Hoppa till huvudinnehåll

Till: Politiker i Region Stockholm

Utsläppsfri Sjötrafik i Stockholm

TEKNIKEN FINNS. FINANSIERING FINNS. DETALJERAD PLAN FINNS. MÅLEN KAN UPPNÅS 2025. ALLT ÄR REDO. NU ÄR DET DAGS ATT STÄLLA OM.

Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar dör 7 600 personer i förtid varje år på grund av exponering för framförallt kvävedioxid och partiklar. De sammanlagda hälsoeffekterna beräknas kosta samhället motsvarande 56 miljarder kronor per år. Detta enligt Naturvårdsverket.

Sjötrafiken i Stockholm släpper ut avsevärda mängder koldioxid, kväveoxider och partiklar. Båtplan Stockholm 2025 visar på en ekonomisk och emissionsfri lösning som kan genomföras med start redan nu.

Läs mer om hur det ska gå till på www.batplanstockholm.se

Varför är det viktigt?

I omstarten efter Coronakrisen satsar EU på en hållbar återhämtning där klimatfrågan står i fokus. Koldioxidhalten i atmosfären har nått nya rekord - 417 ppm i maj som var den varmaste majmånaden som någonsin uppmätts.

Ansvaret vilar tungt på våra politiker i stat, regioner och kommuner. Det är svåra frågor som kräver kunskap om teknik, ekonomi och miljö ihop med risk och konsekvenser.

Visa våra politiker ditt stöd genom att ge din röst.

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen kommer att överlämnas till alla politiker i region Stockholm, oavsett parti, samt till olika mediakanaler.

Stockholm, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Länkar

Uppdateringar

2020-07-21 22:10:55 +0200

100 underskrifter nådda

2020-07-09 14:06:46 +0200

50 underskrifter nådda

2020-06-12 02:37:45 +0200

25 underskrifter nådda

2020-06-09 12:16:22 +0200

10 underskrifter nådda