Hoppa till huvudinnehåll

Till: Region Stockholm, Staten, Vallentuna kommun, Täby kommun, Österåkers kommun, Stockholms stad

Behåll Stocksund Station på Roslagsbanan!

Behåll Stocksund Station på Roslagsbanan!

Kära Region Stockholm, Staten, Vallentuna kommun, Täby kommun, Österåkers kommun och Stockholms stad behåll vår station Stocksund Station som en aktiv station på Roslagsbanan.

Varför är det viktigt?

Vi är många som är beroende av Stocksund Station, barn, gymnasielever, äldre och vuxna.

Stocksund Station är vår mest lättillgängliga väg både in och ut ur stan. Att lägga ner stationen innebär att det blir mycket mer svårtillgängligt för oss som bor i området att röra sig i Stockholm. Alternativa vägar skulle innebära flera byten eller ytterligare en kilometer lång gångväg till närmsta station för att resa med kollektivtrafiken.

Utbyggnad och förbättring av kollektivtrafik bör ske, men det ska göra det mer lättillgängligt för invånarna att förflytta sig. Det ska inte göra det svårare genom längre resvägar med flera byten.

Vi ber er, behåll Stocksund Station som en aktiv del av Roslagsbanan!

Tack!
Resenärer på Roslagsbanan och invånare i Stocksund

Hur den kommer att överlämnas

Namninsamlingen lämnas över den 7 Februari 2021 via mejla till [email protected]

Har du ytterliga synpunkter när det gäller Roslagsbanan? Du kan själv mejla dina synpunkter till [email protected] senast den 7 februari 2021!

Stockholm, Sweden

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori


Anledningar att skriva under

  • Stocksunds Station är enormt viktig att behålla. Dels för oss som bor i Stocksund men även för att minska trycket i tunnelbanan. Om man beslutar att ta bort stationen kan man även gissa att bilanvändandet kommer att öka.
  • Bra kollektivtrafik och tätt mellan stationer är viktigt för tryggheten.
  • Jag tycker, att Stocksund station är viktig, både ur den allmänna kommunikationssynpunkten, och för alla de som bor i området, och omkring det.

Uppdateringar

2021-02-08 09:14:18 +0100

500 underskrifter nådda

2021-01-21 14:48:12 +0100

100 underskrifter nådda

2021-01-21 11:50:13 +0100

50 underskrifter nådda

2021-01-21 10:41:04 +0100

25 underskrifter nådda

2021-01-21 10:02:29 +0100

10 underskrifter nådda