Hoppa till huvudinnehåll

Till: Malung-Sälens kommun

Återbörda det Lokalhistoriska arkivet till Malung!

Återbörda det Lokalhistoriska arkivet till Malung!

Vi vill att en ordentlig arkivlokal ska finnas till förfogande i Malung för det Lokalhistoriska arkivet efter att det har förtecknats klart i Falun. Det Lokalhistoriska arkivet ska också vara öppen för forskning.

Varför är det viktigt?

Redan 2013 påtalade Malungs Hembygdsförening bristerna med det Lokalhistoriska arkivet i Malung [1]. Arkivhandlingarna var inte förtecknade och det var svårt att göra specifika sökningar. Dessutom saknades tydliga rutiner, syfte och ändamål för arkivet.

I ett tjänsteutlåtande 2016.02.25 ges ett förslag till Kommunstyrelsen om att flytta arkivet från dess lokaler i fd Tinghuset och därmed göra plats för nya lokaler till Malungs fritidsgård [2]. Kommunstyrelsen beslutar 2016.05.10 att man ska flytta arkivet till Arkivcentrum Dalarna i Falun där det ska sorteras, gallras och förtecknas [3]. Detta alternativ ansågs vara mer ekonomiskt försvarbart än att göra samma arbete på plats i Malung.

Efter att det Lokalhistoriska arkivet har sorterats, gallrats och förtecknats klart ska Malung-Sälens kommun besluta huruvida arkivet ska vara kvar på Arkivcentrum Dalarna i Falun eller återbördas till Malung. Förteckningsarbetet beräknas ta flera år och lejonparten av arkivet beräknades vara klart efter en treårsperiod med start juli 2016. Vi vill att man så snart som möjligt beslutar att arkivet ska återbördas till Malung och att man i takt med att arkivmaterial blir färdigförtecknat återbördar de delarna till Malung.

Det är viktigt att kommunen ser till att det finns arkivlokaler tillgängliga för det Lokalhistoriska arkivet, och att man inte gör om de tidigare lokalerna i fd Tingshuset till en del av ett "Ungdomens hus" utan att ha ordnat med nya arkivlokaler.

Det är viktigt att det Lokalhistoriska arkivet är lättillgängligt för alla Malungsbor och övriga intresserade. I arkivet finns hyllmeter efter hyllmeter med material från föreningar, privatpersoner, gårdar, skinnfirmor och ovärderlig information om de personer som levt och verkat i bygden och gjort den till vad den är i dag. Malungs Lokalhistoriska arkiv är en riktig guldgruva och är även en unik samling samt en viktig kunskapsbank som förtjänar att komma fler till del.

Det är nödvändigt att släkt- och hembygdsforskare har tillgång till arkivet lokalt i Malung, och att arkivmaterialet ska kunna användas till t.ex. artiklar i Malungs Hembygdsförenings årsbok Skinnarebygd eller tidningen Öfre Gäldet. Det är även viktigt att kommunens elever har nära till arkivet så att de kan använda materialet till t.ex. uppsatser och skolarbeten.

ArkivCentrum Dalarna i Falun ligger ungefär 15 mil från Malung, vilket är en ganska lång resa, och att arkivet inte är öppet på helgdagar underlättar inte heller. För att främja forskning i det Lokalhistoriska arkivet är det därför nödvändigt att arkivet återbördas till Malung - där handlingarna en gång skapades och hör hemma.

----------
KÄLLOR:
[1] www.dt.se/framtiden-ska-utredasfor-lokalhistoriska-arkivet
[2] http://malung-salen.se/download/18.4e5e381c153324e311d4f3e/1456927397706/KSAU%202016-03-08.pdf
[3] http://malung-salen.se/download/18.4c7938ef15495644d188b684/1463990889292/KS%202015-05-10%20§§%2073-94.pdf

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer att överlämnas personligen till kommunalrådet Hans Unander i augusti 2018. Vi kommer bland annat att bjuda in lokaltidningar att närvara.

Malung-Sälens kommun

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Mer information


Anledningar att skriva under

  • Lokalhistoriska Arkivet är lokalt och ska finnas där det hör hemma

Uppdateringar

2018-02-24 08:47:37 +0100

100 underskrifter nådda

2017-05-26 11:34:43 +0200

Quarnstensgrufvans vänner och Malungs Hembygdsförening med flera arbetar med att det Lokalhistoriska arkivet ska återbördas. Föreningarna har haft ett antal möten, bland annat med personalen på Arkivcentrum Dalarna, kommunarkivet samt förre kommunalrådet Kurt Podgorski.

2016-11-07 20:05:12 +0100

Förslag om inrättande av skinnmuseum med arkivlokaler. http://malung-salen.se/download/18.2864878c15738051607ee102/1476423953686/KFN+2016-09-20+§§+33-47.pdf

2016-10-14 14:12:57 +0200

Så här ser nuläget ut för Malungs lokalhistoriska arkiv enligt ett sammanträdesprotokoll från KSAU från den 23 augusti i år (2016):
http://malung-salen.se/download/18.330ff2a7156ab32af7f5cb4b/1472649699007/KSAU+2016-08-23+§§+193-218.pdf

2016-08-08 22:41:59 +0200

50 underskrifter nådda

2016-08-08 12:48:06 +0200

Dokument från Malung-Sälens kommun angående det lokalhistoriska arkivet.

https://lookaside.fbsbx.com/file/Lokalhistoriska%20arkivet%20i%20Malung.pdf?token=AWzq8-XdviNHwTvElfVEJAJ_fRT9Ed-8MqHL4DNSkufeQnkyGsulYr4pQqaIEZIobbowq8Gyt1BSvodY-uH_zWFv4frxIQsl0Bn8A_Ac9bOz8PsTUiGSiFZc00VcCeSN05Qda6vtCGDCbkvV_ETb5EKN

2016-07-13 21:27:15 +0200

Det står mer om det lokalhistoriska arkivet i Quarnstensgrufvans vänners nyhetsbrev från juli 2016: http://en.calameo.com/read/004104318071238d0cf99

2016-07-02 10:02:25 +0200

25 underskrifter nådda

2016-06-26 10:03:59 +0200

10 underskrifter nådda