Hoppa till huvudinnehåll

Till: Makten som lösa detta problem är DJ:n och DJ ansvarig, däribland stockens arbetare.

Bättre musik på STORA dansgolvet på STOCKEN

DJ:n måste göra en redig förbättring alternativt bytas ut. Trista klingande intron 3 min innan en rad INGEN kan sjunga med till är OHÅLLBART. Dunket är inte ens DUNK. För att inte tala om att 'Beggin' måste begränsas till att få spelas max 2 ggr under en och samma kväll. Vakna STOCKEN! VAKNA!

Varför är det viktigt?

Att ha sådana exemplariska förutsättningar till att kunna erbjuda Uppsalastudenterna en underbar kväll, men sedan FÖRSTÖRA den genom KLAPPKASS musik borde vara rent utav OLAGLIGT. Det stora golvet och härliga folket fungerar som propaganda då det ger missvisande information om att det är roligt på det stora dansgolvet, vilket det inte är ENDAST på grund av musiken (och lite dålig belysning från och till).

Drottninggatan 11, 753 10 Uppsala, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2021-12-17 16:56:56 +0100

10 underskrifter nådda