Hoppa till huvudinnehåll

Till: Karlstads Kommuns Kultur- och Fritidsnämnd

Behåll bibliotekens öppettider!

Det blågröna minoritetsstyrets budget hann knappt klubbas igenom i kommunfullmäktige, innan vi såg de första konsekvenserna av den. Kultur- och fritidsnämnden har lagt ett besparingsförslag på tre miljoner kronor 2021. Detta trots att kommunen går mot ett historiskt överskott.

I detta läge väljer alltså nämndens ordförande Johanna Larsson (M) att lägga ett besparingsförslag, på 300.000 kr per år, som i praktiken innebär bland annat att Stadsbiblioteket håller stängt på söndagar och att närbiblioteken minskar sina öppettider med 25 procent.

Besparingarna innebär:
Karlstads stadsbibliotek: Söndagsstängt
Skattkärr: Från 18 till 10 tim/vecka
Skåre: från 19 till 10 tim/vecka
Vålberg: från 25 till 10 tim/vecka

Varför är det viktigt?

Bibliotekens roll är viktiga, inte minst i kristider. Men även efter Arbetsförmedlingens nedmontering, med minskade öppettider som följd, har biblioteken också en stödjande funktion när det kommer till den digitala kunskapsklyftan. Samhället kräver i allt högre grad datorer och kunskap att använda dem. Till exempel när det handlar om att söka jobb. Biblioteken fungerar inte bara som mötesplatser, de har även ett demokratiuppdrag som måste värnas.
Karlstad, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2021-01-22 09:53:06 +0100

100 underskrifter nådda

2021-01-21 21:16:49 +0100

50 underskrifter nådda

2021-01-21 15:28:02 +0100

25 underskrifter nådda

2021-01-21 14:01:58 +0100

10 underskrifter nådda