Hoppa till huvudinnehåll

Till: Berörda förvaltningar i Nynäshamns kommun

Arbetsmiljön i Vanstaskolan måste prioriteras

Arbetsmiljölagen gäller på alla arbetsplatser runt om i Sverige. Skolan är inget undantag och ska enligt lagen vara en trygg och trevlig plats för eleverna. Men elever i Vanstaskolan har vid upprepade tillfällen påtalat brister sin arbetsmiljö. De har höjt sina röster – men Nynäshamns kommun har inte lyssnat. Det är uppenbart att kommunen brister i sitt uppdrag som huvudman för Vanstaskolan. Det är dags att agera; visa med handling att eleverna har rätt till en hel och ren miljö i skolan.

I november 2022 svarade förvaltningschefen för Barn- och utbildningsförvaltningen Pär Olsson på en insändare i Nynäshamns Posten om läget på skolan. Pär avslutade insändaren med att säga att han ”känner sig trygg i att påstå att Vanstaskolan har den ledning som skolan bör ha (...) med förmåga att göra skillnad för våra elever”.

Eleverna delar inte den bilden. Det gör inte jag som vårdnadshavare heller.

Jag uppmanades att höra av mig till skolan eller direkt till Pär om jag har oro, frågor eller synpunkter. Jag har både oro, frågor och synpunkter eftersom elevernas berättelser och bilder från skolan visar att ansvariga förvaltningar inte alls har den förmåga som påstås för att göra skillnad.

Varken lärare eller elever kan anklagas för att ha ett bristande engagemang för sin arbetsmiljö. Eleverna vill vara stolta över sin skola. Lärarna gör ett fantastiskt arbete, varje dag. Men bilderna från skolan visar att arbetsmiljön har ignorerats av kommunstyrelsen under en längre period. Det rör sig om år av försummelse och bristande underhåll.

De mest anmärkningsvärda bristerna som eleverna lyfter är:
• Skolan är sliten med en försummad inomhus- och utomhusmiljö. Skador i lokalerna lagas inte, och trasiga material ersätts bara i undantagsfall. Eleverna får dela på läromedel och saknar hela och ändamålsenliga redskap i idrottshallen.

• Städningen är bristfällig i alla miljöer. Damm, grus och smuts lämnas på golv och väggar. Särskilt anmärkningsvärd är miljön på toaletterna, där städningen är undermålig och många toaletter är trasiga. Eleverna vägrar använda toaletterna och håller sig tills de kommer hem.

• I matsalen händer det ofta att platserna inte räcker till antalet elever, man blir stående med sin bricka och maten kallnar. Städningen i matsalen är bristfällig och eleverna upplever matsalen som ”snuskig” och ”äcklig”. Eleverna anger att förutsättningar saknas för att äta en bra lunch och går hungriga under skoldagen.

• Lokalerna är inte ändamålsenliga i relation till antalet elever. Kapprummen är placerade direkt utanför klassrummen så att eleverna tvingas gå med strumpor på blöta och smutsiga ytor. Utrymmet vid krokarna är trångt, skor försvinner och det bildas kö utanför klassrummet. Eleverna saknar goda förutsättningar att hinna ut på rast i rätt tid.

• I omklädningsrummen och duscharna intill idrottshallen hänger det toalettpapper i taket, snusprillor ligger kvar på golvet och kakelplattorna på golvet har märken av gammal smuts och fläckar. Bänkarna är trasiga och elkontakter lösa. Dessa är ytor där eleverna förväntas röra sig barfota och sköta sin hygien. Många elever struntar i att duscha efter idrottslektionen på grund av den osanitära miljön.

• Skolgården är förlegad i sin utformning och är eftersatt. Ytorna har förlorat sina respektive funktioner. Planteringsytor som förmodligen rymde träd eller annat typ av buskage har lagts igen med grus. En trasig gungställning har inte lagats på månader och används istället som fotbollsmål. Fotbollsplanen saknar hela mål så eleverna finner ingen mening att nyttja planen. Utomhusmiljön rymmer helt enkelt ”fel aktiviteter på fel plats” varför eleverna tappar viktiga minuter i syfte att ha rast med rörelse.

Med den här namninsamlingen vill vi synliggöra bristerna som eleverna upplever i sin vardag i Vanstaskolan, och hur bristerna påverkar deras möjligheter till en bra utbildning. Skulle den här arbetsmiljön accepteras i kommunhuset?

I verksamhetsplaner för år 2022 och 2023 finns både mål och visioner på lång sikt. Det framgår att ”verksamhetslokalerna ska vara ändamålsenliga och effektiva”. Men hur kommer elevernas vardag förbättras på kort sikt? Lokalerna kommer fortsättningsvis att vara eftersatta och städningen bristfällig; en verksamhetsplan och vision innebär inte att arbetsmiljön i Vanstaskolan förbättras imorgon.

Kommunen behöver visa eleverna att deras närmiljö är viktig och får kosta pengar. Vi vill ha en omedelbar och konkret förbättring i arbetsmiljön, där handling väger tyngre än ord. Det är dags att visa eleverna att deras framtid är viktig.

Varför är det viktigt?

På grund av kommunens långtgående nonchalans och bristande underhåll tvingas eleverna i Vanstaskolan utstå en osanitär arbetsmiljö. Det är inte acceptabelt.

- Eleverna har rätt till en hel och ren arbetsmiljö.

- Elevernas åsikter ska vara viktiga för kommunen och ligga till grund för vilka aktiviteter kommunen driver i syfte att förbättra verksamheten.

- Eleverna ska uppleva i ord och handling att deras arbetsmiljö är prioriterad och får kosta pengar.

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen lämnas till kommunstyrelsen och berörda förvaltningar tillsammans med en rapport där elevernas upplevelser och bilder framgår i sin helhet.

Nynäshamn, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2023-04-12 21:05:17 +0200

50 underskrifter nådda

2023-04-07 10:04:12 +0200

25 underskrifter nådda

2023-04-05 19:05:40 +0200

10 underskrifter nådda