Tillbaka till kampanj

Till: Region Stockholm, Staten, Vallentuna kommun, Täby kommun, Österåkers kommun, Stockholms stad

Behåll Stocksund Station på Roslagsbanan!

Anledning att skriva under

  • Bra kollektivtrafik och tätt mellan stationer är viktigt för tryggheten.