Tillbaka till kampanj

Till: Politiker i Region Stockholm

Utsläppsfri Sjötrafik i Stockholm

Anledning att skriva under

  • Vi behöver en grön omställning med vätgas nu. Sverige slumrar vidare medan EU och övriga världen insett potentialen med vätgas.