Tillbaka till kampanj

Till: Göteborgs Stad / Park och Naturförvaltningen

Bevara skateboardåkningen i Plaskis!

Anledning att skriva under

  • För att jag som förälder vet hur avgörande skateboard kan vara när det kommer till barns möjlighet att få ett socialt sammanhang. Gbg behöver fler åkytor, inte färre.