Till: Malung-Sälens kommun

Återbörda det lokalhistoriska arkivet till Malung!

Återbörda det lokalhistoriska arkivet till Malung!

Vi vill att en ordentlig arkivlokal ska finnas till förfogande i Malung för det Lokalhistoriska arkivet efter att det har förtecknats klart i Falun. Det Lokalhistoriska arkivet ska också vara öppen för forskning.

Varför är det här viktigt?

2013 uppmärksammade Malungs Hembygdsförening bristerna med det Lokalhistoriska arkivet i Malung. Arkivhandlingarna var oordnade och det fanns inga arkivförteckningar som gjorde specifika sökningar möjliga.

2016 tog Malung-Sälens kommun beslutet att flytta det Lokalhistoriska arkivet till Arkivcentrum Dalarna i Falun för att handlingarna skulle förtecknas så att man kan få en översikt över materialet. En annan anledning till att beslutet togs kan bero på att Malung-Sälens kommun utreder att förslag om att göra om arkivlokalerna där det Lokalhistoriska arkivet förvarades till lokaler för ungdomsverksamhet.

Efter en treårsperiod, med start från 2016, ska lejonparten av arkivet vara förtecknat, och det är även efter den perioden som Malung-Sälens kommun skall besluta huruvida det Lokalhistoriska arkivet ska vara kvar i Falun eller återbördas till hemkommunen.

Om kommunen beslutar att arkivet ska återbördas kan man inte använda den gamla lokalen i fd Tingshuset om planerna om att göra om arkivet verkställs. Därför är det viktigt att upplysa kommunen om hur viktigt arkivet är, så att de har tid på sig att hitta andra lösningar.

Det är viktigt att det Lokalhistoriska arkivet är lättillgängligt för alla Malungsbor och övriga intresserade. I arkivet finns hyllmeter efter hyllmeter med material från föreningar, privatpersoner, gårdar, skinnfirmor och ovärderlig information om de personer som levt och verkat i bygden samt lämnat avtryck i historien. Malungs Lokalhistoriska arkiv är en riktig guldgruva och är även en unik samling samt en viktig kunskapsbank som förtjänar att komma fler till del.

Det är viktigt att kommunens elever har nära till arkivet så att de kan använda materialet till olika uppsatser och skolarbeten. Det är dessutom en stor fördel om släkt- och hembygdsforskare har lätt att få tillgång till arkivet, och arkivmaterialet kan utgöra basmaterial till som exempel artiklar i Malungs Hembygdsförenings årsbok Skinnarebygd.

Det kan bli krångligt för en Malungsbo att besöka arkivet i Falun då den ligger ungefär 15 mil bort. Arkivet i Falun har inte heller öppet på helgdagar, vilket inte precis är till fördel om man ska åka så långt. Därför är det nödvändigt att arkivet återbördas till Malung - där handlingarna en gång skapades och hör hemma.

Malung-Sälens kommun

Kategori


Anledningar att skriva under

  • Lokalhistoriska Arkivet är lokalt och ska finnas där det hör hemma

Uppdateringar

2018-02-24 08:47:37 +0100

100 underskrifter nådda

2017-05-26 11:34:43 +0200

Quarnstensgrufvans vänner och Malungs Hembygdsförening med flera arbetar med att det Lokalhistoriska arkivet ska återbördas. Föreningarna har haft ett antal möten, bland annat med personalen på Arkivcentrum Dalarna, kommunarkivet samt förre kommunalrådet Kurt Podgorski.

2016-11-07 20:05:12 +0100

Förslag om inrättande av skinnmuseum med arkivlokaler. http://malung-salen.se/download/18.2864878c15738051607ee102/1476423953686/KFN+2016-09-20+§§+33-47.pdf

2016-10-14 14:12:57 +0200

Så här ser nuläget ut för Malungs lokalhistoriska arkiv enligt ett sammanträdesprotokoll från KSAU från den 23 augusti i år (2016):
http://malung-salen.se/download/18.330ff2a7156ab32af7f5cb4b/1472649699007/KSAU+2016-08-23+§§+193-218.pdf

2016-08-08 22:41:59 +0200

50 underskrifter nådda

2016-08-08 12:48:06 +0200

Dokument från Malung-Sälens kommun angående det lokalhistoriska arkivet.

https://lookaside.fbsbx.com/file/Lokalhistoriska%20arkivet%20i%20Malung.pdf?token=AWzq8-XdviNHwTvElfVEJAJ_fRT9Ed-8MqHL4DNSkufeQnkyGsulYr4pQqaIEZIobbowq8Gyt1BSvodY-uH_zWFv4frxIQsl0Bn8A_Ac9bOz8PsTUiGSiFZc00VcCeSN05Qda6vtCGDCbkvV_ETb5EKN

2016-07-13 21:27:15 +0200

Det står mer om det lokalhistoriska arkivet i Quarnstensgrufvans vänners nyhetsbrev från juli 2016: http://en.calameo.com/read/004104318071238d0cf99

2016-07-02 10:02:25 +0200

25 underskrifter nådda

2016-06-26 10:03:59 +0200

10 underskrifter nådda