Tillbaka till kampanj

Till: Politiker i Region Stockholm

Utsläppsfri Sjötrafik i Stockholm

Anledning att skriva under

  • Sol, vind ger vätgas ger vatten! Emissionsfri energi blir billigare både kortsiktigt och långsiktigt, fossilfri energi skapar nya problem.