Till: Park-och Naturförvaltningen

Bevara Fluß i Jubileumsparken

Bevara Fluß i Jubileumsparken

Detta blir vårt sista rop på hjälp för att få beslutsfattarna att inse hur många ni är som vill bevara Fluß så länge det bara går i processen från temporär till permanent park.

Varför är det viktigt?

För att Jubileumsparken skall fortsätta leva tills området är färdigbyggt.

Göteborg, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori