are not going to let Israel hijack the party when Eurovision comes to Malmö!
  37 635 av 40 000 Underskrifter
  Skapad av Melinda .
 • Dags att stoppa fallet mellan stolarna!
  Genom att skriva under på detta kravbrev så instämmer du med REA:s krav på att det är dags att skapa en förändring för Sveriges egenanställda, och på längre sikt förhoppningsvis även för andra som arbetar utan traditionell anställning. Vi kräver nu att egenanställda ska ha samma arbetsrättsliga status som övriga arbetstagare i Sverige. Detta innebär samma rätt till ersättning vid arbetslöshet och samma rättigheter att ta deltidsuppdrag under en period av arbetslöshet.
  79 av 100 Underskrifter
  Skapad av Katarina Strandberg
 • Ändra namnet på gatan där Israels ambassad finns till PALESTINAGATAN
  Ni har precis ändrat namnet på gatan där den Ryska ambassaden finns till Ukrainagatan så vi förväntar oss från er att acceptera ändringen av namnet på gatan där Israels ambassad finns i Stockholm till Palestinagatan. Man ska inte skilja mellan folk och folk. Ni har varit mänskliga för Ukraina så var gärna mänskliga för Palestina också.
  44 av 100 Underskrifter
  Skapad av Fateh OKCAN
 • Stoppa nerskärningarna i förskolan i Göteborg.
  Enligt tjänsteutlåtandet från Förskoleförvaltningen 2023-10-18, finns det en åtgärdsplaner för att nå budget i balans för varje stadsområde, där alla stadsområden har upprättat åtgärdsplaner för sitt område. Se länk nedan, https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/67849BB5E107F28BC1258A4C0030C267/$File/6%20TU.pdf?OpenElement Nu måste vi vuxna agera och ta vårat ansvar för våra minsta medborgare och deras framtid och att de ska få ha en fungerande förskola. Om det politiska styret fortsätter med nerskärningar, kommer det att fortsätta drabba våra barn och samhället i stort i framtiden. Alla barn har rätt till en välfungerande förskola, där barn och personal vistas i en miljö med rätt resurser och förutsättningar för att utvecklas optimalt. Vänligen skriv under och sprid insamlingen vidare!
  1 347 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Martina C
 • VI SOM INTE ACCEPTERAR EN HYRESHÖJNING MED 10,8%
  Samla in namn för att inte öka hyran med 10,8 procent
  213 av 300 Underskrifter
  Skapad av Josefin Larsson
 • Jag bojkottar israeliska "Hälsans Kök"
  Ett organiserat motstånd mot samarbete och handel med Israel behövs för att stoppa den folkrättsvidriga ockupationen och förtrycket av den palestinska civilbefolkningen. Att sprida bojkotten är en del av detta. Det hade varit effektivare med sanktioner från staten, men vår nuvarande regering kan inte ens rösta för eld upphör i FN eller sluta samarbeta militärt med den israeliska ockupationsmakten. Vi måste skapa sanktionerna själva genom bojkott!
  47 av 100 Underskrifter
  Skapad av Apartheidfri Handel Picture
 • Vi kräver att pressen gör sitt jobb och rapporterar om krigsförbrytelserna i Palestina nu!
  Media spelar en stor roll när det kommer till att forma opinion, särskilt för människor som inte är aktiva på sociala medier. Att rapportera ensidigt och partiskt bidrar till att legitimera fokrättsbrott och krigsbrott.
  3 482 av 4 000 Underskrifter
  Skapad av roxane von gerber
 • Sveriges regering måste ta ställning för nödhjälp
  Vi som svenskar har ett ansvar att göra våra röster hörda. I en allt mer polariserad debatt tappas de viktiga sakfrågorna lätt bort, och politiker viker sig för en stark opinion. Låt oss skapa en stark, humanitär opinion. Frågan om humanitär hjälp är inte kontroversiell, den kräver inget ställningstagande mellan de stridande parterna. Samtidigt ser vi en situation som kan urarta i folkmord. Låt Sverige tydligt ta ställning för humanitära insatser!
  515 av 600 Underskrifter
  Skapad av Tove Selenius Moell
 • Upprop för rättvis rapportering om Gaza
  Under de senaste dagarna har vi sett urskiljningslösa bombningar av Israel mot sjukhus, kyrkor, bostäder och ambulanspersonal i Gaza. FN och människorättsorganisationer varnar för ett folkmord. Israel backas öppet av USA och använder amerikanska bomber. Trots detta rapporterar Ekot okritiskt information från Vita huset och den israeliska armén som om de vore en oberoende part. USAs president Biden har öppet ljugit om ockupationen. Bland annat påstod presidenten att han sett “40 halshuggna israeliska bebisar”, men detta uttalande drogs sedan tillbaka. Vita huset är inte en oberoende part. Vita huset är Israels allierade och amerikanska bomber används mot civila palestinska sjukhus, skolor, flyktingläger och ambulanser. Därför kan Sveriges radio, som har ett Public Service-uppdrag, inte upprepa information som kommer från Vita huset eller israeliska ockupationsmakten utan först att verifiera den med en oberoende källa. Angående massakern på Al Ahli- sjukhuset upprepar Ekots utsände helt obekräftade uppgifter från Vita huset om att anfallet gjordes “av det andra laget”. På Ekots instagram låg en story i 24 timmar med felaktig information om att gränsen vid Rafah “öppnas” – trots att den två dagar senare, fortfarande inte gjort det och inga hjälpsändningar kommit in. Det är problematiskt i detta sammanhang att rapportera det som framkommer från Vita huset utan att först verifiera det med info som kommer inifrån Gaza. Vi ser också en avhumanisering av palestinier i rapporteringen. De döda i Gaza blir siffror, medan israeler mänskliggörs genom personliga reportage. SR ska inte vara en propagandakanal för Israeliska militären eller Vita huset. SR har en skyldighet att kritiskt granska makten och att rapportera sakligt som en del av sitt Public Service-uppdrag.
  250 av 300 Underskrifter
  Skapad av Johanna Lill-Inger Karlsson