Hoppa till huvudinnehåll

Till: Skolledningen/rektorn på Källbrinksskolan.

Återinför Källbrinksskolans julstrul

Vi kräver att skolan återinför Julstrul och Vårsoarén på Huset i Huddinge. Detta för att höja den kulturella nivån på skolan.

Varför är det viktigt?

Julstrul och Vårsoarén är någonting som alla elever på skolan kan se fram emot; det höjer skolgemenskapen och främjar kulturintresset på skolan. Det ger även musikundervisningen fler dimensioner som kan göra elever mer intresserade av att utforska musikens värld.
Källbrinksvägen 55, 141 31 Huddinge, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2022-09-19 13:35:44 +0200

25 underskrifter nådda

2022-09-19 08:45:10 +0200

10 underskrifter nådda