Hoppa till huvudinnehåll

Till: Folket och folkvalda

Barnen som socialtjänsten tar

Det behövs en översyn av socialtjänsten avseende deras oinskränkta makt att ta barn ifrån deras föräldrar,dela på syskon och släkt utan att de behöver lägga fram ett enda sakligt bevis. LVU är en mardröm som kan drabba vemsom.

Varför är det viktigt?

Om Sverige ska kalla sig en rättsstat och har skrivit på de mänskliga rättigheterna samt gjort barnkonventionen till Svensk lag är det viktigt att vi medborgare kan känna oss säkra på att om man blir kallad till socialtjänsten,man får en saklig och opartisk granskning utifrån gällande lagstiftning.

Uppdateringar

2023-03-03 21:41:05 +0100

10 underskrifter nådda