Till: Alla barn och ungdomar

Att ungdomar kan få röra på sig mer

Fixa så vi får gratis buss kort

Varför är det viktigt?

För att barn/ungdomar ska kunna röra på sig å va med sina kompisar

Värmlands län

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori