Hoppa till huvudinnehåll

Till: Stockholms stads förskolenämnd

Bevara Förskolan Regnbågen i Husby!

Photo by Gautam Arora on Unsplash
Vi, föräldrar, vårdnadshavare samt närstående till barn som går på Regnbågens förskolor är otroligt ledsna och djupt oroade över förskolenämndens beslut att återkalla tillstånd för alla tre förskolor, Regnbågen Tulpanen, Regnbågen Solrosen samt Regnbågen Stjärnan.

Vi är väldigt besvikna över detta beslut som verkar vara baserat på felaktiga uppgifter, missförstånd samt ogrundade antaganden. Regnbågen har under processens gång varit transparanta och informerat oss om vilka felaktigheter som gjorts under utredningen och har påbörjat en överklagan hos förvaltningsrätten för att kämpa för våra barns skull.

Vi önskar att förskolenämnden omprövar ärendet så vi kan få en rättvis chans att kämpa för våra barns framtid. Det krävs en omprövning då relevant fakta samt information inte beaktats när beslutet om återkallelse gjordes. Vi hoppas och tror att en omprövning kommer att innebära att nämndens beslut omvänds och Regnbågen får tillstånd att fortsätta bedriva verksamhet som de gjort i över 23 år.

Varför är det viktigt?

Förskolan Regnbågen har genom årtionden varit en förskola med gott rykte och varit mycket omtyckt, vi är många som blivit rekommenderade av äldre barns föräldrar samt vårdnadshavare som haft sina barn på Regnbågen. Många av oss har haft flera barn på Regnbågen och vill gärna att våra framtida barn ska få chansen att gå på Regnbågen.
Förskolan har varit och är en central del i våra barns liv och den fina gemenskapen bland oss vuxna och barn är någonting som vi inte är villiga att ge upp utan en kamp!

Barnen får möjlighet till att utvecklas, utforska samt lära tillsammans med pedagoger och kompisar. Pedagogerna är kompetenta, tillmötesgående och ser efter våra barns individuella behov. Ledningen, rektor och huvudman, finns alltid till hands och ser till att våra behov som föräldrar tillgodoses. Vi, föräldrar och vårdnadshavare, känner oss trygga, hörda och delaktiga i verksamheten. Vi kan tydligt se att våra barn trivs och älskar att gå till förskolan, det finns många fler anledningar till varför vi vill ha våra barn på Regnbågen, viktigast av allt är att det känns som den bästa förskolan för våra barn.

Genom att ansluta till denna kampanj så bidrar du till att bevara Regnbågen och kämpa för barnens rättigheter. Vi tror på kraften av gemenskap. Engagera dig som förälder, vårdnadshavare, närstående, medmänniska, du som berörs av detta. Skriv under denna namninsamling och låt våra röster komma fram, tillsammans, för att göra skillnad för våra barn!
Stockholm, Sverige

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Kategori

Uppdateringar

2024-04-23 21:35:29 +0200

1,000 underskrifter nådda

2024-04-18 01:22:24 +0200

500 underskrifter nådda

2024-04-17 22:19:10 +0200

100 underskrifter nådda

2024-04-17 22:01:38 +0200

50 underskrifter nådda

2024-04-17 21:57:46 +0200

25 underskrifter nådda

2024-04-17 21:53:23 +0200

10 underskrifter nådda