• Backa Anna backa LSS!
  Backa Anna och backa alla andra som har rätt till LSS! Anna sitter fortfarande i rullstol och det kommer hon göra hon göra resten av livet. Se nedan. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
  172 av 200 Underskrifter
  Skapad av Marie-Louise Berzén
 • Stoppa utförsäljningen av allmännyttans hyresrätter i Göteborg!
  Vi är många som tycker att det är rena stölden att - genom ombildningar - sälja allmännyttiga hyreslägenheter, som alla vi göteborgare tillsammans äger och förvaltar. Dessa ska nu INTE få säljas till några få som i sin tur kan sälja dem vidare och kamma hem personlig vinst. Vi kommer ALDRIG att kunna ersätta dessa hyresrätter som nu försvinner. På nittiotalet såldes stora delar av Göteborgs allmännyttiga hyresfastigheter ut. Det rörde sig både om försäljning till privata fastighetsbolag, (som i sin tur har misskött och sålt dem vidare i flera led) och hyresrätter som ombildats till bostadsrätter. Eftersom produktionen av nya hyresrätter i stort sett legat stilla sedan tidigt nittiotal och ända fram tills nu så har det skapats ett stort underskott. Förutom de utmaningar som bostadsbrist skapar för den enskilde så drabbas även offentlig och privat verksamhet som inte kan få tag på rätt kompetens på grund av att människor som vill söka dessa jobb inte hittar lediga hyresrätter inom rimlig tid i hela göteborgsområdet. Minsta kötid på Boplats är fem år, och upp till elva år för centrala lägen. Vi ska inte glömma att Göteborg även är en universitetsstad och studenter som inte hittar bostad på studieorten har svårt att få någon studiero. ________________________________________________________ 👉 I Göteborg har man under perioden 2000 – 2020: Ombildat 15 157 hyreslägenheter byggt 16 637 nya hyresrätter (av dessa är c:a 4000 specialbostäder, och räknar vi bort dessa är antalet nybyggda hyresrätter endast 8637) Dvs hyresbeståndet har minskat med c:a 2500 hyresrätter under den 20-åriga perioden! ___________________________________________________ 👉 För att ta ett exempel på hyr dyr nybyggnation är kan vi nämna att den förhandlade hyran för en nybyggd liten 3:a på ca 67 kvm (OBS! Ej lyxbygge utan en helt vanlig hyresrätt) som Göteborgs största allmännyttiga bostadsbolag har byggt bredvid spåret vid Frölunda Torg är ca 13 000 kr/månad. Så, NEJ, argumentet att man ersätter ombildningar med nybyggnation håller INTE!!! Varken låginkomsttagare, sjukskrivna, studenter, arbetssökande eller pensionärer har råd med dessa hyror. ________________________________________________________ 👉 Hur mycket har befolkningen i Göteborg ökat de senaste tjugo åren? För att ta ett exempel är antalet barn som har fötts sedan millennieskiftet i Göteborg som redan fyllt 18 är idag utan tvekan mer än 20 000. Hur många av dessa unga vuxna hade inte gärna velat kunna flytta hemifrån och ha en egen hyresrätt att bo i? ________________________________________________________ 👉 Ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter minskar det totala antalet hyresrätter vilket kommer att försvåra våldsutsatta kvinnors möjlighet att lämna destruktiva och till och med livsfarliga förhållanden. Här kan alltså skillnaden mellan liv och död vara en vecka, inte fem års väntetid i Boplats kö. ________________________________________________________ 👉 Även de som äger sitt boende kan någon gång under livets lopp, på grund av oförutsedda händelser (till exempel skilsmässa, ha behov av att snabbt flytta till en hyresrätt. Med tanke på att minsta antal ködagar är fem år, hur ska man då inom rimlig tid kunna hitta en lägenhet?) ________________________________________________________ Hjälp oss att stoppa ombildningar genom att skriva under, dela och be dina vänner och bekanta och grannar skriva under namninsamlingen, och viktigast av allt, kom till Gustav Adolfs Torg senast kl.17 protestdagen den 28 oktober I Facebookgruppen Stoppa utförsäljningen av allmännyttan i Göteborg finns mer information att ta del av. Här är länken: https://www.facebook.com/groups/897653184471934/ Vi som är initiativtagare till namninsamlingen och Facebookgruppen är den ideella föreningen Alla ska kunna bo kvar Bostaden är en mänsklig rättighet, inte en handelsvara!
  899 av 1 000 Underskrifter
  Skapad av Britta B
 • Barnens rätt till stöd i skolan
  Alla barn måste kunna känna trygghet i skolan, att känna att de mår bra, att de lyssnas på och får det stöd de har rätt till
  20 av 100 Underskrifter
  Skapad av Paulina Sjöberg
 • 🇸🇪Vi som vill ha ett rasistfri Sverige🇸🇪!
  För att få upp ögonen på politiker och medier.
  1 av 100 Underskrifter
  Skapad av Elin Gejervall
 • Emotionell intelligens är en rättighet!
  Studier visar att känslomässig intelligens, EQ, bidrar till social hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet, empatiska ledare och mer välmående. Bristen på EQ bidrar till ångest, depression, missbruk, kriminalitet, våld i nära relationer, utbrändhet, självmord och mindre av det ovannämnda. På detta sätt rustar vi våra unga för de utmaningar som de möter i skolan, hemmet, med vänner, i relationer och i en framtida arbetsplats. Det är en mänsklig rättighet att inte bara förstå den yttre världen utan också den inre världen som styr oss ständigt som en osynlig hand. - KNB, Krävs en By, är en ideell organisation som arbetar för ett känslomässigt smartare Sverige.
  2 av 100 Underskrifter
  Skapad av Vania Luque
 • Vi behöver ett Miljöcenter i Stockholm!
  Gå med i kampanjen, vi kan öka engagemanget för miljön i Stockholm och göra något konkret för oss som bor här och för miljön. Syftet med ett Miljöcenter skulle vara att: 1. Erbjuda kunskap om miljöfrågor och hur man kan leva miljövänligt. 2. Informera om och bjuda in till dialog till Stockholms miljöarbete. 3. Hjälpa människor att hitta forum för att engagera sig för miljön.
  7 av 100 Underskrifter
  Skapad av Suzanne Wallman
 • Skydda redan utsatta kvinnor från mäns våld och kontroll
  Genom att höja straffen för dessa brott så ger det offren möjlighet att rehabilitera sig och normalisera sina liv i trygghet. Det skulle också skydda kvinnor och barn ifrån eftervåld.
  543 av 600 Underskrifter
  Skapad av Sara Darmell
 • Låt elever med dyslexi delta i nationella proven på jämlika villkor
  Alla elever måste ha rätt att delta i de nationella proven på lika villkor. Även elever med dyslexi måste få möjlighet att visa att de klarar av läsförståelsedelen av nationella proven i åk 3 och 6. Därmed kan de få betyg som visar vad de kan.
  2 958 av 3 000 Underskrifter
  Skapad av Sara Rydin
 • Krav på förutsättningslös utredning av Sveriges narkotikapolitik
  Lena Hallengren har redan i förväg bestämt sig för att avkriminalisering inte är aktuellt oavsett vad en utredning av narkotikapolitiken kommer fram till. En utredning av svensk narkotikapolitik måste ske förutsättningslöst, objektivt och evidensbaserat.
  1 453 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Reform Now Picture
 • Vi står med Panjshir – Sverige borde inte erkänna talibanstyret
  Visa solidaritet med de som kämpar för ett demokratiskt Afghanistan.
  41 av 100 Underskrifter
  Skapad av Misja de Rond
 • #UPPEHÅLLSTILLSTÅNDNU
  Att leva under ständigt hot om utvisning är omänskligt och skapar en otrygghet för människor och samhälle. De som varit i Sverige under så många år och skapat sig en tillvaro, utbildat sig och kommit in i vårt samhälle måste få chansen att leva i trygghet. Att utvisa dem är inte bara en omänsklig handling, som bryter mot alla värderingar vårt land står för, det är dessutom ekonomiskt oförsvarbart. Att utvisa utbildad ung arbetskraft som Sverige så desperat behöver är katastrofalt. Sverige tjänar på att människor får en chans att arbeta och betala skatt. Sverige har också tjänat på att så många unga afghaner arbetat i vården under denna tid av skriande behov och personalbrist.
  1 914 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Kristina Björktorp
 • Inlåst i förvar hos Migrationsverket inför utvisning efter drygt 10år i Sverige.
  Vi behöver nu all hjälp vi kan få då Yousef satts i en av Migrationsverkets lokaler i förvar i väntan på utvisning. Vi har försökt göra allt vi kan för att han ska få en rättvis bedömning där de har i åtanke inte bara att han har alla sina vänner och hela sitt liv här i Sverige men även att han har en hedersrelaterad hotbild i landet han ska utvisas till samt att han riskerar fängelse då landet anser att han flytt värnplikten för att sedan planeras i militären i ett land där det just varit krig och där folk fortfarande dödas i tjänsten. Jag som skriver detta är hans sambo sedan fyra år tillbaka och våra fyra år tillsammans har varit plågat av Migrationsverket och av hotbilden mot honom och mig. Under det senaste året har vi båda fått samtal från Armenien där de säger att de ska döda både honom och mig. Trots att jag lyckats filma ett av samtalen där de skriker att han smutsat ner familjens namn och ska dödas om de hittar honom, trots att vi även anmält detta till polisen tas det inte in i beräkning. Under hans år i Sverige har han även lyckats bli extremt duktig i sin sport, boxning, som han även har tävlat med för sin klubb i SM och andra stora turneringar. Allt Yousef vill göra är att få fortsätta sin träning, jobba och ta körkortet men i flera år nu har de avisats av myndigheterna trots att han lyckats få anställning och kunnat visa på att han är erbjuden jobb. Inte nog med att de inte låtit honom tjäna egna pengar och bidra till samhället har de nu tagit honom ifrån alla vänner och mig för att hålla honom inlåst till de tänker utvisa honom. Jag och Yousef har levt ihop i fyra år nu och har sedan dagen vi träffades nästan aldrig varit ifrån varandra, jag sitter nu här ensam i vår lägenhet med alla hans kläder och saker kring mig och har inte fått krama om honom eller röra honom på flera månader. Att myndigheterna bestämmer att vi inte får vara med varandra är en så fruktansvärd känsla då allt vi vill är att få vara med varandra och påbörja vårt liv ihop på riktigt. Att ofrivilligt tas ifrån personen man älskar och höra all smärta i hans röst och inte finnas där är det värsta jag varit med om. Och pågrund av hotbilden mot oss i Armenien är att vi lever med varandra där inte ett alternativ. Vi behöver verkligen hjälp nu då utvisningen kommer allt närmare. Så snälla hjälp honom att få stanna i Sverige och hjälp mig att få tillbaka honom hem..
  1 342 av 2 000 Underskrifter
  Skapad av Liselotte Östlund