Tillbaka till kampanj

Till: Region Stockholm, Staten, Vallentuna kommun, Täby kommun, Österåkers kommun, Stockholms stad

Behåll Stocksund Station på Roslagsbanan!

Anledning att skriva under

  • Jag tycker, att Stocksund station är viktig, både ur den allmänna kommunikationssynpunkten, och för alla de som bor i området, och omkring det.